Symtom och tecken på diabetes (typ 1 och 2)

Under de senaste 40 åren har antalet personer med diabetes världen över fyrdubblats och är för närvarande fler än 400 miljoner, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Dessutom är mörkertalet stort, många är inte medvetna om att de har diabetes eller pre-diabetes.1

Är det möjligt att du själv har diabetes? Det är en sjukdom med många tidiga symtom där vissa är mer subtila, medan andra är svårare att missa. Läs vidare för ökad kunskap om de vanligaste symtomen på diabetes och vad du ska göra om du har dem.1. Vad är diabetes?

Diabetes är ett medicinskt tillstånd som orsakar högt blodsocker antingen på grund av brist på insulin (ett hormon som styr blodsockret) eller en oförmåga att använda insulinet effektivt. Även om det finns flera former är typ 1 och typ 2 överlägset mest förekommande.

 • Typ 1-diabetes innebär att kroppens immunsystem felaktigt förstör cellerna i bukspottkörteln som bildar insulin.2 På grund av detta kan personer med typ 1-diabetes inte längre tillverka insulin på egen hand och måste därför injicera det varje dag – inte bara för att kontrollera blodsockret utan också för att överleva.
 • Typ 2-diabetes innebär bukspottkörteln fortfarande tillverkar insulin, vanligtvis i större mängder än normalt, men där kroppens celler är resistenta mot dess effekt.3 Eftersom bukspottkörteln fortfarande tillverkar insulin kallas typ 2-diabetes ibland för icke-insulinberoende diabetes. Över tid kan dock bukspottkörteln inte längre tillverka tillräckligt med insulin för att kontrollera blodsockret och då kan insulininjektioner vara nödvändigt.

Ett relaterat och mycket viktigt tillstånd är pre-diabetes, där blodsockret är högre än normalt men inte tillräckligt högt för att klassificeras som diabetes. Dessutom är insulinnivåerna vanligtvis förhöjda både före och efter måltid.

Med tiden kan pre-diabetes utvecklas till typ 2-diabetes. Även om blodsockret förblir inom pre-diabetesområdet, kan det medföra liknande hälsorisker som vid diabetes.4

Även om personer med pre-diabetes vanligtvis inte har symtom som återspeglar ett mycket högt blodsocker, kan de ha några av de mer subtila tecknen.2. Symtom på diabetes

Här är de vanligaste diabetessymtomen:

Du kan ha ett, två eller flera symtom – eller inga alls. Frånvaro av symtom behöver dock inte betyda frånvaro av diabetes.5

Att vara medveten om vanliga symtom kan däremot leda till tidigare diagnostisering vilket kan förhindra långvariga komplikationer.

Ökad törst och urinering

Starch structureHar du den senaste tiden känt dig väldigt törstig eller behövt springa på toaletten ofta? Frekvent urinering i kombination med en nästan konstant känsla av törst är två välkända tecken på diabetes.6

När blodsockret är för högt dras vatten från blodomloppet och organ för att hjälpa dina njurar att spola ut överflödig glukos.

Den sockerhaltiga urinen både luktar och smakar sött. Faktum är att läkare, innan blodprover och glukosmätare fanns tillgängliga, kunde smaka på patienters urin för att identifiera diabetes.

Eftersom en stor mängd vatten lämnar din kropp utlöser hjärnan din törstmekanism och uppmanar dig att dricka mer för att ersätta det som går förlorat.

Överdriven törst och urinering är vanligare vid typ 1-diabetes, när blodsockernivån är mycket hög, men förekommer även vid typ 2-diabetes.7 I en studie på över 1100 personer som nyligen diagnostiserats med typ 2-diabetes rapporterade mer än hälften ökad urinering och nästan två tredjedelar rapporterade onormal törst.8

Enorm trötthet

Även om det finns många hälsotillstånd som kan få dig att känna dig trött är diabetes en vanlig orsak. Vid odiagnostiserad diabetes är tröttheten svår att ignorera. Du kan känna dig så trött att du knappt orkar fortsätta under dagen trots att du sover mycket.

Varför får diabetes dig att känna trötthet? En teori är att glukos – som är en av kroppens viktigaste bränslekällor – ackumuleras i blodet snarare än att ta sig in i dina celler.9

Insulinet gör att glukos kan komma in i dina celler. När bukspottkörteln inte producerar insulin eller om dina celler är resistenta mot dess effekter, förblir glukosen i blodet. Som ett resultat av detta kan du känna dig trött och svag eftersom dina celler saknar det bränsle de behöver.10

I studier rapporterar många personer med nydiagnostiserad diabetes trötthet som ett av huvudsymtomen.11

Hungrigare än vanligt

Det är normalt att din aptit varierar från dag till dag baserat på aktivitet, sömn, humör och dussintals andra faktorer. Men om du nyligen har varit mycket hungrigare än vanligt kan diabetes vara orsaken.

