Typ 2-diabetes

Grundkurs i typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes är den överlägset vanligaste formen av diabetes, med omkring 90 procent av alla diabetesfall. Sjukdomen blir allt vanligare och över 500 000 personer har idag diabetes i Sverige.

BLI MEDLEM
De flesta som drabbas är överviktiga, ofta med bukfetma, samt är medelålders eller äldre. Personer med högt blodtryck, lågt HDL och höga triglycerider löper också ökad risk att få sjukdomen.1 Det finns dessutom en ökande trend att sjukdomen kryper längre ner i åldrarna och att till och med tonåringar drabbas av typ 2-diabetes.2

Vill du lära dig mer om bakgrunden till epidemin, hur du kan testa om du har diabetes samt hur du på ett naturligt sätt kan normalisera ditt blodsocker kan du läsa vår guide, Så reverserar du typ 2-diabetes.

Nedan finner du mer information om orsaken till och behandling av just typ 2-diabetes.


Orsaken till typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes – tidigare kallad ”åldersdiabetes” – orsakas av att kroppen inte längre klarar av att hantera större mängder blodsocker.3 När blodsockernivåerna stiger behöver större mängder av det blodsockersänkande hormonet insulin produceras. Över tid minskar känsligheten för insulin och blodsockernivåerna når nya höjder. När diagnosen väl är satt har personer med typ 2-diabetes ofta tio gånger mer insulin i kroppen än vad som är normalt.4 Som bieffekt kan insulin lagra in fett vilket orsakar viktökning, något som ofta har pågått i många år innan sjukdomen diagnostiseras.5

Så vad beror detta på? Det är ännu kontroversiellt och väldigt omdiskuterat. Men det finns ett tydligt samband med mängden socker i maten. Ju mer socker folk äter desto fler får diabetes över tid. Enligt en färsk undersökning stämmer detta samband i alla länder världen över.6

Snabba kolhydrater

Snabba kolhydrater

Sannolikt medverkar också intag av andra snabbsmälta kolhydrater, exempelvis vitt bröd och pasta, eftersom även detta ger en snabb stegring av blodsockret.7 Även här finns klara samband; det är mer sannolikt att de som äter mer snabba kolhydrater får typ 2-diabetes.8

Sambandet mellan socker, snabba kolhydrater och typ 2-diabetes håller även i mer noggrant utformade studier. Att ge råd om kolhydratrik mat ökar risken att få typ 2-diabetes och försämrar blodsockret hos personer som redan har typ 2-diabetes.9

Typ 2-diabetes kan alltså lika gärna kallas sockersjuka. Och eftersom stärkelse i bröd omvandlas till druvsocker i våra kroppar är mjöl i praktiken också en form av socker.10


Behandling av typ 2-diabetes

Hur behandlas typ 2-diabetes? Gammal erfarenhet och ny vetenskap ger samma logiska svar. Det viktigaste är att undvika att äta för mycket blodsockerhöjande mat.11

Undvik att äta större mängder socker och stärkelse och ditt blodsocker blir med största sannolikhet bättre från första måltiden.12 Dina höga insulinnivåer sjunker då ner mot normala nivåer. Eftersom insulin är ett fettinlagrande hormon minskar även många successivt i vikt när insulinnivåerna sjunker.13

Har du tur, särskilt om du inte haft typ 2-diabetes så länge, så kan denna åtgärd vara allt du behöver för att din diabetes ska reverseras och du ska kunna bli frisk.14 Läs gärna vår guide, LCHF för nybörjare, för att komma igång direkt.

OBS: Om du behandlas med insulin eller insulinfrisättande tabletter (så kallade SU-preparat) kan du behöva trappa ned den medicineringen om du börjar äta mindre mängd kolhydrater. Försök inte göra detta på egen hand. Diskutera med din läkare innan du ändrar din kosthållning då du kan få farligt lågt blodsocker på lågkolhydratkost, om du inte justerar medicineringen. Om du trots allt upplever låga blodsockernivåer är det viktigt att du äter något som innehåller socker och kontaktar din läkare omedelbart.


Övriga livsstilsåtgärder

Även om andra livsstilsförändringar kan bidra till att förbättra typ 2-diabetes är ett signifikant minskat intag av kolhydrater den allra viktigaste förändringen du kan göra.15 Vår rekommendation är att du initialt lägger allt ditt fokus på att förändra dina matvanor. Det är svårast i början (de första veckorna eller ibland månaderna), men det blir lättare med tiden.

