Kolesterol och LCHF

Kolesterolet är en viktig del av våra kroppar, och även om det finns tydliga data som visar en koppling till ökad kardiovaskulär risk är det inte klart att högt kolesterol i blodet alltid motsvarar ökad kardiovaskulär risk för alla.1
 
Läs vidare för att lära dig vad kolesterol är, hur vår kropp använder det, varför LCHF och ketogen kost möjligen kan leda till en förändring av kolesterolvärdena och om du ska bli orolig om ditt kolesterol stiger när du äter LCHF/keto.

Disclaimer: Den negativa effekten av förhöjda kolesterolnivåer på människors hälsa är väl etablerad i medicinsk litteratur, men det är kontroversiellt för populationer som inte representeras av dessa studier, till exempel i samband med lågkolhydratkost.

I följande guide försöker vi sammanfatta det man idag känner till. Guiden är skriven för vuxna som är oroliga för höga kolesterolvärden och hälsa, särskilt för de som äter lågkolhydratkost. Diskutera eventuella livsstilsförändringar med din läkare. Fullständiga villkor

För ännu mer information och relevant forskning om liknade ämnen, se våra guider om hälsosamma fetter, vegetabiliska oljor och mättat fett. Se även vår lista över vetenskapliga studier relaterat till hjärtsjukdom, kolesterol och mättat fett.


Starta din gratis provmånad

Få omedelbar tillgång till hälsosamma veckomenyer, snabba och enkla recept, goda råd från experter och mycket, mycket mer. Ett hälsosammare liv startar med vår provmånad!

Gratis provmånad

Grunderna: vad är kolesterol?

Kolesterol är en vaxartad substans som är livsnödvändig för alla djurs liv, inklusive oss människor.2Kolesterol finns i varje cell i din kropp och används i många livsnödvändiga processer:

 • Cellmembran: Kolesterol finns i alla cellmembran i kroppen, då det krävs för att ge rätt struktur och fasthet i cellmembranet.
 • Hormonsyntes: Kolesterol behövs för att tillverka hormoner som östrogen, testosteron, kortisol och andra hormoner som till exempel vitamin D3.
 • Tillverkning av galla: Din lever omvandlar kolesterol till fettlösande gallämnen som hjälper dig absorbera fetter och de essentiella fettlösliga vitaminerna A, D, E och K.
 • Myelinbildning: Myelinskidan som omger och skyddar nervtrådarna och nervcellerna innehåller mycket kolesterol.3

 
Din kropp tillverkar merparten av det kolesterol som finns i ditt blodomlopp. Det produceras främst i levern.

Dietärt kolesterol, som finns i animalisk föda som ägg, skaldjur, ost och inälvsmat, utgör en mindre del av det kolesterol du har i blodet.

Tvärtemot fett, som innehåller 9 kalorier per gram, finns det i realiteten inga kalorier i kolesterol, eftersom kolesterol finns i så små mängder i mat. Mängderna mäts i milligram istället för gram, alltså tusendelar av gram. Merparten av fett kött och fullfeta mejeriprodukter innehåller bara lite kolesterol, medan vissa skaldjur och viss inälvsmat har ett högt kolesterolinnehåll, även om fettinnehållet är litet.

Efter att vi i åratal fått rådet att kasta äggulorna och bara äta vitorna, har vi också numera lärt oss att intag av kolesterolrika livsmedel faktiskt inte påverkar kolesterolnivåerna i blodet särskilt mycket alls. Faktum är att hos merparten av de som får i sig mer kolesterol via kosten, så producerar levern mindre, vilket resulterar i en stabil nivå av kolesterol i blodet.4 

Hur transporteras kolesterolet i kroppen?

Kolesterol som tas upp via din matsmältningskanal och cirkulerar i ditt blodomlopp där det kan användas av celler vid behov. Det som blir kvar återvänder sedan till levern för att omvandlas till galla eller andra ändamål.

Det är viktigt att veta att kolesterol inte flyter omkring i ditt blodomlopp på egen hand. Det är en hydrofobisk (vattenavstötande) substans, och som sådan måste kolesterolet förpackas i så kallade lipoproteiner för att kunna flytta runt i blodomloppet.

Tänk på dessa lipoproteinpartiklar som båtar som behövs för att säkert kunna transportera kolesterol genom blodomloppet. När vi diskuterar nivåer av kolesterol i blodet, avser vi mängden kolesterol som finns i olika lipoproteinpartiklar (ungefär som antalet passagerare på olika båtar).

Förutom kolesterol innehåller dessa partiklar även speciella proteiner så som apolipoproteiner, triglycerider och andra föreningar.

 • Kolesterol som är förpackat i lipoproteiner som innehåller apolipoprotein B100 kallas LDL-kolesterol (lipoprotein med låg densitet) eller LDL-C (i fortsättningen kallad LDL i denna guide).5
 • Kolesterolet som är förpackat i lipoproteiner som innehåller apolipoprotein A kallas HDL-kolesterol (kolesterol som transporterar i lipoprotein med hög densitet) eller HDL-C (i fortsättningen kallad HDL i denna guide).

 
Tvärtemot vad vi alla fått lära oss, så finns det inget ”bra” eller ”dåligt” kolesterol: det finns bara en sorts kolesterol. Dina LDL- och HDL-värden visar hur mycket kolesterol det finns i dina HDL- och LDL-lipoproteinpartiklar som transporterar kolesterolet åt olika håll. Faktum är att samma kolesterol ständigt överförs mellan dessa och andra sorters lipoproteiner under dess resa genom blodomloppet.

LDL kallas ofta för det ”onda” kolesterolet eftersom höga nivåer har länkats till ökad risk för hjärtsjukdom. I motsats till detta kallas HDL för det ”goda” kolesterolet. En av HDLs huvuduppgifter är att återtransportera kolesterol till levern för att användas efter behov. Högre nivåer av HDL har satts i samband med en minskad risk för hjärtkärlsjukdom.

Dock är detta en alldeles för förenklad bild av LDL och HDL, som bortser från det faktum att LDL har viktiga, gynnsamma funktioner. Till exempel tyder studier på att kolesterol är en nödvändig källa till viktiga steroidhormoner såsom kortisol, östrogen och testosteron.6

Dessutom antar denna förenklade inställning att alla LDL är desamma, vilket vi hävdar möjligtvis inte är fallet. Detta blir särskilt tydligt när vi tittar på metabolisk sjukdom och dess påverkan på LDL.7

Därför är LDL inte per automatik ”ont”, precis som HDL inte per automatik är ”gott”. De kan båda spela goda och onda roller i våra kroppar beroende på den specifika situationen.  

Vad är ”normala” kolesterolvärden?

De rekommenderade målen för kolesterol varierar något mellan olika länder och hälsoinstitutioner. På US National Institutes of Healths hemsida listas lämpliga värden för kolesterol och triglycerider för personer med låg risk för hjärtsjukdom, uppmätta efter en fasta på mellan nio till tolv timmar:

 • Totalkolesterol: < 5,2 mmol/l
 • LDL-kolesterol: < 2,6 mmol/l
 • HDL-kolesterol: > 1,04 mmol/l för män, > 1,3 mmol/l för kvinnor
 • Triglycerider: < 1,7 mmol/l

 
LDL-nivåer >4,1 mmol/l anses vara höga och nivåer >4,9 mmol/l anses vara mycket höga.

Det finns många faktorer som kan påverka ditt kolesterol, så som genetik, hormonella förändringar, skador och vissa hälsotillstånd. Till exempel har personer med låg ämnesomsättning som följd av sköldkörtelsjukdom ofta ett förhöjt kolesterolvärde.

En persons kost kan också påverka kolesterolvärden – ibland påtagligt.8

En del hävdar dock att nivåerna för optimala kolesterolvärden är godtyckliga då de är baserade på epidemiologiska studier och inte går att applicera på alla individer på grund av deras grundläggande metabola hälsa och övergripande hälsostatus. Det finns till exempel data som visar att personer med låga LDL-nivåer kan få hjärtinfarkt och personer med högt LDL har en förbättrad livslängd.9

Poängen är att LDL-nivåer ska betraktas som en av flera variabler för att utvärdera kardiovaskulär risk, genom att använda en individs metabola status och andra riskfaktorer för att justera riskbedömningen upp eller ner. 

Hur påverkar LCHF/keto ditt kolesterol?

Hos de flesta som äter lågkolhydratkost eller ketogen kost höjs kolesterolet mycket lite, om ens något alls när kosten ändras. Några har till och med sänkt sitt LDL-värde efter att ha börjat äta lågkolhydratkost. Andra får en ökning av både LDL och HDL.10 Eller så stiger enbart HDL-kolesterolet och LDL ligger kvar oförändrat.11

En del mindre förändringar av kolesterolnivåerna kan ofta härledas till själva viktförändringarna när man äter LCHF eller ketogen kost. Även om kolesterolnivåerna ofta sjunker under de första 2-3 månaderna när vikten ännu inte stabiliserats, kan det senare ske en återgång till ungefär de värden man hade vid starten när man stabiliserats i kroppsvikten.12

Av denna anledning kan det vara förnuftigt att vänta med att mäta kolesterolnivåerna tills vikten har varit stabil i några månader om man vill att resultatet verkligen skall spegla långsiktig koppling till hälsa.

För uppskattningsvis 5 till 25 % av alla personer – oavsett viktnedgång eller ej – går LDL-nivåerna kraftigt upp vid mycket strikt lågkolhydratkost, ibland 200 % eller mer. Många av dessa personer verkar tillhöra en grupp som Dave Feldman på Cholesterol Code refererar till som ”lean mass hyper-responders” eller LMHR:are (atletiska personer med låg fettprocent).13 Dessa, ofta hälsosamma, personer chockeras ibland över att deras LDL stiger till över 5,2 mmol/l efter att de börjat äta ketogen kost.

Vi inser att citering av data från en blogg inte överensstämmer med den högsta vetenskapliga standarden. Tyvärr saknas den medicinska litteraturen inom detta område, så vi har beslutat att presentera de data som finns. Vi inser att Daves arbete inte uppnår samma grad av vetenskaplig granskning som artiklarna publicerade i medicinska tidskrifter.

Feldmans teori om LMHR:are baseras på experiment som han utfört på sig själv och från data som han har samlat in från hundratals andra lågkolhydratätare som gjort liknande självexperiment.

Han menar att ju högre energibehov, lägre kroppsfett och mindre glykogendepåer dessa LMHR:are har, desto mer triggas levern att öka produktionen av lipoproteinpartiklar för att triglyceriderna (fettet) ska kunna transporteras till cellerna för att där användas som bränsle. Eftersom kolesterolet reser tillsammans med triglyceriderna, ökar nivåerna av kolesterol i blodet då levern pumpar ut mer lipoproteiner för att hålla jämna steg med kroppens energibehov.

Hittills har lipidologisamfundet inte godkänt Daves teori. Det finns dock andra potentiella förklaringar.

En teori är att högre intag av mättat fett ökar upptaget av kolesterol, medan ett lågt insulin minskar LDL-receptoraktiviteten. Den reducerade receptoraktiviteten minskar därmed mängden LDL som dras ut ur cirkulationen och minskar därmed hastigheten med vilken lipoproteinpartikeln återcirkulerar, tömd på kolesterol, till levern. När de kombineras kan dessa faktorer avsevärt öka den cirkulerande LDL-koncentrationen

Kolesterolsyntes och upptag är komplexa mekanismer som påverkas av näring, gener och andra faktorer. Därför är det ingen större överraskning att endast några av alla som äter LCHF eller ketogen kost, upplever kraftiga förändringar av sina kolesterolvärden, och det kan vara anledningen till att den exakta mekanismen bakom erfarenheten att en del svarar med kolesterolstegringar förblir oklar.14

  

Ska du bli oroad om dina kolesterolvärden stiger på LCHF/keto?

Detta är ett framväxande forskningsområde som just nu är i fokus för många debatter och präglas av stor osäkerhet.

