Vi blir allt tyngre, varannan svensk har övervikt eller fetma

jeans and centimeter on a wooden background

I en nyligen publicerad artikel från SCB kan vi läsa att övervikt och fetma ökar i Sverige. Utvecklingen är inte alls unik, globalt sett finns det nu fler människor med fetma än med undervikt.

Viktökning kan ses i alla kategorier av det svenska samhället, oavsett ålder, kön, ursprung, region, hög eller låg inkomst, kortare eller längre utbildning. Den största ökningen står yngre personer för, kvinnor under 40 och män under 30.

Exempelvis har andelen kvinnor och män i åldern 20–29 år med övervikt eller fetma mer än fördubblats sedan början av 1980-talet, från 10 till 23 procent respektive från 17 till 38 procent.

SCB: Varannan svensk har övervikt eller fetma

Extra oroande och beklämande är att den största viktökningen tycks finnas hos yngre människor, vilket sannolikt tyder på att de har sämre levnadsvanor än den äldre generationen. Maten vi äter är en stor del av detta. Det handlar också om de kunskaper om hälsa och livsstil vi får med oss.

Om du vill lära mer och är intresserad av att lägga om kosten för bättre vikt och hälsa, läs vidare!

Mer

Guide: Gå ner i vikt

Guide: LCHF för nybörjare

Viktnedgång

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg