Blodsocker och diabetes

Measuring Blood Sugar

Många frågor rör vad som är normalt blodsocker. Denna sida skall försöka reda ut svaret på frågan vad som är ett normalvärde, och vad som inte är det. Det är lite komplicerat, eftersom det beror på flera olika saker. Ambitionen är dock att det skall bli någorlunda lätt att förstå.

Blodsocker är det glukos (druvsocker) som finns löst i blodet. Kroppen strävar alltid efter att hålla blodsockret inom normala gränser. Alltför högt blodsocker skadar i längden (under åratal) de små blodkärlen i kroppen, vilket kan ge många olika sjukdomar. Riktigt högt blodsocker får man bara vid diabetes. Lite förhöjt blodsocker talar för nedsatt glukostolerans, eller prediabetes. Det är ett förstadium med hög risk utveckla diabetes, om inga åtgärder sätts in.

BLI MEDLEM
Farligt lågt blodsocker får man normalt inte utan för mycket mediciner, t ex insulinsprutor; kroppen är bra på att skydda sig mot det.

För att krångla till det, så skiljer sig blodsockervärden vid högre nivåer en aning mellan prover tagna kapillärt (stick i fingret), eller venöst (i armvecket). Nedan anges kapillära tester, med venösa test inom parentes, då dessa skiljer sig. Ännu krångligare var det tidigare, då man hade två olika sätt att mäta sockret på, men sedan 2004 skall alla värden vara samma sort (plasmaglukos, p-glukos) – vi nämner det bara för att det kan stå aningen annorlunda siffror i gamla böcker/internetsidor. 1

Normalt blodsocker eller diabetes?

Normalt blodsocker ligger ungefär mellan 4-6 mmol/l(*) fastande, och upp till max 8,8 (7,7) efter måltid.

Prediabetes kan man ha, om man uppmäter fasteblodsocker mellan 6,1-6,9 eller om blodsockret icke-fastande är 8,9-12,1 (7,8-11,0).

Diabetes anses man ha vid två fasteblodsocker >7,0 eller vid icke-fastande >12,2 (>11,1).

Ett sätt att kontrollera icke-fastande blodsocker på ett standardiserat sätt, är en så kallad glukosbelastning. Det går till så att man fastande får dricka 75 gram glukos upplöst i vatten. Detta är ungefär samma mängd socker som man hittar i 70cl läsk(**). 2 timmar efter att man druckit lösningen mäts blodsockret.

Vill du göra din egen glukosbelastning? Instruktioner här.

*/ 1 mmol glukos motsvarar ungefär ett femtedels gram. Alltså är normal blodsockerhalt runt 1 gram/liter blod, eller ca 5 gram totalt i blodomloppet hos en normalstor person.

**/ Vid testet är det dock 100% glukos (druvsocker) och i läsken 50% glukos / 50% fruktos (fruktsocker). 2 Det betyder att testet kommer ge en snabbare blodsockerhöjning än läsken.

Hur farligt är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är den överlägset vanligaste formen av diabetes, den som normalt kommer i vuxen ålder hos personer med något omfångsrik mage. Kortfattat kan sägas att detta definitivt är något att ta på allvar. Väl kontrollerad typ 2-diabetes behöver knappt ge upphov till några skador på kroppen. Dåligt kontrollerad sjukdom kan dock leda till oerhört tråkiga följder. Läs mer om detta i inlägget ”Bara typ 2-diabetes”. Typ 2-diabetes är vidare mycket ofta en del av ett metabolt syndrom.

Hur åtgärdas högt blodsocker?

Om ditt blodsocker är över diabetesgränsen bör du diskutera det med din läkare. Förr väntade man ofta vid typ 2-diabetes med att sätta in medicin, och behandlade initialt med enbart kost och motion. Trenden numera är dock att allt tidigare komplettera med tablettbehandling (Metformin), vilket jag tror kan vara klokt.

Om du har diabetes eller prediabetes, har minskning av kolhydrater i kosten visat sig ha god effekt för att minska blodsockret. Detta är inte förvånande eftersom alla kolhydrater består av olika sockerföreningar. De blir rent socker i magen, som tas upp i blodet och höjer blodsockret. Du kan läsa mer om detta i mina inlägg i ämnet, genom att klicka här.

Blodsocker-kurva

Ovan är data från denna studie, där överviktiga typ 2-diabetiker testade lågkolhydratkost (mer information om sådan via länken). De svarta cirklarna är blodsockret under en dag på vanlig mat. De vita cirklarna är motsvarande efter 14 dagar på lågkolhydratkost. Notera hur blodsockret efter denna korta tid är väsentligen normalt. Klicka på bilden för förstoring inklusive motsvarande insulinkurva. Lågt insulin är antagligen en av de viktigaste faktorerna för viktnedgång (för mer diskussion om insulinvärden se längst ner på sidan).

Intresserade kan läsa mer om den svenska ”Karlshamnsstudien” på lågkolhydratkost vid diabetes typ 2. I denna studie ser man efter 44 månader en stor förbättring bland annat på blodsocker och vikt.

Viktnedgång är bland det viktigaste för att långsiktigt kunna bli bättre (eller i vissa fall helt bra) från sin typ 2-diabetes eller prediabetes.

Något annat intressant man kan se på blodsockerkurvan ovan är att blodsockret för dessa diabetiker verkar vara relativt högt på morgonen, redan innan frukost, och sedan sjunka. Det är faktiskt vanligt och kallas ”dawn phenomenon” eller ”gryningsfenomen” på svenska. Vissa hormonnivåer, såsom kortisol, når sin normala dygnstopp under efternatten/morgonen, och leder bland annat till att levern släpper ut lagrat socker i blodet. Dessutom gör kortisol att man blir mindre känslig för sitt insulin, och det gör att blodsockret stiger.

BLI MEDLEM

Långtidsblodsocker (HbA1c)

Problemet med ett blodsockervärde är att det bara visar nivån för stunden. Det säger just ingenting om hur värdet varit förra veckan, om det ofta är högt, eller hur högt det ligger i genomsnitt. Vore det inte bra om man kunde mäta ett sådant genomsnitt?

Faktum är att man kan det. Provet heter HbA1c och kallas ofta långtidsocker. Det speglar hur blodsockret legat i genomsnitt de senaste 2-3 månaderna (där senaste månaden betyder mest). Orsaken till att man kan mäta detta är att blodsocker kan fastna på ett ämne i de röda blodkropparna. Ju högre blodsocker desto snabbare. Sedan kan man mäta hur stor andel av ämnet i de röda blodkropparna blodsocker har fastnat på. Blodkropparna finns i blodet under upp till cirka 3 månader, och bryts sedan ner. Det är därför HbA1c är ett mått på det genomsnittliga blodsockret under denna tid.

HbA1c kan även vara ett intressant prov hos icke-diabetiker. Ju lägre HbA1c, desto längre är man antagligen från att utveckla typ 2-diabetes. Om man spekulerar, är det tänkbart att ett lågt HbA1c betyder minskad risk att utveckla många andra sjukdomar, som har en stark statistisk koppling till typ 2-diabetes. Exempel på sådana är hjärtsjukdom, ett flertal cancerformer och demens.

bar-tunn3

Appendix om insulin

Insulinvärden är svårtolkade, dels beroende på att insulinet i blodet har kort halveringstid (några minuter) och därför varierar det snabbt beroende på matintag och tillfällig stress mm. Det skiljer sig alltså mycket mellan fastevärden och icke-fastande då insulin utan vidare kan stiga 10-falt om man ätit eller druckit något med socker i. Så det kan räcka med att man glömt bort att man tog endast en gnutta socker i teet på morgonen för att värdena skall förändras kraftigt. Det kan också räcka att man stressade upp sig lite på vägen till provtagningen (rädd för att inte hinna i tid till exempel), eller att provtagningen i sig kan vara smärtsam, så kan värdet på insulinet bli högre, då kroppen kompenserar den tillfälliga stressen, som ger insulinokänslighet, genom att höja insulinfrisättningen. Det finns heller inte, mig veterligen, några helt klara rekommendationer om normalvärden än.

En rekommendation jag hört är att fasteinsulinvärdet bör vara under 25 mIE/L. (mIE/L skrivs ibland även som µU/ml, vilket är samma sak).

Ovanstående tror jag är ett referensvärde, vilket innebär att ungefär 95% av befolkningen hamnar inom det. En annan rekommendation jag hört är att mer ”optimal nivå” skulle ligga mellan 3-8 mIE/L (eller 18-48 pmol/L). Kanske ligger det något i det, men ta det eventuellt med en nypa salt.

Mary Vernon, läkare och internationell expert på lågkolhydratkost, rekommenderar följande insulinvärden:

  • Fastevärde max 11 mIE/L
  • Efter måltid max 60 mIE/L
  • Ej stegring med mer än x5 från fastevärdet

Lägre insulinvärden är bra vid viktnedgång eftersom höga insulinnivåer antagligen är det som bland annat höjer blodtrycket . En låg halt av insulin speglar förstås också att de insulinproducerande cellerna inte belastas så hårt, och det minskar risken att få diabetes. Här är ett diagram från en studie på överviktiga typ 2-diabetiker (samma som ovan), som visar att lågkolhydratkost för deltagarna efter 2 veckor verkade ge ungefär halverade insulinhalter i snitt, jämfört med ”normalkost”.

Tillägg 100117: Här är en intressant diskussion som med en del vetenskaplig uppbackning menar att fasteinsulin mellan 2-6 mIE/L är det optimala för människor.

bar3

Blodsocker och diabetes - evidensbaseringen

Denna guide är skriven av Dr Andreas Eenfeldt och den senaste uppdateringen gjordes den 11 november 2022. Den blev mediciniskt granskad av Professor Fredrik Nyström den 25 augusti 2021.

Guiden innehåller vetenskapliga referenser. Du kan hitta dessa i de grå noterna som finns i texten. Klicka på länkarna för att komma till den aktuella studien. När det är lämpligt inkluderar vi en gradering av styrkan på evidensen, med en länk till vår policy om detta. Våra evidensbaserade guider uppdateras minst en gång per år för att alltid referera till aktuell vetenskap inom området.

Alla våra evidensbaserade hälsoguider är skrivna och granskade av läkare som är experter på ämnet. För att vara fria från jäv och särintressen visar vi inga annonser, säljer inga produkter och tar inte emot pengar från industrin.

Läs mer om våra policyer och vårt arbete med evidensbaserade guider, kontroversiella ämnen inom nutrition, vårt team av skribenter och vårt team av medicinska granskare.

Om du skulle hitta felaktigheter i den här guiden, mejla support@dietdoctor.com.

Disclaimer: När medicinsk granskning av denna text gjorts innan översättning till svenska gäller den medicinska granskningen originaltexten. Vid eventuella faktaavvikelser som har uppstått i översättningen kommer originalversionen av denna text att ha företräde.

  1. Kapillärt blod från pekfingret kommer från artärer i blodcirkulationen. Därför ligger glukoset lite högre här efter måltid, då det nyss har skickats ut från hjärtat. Venöst blod går från venerna. Då har blodet passerat igenom mer vävnader, det är på väg tillbaka till hjärtat. Dessa vävnader tar upp en del glukos i blodet, därför blir det lägre nivåer.

  2. Från disackariden sackaros, socker från t ex sockerbetor, som består av de två molekylerna glukos och fruktos som satts ihop.