Tillsammans med frekvent urinering (polyuri) och törst (polydipsi) är ökad hunger (polyfagi) en av de ”tre P-na” som anses vara klassiska symtom på diabetes.12

Ökad hunger är relaterat till ett annat diabetessymptom; trötthet. Din kropp bryter ner kolhydrater till socker (glukos) som dina celler använder som energi.

En teori menar om glukos inte kan ta sig in i dina celler på grund av brist på insulin eller insulinresistens, kan din kropp tro att den svälter. Därför blir du hungrigare och tröttare än någonsin, även om du äter väldigt mycket eller mer än vanligt.13

Mer mat tillfredställer tyvärr inte denna hunger. Dessutom kan kolhydratrika livsmedel (som frukt, baljväxter och fullkorn) orsaka att blodsockret ökar ännu mer.14

Detta beror på att stärkelserika kolhydrater som spannmål, potatis eller bröd består av flera glukosmolekyler sammanfogade. Matsmältningsprocessen bryter ner denna stärkelse som återigen blir till glukos, vilket höjer blodsockret när de absorberas i blodomloppet.15

Även om detta kan förekomma vid typ 2-diabetes, är det särskilt vanligt med ökad hunger vid typ 1-diabetes.16

Oförklarlig viktminskning

Starch structureAtt gå ner i vikt är vanligtvis ett välkommet och förväntat resultat av kostförändringar. Men om det händer när du varken har ändrat vad eller hur mycket du äter, är något fel.

Alla upplever mindre förändringar av vikten från dag till dag, men om du har gått ner 4,5 kilo eller mer, utan att medvetet försöka gå ner i vikt, kan diabetes vara orsaken.

Förutom att släppa in glukos i dina celler och förhindra att din lever släpper ut glukos, hjälper insulin till att förhindra nedbrytning av muskler och fett.

Har du typ 1-diabetes tillverkar din bukspottkörtel lite eller inget insulin alls. Därför börjar din kropp bryta ner fett och muskler, vilket leder till viktminskning.

Även om oförklarlig viktminskning är mycket vanligare hos personer med typ 1-diabetes, däribland barn och magra vuxna som inte bör gå ner i vikt, kan det även förekomma hos personer med typ 2-diabetes.

I en studie rapporterade drygt en tredjedel av personer som nyligen diagnostiserats med typ 2-diabetes att de nyligen gått ner i vikt utan att försöka.17 Dessutom fann en studie att vissa populationer med typ 2-diabetes kan uppleva oavsiktlig viktminskning oftare andra.18

Sämre läkning av skador

Har du märkt att skärsår, skrapsår eller andra skador har tagit längre tid att läka än vanligt? Detta kan vara ett varningstecken på diabetes. Förhöjt blodsocker har visat sig påverka sårläkning efter operation eller skada.19

Varför skulle då högt blodsocker förlänga din huds läkningstid? Forskning tyder på att förhöjt blodsocker driver inflammation och försämrar immunsystemets förmåga att effektivt reparera sår.20 Dessutom kan minskat blodflöde från perifera artärsjukdomar ytterligare försämra sårläkning.21 Är din blodsockernivå hög kan därför mindre skador ta veckor eller månader att läka snarare än dagar.

Suddig syn

Starch structureSuddig syn behöver inte alltid vara ett tecken på att du behöver nya glasögon. Det kan även vara ett symtom på diabetes.

Förhöjt blodsocker får ögonlinsen att svälla vilket kan ändra dess form. När detta inträffar kan linsen inte längre fokusera ljuset ordentligt vilket gör synen på långt håll suddig.22

När blodsockernivån återgår till en hälsosam nivå, går linsen tillbaka till sin vanliga form och synen blir normal igen.

I en studie rapporterade ungefär en fjärdedel av personer med nyligen diagnostiserad diabetes att deras syn hade blivit suddig.23

Domningar och stickningar i fötter eller tår

Det är normalt att ha den välbekanta, dock så obekväma känslan av ”stickningar och pirrande” efter att ha suttit för länge eller lagt press på delar av kroppen. Men om det inträffar i dina fötter eller tår utan någon uppenbar anledning kan diabetes eller pre-diabetes vara orsaken.

Förhöjt blodsocker kan skada nerverna som leder till fötterna, vilket kan leda till domningar och stickningar. Den medicinska termen för detta tillstånd är diabetisk perifer neuropati.24

Observera dock att blodsockret inte behöver vara särskilt högt för att denna skada ska uppstå.

I en studie visade sig 49 % av personerna med pre-diabetes och 50 % av dem med nydiagnostiserad diabetes ha perifer neuropati.25

Mörka fläckar på huden

Starch structureHar du fått mörka, sammetslena hudfläckar över vissa delar av din kropp, särskilt i armhålor, ljumsken eller nacken? Är de gråaktiga, bruna eller svarta?

Den medicinska termen för dessa fläckar är acanthosis nigricans. Dessa kan orsakas av flera hälsotillstånd men är ofta kopplat till förhöjda insulinnivåer och insulinresistens.26 Det har också kopplats till typ 2-diabetes, särskilt hos personer med övervikt eller fetma.

I en studie på personer som nyligen diagnostiserats med typ 2-diabetes hade 54 % av dem som var överviktiga acanthosis nigricans.27

Hudskador eller utslag

Utslag, lesioner och andra hudproblem kan vara ett tidigt varningstecken för diabetes.

Flera hudsjukdomar som eruptiv xantomatos, nekrobios lipoidica och diabetisk dermopati kännetecknas av kliande utslag eller smärtsamma blåsor som uppträder när blodsockret är för högt.

Även om den exakta mekanismen bakom dessa och andra hudsjukdomar hos diabetiker inte är klar, kan förhöjt blodsocker leda till inflammation och försämra förmågan att odla friska nya hudceller som ska ersätta de gamla.28

En stor genomgång av befintliga studier visade att över 50 % av personer med diabetes över hela världen hade någon typ av diabetesrelaterad hudsjukdom.29

Svamp- och urinvägsinfektioner (kvinnor)

Upplever du ofta svamp- eller urinvägsinfektioner (UVI)? Frekventa infektioner kan vara ett tidigt varningstecken för diabetes, med svampinfektioner och UVI bland de vanligaste.

Högt blodsocker kan stimulera tillväxten av både Candida (svampen som orsakar vaginala svampinfektioner) och flera typer av bakterier som kan orsaka UVI. Dessutom kan höga blodsockernivåer sänka immunförsvaret, vilket gör din kropp mer mottaglig för dessa infektioner.30

Erektionsproblem (män)

Hos män kan ett av de första tecknen på diabetes vara problem med den sexuella funktionen. Högt blodsocker kan påverka nerverna och blodkärlen som leder till reproduktionsorganet, vilket resulterar i erektil dysfunktion.

Studier tyder på att män som har diabetes kan vara tre till fem gånger mer benägna än andra män att få erektil dysfunktion.31


3. Hur tar du reda på om du har diabetes?

Har du ett eller flera av symtomen ovan och misstänker att du har diabetes är det viktigt att boka tid med din läkare eller primärvården. De kommer då att undersöka dig och beställa laboratorietester för att bekräfta om du har typ 1-diabetes, typ 2-diabetes eller pre-diabetes samt utesluta andra orsaker till dina symtom.

Du kan också testa ditt blodsocker hemma för att se om det är förhöjt. Oavsett resultatet ska du alltid följa upp med din vårdgivare om du har symtom på diabetes.

Observera att det i många fall inte behöver finnas några uppenbara symtom på pre-diabetes eller tidigt stadium av typ 2-diabetes.


4. Vad kan du göra om du har diabetes eller pre-diabetes?

Om du har fått diagnosen diabetes eller pre-diabetes är du förmodligen både upprörd och orolig.

Även om detta är helt förståeligt, finns det (förutom att du ska följa upp detta med din läkare regelbundet) några steg du kan vidta redan nu för att kontrollera ditt blodsocker och se till att det förblir stabilt.

Faktum är att i flera fall kan typ 2-diabetes och pre-diabetes reverseras med hjälp av lågkolhydratkost. Läs mer i vår guide nedan.32

Även om typ 1-diabetes inte kan reverseras kan lågkolhydratkost hjälpa till att kontrollera blodsockret. Läs mer i vår guide nedan.33

Slutligen vill vi uppmana dig att inte ignorera symtom på diabetes, oavsett hur subtila de verkar vara. Ett besök hos läkaren för utredning är aldrig för tidigt. Inte heller att börja med lågkolhydratkost för att uppnå hälsosamma blodsockernivåer.

Även om ditt blodsocker är normalt nu, kan ett begränsat intag av sockerhaltiga och stärkelserika livsmedel se till att det fortsätter vara normalt. Det innebär inte att du går på en diet utan bara att äter bättre. Ta en titt på vår guide nedan om sex steg du kan ta för att minska kolhydratintaget.

Tyckte du om den här guiden?

Vi hoppas det. Vi vill passa på att berätta att Diet Doctor inte visar några annonser, tar emot pengar från industrin eller säljer några produkter. Vår inkomst kommer från våra medlemmar som vill stötta oss i vårt uppdrag att ge människor över hela världen makten att dramatiskt förbättra sin hälsa.

Vill du bli medlem och hjälpa oss att göra LCHF enkelt?

Mer om diabetes

 
 

 1. Bara i USA lever nästan en fjärdedel av alla personer med diabetes, och mer än 80 % av de med pre-diabetes, i okunskap om att de har sjukdomen:

  Centers for Disease Control and Prevention: National Diabetes Statistics Report 2017 [rapport; ograderad]

 2. Immunity 2010: Etiology of type 1 diabetes [översiktsartikel; ograderad]

 3. Journal of Diabetes Research 2017: Insulin resistance, type 1 and type 2 diabetes, and related complications 2017 [översiktsartikel; ograderad]

 4. Minerva Medica 2019: Treating prediabetes: why and how should we do it? [översiktsartikel; ograderad]

  Bland personer med pre-diabetes har höga blodsockernivåer efter måltid kopplats till högre risk för hjärtsjukdom:

  Diabetes Care 1999: Impaired glucose tolerance is a risk factor for cardiovascular disease, but not impaired fasting glucose: the Funagata diabetes study [observations kohortstudie; svag evidens]

 5. I en studie uppgav mer än 40 % av personer som nyligen diagnostiserats med typ 1 eller typ 2-diabetes att de inte hade märkt av några symtom på sjukdomen före diagnos:

  Diabetes Care 2007: Symptoms of diabetes and their association with the risk and presence of diabetes [observationsstudie; mycket svag evidens]

 6. Diabetes care 2007: Symptoms of diabetes and their association with the risk and presence of diabetes: findings from the Study to Help Improve Early evaluation and management of risk factors Leading to Diabetes (SHIELD) [anekdotisk rapport; mycket svag evidens]

 7. Diabetes Care 2007: Symptoms of diabetes and their association with the risk and presence of diabetes [observationsstudie; mycket svag evidens]

 8. Diabetologia 2005: Symptoms, signs and complications in newly diagnosed type 2 diabetic patients, and their relationship to glycaemia, blood pressure and weight [observationsstudie; mycket svag evidens]

 9. Detta bygger på en teori. Det finns inga vetenskapliga bevis som förklarar varför någon med diabetes känner sig trött.

 10. Advances in Biochemical Research 2017: Biochemico-physiological mechanisms underlying signs and symptoms associated with diabetes mellitus [översiktsartikel; ograderad]

 11. Diabetes Care 2007: Symptoms of diabetes and their association with the risk and presence of diabetes [observationsstudie; mycket svag evidens]

  Diabetologia 2005: Symptoms, signs and complications in newly diagnosed type 2 diabetic patients, and their relationship to glycaemia, blood pressure and weight [observationsstudie; mycket svag evidens]

 12. Point of care 2017: Type 1 diabetes – A clinical perspective [översiktsartikel; ograderad]

 13. Detta är endast en hypotes kring mekanismen för ökad hunger. Det finns inga vetenskapliga bevis som visar exakt varför personer med diabetes har ökad hunger.

 14. Forskning har bekräftat att kolhydratrika livsmedel höjer blodsockernivån både hos personer med och utan diabetes:

  Diabetes Care 2004: Dietary carbohydrate (amount and type) in the prevention and management of diabetes [översiktsartikel; ograderad]

  The Journal of Nutrition 1996: Source and amount of carbohydrate affect postprandial glucose and insulin in normal subjects [icke randomiserad studie; svag evidens]

 15. Journal of Insulin Resistance 2016: It is the glycaemic response to, not the carbohydrate content of food that maters in diabetes and obesity: The glycaemic index revisited [översiktsartikel; ograderad]

 16. Point of Care 2017: Type 1 diabetes – a clinical perspective [översiktsartikel; ograderad]

 17. Diabetologia 2005: Symptoms, signs and complications in newly diagnosed type 2 diabetic patients, and their relationship to glycaemia, blood pressure and weight [observationsstudie; mycket svag evidens]

 18. Social Science and Medicine 2019: “Wasting away”: diabetes, food insecurity, and medical insecurity in the Somali region of Ethiopia [observationsstudie; mycket svag evidens]

 19. Plastic and Reconstructive Surgery 2013:The role of chronic and perioperative glucose management in high-risk surgical closures: a case for tighter glycemic control [observationsstudie; svag evidens]

  The Journal of Investigative Dermatology 2012: Hemoglobin A1c is a predictor of healing rate in diabetic wounds
  [observationsstudie; mycket svag evidens]

 20. Journal of Surgical Research 2016: The effect of local hyperglycemia on skin cells in vitro and on wound healing in euglycemic rats [djurstudie; mycket svag evidens]

  Diabetes 2013: High-glucose environment enhanced oxidative stress and increased interleukin-8 secretion from keratinocytes: new insights into impaired diabetic wound healing [djurstudie; mycket svag evidens]

 21. World Journal of Diabetes 2015: Peripheral artery disease in patients with diabetes: Epidemiology, mechanisms, and outcomes [översiktsartikel; ograderad]

 22. Research 2014: Diabetes mellitus and refractive changes: analysis of three cases and review of the literature [fallstudie och litterär översikt; mycket svag evidens]

 23. Diabetologia 2005: Symptoms, signs and complications in newly diagnosed type 2 diabetic patients, and their relationship to glycaemia, blood pressure and weight [observationsstudie; mycket svag evidens]

 24. Clinical Therapeutics 2018: Diabetic Peripheral Neuropathy: Epidemiology, Diagnosis, and Pharmacotherapy [översiktsartikel; ograderad]

 25. Diabetes Care 2015: Peripheral neuropathy and nerve dysfunction in individuals at high risk for type 2 diabetes: the PROMISE cohort [observationsstudie; mycket svag evidens]

 26. Journal of Family Medicine and Primary Care 2017: Acanthosis nigricans: a screening test for insulin resistance – an important risk factor for diabetes mellitus type-2 [observationsstudie; mycket svag evidens]

 27. Endocrine Practice 2004: Prevalence of acanthosis nigricans in newly-diagnosed type 2 diabetes [observationsstudie; mycket svag evidens]

 28. Diabetology & Metabolic Syndrome 2017: Skin disorders in diabetes mellitus: an epidemiology and pathophysiology review [översiktsartikel; ograderad]

 29. Diabetology & Metabolic Syndrome 2017: Skin disorders in diabetes mellitus: an epidemiology and pathophysiology review [översiktsartikel; ograderad]

 30. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity 2015: Urinary tract infections in patients with type 2 diabetes mellitus: review of prevalence, diagnosis, and management [översiktsartikel; ograderad]

  Journal of Clinical Medicine 2019: Candida sp. Infections in patients with diabetes mellitus [översiktsartikel; ograderad]

  Clinical Focus: Diabetes and Concomitant Disorders 2013: Genital mycotic infections in patients with diabetes [översiktsartikel; ograderad]

 31. Diabetic Medicine 2017: High prevalence of erectile dysfunction in diabetes: a systematic review and meta-analysis of 145 studies [observationsstudie; hazard ratio > 2; svag evidens]

  International Journal of Impotence Research 2017: Erectile dysfunction in young men with type 1 diabetes [observationsstudie; hazard ratio > 2; svag evidens]

 32. The European Journal of Clinical Nutrition 2017: The interpretation and effect of a low-carbohydrate diet in the management of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials [stark evidens]

  Frontiers in Endocrinology 2019: Long-term effects of a novel continuous remote care intervention including nutritional ketosis for the management of type 2 diabetes: a 2-year non-randomized clinical trial [svag evidens]

  The American Journal of Clinical Nutrition 2018: Effects of low-carbohydrate- compared with low-fat-diet interventions on metabolic control in people with type 2 diabetes: a systematic review including GRADE assessments [stark evidens för vissa hälsovinster med lågkolhydratkost]

  Diabetes Care 2019: Nutrition therapy for adults with diabetes or prediabetes: a consensus report by the American Diabetes Association [översiktsartikel; ADA godkänner lågkolhydratkost för behandling av typ 2-diabetes]

 33. Diabetes, Obesity & Metabolism 2019: Low versus high carbohydrate diet in type 1 diabetes: A 12-week randomized open-label crossover study [måttlig evidens]

  Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2016: A randomised trial of the feasibility of a low carbohydrate diet vs standard carbohydrate counting in adults with type 1 diabetes taking body weight into account [måttlig evidens]