Hur du kan behandla insulinresistens

Insulinresistens är ett vanligt, näst intill osynligt tillstånd där kroppens celler blir mindre förmögna att effektivt svara på hormonet insulin.1 Detta gör att bukspottkörteln utsöndrar ännu mer insulin för att hålla blodsockret stabilt.

Som beskrivs i vår mer djupgående guide inom samma ämne: Allt du behöver veta om insulinresistens, resulterar detta i en ond cirkel där insulinet stiger högre och högre och gör cellerna ännu mer resistenta.2

Så småningom kan detta bidra till att utveckla prediabetes, typ 2-diabetes, PCOS eller andra kroniska hälsotillstånd.

För mer information om hur och varför insulinresistens uppstår, hälsotillstånd relaterade till insulinresistens och hur insulinresistens diagnostiseras, se vår andra guide inom samma ämne.

Doctor consulting with patient presenting results on digital tablet tablet sitting at table

Allt du behöver veta om insulinresistens

GuideInsulin är ett viktigt hormon som vi inte kan leva utan. Vad händer däremot när nivåerna kroniskt är för höga? Våra vävnader slutar svara effektivt på det. Det är vad som kallas insulinresistens.

I den här guiden beskriver vi vad du kan göra för att behandla insulinresistens, särskilt kopplat till effektiva livsstilsförändringar.


Kan mediciner hjälpa?

Om du har fått diagnosen insulinresistens kanske din första fråga är om det finns några mediciner som kan behandla detta tillstånd. Det finns två vanliga läkemedel som kan förbättra insulinkänsligheten.

Många läkare skriver ut Metformin till patienter med prediabetes och/eller insulinresistens. Det fungerar genom att minska glukosproduktionen i levern och öka cellernas insulinkänslighet.3 Den tar dock inte hand om den bakomliggande orsaken till insulinresistensen.

Pioglitazon är ett annat läkemedel som sänker blodsockret genom att öka kroppens känslighet för insulin.4 Detta läkemedel tenderar dock att inte vara lika populärt som Metformin, delvis på grund av den potentiella bieffekten av lätt viktökning.

Även om läkemedel kan ha betydelse för förbättring av insulinkänslighet samt fördröja uppkomsten av typ 2-diabetes, är de sällan adekvata som ensam behandling. Vad mer kan du då göra om du har insulinresistens? Den här guiden utforskar vilka livsstilsförändringar du kan göra enligt den senaste evidensen.


BLI MEDLEM

Lågkolhydratkost

Praktiskt taget kan alla kostförändringar som resulterar i viktminskning, särskilt minskad bukfetma, tillfälligt förbättra insulinkänsligheten.5 I denna beskrivning passar verkligen lågkolhydratkost in och kan vara mer effektiv än fettsnål kost sett till förbättring av insulinkänslighet.6 En observationsstudie visade till och med förbättrad livslängd för personer med prediabetes som åt lågkolhydratkost, och en icke-randomiserad studie rapporterade glukosnormalisering hos över 50 % av deltagarna med prediabetes.7

Anledningen till varför lågkolhydratkost är bra för personer med insulinresistens är enkel: om du inte äter socker – eller kolhydrater som snabbt omvandlas till socker – får du mindre socker i blodomloppet och därav ett minskat behov av att utsöndra mer insulin vars uppgift är att förflytta sockret (glukos) från blodet och in i cellerna.

Om din kropp redan är resistent mot insulin är det oerhört användbart att skapa denna inre miljö där höga nivåer av insulin inte behövs för att upprätthålla normalt blodsocker.

Studier visar att lågkolhydratkost kan vara ett effektiv kostupplägg för att förbättra blodsockerkontrollen och reversera typ 2-diabetes.8 Eftersom insulinresistens spelar en betydande roll för själva uppkomsten av typ 2-diabetes, är sannolikt lågkolhydratkost också bra vid redan befintlig insulinresistens innan fullskalig typ 2-diabetes utvecklas.

En kort studie från 2005 på tio patienter med fetma och typ 2-diabetes som åt lågkolhydratkost, visade en förbättring av insulinkänsligheten med 75 %.9

I två andra studier var lågkolhydratkost bättre än fettsnål kost för att sänka insulinnivåerna.10 Notera att båda grupperna i studien från 2006 visade lika stor viktminskning, vilket tyder på att det var kostens sammansättning och inte viktminskningen i sig, som var den mest effektiva interventionen för de sänkta insulinnivåerna.

Ytterligare en studie visade att lågkolhydratkost jämfört med fettsnål kost tillsammans med ett populärt receptbelagt viktminskningsläkemedel, var bättre för att sänka insulin-, glukos- och HbA1c-nivåerna.11 Återigen gick båda grupperna ner lika mycket i vikt, men lågkolhydratkosten gav bättre resultat i blodsockerkontroll och insulinnivåer.

Slutligen rapporterar en studie att personer med insulinresistens har sämre efterlevnad på fettsnål kost och bättre efterlevnad på lågkolhydratkost.12

Slutsats: Att minska ditt intag av socker och kolhydrater som omvandlas till socker kommer sannolikt att resultera i minskad insulinproduktion och förbättrad insulinresistens.

Hur ser då detta kostupplägg ut? Vi har dussintals guider på vår sida som fördjupar sig i det mesta som har att göra med lågkolhydratkost och ketogen kosthållning. Föjande två guider är en bra början:


Annan kostevidens

Viktigt att notera är att studier visar att samtliga kostupplägg som resulterar i viktminskning kan minska insulinresistens och förbättra insulinkänsligheten – åtminstone tillfälligt.13

Det omvända stämmer dock också. Varje kostupplägg som resulterar i snabb viktökning, till exempel kost med högt innehåll av både kolhydrater, fett och kalorier, kan omedelbart orsaka insulinresistens bara inom några dagar – även bland friska unga män.14

Genom åren har andra forskningsområden undersökt möjligheten att minska insulinresistens med hjälp av andra specifika kostförändringar:

 • ökat proteinintag15
 • ökat intag av kostfiber16
 • äta mat med lågt glykemiskt index (GI)17
 • sänkt fettintag i kosten18

För att lära dig mer om för- och nackdelarna om dessa kosthållningar samt varför vi rekommenderar lågkolhydratkost, klicka nedan:

Kostfiber

Ska du äta mer fibrer för att förbättra insulinkänsligheten? Svaret är sannolikt ja, åtminstone jämfört med kost med högt innehåll av raffinerade kolhydrater och lågt fiberinnehåll.

Fibrerna i din kost kommer från kolhydratbaserade vegetabiliska livsmedel som kroppen inte kan smälta. Det finns två typer av fibrer: lösliga fibrer, som löser upp och absorberar vatten, och olösliga fibrer, som inte absorberar vatten och passerar genom matsmältningskanalen i stort sett oförändrade. Lösliga fibrer finns i många ätbara växter som ärtor, bönor, bladgrönsaker, havre och frukt. Olösliga fibrer kommer till stor del från kli (det yttre skalet) i fullkorn.

Studier har visat att kosthållning rik på båda typerna av fibrer minskar insulinresistens jämfört med kost med högt innehåll av raffinerade kolhydrater och lågt fiberinnehåll (Diabetes Care 2006: Cereal fiber improves whole-body insulin sensitivity in overweight and obese women [randomiserad studie; måttlig evidens]).

Lågkolhydratkost, som innehåller mycket ovanjordgrönsaker, innehåller ofta mycket lösliga fibrer. Vi känner dock inte till några studier som har gjorts där de jämfört fiberrik lågkolhydratkost med kolhydratrik kost med högt fiberinnehåll för att se vilken som är effektivare för att minska insulinresistens. Vår åsikt är dock att lågkolhydratkost med högt innehåll av lösliga fiber kan vara en bättre strategi för att förbättra insulinkänsligheten.

Kolhydrater med lågt glykemiskt index

Livsmedel som har exakt samma kolhydratinnehåll kan ge olika blodsockersvar, samt skilja sig i hur mycket blodsockret går upp efter att ha ätit maten. Detta kallas matens ”glykemiska index” (GI).

Även om man kan tänka sig att livsmedel med lägre GI som naturligt ger mindre blodsockerpåverkan skulle främja förbättrad insulinkänslighet, har studieresultaten varit blandade.

En randomiserad kontrollstudie från 2014 fann ingen skillnad mellan livsmedel med högt och lågt GI (samtidigt som kolhydratnivåerna hölls oförändrade) på insulinkänsligheten (Journal of the American Medical Association 2014: Effects of high vs low glycemic index of dietary carbohydrate on cardiovascular disease risk factors and insulin sensitivity: the OmniCarb randomized clinical trial [randomiserad tvärsnittsstudie; måttlig evidens]).

En systematisk genomgång och metaanalys från 2018 fann att kolhydrater med lågt GI förbättrade blodsockernivåerna på ett antal mätningar, men analysen undersökte inte effekten på insulinnivåer eller insulinkänslighet (Nutrients 2018: The effect of dietary glycaemic index on glycaemia in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [stark evidens]).

En RCT från 2014 rapporterade att kost med måttligt kolhydratinnehåll/lågt GI var överlägsen fettsnål kost/högt GI med avseende på förbättring av insulinkänsligheten (American Journal of Clinical Nutrition 2014: Effect of the glycemic index of the diet on weight loss, modulation of satiety, inflammation, and other metabolic risk factors: a randomized controlled trial[randomiserad studie; måttlig evidens]).

Medan den vetenskapliga debatten fortsätter är vår åsikt att livsmedel med lågt kolhydratinnehåll och lågt GI kan vara det bästa alternativet för att ta itu med insulinresistens.

Dietärt fett

Vissa forskare åberopar hög fettkonsumtion som en primär orsak till insulinresistens. Men de flesta data som tyder på detta kommer från studier på gnagare med störfaktorer (confounders) som begränsar möjligheterna att dra några slutsatser från studieresultatet för att kunna tillämpa det på människor. (Clinical Nutrition 2004: Dietary fat, insulin sensitivity and the metabolic syndrome [översiktsartikel; ograderad]).

Till exempel matades gnagarna i många av dessa studier med foder av hög fetthalt. (American Journal of Physiology, Endocrinology and Medicine 2010: A high-fat, ketogenic diet causes hepatic insulin resistance in mice, despite increasing energy expenditure and preventing weight gain [råttstudie; mycket svag evidens]).

Fetterna var vanligtvis lågkvalitativa industriella vegetabiliska oljor rika på omega-6-fetter såsom sojaolja; fodret saknade vanligtvis naturligt förekommande livsmedel. Det är omöjligt att veta om insulinresistensen berodde på fodrets kolhydratinnehåll i kombination med fett, det syntetiska fodrets proinflammatoriska karaktär, kalorierna eller helt enkelt från själva fettet.

Resultatet från mänskliga studier som tyder på att fett, särskilt mättat fett, förvärrar insulinresistens, snedvrids ofta av experimentella dieter som innehåller både mycket kolhydrater och mycket fett. Till exempel använde en studie från Diabetes Care ett kostupplägg bestående av 57 % kolhydrater och 28 % fett, och ett annat studieprotokoll innehöll ett kostupplägg där 45 % av kalorierna kom från kolhydrater (Diabetes Care 2002: Effects of diets enriched in saturated (palmitic), monounsaturated (oleic), or trans (elaidic) fatty acids on insulin sensitivity and substrate oxidation in healthy adults [randomiserad kontrollerad studie; måttlig evidens];

Diabetologia 2001: Substituting dietary saturated fat for monounsaturated fat impairs insulin sensitivity in healthy men and women: The KANWU study [randomiserad kontrollerad studie; måttlig evidens]).

Eftersom vissa experter tror att inflammation kan vara den underliggande mekanismen som kopplar fett till insulinresistens är det ingen överraskning att högt fettintag i kombination av kolhydratrika, potentiellt proinflammatoriska livsmedel kan göra insulinresistens värre (Lipids in Health and Disease 2015: The role of fatty acids in insulin resistance [översiktsartikel; ograderad]).

Faktum är att en studie visade att insulinkänsligheten förbättrades när kolhydrater ersattes med enkelomättat fett, vilket tyder på att fett kanske inte är själva problemet. Nyckeln kan istället vara att sänka kolhydratinnehållet i kosten (Diabetes Care 2013: The effects of carbohydrate, unsaturated fat, and protein intake on measures of insulin sensitivity [randomiserad kontrollerad studie; måttlig evidens]).

Utöver att ta hänsyn till störfaktorer som begränsar våra möjlighet att dra slutsatser från studier som visar att fett ökar insulinresistensen är det också viktigt att inse att det finns många mänskliga interventionsförsök som visar att dietärt fett inte har någon effekt på insulinresistens. (European Journal of Clinical Nutrition 1999: Comparison of the effects of a monounsaturated fat diet and a high carbohydrate diet on cardiovascular risk factors in first degree relatives to type-2 diabetic subjects [randomiserad studie; måttlig evidens]

European Journal of Clinical Nutrition 1996: The effects of monounsaturated-fat enriched diet and polyunsaturated-fat enriched diet on lipid and glucose metabolism in subjects with impaired glucose tolerance [randomiserad studie; måttlig evidens]

