Allt du behöver veta om blodsocker

Kanske har du köpt en blodsockermätare för att du har blivit diagnostiserad med prediabetes eller diabetes. Eller så kanske något av dessa tillstånd finns i din familj och du är orolig för att du också ska drabbas. Eller så är du bara nyfiken på hur det du äter påverkar ditt blodsocker – och beredd att offra några bloddroppar för att ta reda på det.

Om du är ny på att testa ditt blodsocker kan vi försäkra dig om att det är enkelt att göra.

BLI MEDLEM
Oavsett hur erfaren du är när det gäller att testa ditt blodsocker kan det vara ett bra och enkelt sätt att identifiera vilka kostförändringar som mest effektivt sänker ditt blodsocker över tid. Det kan också hjälpa dig att kartlägga vilka specifika livsmedel som får ditt blodsocker att stiga.

Disclaimer: Syftet med denna guide är att hjälpa dig förstå grunden i att mäta och analysera ditt blodsocker. Den är inte tänkt att fungera som medicinsk rådgivning. Lågt blodsocker kan vara ett potentiellt livshotande tillstånd. Lider du av lågt blodsocker och symtom som beskrivs i denna guide är det bra att äta eller dricka kolhydrater samt att konsultera en läkare för att få adekvat hjälp.


1. Kom igång

Det finns många olika blodsockermätare (ibland kallade för blodglukosmätare eller glukometer) på marknaden och de flesta är relativt billiga.

Säkerställ dock att testremsorna till din mätare är prisvärda och lätta att få tag på. Den verkliga kostnaden för en blodsockermätare är kostnaden för testremsorna som endast går att använda en gång och som inte ska användas efter att utgångsdatum har passerat.

Utöver en mätare och testremsor behöver du en lansett. Den innehåller en liten nål som sticker hål på ditt finger snabbt och (nästan) smärtfritt. Lansetter är billiga och kasseras efter användning. De flesta blodsockermätare kommer med en lansett och omkring ett dussin extranålar.

Så mäter du blodsockret

Läs instruktionerna för din blodsockermätare och följ dem noggrant. För de flesta mätare ser standardproceduren ut så här:

 • Tvätta händerna noga. Placera en testremsa i blodsockermätaren.
 • Stick fingertoppen med lansetten för att få ut en droppe blod.
 • Placera änden av testremsan på bloddroppen.
 • Efter några sekunder visar blodsockermätaren resultatet.

Många blodsockermätare sparar mätningarna gjorda ett antal dagar eller till och med veckor tillbaka i tiden. Det kan ändå vara en bra idé att anteckna datum, tid och annan viktig information från varje mättillfälle för att du själv, eller sjukvårdspersonal, ska kunna få en god överblick. Använd en anteckningsbok, ett kalkylprogram eller en app för att hålla reda på dina mätningar.

När du ska mäta blodsockret

Om sjukvårdspersonal har gett dig specifika instruktioner gällande när du ska mäta ditt blodsocker ska du följa de instruktionerna.

Många mäter sitt blodsocker direkt på morgonen, innan de har ätit frukost. Då inget matintag har skett under minst 8-10 timmar kallas denna mätning för “fasteblodsocker.” Det är bäst att mäta detta vid samma tidpunkt varje dag.

Du kan också mäta ditt blodsocker precis innan du ska äta (preprandiellt blodsocker) eller efter en måltid (postprandiellt blodsocker). Om du har fått instruktioner att mäta blodsockret inom ett specifikt tidsintervall efter en måltid är det bra att ställa klockan när du börjar äta.1


Test Blood Glucose For Diabetes

2. Vad är normalt blodsocker?

Uppfattningar om vad som är “normala” blodsockernivåer är baserade på att människor följer Livsmedelsverkets kostrekommendationer om att omkring 50% av kalorierna ska komma från kolhydrater, det näringsämne som tenderar att höja blodsockret allra mest.2

Om ditt intag av kolhydrater är betydligt lägre än det kanske du har en annan “normal” nivå. Du kan hoppa till följande avsnitt för att lära dig mer: .

Fasteblodsocker

Normala fasteblodsockernivåer hos någon som inte har diabetes ligger generellt mellan 3,9 och 5,6 mmol/l.3

Fasteblodsocker som konsekvent hamnar i intervallet 5,6 till 6,9 mmol/l klassas som prediabetes och kallas även ibland för försämrat fasteblodsocker.

Om ditt fasteblodsocker är högre än 7,0 mmol/l vid två separata tillfällen kan du ha diabetes.

Om du är oroad över dina resultat, speciellt om du redan äter lågkolhydratkost, läs vidare här: . Några få blodsockermätningar ger inte alltid en sann bild av din hälsostatus.

Postprandiella blodsockernivåer

Om din läkare inte har gett dig några specifika instruktioner gällande när du ska mäta postprandiellt blodsocker kan du testa att mäta det en till två timmar efter att du har påbörjat din måltid. Eftersom blodsockernivåer kan peaka vid olika tidpunkter behöver du vara extra uppmärksam på det högsta värdet du mäter upp.

Hur mycket och hur snabbt dina blodsockernivåer stiger efter en måltid styrs till största del av din kropps förmåga att hantera kolhydrater.4

Hos individer som inte har diabetes är blodsockernivåerna vanligtvis som högst omkring en timme efter att man börjat äta.5 Hos människor med typ 2-diabetes är de däremot ofta som högst omkring två timmar efter påbörjad måltid.6 Av denna anledning får diabetiker ofta rådet att mäta sitt blodsocker två timmar efter måltid.

Enligt American Diabetes Association bör ett normalt postprandiellt blodsocker ligga under 7,8 mmol/l en till två timmar efter måltid.7 Vissa läkare och individer som är mer försiktiga när det gäller högt blodsocker kan föredra att använda ett mer kolhydratbegränsat tillvägagångssätt och siktar på ett postprandiellt blodsocker på 6,7 mmol/l eller lägre.8

Om ditt blodsocker konsekvent är 7,8 mmol/l eller högre, men lägre än 11,1 mmol/l när det mäts två timmar efter påbörjad måltid kan du ha prediabetes eller försämrad glukostolerans.9

Om dina blodsockermätningar konsekvent ligger över 11,1 mmol/l två timmar efter måltid har du troligen diabetes.10

Om ditt fasteblodsocker eller ditt postprandiella blodsocker konsekvent är högre eller lägre än normalt kan du ha ett medicinskt tillstånd som kräver att du behöver söka läkarvård.

Om ditt blodsocker däremot går från “normalt” till “inte normalt” när du skaffar dig en ny mätare eller en ny förpackning med testremsor, kontrollera då att mätaren och testremsorna mäter korrekt. Om ett resultat skiljer sig väldigt mycket från det förväntade är det bra att göra tre mätningar och använda genomsnittet av dessa tre.11

Blodsockertabell

Mätningar bör utföras vid åtminstone två olika tillfällen innan du kan misstänka att ditt blodsocker är för högt eller för lågt. Kontakta din läkare om du är orolig över dina mätresultat.

Fasteblodsocker2-3 timmar efter måltid
Normalt 5,6 mmol/l eller lägre 7,8 mmol/l eller lägre
Prediabetes 5,6 till 6,9 mmol/l 7,8 till 11,0 mmol/l
Diabetes 7,0 mmol/l eller högre 11,1 mmol/l eller högre


 

3. Vad du kan göra om dina blodsockernivåer är lägre än det normala

Blodsockernivåer som är lägre än 3,9 mmol/l definieras som hypoglykemi. Symtom på hypoglykemi inkluderar hjärtklappning, yrsel, oro, irritation, trötthet och svettningar.12

Du kan få lågt fasteblodsocker om du har diabetes och din medicin inte stämmer överens med ditt kolhydratintag. Därför är det väldigt viktigt att du informerar din läkare om att du följer lågkolhydratkost så att din medicinering kan anpassas efter ditt kolhydratintag.

Lågt fasteblodsocker är väldigt ovanligt hos individer som inte har diabetes. Om du trots allt noterar lågt fasteblodsocker kan det bero på ett allvarligt underliggande hälsotillstånd, som en ätstörning eller en tumör. Om ditt fasteblodsocker är lågt och du inte tar någon diabetesmedicin bör du kontakta din läkare.

Lågt blodsocker efter måltid kallas reaktiv hypoglykemi. Detta kan drabba såväl individer med diabetes som de med normalt fasteblodsocker. Hur detta tillstånd ska behandlas beror på vad den underliggande orsaken är. Men om du har lågt blodsocker och får symtom av detta kan det på kort sikt botas genom att äta något kolhydratrikt livsmedel.13

Ett högt kolhydratintag kan orsaka reaktiv hypoglykemi hos de som är väldigt insulinkänsliga eller som har genomgått en stor viktnedgång.14 En kost med lågt kolhydratintag och högt proteinintag har visats förbättra reaktiv hypoglykemi hos vuxna som har genomgått viktminskningskirurgi.15


4. Vad du kan göra om dina blodsockernivåer är högre än normala

Om ditt fasteblodsocker eller ditt postprandiella blodsocker konsekvent är högre än normala värden kan du ha prediabetes eller diabetes. Om du misstänker detta bör du uppsöka läkare så snart som möjligt.

Symtom på diabetes, som sträcker sig bortom förhöjt blodsocker, inkluderar ökad törst, ökad urinering, svår trötthet och extrem hunger. Se vår guide om symtom och tecken på diabetes för mer information.

BLI MEDLEM

5. Anpassa kosten efter blodsockersvaret

Utöver att stämma av med din läkare finns det andra förändringar du kan göra för att sänka dina blodsockernivåer. Om du mäter blodsockret efter dina måltider och antecknar dina värden, vilken slags mat och vilka mängder du åt, kan du kartlägga vilka livsmedel som är mest problematiska.

Även om en blodsockerhöjning vanligtvis beror på ett intag av kolhydratrik mat, ger inte alla kolhydratrika livsmedel samma effekt på blodsockret. Eftersom stärkelserik mat bryts ner till glukos (socker) väldigt snabbt kommer vissa stärkelserika livsmedel ha en mycket större påverkan på ditt blodsocker än vad du kanske förväntar dig.

Exempelvis smakar en banan sötare än en potatis, men potatisen kan ha desto större påverkan på ditt blodsocker.16

Eftersom kolhydratrika livsmedel har den största påverkan på våra blodsockernivåer är det logiskt att reducera intaget av dessa, oavsett vilken typ av kosthållning du följer. Detta har American Diabetes Association beskrivit i en artikel från 2019 som handlar om kost för diabetiker.17

Ibland kan gradvisa förändringar fungera bäst. Vår guide Bättre matvanor: Sex steg nedför kolhydratberget, kan hjälpa dig att minska ditt kolhydratintag, ett steg i taget.

Om du har blivit diagnostiserad med typ 1- eller typ 2-diabetes kan vår guide Kost vid diabetes: den bästa maten för att kontrollera diabetes hjälpa dig att göra val som kan minska behovet av blodsockerreglerande medicin.

Andra ämnen i mat och dryck, som har ett lågt kolhydratinnehåll, kan också ge ett förhöjt blodsockersvar. Exempelvis visar en studie där deltagarna drack kaffe med koffein till en måltid med antingen snabba eller långsamma kolhydrater att blodsockernivåerna var högre efter måltiden än efter samma måltid utan intag av koffein.18

Om ett livsmedel eller en dryck verkar orsaka en stor blodsockerhöjning kan det vara en bra idé att utesluta det ur din kost under några dagar och se om du märker någon skillnad.


6. Andra sätt att mäta blodsocker

Det finns andra sätt att mäta blodsockernivåer än med en glukometer. Andra tester som din läkare kan använda för att kontrollera dina blodsockernivåer är ditt långtidsblodsocker (HbA1c) eller per oral glukosbelastning (OGTT). Kanske kommer de allra mest tillförlitliga data från en kontinuerlig glukosmätare (CGM).

HbA1c tillhandahåller en uppskattning av ditt genomsnittliga blodsocker över tid och ger dig en bild av ditt blodsocker två till tre månader tillbaka i tiden. Ett HbA1c-test är ett av de vanligaste testerna vid diagnostisering av typ 2-diabetes.19

HbA1c-mätningar och blodsockermätningar stämmer dock inte alltid överens. När HbA1c-nivåer används för att diagnostisera diabetes identifieras inte alltid individer som annars skulle få diagnosen diabetes med hjälp av blodsockermätningar.20

Ditt HbA1c är normalt om det är under 5,7 %. Du kan ha prediabetes om ditt HbA1c är över 5,7 % men lägre än 6,5 %. Du kan ha diabetes om ditt HbA1c är 6,5 % eller högre.21


HbA1c
Normalt lägre än 5,7 % (38,8 mmol/mol)
Prediabetes 5,7 % till 6,4 % (38,8 till 46,4 mmol/mol)
Diabetes 6,5 % (47,5 mmol/mol) eller högre

För att lära dig mer om hur man mäter HbA1c och hur dessa värden relaterar till blodsockernivåer, läs vår guide Allt du behöver veta om HbA1c – långtidsblodsocker.

Ett OGTT-test kan vara mer exakt när det gäller att diagnostisera individer med prediabetes eller diabetes.22 Då mäts ditt blodsocker två timmar efter att du har druckit 75 gram glukos. Eftersom testet kräver att man dricker en stor mängd sockerlösning är detta test inte alltid användbart för någon som har ätit ketogen kost under en lång tid (mer om detta i nästa avsnitt).

En kontinuerlig glukosmätare (CGM) är en bärbar apparat som kontinuerligt mäter blodsockernivåerna. Även om den kostar mer än en glukometer är den ett bra hjälpmedel när det gäller att mäta blodsockret under hela dagen. CGM-apparater tillåter dig att enkelt se din postprandiella variation och ger dig genomsnittliga blodsockernivåer för dagen.

7. Så påverkar lågkolhydratkost blodsockermätningar

Om du äter lågkolhydratkost kanske du kommer märka att vissa sätt att mäta blodsockret inte ger dig “normala” nivåer.

Exempelvis kan ditt fasteblodsocker ligga över det normala. Detta kan vara en konsekvens av “adaptive glucose sparing” och “gryningsfenomenet.”23Ditt fasteblodsocker kan vara förhöjt för att din lever producerar extra glukos för att förbereda kroppen för dagen.

Om du är orolig över dessa nivåer kanske du vill överväga att be din läkare om en mer noggrann utredning med hjälp av HbA1c eller CGM.

Äter du lågkolhydratkost kommer ditt HbA1c antagligen vara lägre än vad ditt fasteblodsocker indikerar, eftersom ditt blodsocker antagligen inte höjs nämnvärt efter måltider.

För individer som följt lågkolhydratkost länge kan OGTT ge en missvisande diabetesdiagnos. Eftersom din kropp har anpassat sig till ett högt fettintag och inte längre använder socker som sitt huvudsakliga bränsle, kan du få ett överdrivet blodsockersvar när du dricker sockerlösningen. Om det inträffar kan du bli diagnostiserad med diabetes trots att du egentligen inte har det.24

Om din läkare rekommenderar dig att ta ett OGTT-test och du vill det kan det vara bra att börja äta mer kolhydrater omkring tre dagar före testet.

Omvänt, om du äter ketogen kost och har förhöjda nivåer av ketoner kan ditt blodsocker naturligt ligga omkring 3,9 mmol/l eller strax under. Eftersom din kropp använder ketoner som bränsle kommer du antagligen i detta fall inte ha typiska symtom på hypoglykemi, som t ex darrningar eller yrsel.25

Att mäta blodsockret regelbundet kan vara ett enkelt sätt att lära dig mer om vilken effekt olika livsmedel har på din kropp. Det är dock viktigt att komma ihåg att blodsockernivåer, precis som din vikt, bara är en siffra. Att få panik över att ditt blodsocker ligger på 5,7 mmol/l en morgon kan ge dig ett ökat stresspåslag, vilket definitivt inte är fördelaktigt för din hälsa!

Använd din glukometer klokt. Den är endast ett av många verktyg i din verktygslåda som du kan använda dig av på din hälsoresa.

 

/ Adele Hite


Allt du behöver veta om blodsocker - evidensbaseringen

Denna guide är skriven av Adele Hite och den senaste uppdateringen gjordes den 11 november 2022. Den blev mediciniskt granskad av Dr Bret Scher den 4 november 2021.

Guiden innehåller vetenskapliga referenser. Du kan hitta dessa i de grå noterna som finns i texten. Klicka på länkarna för att komma till den aktuella studien. När det är lämpligt inkluderar vi en gradering av styrkan på evidensen, med en länk till vår policy om detta. Våra evidensbaserade guider uppdateras minst en gång per år för att alltid referera till aktuell vetenskap inom området.

Alla våra evidensbaserade hälsoguider är skrivna och granskade av läkare som är experter på ämnet. För att vara fria från jäv och särintressen visar vi inga annonser, säljer inga produkter och tar inte emot pengar från industrin.

Läs mer om våra policyer och vårt arbete med evidensbaserade guider, kontroversiella ämnen inom nutrition, vårt team av skribenter och vårt team av medicinska granskare.

Om du skulle hitta felaktigheter i den här guiden, mejla support@dietdoctor.com.

Disclaimer: När medicinsk granskning av denna text gjorts innan översättning till svenska gäller den medicinska granskningen originaltexten. Vid eventuella faktaavvikelser som har uppstått i översättningen kommer originalversionen av denna text att ha företräde.

 1. Diabetes Care 2001: Postprandial blood glucose [översiktsartikel; ograderad]

 2. Forskning har visat att kolhydrater höjer blodsockret betydligt mer än vad fett eller protein gör:

  Diabetes Care 2004: Dietary carbohydrate (amount and type) in the prevention and management of diabetes [översiktsartikel; ograderad]

  Nutrition & Metabolism 2019: Postprandial glycemic response in a non-diabetic adult population: the effect of nutrients is different between men and women [icke-kontrollerad studie; svag evidens]

 3. Diabetes care 2010: Diagnosis and classification of diabetes mellitus[översiktsartikel; ograderad]

 4. Clinical Diabetes 2004: Targeting plasma glucose: preprandial versus postprandial [översiktsartikel; ograderad]

 5. Journal of Diabetes Science and Technology 2007: Continuous glucose profiles in healthy subjects under everyday life conditions and after different meals [icke-kontrollerad studie; svag evidens]

 6. Diabetes Care 2001: Postprandial blood glucose [översiktsartikel; ograderad]

 7. Diabetes Care 2001: Postprandial blood glucose [översiktsartikel; ograderad]

 8. Detta är baserat på klinisk erfarenhet från läkare som rekommenderar lågkolhydratkost[svag evidens]

 9. Om dina blosockermätningar visar värden inom detta intervall och du tar diabetesmedicin har du sannolikt fortfarande diabetes.

 10. Diabetes care 2010: Diagnosis and classification of diabetes mellitus[översiktsartikel; ograderad]

 11. De flesta glukometrar ger värden som varierar omkring 10% när glukosnivåerna är lite högre, som efter en måltid. De har bättre precision när glukosvärdena ligger i det lägre spannet, t ex i fastetillstånd. Så när du vill kontrollera dig för låga glukosvärden är mätningarna oftast väldigt pålitliga.

 12. The American Journal of Medicine 2014: Hypoglycemia [översiktsartikel; ograderad]

 13. Intressant nog föreslår klinisk erfarenhet att reaktiv hypoglykemi är vanligare efter en måltid med mycket kolhydrater, till följd av att för mycket insulin frisläpps. Att sänka kolhydratintaget verkar alltså förebygga detta tillstånd hos friska individer.

 14. Diabetes & Metabolism 2000: Postprandial reactive hypoglycemia [översiktsartikel; ograderad]

 15. The American Journal of Clinical Nutrition 2019: Mechanisms of action of a carbohydrate-reduced, high-protein diet in reducing the risk of postprandial hypoglycemia after Roux-en-Y gastric bypass surgery [icke-kontrollerad studie; svag evidens]

 16. Journal of Insulin Resistance 2016: It is the glycaemic response to, not the carbohydrate content of food that matters in diabetes and obesity: the glycaemic index revisited [fallserier; svag evidens]

 17. Diabetes Care 2019: Nutrition therapy for adults with diabetes or prediabetes: a consensus report [rapport; ograderad]

 18. American Journal of Clinical Nutrition 2008: Caffeinated coffee consumption impairs blood glucose homeostasis in response to high and low glycemic index meals in healthy men [randomiserad studie; måttlig evidens]

 19. Current Diabetes Review 2018: Diagnostic validity and clinical utility of HbA1C tests for type 2 diabetes mellitus [overview article; ungraded]

 20. American Journal of Medicine 2011: The implications of using hemoglobin A1c for diagnosing diabetes mellitus [översiktsartikel; ograderad]

 21. Diabetes care 2010: Diagnosis and classification of diabetes mellitus[översiktsartikel; ograderad]

 22. HbA1c test significantly underestimates diabetes prevalence [opublicerad studie; ograderad]

 23. Diabetes Care 2013:Thirty years of research on the dawn phenomenon: lessons to optimize blood glucose control in diabetes [översiktsartikel; ograderad]

 24. Följande översiktsartikel betonar vikten av att äta kolhydrater inför ett OGTT-test.

  Journal of the Endocrine Society 2021: Carbohydrate intake prior to oral glucose tolerance testing[översiktsartikel; ograderad]

 25. Detta är baserat på klinisk erfarenhet från läkare som rekommenderar lågkolhydratkost.
  [svag evidens]