Professor Fredrik Nyström

fredrik.nystrom-16-9
 
Fredrik Nyström är professor i internmedicin och endokrinologi och verkar vid Linköpings universitet. Han är också överläkare i internmedicin och sköter kliniskt fr.a. patienter med diabetes och övervikt på sin mottagning.

Fredrik Nyström läste medicin i Uppsala och flyttade efter sin läkarexamen 1988 hem till Östergötland igen. Han skrev sin doktorsavhandling om högt blodtryck och dess koppling till övervikt parallellt med kliniskt arbete (på så kallat jourkomp) och blev klar med den 1997.

Efter avhandlingen och specialisering i endokrinologi (1994) och internmedicin (1996) fick han ett amerikanskt stipendium som finansierade två års forskning i USA på världens största medicinska forskningscenter, National Institutes of Health i Bethesda, Washington DC.

Här bytte han alltså delvis fokus från att tidigare ha arbetat med högt blodtryck och riskfaktorer som kopplar till övervikt och fetma, till att istället arbeta med fettceller från råttor på laboratorium för att undersöka hur hormonet insulin fungerar i cellerna.12

Efter dessa två år av experimentell forskning flyttade han och familjen åter till Sverige sommaren 1999 och det blev möjligt att meritera sig för en fast kombinationstjänst som läkare och forskare vid Linköping Universitet. Fettcellsforskningen fortsatte i Sverige men nu med riktiga fettceller från patienter som togs vid olika operationer i buken. Fredrik vidareutvecklade metoden han lärt sig i USA, tillsammans med sina doktorander, så att man kunde använda molekylärbiologiska metoder för att undersöka de mänskliga fettcellerna.3

Inspirerad av dokumentärfilmaren Morgan Spurlocks film ”Super-Size Me” utförde Fredrik Nyström en vetenskaplig variant på samma överätningstema på 18 friska försökspersoner.4Studien var i stort sett en kopia på Spurlocks upplägg med fördubblat intag av kalorier och stopp på motionsträning i fyra veckor.

Studien rönte stort intresse och många fynd har gjort avtryck i forskningen. Särskilt de fynd som visade att det var farligast att överäta kolhydrater,5 men snarast bra att konsumera mycket mättat fett,6kom att leda till att Fredrik Nyström fann att den klassiska fettsnåla kosten inte alls var så bra för metabolismen och kroppen, som man framställt det i sjukvården.

Andra forskningsprojekt på samma tema visade bland annat att jordnötter höjde energiförbrukningen bättre än kolhydraterna i smågodis och att nötterna därmed inte ledde till samma viktuppgång.7

Han gjorde också en mer direkt LCHF-baserad studie tillsammans med doktoranden Hans Guldbrand där lågkolhydratkost, med extra mycket mättat fett, gav bättre sockerkontroll och mindre bukfetma,8mindre insulinbehov samt mindre inflammation9än klassisk lågfettkost under viktnedgång hos patienter med typ 2 diabetes. Dessutom visade han att patienterna upplevde högre livskvalitet när de åt lågkolhydratkost10– ett riktigt segertåg till förmån för att undvika kolhydrater för patienterna!

Senare har han också fokuserat på att visa att man får både bättre mättnadskänslor, samt höga halter av mättnadshormonet GLP-1, samt lägre halt av hungerhormonet ghrelin, när man äter en måltid med fettrik kost jämfört med fettsnål kost.11Han har i samma undersökningar visat att man slösar mer med energiförbrukningen om man äter mycket på en gång, snarare än att dela upp maten i småportioner. Detta är alltså fynd som passar bra med nyttan av 16:8-diet och liknande.

Fredrik Nyström blev professor och överläkare i internmedicin år 2008 vid 44 års ålder och var då den yngsta professorn i det breda kliniska ämnet i modern tid i Sverige. Han har nu ca 140 publicerade vetenskapliga originalartiklar (publikationstakt 5-10 artiklar/år, se komplett CV på engelska). Han skrev redan 2015 en översiktsartikel som lyfter fram LCHF-kostens fördelar, tillsammans med professor MJ Quon som var den forskare han vistades hos i USA.12

I överensstämmelse med det, och med de många resultat han fått i sin egen forskning, så har han nu med glädje tackat ja till att ingå i Diet Doctor-teamet för att kunna hjälpa alla som vill vara med på denna hälsoresa till ett så friskt, gott och långt liv som möjligt.