Diabetes 1992: Comparison of effects of high and low carbohydrate diets on plasma lipoproteins and insulin sensitivity in patients with mild NIDDM [randomiserad studie; måttlig evidens]

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1991: Comparison of the effects on insulin sensitivity of high carbohydrate and high fat diets in normal subjects [randomiserad studie; måttlig evidens])

Vi känner inte till några högkvalitativa mänskliga studier som adekvat kontrollerar mängden och vilken typ av kalorier, mängden och vilken typ av kolhydrater samt mängden och vilken typ av fett som konsumeras på ett sätt som gör det möjligt för studieförfattarna att bedöma om fettkonsumtionen orsakar (eller förbättrar) insulinresistens eller hyperinsulinemi.

Enligt vår uppfattning är det troligtvis främst konsumtion av processade livsmedel med högt innehåll av både kolhydrater och fett som bidrar till att utveckla insulinresistens.

 
Slutsats: Ett kostupplägg med lågt kolhydratinnehåll, högt proteininnehåll och mycket fibrer från ovanjordgrönsaker verkar ha de bästa aktuella bevisen för att minska insulinresistens.

DD+ MEDLEMSKAP

Periodisk fasta/tidsbegränsat ätande

Periodisk fasta är en populär kosttrend som innebär precis vad det låter som: att inte äta under vissa tidsperioder. Även om det för vissa kan verka som en modefluga tyder studier på att periodisk fasta kan förbättra insulinkänsligheten.19

Dock finns det även studier som inte stöder detta. Det finns till exempel en RCT som inte visade någon förbättring av insulinkänslighet för personer som åt 16:8-fasta. Dock kontrollerade denna studie varken hur mycket eller vad försökspersonerna åt.20 Det vi eventuellt kan ta med oss från denna studie är att kvaliteten på det du äter, tillsammans med ditt totala kaloriintag fortfarande spelar roll även med tidsbegränsat ätande.

Det finns flera mekanismer genom vilka fasta kan förbättra insulinkänsligheten. Celler kan öka antalet insulinreceptorer på dess yta och dessa receptorer kan i sin tur visa en ökad affinitet för att binda insulin under fasta.21

Dessutom ökar olika hormonnivåer under fasta som tros öka insulinkänsligheten.22 Till exempel verkar adiponektin – ett fettcellsspecifikt hormon – öka insulinkänsligheten genom ökad fettsyraoxidation och hämning av glukosproduktion i levern.23

När det gäller att implementera periodisk fasta är tidsbegränsat ätande en form av fasta som innebär att man äter sina måltider inom en tidsbestämd ram varje dag, till exempel mellan 11.00 och 19.00. En översikt av studier på friska försökspersoner visade att konsumtion av färre måltider under ett kortare ätfönster resulterade i bättre glukos- och insulinnivåer.24

En annan typ av periodisk fasta är alternativ fasta – varannan dag. Friska män som fastade i 20 timmar varannan dag i 15 dagar visade större glukosupptag med samma insulinnivåer, vilket i huvudsak förbättrade deras insulinkänslighet.25

En annan studie rapporterade större förbättringar av insulinresistens bland kvinnor som använder periodisk kalorirestriktion (fasta) jämfört med kalorirestriktion varje dag.26

Baserat på det faktum att både fasta och lågkolhydratkost har visat sig förbättra insulinkänsligheten, antar vi att kombinationen av lågkolhydratkost tillsammans med periodisk fasta sannolikt är den mest effektiva kostförändringen vid behandling av insulinresistens och hyperinsulinemi.

Periodisk fasta kan verka skrämmande, men om du är intresserad av att utforska det vidare ska du besöka vår guide:

iStock_34083318_XXLARGE

Periodisk fasta
för nybörjare

Guide Periodisk fasta kan hjälpa dig att gå ner i vikt, få ökad energi och flera andra hälsovinster. Det kan också spara dig mycket tid och pengar. Det finns dock många frågor om hur man gör periodisk fasta på ett säkert och effektivt sätt. I den här guiden skriven av dr Jason Fung, expert inom fasta, lär du dig hur du snabbt kommer igång.


Fysisk aktivitet och träning

Muskler förbränner glukos för att använda det som energi. Ju mer du rör dig desto mer glukos tas upp av dina muskler från blodet för att användas som energi, vilket hjälper till att sänka dina blodsockernivåer. Detta möjliggör en minskning av insulinutsöndringen, vilket i sin tur minskar belastningen på din bukspottkörtel.

På samma sätt använder oaktiverade muskler sig inte av blodsockret, vilket gör att insulinnivåerna istället kan stiga för att ta hand om eventuellt överskott. Studier visar att bara fem dagars sängvila inducerar ett tillstånd av insulinresistens hos helt friska försökspersoner.27 Flera studier visar att långvarig inaktivitet är starkt förknippad med insulinresistens, metabolt syndrom och prediabetes.28

Alla former av regelbunden fysisk aktivitet kan hjälpa. Studier tyder på att både högintensiv intervallträning (HIIT), styrketräning och konditionsträning förbättrar glukosanvändandet och därmed förbättrar insulinkänsligheten.29

Oavsett vilken form av rörelse eller träning du föredrar är det tydligt: ​​inaktivitet kan leda till insulinresistens och rörelse ökar insulinkänsligheten så länge träningen pågår.30 Slutar du röra på dig regelbundet kan insulinresistensen därmed komma tillbaka.

Kom dock ihåg att träning inte förtar en hälsosam kost. Att träna regelbundet men samtidigt äta kolhydratrik kost med mycket socker kommer sannolikt delvis, om inte helt, att motverka många av hälsovinsterna som träning kan medföra.31

Baserat på forskning verkar det som om kombinationen av regelbunden träning och en välkomponerad lågkolhydratkost är ett effektivt tillvägagångssätt vid behandling av insulinresistens och hyperinsulinemi.


Sömn

Studier visar att kortvarig sömnbrist höjer glukosnivåerna och förvärrar insulinresistensen.32 En kronisk sömnstörning, såsom obstruktiv sömnapné, är också associerad med försämrad insulinresistens.33

Det är oklart hur mycket sömn som är för lite, lagom eller för mycket. Är det skillnad i insulinkänslighet hos någon som får sex timmars sömn per natt istället för åtta? Är det en viss mängd förlorad sömn, eller är det en återkommande förekomst av dåliga nätter som utlöser insulinresistens? Det vet vi inte.

Det är dock tydligt att det finns ett samband mellan insulinresistens och sömn. Samt att behandling av sömnproblem kan resultera i förbättrad insulinkänslighet.34


Stress

Studier visar att tillfällig insulinresistens uppstår under perioder av kortvarig fysiologisk och psykologisk stress, såsom en plötslig sjukdom eller ett plötsligt ”hot”.35 Teoretiskt sett kan detta ha varit en evolutionär fördel tidigare i människans existens och har kallats ”adaptiv insulinresistens”.36 Det låter rimligt att man skulle vilja mobilisera lagrad energi under infektion, trauma eller stress, där hämning av insulin (som lagrar energi) skulle vara fördelaktigt. Denna typ av insulinresistens vänder när den plötsliga stressen är över. En sådan reaktion på kortvarig stress har sannolikt inga långsiktiga negativa konsekvenser.

Det verkar dock som om kronisk stress och ständig aktivering av kroppens kamp- och flyktreaktion också kan leda till insulinresistens.37 Eftersom kronisk stress är långvarig, och varken uppstår plötsligt eller har en snabb lösning av den utlösande triggern, kan det leda till långsiktiga negativa konsekvenser.

Två små kontrollerade studier visade att meditation hjälpte för att minska blodsockret hos patienter med hjärtsjukdom.38 Då mindfulness, yoga, meditation, dans, sång och promenader i naturen har visat sig vara effektiva sätt att både minska stress, öka välbefinnande samt förbättra den allmänna fysiska hälsan, kan de möjligen också hjälpa vid insulinresistens.

Ta reda på vad som får dig att slappna av allra bäst. Kanske kan det även bidra till att förbättra din insulinkänslighet.


Tobaksanvändning

Rökning är dåligt för hälsan ur alla avseenden, där vissa studier även rapporterar att aktiv rökning är förknippad med insulinresistens och utveckling av diabetes.39 Även om det här är svårt att kontrollera för andra potentiellt ohälsosamma aktiviteter som många rökare också kan ägna sig åt, verkar det finnas en ökad risk.40

Att sluta röka är tydligt avgörande om du vill förbätta din hälsa utifrån flera olika aspekter där din insulinkänslighet inte är något undantag.


Kan vi bota insulinresistens?

När någon väl kraftigt har förbättrat sin insulinresistens, sänkt insulin- och blodsockernivåerna genom att äta lågkolhydratkost, träna mer, stresshantering och förbättrad sömn, blir frågan: är de botade?

Antagligen inte. Ordet botad antyder att personen kan återgå till att äta hur den vill utan att insulinresistensen kommer tillbaka. Tyvärr är det inte så det fungerar. De allra flesta människor som reverserar sin insulinresistens, sänker sina kroniskt höga insulinnivåer samt sänker sitt blodsocker kommer återgå till tidigare höga nivåer om de slutar med sina livsstilsinterventioner och återgår till gamla vanor och tidigare kosthållning.41

Detta förstärker behovet av att göra livsstilsförändringar som kan bibehållas under en hel livstid. Så kallade krashdieter eller kortsiktiga ingrepp hjälper bara i stunden. Insulinkänslighet handlar om en livslång balans.

Vissa människor kan dock bli delvis botade, särskilt om deras insulinresistens upptäcks tidigt. Klinisk praxis tyder på att äta lågkolhydratkost, gå ner i vikt och få ner insulinnivåerna för vissa människor kan återställa insulinkänsligheten vilket kan tillåta dem att återfå den grad av metabol flexibilitet som finns hos friska individer.42

Den metabola flexibiliteten kan tillåta dem att öka mängden kolhydrater från 20 gram per dag upp till 75 gram eller tillåta dem att minska mängden motion som behövs för att hålla blodsocker- och insulinnivåerna låga.43

Förutom att upprätthålla viktminskning kan regelbundna blodprov krävas för att avgöra vem som kommer att uppnå metabol flexibilitet och hur mycket flexibilitet de kan ”komma undan med” utan att utlösa cykeln av insulinresistens igen.

Det bästa rådet kan därför vara att hålla fast vid den mest intensiva livsstilsförändringen som du klarar av att upprätthålla och noggrant ha koll på återkommande insulinresistens. Börja med att hålla koll på ditt midjemått. Du kan också ta regelbundna (t ex var 6:e ​​månad) blodprov för fastande insulin och fasteglukos.

Se vår andra guide: Allt du behöver veta om insulinresistens, som diskuterar diagnostiska tester.

Du kan också mäta dina blodsockernivåer 2 timmar efter måltid, både efter en måltid med lågt och efter en måltid med måttligt kolhydratinnehåll och sedan jämföra värdena. Om en måttlig kolhydratmåltid får ditt blodsocker att gå över 7,8 mmol/l kan det vara ett tecken på att du fortfarande kan vara insulinresistent.44 Observera att detta är ett expertutlåtande och inte baserat på hårda data.

Woman with diabetes checking her blood glucose using her glucose meter

Allt du behöver veta om blodsocker

Guide Om du har en diabetesdiagnos har du antagligen kontrollerat ditt blodsocker i åratal. Men om du nyligen har bestämt dig för att prova lågkolhydratkost eller keto, kan du behöva förstå dina resultat i samband med ditt nya kostmönster.


Sammanfattning

Insulin är viktigt för överlevnad och god hälsa långsiktigt, men kroniskt höga insulinnivåer gör att din kropp svarar sämre på detta viktiga hormon vilket kan öka risken för att utveckla allvarliga kroniska hälsotillstånd.45

Att anamma effektiva livsstilsförändringar – som lågkolhydratkost, regelbunden fysisk aktivitet och bra sömnrutiner – kan sänka insulinnivåerna och minska insulinresistens.

/ dr Bret Scher, MD

 1. The Clinical Biochemist Reviews 2005: Insulin and insulin resistance
  [översiktsartikel; ograderad]

 2. Diabetes Care 2008: Insulin resistance and hyperinsulinemia [översiktsartikel; ograderad]

 3. Diabetes & Metabolism 2003: Reducing insulin resistance with metformin: the evidence today [översiktsartikel; ograderad]

 4. Current Diabetes Report 2019: Thiazolidinediones: the Forgotten Diabetes Medications [översiktsartikel; ograderad]

 5. Nutrition & Diabetes 2017: Enhanced insulin sensitivity in successful, long-term weight loss maintainers compared with matched controls with no weight loss history [fallkontrollstudie; svag evidens]

 6. Journal of the American College of Nutrition 2013: Improvements in glucose metabolism and insulin sensitivity with a low-carbohydrate diet in obese patients with type 2 diabetes [okontrollerad studie; svag evidens]

  JCI Insight 2019: Dietary Carbohydrate Restriction Improves Metabolic Syndrome Independent of Weight Loss [randomiserad studie; måttlig evidens]

  Obesity 2015: Weight loss on low-fat vs. low-carb diets by insulin resistance status among overweight adults & adults with obesity: A randomized pilot trial [måttlig evidens]

 7. Clinical Nutrition 2020:
  Associations of low-carbohydrate and low-fat intakes with all-cause mortality in subjects with prediabetes with and without insulin resistance
  [observationsstudie; svag evidens]

  Nutrients 2021: Type 2 Diabetes Prevention Focused on Normalization of Glycemia: A Two-Year Pilot Study [icke randomiserad studie; svag evidens]

 8. Annals of Internal Medicine 2005: Effect of a low-carbohydrate diet on appetite, blood glucose levels, and insulin resistance in obese patients with type 2 diabetes [fallserie studie; svag evidens]

 9. Journal of the American Medical Association 2010: A randomized trial of a low-carbohydrate diet vs orlistat plus a low-fat diet for weight loss [måttlig evidens]

 10. Diabetes, Obesity, and Metabolism 2013: Adherence to a low-fat vs. low-carbohydrate diet differs by insulin resistance status [randomiserad studie; måttlig evidens]

 11. Science of Translational Medicine 2015: Excessive caloric intake acutely causes oxidative stress, GLUT4 carbonylation, and insulin resistance in healthy men [okontrollerad interventionsstudie; svag evidens]

 12. Kost med högt proteinintag visar konsekvent förbättrad glukoskontroll, samt kan hjälpa till att reversera diabetes. Denna RCT rapporterade att de som åt kost med 27 % protein jämfört med 16 % hade ett bättre glykemiskt svar samt högre bevaring av fettfri kroppsmassa trots ingen skillnad i viktminskning.

  Nutrients 2018: Effects of Adherence to a Higher Protein Diet on Weight Loss, Markers of Health, and Functional Capacity in Older Women Participating in a Resistance-Based Exercise Program
  [randomiserad studie; måttlig evidens]

  Denna randomiserade tvärsnittstudie rapporterade att försökspersoner med typ 2-diabetes hade en större minskning av HbA1c och total daglig glukos, fettlever och fet bukspottkörtel på kost med 30 % kolhydrater/30 % protein jämfört med kost med 50 % kolhydrater/17 % protein.

  Diabetologia 2019:
  A carbohydrate-reduced high-protein diet improves HbA 1c and liver fat content in weight stable participants with type 2 diabetes: a randomised controlled trial
  [randomiserad studie; måttlig evidens]

  Denna mindre RCT rapporterade 100 % reversering av prediabetes på kost med högre proteinhalt.

  Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases 2020: High protein diet leads to prediabetes remission and positive changes in incretins and cardiovascular risk factors
  [randomiserad studie; måttlig evidens]

 13. Diabetes Care 2006: Cereal fiber improves whole-body insulin sensitivity in overweight and obese women [randomiserad studie; måttlig evidens]

  Metabolism 2018: A whole-grain diet reduces peripheral insulin resistance and improves glucose kinetics in obese adults: A randomized-controlled trial [randomiserad studie; måttlig evidens]

 14. Uppgifterna om detta är förvånansvärt blandade vilket vi förklarar vidare i avsnittet ”läs mer”.

  Nutrients 2018: The effect of dietary glycaemic index on glycaemia in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [stark evidens]

 15. Studier likt följande visar att konsumtion av mättat fett är associerat med insulinresistens. Men som vi visar i avsnittet ”läs mer” är detta ofullständigt och kan vara felaktigt i samband med lågkolhydratkost.

  Diabetes care 2020: Intrahepatic Fat and Postprandial Glycemia Increase After Consumption of a Diet Enriched in Saturated Fat Compared With Free Sugars [randomiserad studie; måttlig evidens]

  Nutrients 2019: Fat Quantity and Quality, as Part of a Low-Fat, Vegan Diet, Are Associated with Changes in Body Composition, Insulin Resistance, and Insulin Secretion. A 16-Week Randomized Controlled Trial [randomiserad studie; måttlig evidens]

  Clinical Nutrition 2004: Dietary fat, insulin sensitivity and the metabolic syndrome [översiktsartikel; ograderad]

 16. Nutrition Review 2014: Time-restricted feeding and risk of metabolic disease: a review of human and animal studies [översiktsartikel; ograderad]

 17. JAMA Internal Medicine 2020: Effects of Time-Restricted Eating on Weight Loss and Other Metabolic Parameters in Women and Men With Overweight and Obesity: The TREAT Randomized Clinical Trial [randomiserad studie; måttlig evidens]