Successivt, i takt med att dina nya matvanor börjar kännas lättare att hålla sig till, kan du börja lägga till fler positiva livsstilsförändringar, som exempelvis:

Kosttillskott

Enligt nyare studier finns det ett kosttillskott som kan hjälpa de med typ 2-diabetes: D-vitamin. Många svenskar har brist på D-vitamin, främst under vinterhalvåret.16 Studier visar att tillskott kan förbättra blodsocker och insulinkänslighet något vid typ 2-diabetes. Dessutom kan det bidra till viktnedgång.17

Ungefär 4 000 IU (100 µg) om dagen kan vara lagom för de flesta med typ 2-diabetes. Det beror dock på vilken nivå du ligger på från början, så är du osäker så konsultera din läkare.


Medicinering

Om en förändring av kosten och andra livsstilsåtgärder inte räcker till för att få tillräckligt bra blodsocker kan din läkare föreslå behandling av läkemedel. Även om mediciner spelar en roll är det värt att notera att sjukdomen verkar förvärras av mer aggressiv medicinsk behandling.18 Detta har än så länge inte observerats när det gäller livsstilsbehandling. Faktum är att det motsatta verkar vara sant!19

1. Metformin

Förstahandsvalet när det kommer till behandling av typ 2-diabetes är Metformin. Det är en gammal och välbeprövad behandling. Den har bevisats att inte bara förbättra blodsockret utan dessutom bidra till ökad viktnedgång och potentiellt förbättra överlevnad hos de med typ 2-diabetes.20

Vanliga biverkningar är magbesvär, illamående och diarré. Dessa brukar vanligtvis minska med tiden, men läkare vill ibland ändå börja på en låg dos för att sedan öka på den över tid.

Två gram dagligen är ofta en tillräcklig dos för att uppnå bra effekt och maxdosen är tre gram per dag.

2. GLP-1-analoger eller SGLT2-hämmare?

När inte enbart Metformin räcker till eller om man inte tål det, vad ska man då ta till? Detta är ett kontroversiellt ämne idag.

Ofta sätts insulinsprutor in. Eftersom överviktiga patienter med typ 2-diabetes dock redan har patologiskt höga insulinnivåer känns inte det som ett logiskt nästa steg. Det orsakar ofta en successivt förvärrad insulinresistens och allt värre fetma. Även om forskningen inte är helt enig kan det dessutom öka risken för hjärtsjukdom och död.21

Ett nyare och potentiellt bättre alternativ är GLP-1-agonister och SGLT2-hämmare.

GLP-1-agonister är injektioner som ökar mättnad, sänker blodsocker och som ofta leder till betydelsefull viktnedgång (över 9 kilo är vanligt). Tillsammans med Metformin är effekten hos majoriteten av patienterna väldigt positiv när det gäller både blodsocker och vikt.

SGLT2-hämmare stimulerar njurarna att utsöndra överflödigt glukos, vilket gör att blodsockernivåerna sjunker utan ökad mängd cirkulerande insulin. Faktum är att insulinnivåerna tenderar att sjunka. Försök har visat minskat antal kardiovaskulära händelser hos personer med diabetes som har tagit SGLT2-hämmare.22 De kan dock olyckligtvis öka risken för det livshotande tillståndet euglykemisk ketoacidos, speciellt hos de som äter ketogen kost.23 Även om det är ett väldigt ovanligt tillstånd rekommenderar vi inte SGLT2-hämmare till personer som äter lågkolhydratkost.

Vår förhoppning är naturligtvis att du ska kunna ta kontroll över din diabetes med lågkolhydratkost och slippa medicinera. Var noga med att diskutera dina framsteg och dina förändringar med din läkare för att säkerställa om du behöver medicin eller inte.

Insulin

Ibland är inte tabletter tillräckligt för att kontrollera farligt höga blodsockernivåer. Då kanske din läkare rekommenderar insulinsprutor. Dessa har sina nackdelar. De är dyra, kan leda till viktuppgång och de kan även förstärka den underliggande sjukdomen genom att förvärra hyperinsulinemi och insulinresistens.24

Lyckligtvis visar forskning att patienter snabbt och dramatiskt kan reducera sitt behov av insulin på lågkolhydratkost.25 Om du går på insulin är det därför viktigt att du talar med din läkare innan du börjar äta lågkolhydratkost eftersom du troligtvis kommer behöva minska dosen för att förhindra farligt låga blodsockernivåer (hypoglykemi).26

Lär dig mer om hur du kommer igång med lågkolhydratkost när du har diabetes och tar medicin:

Tabletter

Att börja med LCHF när man har diabetes

Guide Du har alltså diabetes och vill börja med LCHF? Grattis! Det kan vara det enskilt bästa beslut du tagit för din hälsa. När du börjar med LCHF behöver du sannolikt sänka dina insulindoser ganska mycket och dessutom omgående. Läs vidare här.


Mer kunskap

Går det att reversera typ 2-diabetes?27

Går det att reversera diabetes på bara sex månader? Utan läkemedel eller kirurgiska ingrepp? Modern forskning säger att det går! Två olika icke-randomiserade studier har visat att lågkolhydratkost är effektiv när det gäller att normalisera blodsocker medan den samtidigt minskar behovet av medicinering.28

Inga dyra läkemedel. Ingen kirurgi. Bara lågkolhydratkost. Det är kraftfullt.

BLI MEDLEM

Självtestning

Att själv kontrollera sitt blodsocker verkar ha en liten positiv effekt, även hos patienter med diabetes som inte behandlar med insulin.29

Självklart är det avgörande för effekten om självtestningen leder till en förbättrad livsstil. Att bara mäta sitt blodsocker och anteckna resultaten kommer självklart inte få någon friskare. Däremot kan självtestning av blodsockret användas för att förbättra kosthållning och träningsvanor samt påverka medicinering på lämpligt sätt.

Vi kan bättre

Högt blodsocker ger risk för svåra komplikationer på längre sikt. Det skadar kroppens små blodkärl, ökar risken för hjärtinfarkt, blindhet, amputationer och mer.30

Miljontals patienter har lidit av dessa komplikationer medan det mediciniska etablissemanget försöker ”hantera” sjukdomen. Även populärpress som new York Times befäster konceptet att typ 2-diabetes är en kronisk, progressiv sjukdom som vi misslyckas med att behandla.

Det må vara sant att en konventionell fettsnål kost (dagens kostrekommendationer) och medicinering inte botar diabetes. Men lyckligtvis finns en betydligt bättre behandling, och det är helt uppenbart och logiskt att den verkligen fungerar när man förstår sambandet.

Vi tillhandahåller såväl vetenskapligheten som praktiska resurser för att på ett enkelt sätt kunna använda sig av lågkolhydratkost för att behandla typ 2-diabetes så att de miljontals människor i riskzonen kan ta kontroll över sin egen hälsa och undvika att drabbas av komplikationer som faktiskt går att förebygga.

Läs mer i nedanstående guide:

Woman using glucometer on blue background, top view

Så reverserar du typ 2-diabetes

Guide Har du diabetes? Oroar du dig för högt blodsocker? Läs denna guide för att ta reda på hur du kan reversera typ 2-diabetes och sänka ditt blodsocker med en kostomläggning.

 1. BMJ 2018: Prevalence of diagnosed type 1 and type 2 diabetes among US adults in 2016 and 2017: population based study [observationsstudie; svag evidens]

 2. World Journal of Diabetes 2013 Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. [översiktsartikel; ograderad]

 3. Diabetes Care 1992: Pathogenesis of NIDDM. A balanced overview. [översiktsartikel; ograderad]

 4. American Journal of Clinical Nutrition 1992: Surgical treatment of obesity and its effect on diabetes: 10-y follow-up. [observationsstudie; svag evidens]

  Diabetes Care 2012: Diabetes: Have we got it all wrong? [översiktsartikel; ograderad]

 5. Även om detta fortfarande är kontroversiellt för vissa sammanfattar följande översiktsartikel vilken roll insulin spelar vid övervikt. Den efterföljande referensen visar hur en hämning av insulinutsöndring hjälper till vid viktnedgång. Allt sammantaget verkar det väldigt troligt att insulin har en direkt koppling till ökad övervikt.
  Journal of Endocrinology 2017: A causal role for hyperinsulinemia in obesity. [översiktsartikel; ograderad]

  International Journal of Obesity Related Metabolic Disorders 2003: Suppression of insulin secretion is associated with weight loss and altered macronutrient intake and preference in a subset of obese adults [observationsstudie; svag evidens]

 6. PLoS One 2013: The relationship of sugar to population-level diabetes prevalence: an econometric analysis of repeated cross-sectional data. [observationsstudie; svag evidens]

  BMC Public Health 2014: Per capita sugar consumption and prevalence of diabetes mellitus–global and regional associations. [observationsstudie; svag evidens]

 7. PLoS Biology 2018: Glucotypes reveal new patterns of glucose dysregulation. [icke-randomiserad studie; svag evidens]

 8. American Journal of Clinical Nutrition 2008: Glycemic index, glycemic load, and chronic disease risk–a meta-analysis of observational studies. [observationsstudie; svag evidens]

 9. Nutrients 2018: The effect of dietary glycaemic index on glycaemia in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. [stark evidens]

  PLoS One 2014: A randomized pilot trial of a moderate carbohydrate diet compared to a very low carbohydrate diet in overweight or obese individuals with type 2 diabetes mellitus or prediabetes. [randomiserad studie; måttlig evidens]

 10. European Journal of Clinical Nutrition 1992: Classification and measurement of nutritionally important starch fractions. [mekanistisk studie; ograderad]

  Följande RCT visade att alla typer av bröd orsakade en höjning av blodsockret och seruminsulinnivåer.

  Journal of Nutrition and Metabolism 2012: The acute impact of ingestion of sourdough and whole-grain breads on blood glucose, insulin, and incretins in overweight and obese men. [randomiserad studie; måttlig evidens]

 11. Diabetes Care 2019: Nutrition therapy for adults with diabetes or prediabetes: a consensus report [översiktsartikel; ograderad]

 12. Annals of Internal Medicine 2005: Effect of a low-carbohydrate diet on appetite, blood glucose levels, and insulin resistance in obese patients with type 2 diabetes. [observationsstudie; svag evidens]

 13. Nutrition and Diabetes 2017: Enhanced insulin sensitivity in successful, long-term weight loss maintainers compared with matched controls with no weight loss history. [icke-randomiserad studie; svag evidens]

 14. Alla håller inte med om användandet av ordet ”reversera” när det gäller typ 2-diabetes. Det handlar om att det skulle antyda att man kan bli helt frisk från sjukdomen och att den inte kan komma tillbaka. På Diet Doctor använder vi termen ”reversera” för att indikera att blodsockernivåerna inte längre är inom intervallet för diabetes och att man inte behöver medicinera. Vi betonar dock att de höga glukosnivåerna sannolikt återkommer om en patient går tillbaka till sin tidigare kosthållning med ett högre kolhydratintag. ”Reversera” innebär alltså inte att sjukdomen är botad för gott.

  Följande studie visade att ketogen kost var effektiv när det gällde att reversera diabetes eller att minska behovet av läkemedel hos majoriteten av deltagarna.

  Frontiers in Endocrinology 2019: Long-term effects of a novel continuous remote care intervention including nutritional ketosis for the management of type 2 diabetes: A 2-year non-randomized clinical trial [svag evidens]

 15. Detta är baserat på klinisk erfarenhet från läkare som rekommenderar lågkolhydratkost. [svag evidens]

 16. Nutrition Research 2011: Prevalence and correlates of vitamin D deficiency in US adults. [observationsstudie; svag evidens]

 17. Även om datan är motstridig när det gäller detta ämne föreslår dessa studier en potentiell fördel för D-vitaminsupplementering:

  Nutrition Journal 2012: A 12-week double-blind randomized clinical trial of vitamin D3 supplementation on body fat mass in healthy overweight and obese women [måttlig evidens]

  Journal of the American College of Nutrition 2016: The effect of vitamin D supplementation on glycemic control and lipid profile in patients with type 2 diabetes mellitus. [icke-kontrollerad studie; svag evidens]

 18. NEJM 2008: Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. [randomiserad studie; måttlig evidens]

  The Lancet 2010: Survival as a function of HbA1c in people with type 2 diabetes: a retrospective cohort study [observationsstudie; svag evidens]

  Dock har mer moderna studier som gjorts på SGLT2-hämmare visat en förbättring gällande kardiovaskulära utfall och risk för att dö. En hypotes är att dessa läkemedel sänker insulinnivåerna medan äldre läkemedel istället höjer insulinnivåerna.

  NEJM 2015: Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. [randomiserad studie; måttlig evidens]

  Cardiovascular Ultrasound 2019: Effect of sodium glucose cotransporter 2 inhibitors on cardiac function and cardiovascular outcome: a systematic review [översiktsartikel; ograderad]

 19. De studier som inte visade någon förbättring med mer intensiv läkemedelsbehandling inkluderade insulin och läkemedel som höjer insulinnivåerna. Nyare läkemedel, som SGLT2-hämmare, kan sänka insulinnivåerna och har visats minska risken för hjärtsjukdom och dödlighet. Eftersom livsstilsinterventioner, såsom lågkolhydratkost och träning, också sänker både glukos- och insulinnivåer, är det rimligt att anta att de visar liknande fördelaktiga resultat, även om det behövs fler adekvat utformade, långsiktiga studier.