Komplett CV

Jävsdeklaration

Jag, Fredrik H Nyström, har publicerat flera artiklar med resultat som stöder nyttan med lågkolhydratkost (LCHF).13

Jag deklarerar att jag själv gärna äter LCHF för att hålla vikten under kontroll. Jag äter absolut inte gröt, flingor eller fil till frukost. Jag deklarerar att jag har en klar svaghet för rödvin, vilket är mycket vanligt bland professorer i internmedicin i Sverige. Jag anser att rödvin ingår i medelhavskosten, tillsammans med mycket olivolja, nötter, grönsaker samt förhållandevis lite kolhydrater och jag har gjort två studier som talar för nyttiga effekter av rödvin.1415

Jag äter faktiskt inte alls frukost numera och anser att det också är en komponent i nyttig medelhavskost: frukostfrihet. Detta överensstämmer med mina egna resultat som talar för flera fördelar med få och stora måltider, till exempel lunch + sen middag (med rödvin).1617

Jag har lön från både Linköping universitet, som heltidsprofessor och från Region Östergötland som överläkare. Jag är ämnesföreträdare för internmedicin på Linköpings universitets Medicinska fakultet.

Jag fungerar också ibland som betald föreläsare åt allmänhet och åt olika företag som anlitar mig för detta, fr.a. då på temat övervikt och hjärtkärlsjukdom och hur det skall undvikas. Jag har också gjort utredningar för myndigheter såsom SBU och Läkemedelsverket inom områdena kost, blodtryck, kolesterol och hjärt- kärlsjukdom för vilka ersättning utgått.18

Jag har givit ut en populärvetenskaplig bok om hälsa tidigare och har nu kontrakt på en till som planeras ges ut sommaren 2021 på förlaget Volante.

Jag kommer nu att ingå i team Diet Doctor och för det får jag konsultarvode samt delägarskap.

Fredrik H Nyström, professor och överläkare

Inlägg

Får det vara ett glas torrt vin till maten?
Periodisk fasta
Professor Fredrik Nyström om inslaget på TV4 Nyhetsmorgon där de “avlivar seglivade kostmyter”
Ketogen kost och eventuella jäv i SBU-gruppen "Mat vid diabetes"
Ketogen kost farlig? Del 2 – svar från Ingrid Larsson
Professor Fredrik Nyström om att ketogen kost skulle vara farlig
En kompott av vetenskapliga förklaringar till varför jag blev en del av Diet Doctor
Kolesterol och LCHF
Blodtrycksmediciner
Snabbkurs i blodtryck

 1. Mol Endocrinol 1999: Caveolin-1 interacts with the insulin receptor and can differentially modulate insulin signaling in transfected Cos-7 cells and rat adipose cells.

 2. Cell Signal 1999: Insulin signalling: metabolic pathways and mechanisms for specificity.

 3. Mol Cell Endocrinol 2004: Expression of a mutant IRS inhibits metabolic and mitogenic signalling of insulin in human adipocytes.

  Biochem Biophys Res Commun 2007: Human, but not rat, IRS1 targets to the plasma membrane in both human and rat adipocytes.

 4. Gut 2008: Fast-food-based hyper-alimentation can induce rapid and profound elevation of serum alanine aminotransferase in healthy subjects.

 5. Gut 2008: Fast-food-based hyper-alimentation can induce rapid and profound elevation of serum alanine aminotransferase in healthy subjects.

 6. Obesity (Silver Spring) 2011: Transient increase in HDL-cholesterol during weight gain by hyperalimentation in healthy subjects.

 7. Scand J Clin Lab Invest 2009: Two weeks of overfeeding with candy, but not peanuts, increases insulin levels and body weight.

 8. Diabetologia 2012: In type 2 diabetes, randomisation to advice to follow a low-carbohydrate diet transiently improves glycaemic control compared with advice to follow a low-fat diet producing a similar weight loss.

 9. Ann Med 2014: Advice to follow a low-carbohydrate diet has a favourable impact on low-grade inflammation in type 2 diabetes compared with advice to follow a low-fat diet.

 10. Diabetes Res Clin Pract 2014: Randomization to a low-carbohydrate diet advice improves health related quality of life compared with a low-fat diet at similar weight-loss in Type 2 diabetes mellitus.

 11. Nutr Res 2019: Subjects with high fasting insulin also have higher postprandial GLP-1 and glucagon levels than controls with lower insulin.

  Peptides 2017: A randomized cross-over study of the effects of macronutrient composition and meal frequency on GLP-1, ghrelin and energy expenditure in humans.

 12. Nutrition 2015: Man shall not live by bread alone.

 13. Nutrition 2015: Man shall not live by bread alone.

 14. PLoS One 2013: A randomized cross-over trial of the postprandial effects of three different diets in patients with type 2 diabetes.

 15. Ann Med 2011: Effects of moderate red wine consumption on liver fat and blood lipids: a prospective randomized study.

 16. Nutr Res 2019: Subjects with high fasting insulin also have higher postprandial GLP-1 and glucagon levels than controls with lower insulin.

 17. Peptides 2017: A randomized cross-over study of the effects of macronutrient composition and meal frequency on GLP-1, ghrelin and energy expenditure in humans.

 18. SBU 2013: Mat vid fetma.