 18. Journal of Clinical Investigation 1976: Fluctuations in the affinity and concentration of insulin receptors on circulating monocytes of obese patients: effects of starvation, refeeding, and dieting [översiktsartikel; ograderad]

 19. Journal of Applied Physiology 2005: Effect of intermittent fasting and refeeding on insulin action in healthy men [randomiserad studie; måttlig evidens]

 20. Obesity Reviews 2005: Adiponectin: action, regulation and association to insulin sensitivity [översiktsartikel; ograderad]

 21. Nutrition Review 2014: Time-restricted feeding and risk of metabolic disease: a review of human and animal studies [översiktsartikel; ograderad]

 22. Journal of Applied Physiology 2005: Effect of intermittent fasting and refeeding on insulin action in healthy men [okontrollerad interventionsstudie; svag evidens]

 23. International Journal of Obesity 2011: The effects of intermittent or continuous energy restriction on weight loss and metabolic disease risk markers: a randomized trial in young overweight women [måttlig evidens]

 24. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology 2007: Physical inactivity rapidly induces insulin resistance and microvascular dysfunction in healthy volunteers [okontrollerad interventionsstudie; svag evidens]

 25. Medicine and Sport Science 2014: Sedentary behavior as a mediator of type 2 diabetes [översiktsartikel; ograderad]

 26. British Medical Journal Open Sport Exercise Medicine 2016: Update on the effects of physical activity on insulin sensitivity in humans [översiktsartikel; ograderad]

 27. Journal of Obesity and Weight Loss 2015: Exercise training and insulin resistance: A current review [översiktsartikel; ograderad]

 28. Följande studie visade att träning som enda intervention ledde till minimal viktminskning, där kosten som enda intervention hade mycket större effekt:

  Obesity 2012: Effect of diet and exercise, alone or combined, on weight and body composition in overweight-to-obese post-menopausal women [randomiserad studie; måttlig evidens]

  Och följande föreslår begränsade fördelar med enbart träning:

  Current Biology 2016: Constrained Total Energy Expenditure and Metabolic Adaptation to Physical Activity in Adult Humans [randomiserad studie; måttlig evidens]

 29. Clinical Endocrinology 2003: Obstructive sleep apnoea syndrome impairs insulin sensitivity independently of anthropometric variables [kohortstudie; svag evidens]

 30. European Respiratory Journal 2010: A randomised controlled trial of nasal continuous positive airway pressure on insulin sensitivity in obstructive sleep apnoea [måttlig evidens]

 31. Journal of Endocrinology 2013: Acute psychological stress results in the rapid development of insulin resistance [råttstudie; mycket svag evidens]

 32. Följande artikel antar att insulinresistens spelade en roll i evolutionen och kan ha varit en naturlig anpassning till sjukdom, skada eller tillfällig svält.
  Metabolism 2013: Insulin resistance: An adaptive mechanism becomes maladaptive in the current environment — An evolutionary perspective [översiktsartikel; ograderad]

 33. Även om förändringen i insulinnivåer bland mediterande inte var statistiskt signifikant från studiernas början till slut, hade mediterande signifikant lägre insulinnivåer än kontrollpersonerna i slutet av varje studie.

  International Journal of Yoga 2018: Effect of 6 months of meditation on blood sugar, glycosylated hemoglobin, and insulin levels in patients of coronary artery disease [randomiserad studie; måttlig evidens]

  Archives of Internal Medicine 2006: Effects of a randomized controlled trial of transcendental meditation on components of the metabolic syndrome in subjects with coronary heart disease [måttlig evidens]

 34. PLoS One 2016: Tobacco use, insulin resistance, and risk of type 2 diabetes: Results from the multi-ethnic study of atherosclerosis [prospektiv kohortstudie; svag evidens]

 35. Detta är baserat på klinisk erfarenhet från läkare som rekommenderar lågkolhydratkost och godkändes enhälligt av vår expertpanel. Du kan lära dig mer om vår panel här [svag evidens].

 36. Detta är baserat på klinisk erfarenhet. [svag evidens]

 37. Detta är baserat på klinisk erfarenhet. [svag evidens]

 38. [expertutlåtande; ingen evidens]

 39. International Journal of Cancer 2017: Association between hyperinsulinemia and increased risk of cancer death in nonobese and obese people: A population‐based observational study [observationsstudier med HR < 2; mycket svag evidens]

  The New England Journal of Medicine 1996: Hyperinsulinemia as an independent risk factor for ischemic heart disease [observationsstudier med HR < 2; mycket svag evidens]