  Följande studie, den så kallade LOOK AHEAD-studien, citeras ofta när det gäller att livsstilsinterventioner inte förbättrar hälsoutfallet hos patienter med diabetes. Dock gick interventionen endast ut på kalorireduktion och inte specifikt på lågkolhydratkost.

  NEJM 2013: Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. [randomiserad studie; måttlig evidens]

 20. JNCI Cancer Spectrum 2017: The effect of metformin on mortality among cancer patients with diabetes: A systematic review and meta-analysis [översikt av observationsstudier; svag evidens]

 21. Experimental and Therapeutic Medicine 2016: Association between insulin dosage and insulin usage time, and coronary artery lesions in patients with type 2 diabetes and coronary heart disease [observationsstudie; svag evidens]

  European Heart Journal 2007: The impact of glucose lowering treatment on long-term prognosis in patients with type 2 diabetes and myocardial infarction: a report from the DIGAMI 2 trial [observationsstudie; svag evidens]

  Diabetologia 2009: The influence of glucose-lowering therapies on cancer risk in type 2 diabetes. [observationsstudie; svag evidens]

  NEJM 2008: Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. [randomiserad studie; måttlig evidens]

 22. NEJM 2015: Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. [randomiserad studie; måttlig evidens]

 23. Diabetes Care 2015: Euglycemic diabetic ketoacidosis: A predictable, detectable, and preventable safety concern with SGLT2 inhibitors[fallstudier; väldigt svag evidens]

 24. Journal of Endocrinology and Metabolism 1997: Effect of obesity on the response to insulin therapy in noninsulin-dependent diabetes mellitus. [icke-randomiserad studie; svag evidens]

  Nature Medicine 2017: Insulin action and resistance in obesity and type 2 diabetes. [översiktsartikel; ograderad]

 25. Nutrition & Diabetes 2017: Twelve-month outcomes of a randomized trial of a moderate-carbohydrate versus very low-carbohydrate diet in overweight adults with type 2 diabetes mellitus or prediabetes [måttlig evidens]

  Diabetes Therapy 2018: Effectiveness and safety of a novel care model for the management of type 2 diabetes at 1 year: an open-label, non-randomized, controlled study [svag evidens]

 26. Med insulinbehandlad diabetes är det viktigt att du kontrollerar ditt blodsocker noga i början av din nya kosthållning! En kost med betydligt färre kolhydrater orsakar ofta ett ordentligt minskat behov av insulin. Det är då viktigt att justera (sänka) dosen tillräckligt för att undvika att blodsockret blir farligt lågt. Detta bör alltid göra i samråd med din läkare eller diabetessköterska.

 27. Alla håller inte med om användandet av ordet ”reversera” när det gäller typ 2-diabetes. Det handlar om att det skulle antyda att man kan bli helt frisk från sjukdomen och att den inte kan komma tillbaka. På Diet Doctor använder vi termen ”reversera” för att indikera att blodsockernivåerna inte längre är inom intervallet för diabetes och att man inte behöver medicinera, dvs. att sjukdomen inte är närvarande för tillfället. Vi betonar dock att sjukdomen sannolikt återkommer om en patient går tillbaka till sin tidigare kosthållning med ett högre kolhydratintag. ”Reversera” innebär alltså inte att sjukdomen är botad för gott. Det betonar däremot en lyckad livsstilsintervention som, om den bibehålls, kommer att hålla sjukdomen i schack.

 28. Diabetes Therapy 2018: Effectiveness and safety of a novel care model for the management of type 2 diabetes at 1 year: an open-label, non-randomized, controlled study [svag evidens]

  Den längsta publicerade studien hittills på lågkolhydratkost och typ 2-diabetes är en icke-randomiserad interventionsstudie där deltagare med fetma och typ 2-diabetes fick äta en kost med 20 % kolhydrater. De publicerade en 44-månaders uppföljning som visade på fortsatt goda resultat gällande HbA1c, vikt och minskning av diabetesmedicin:

  Nutrition & Metabolism 2008: Low-carbohydrate diet in type 2 diabetes: stable improvement of bodyweight and glycemic control during 44 months follow-up [svag evidens]

 29. BMJ 2012: Meta-analysis of individual patient data in randomised trials of self monitoring of blood glucose in people with non-insulin treated type 2 diabetes. [systematisk översikt av randomiserade studier; stark evidens]

 30. Clinical Diabetes 2011: Microvascular and macrovascular complications of diabetes [översiktsartikel; ograderad]