Traditionella experter på lipider och hjärtsjukdom ser med oro på de höjda LDL-nivåerna, eftersom det återspeglar en hög koncentration av LDL-partiklar (LDL-P) i blodomloppet.

Höga nivåer av LDL-partiklar har kopplats samman med utvecklingen av ateroskleros (”åderförkalkning”) som är den bakomliggande orsaken till hjärtsjukdom. Oxiderade LDL-innehållande partiklar kan tränga in i skadade artärväggar och bli uppslukade av vita blodkroppar som ändrar form till skumceller. Cellväggen utvecklar alltså kolesterinlagringar och senare kan andra celler rekryteras som kan bygga upp ett plack med en fibrös kapsel, ett lock, som ofta är benäget att brista. Ett brustet lock på placket kan orsaka emboli (en propp som flyter iväg med blodet) av plackkomponenter eller ett sår i själva kärlväggen där blodplättar kan fastna och hindra det lokala blodflödet.

Den tid som artärerna exponeras för höga nivåer av LDL-partiklar tros spela en viktig roll vid utvecklingen av ateroskleros. Små LDL-partiklar befinner sig vanligtvis i blodomloppet under längre tid än de större partiklarna, vilket ökar risken för oxidering och att fastna i placket.15Man tror också att de lättare kan ta sig in i kärlväggen eftersom de är små. Dessutom tenderar personer som har många små LDL-partiklar att ha lågt HDL-värde och förhöjda triglycerider – alla dessa är markörer för insulinresistens och innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Även om små LDL-partiklar kan var särskilt problematiska, har man i några stora studier även funnit en koppling mellan höga koncentrationer av stora LDL-partiklar och hjärtsjukdom (dessa studier kontrollerade inte metabol hälsa eller insulinresistens).16

Trots dessa samband mellan höga koncentrationer av LDL-partiklar och hjärtsjukdom, har forskning konsekvent visat att ketogen kost hjälper till att minska riskfaktorer för hjärtsjukdom hos personer med diabetes och andra insulinresistenta tillstånd, ofta bättre än när man lottats till traditionell fettsnål kost.17 Givetvis är detta inte några utfallsstudier som visar en faktisk minskning av hjärtinfarkt, sådana försök existerar helt enkelt inte ännu. Men den påvisade förbättringen av riskfaktorer antyder att vi så småningom eventuellt kan se sådana positiva resultat.

En lottad studie från 2009 där man jämförde fettsnål kost med strikt lågkolhydratkost hos personer med metabolt syndrom, fann att den strikta lågkolhydratkosten var mer effektiv när det gäller att reducera markörer för kardiovaskulär hälsa, så som:18

cholestreol.png

 • Minskning av kroppsfett och bukfett
 • Minskning av triglycerider
 • Ökning av HDL-kolesterol
 • Minskning av små LDL-partiklar
 • Lägre blodsocker
 • Lägre insulinnivåer
 • Ökad insulinkänslighet

På liknande sätt visade en icke-randomiserad studie att ketogen kost minskade procenten av mindre LDL och ökade mängden större LDL. Denna studie visade inte någon signifikant ökning av ateroskleros och/eller lipidinlagring i halspulsådern efter två år, inte ens för hyper-responders.19

Det faktum att så många riskfaktorer förblir stabila eller förbättras med ett minskat intag av kolhydrater – även om LDL-kolesterolet ibland ökar lite – visar hur viktigt det är att inte stirra sig blind på ett enda isolerat värde. Istället bör vi alltid se på kroppen som ett helt system.

Den framstående lipidologen dr Thomas Dayspring uppmanar dock till försiktighet. I sin rapport ”Lipidaholics Anonymous Case 291: Can losing weight worsen lipids?” noterar han följande:

”Förespråkarna av lågkolhydratkost säger att det inte finns någon studie som visar att förhöjda värden av LDL-P och LDL-C är skadliga för patienter som eliminerat eller drastiskt reducerat insulinresistens och inflammationsmarkörer genom att äta lågkolhydratkost. Det är sant, men vad de väljer att ignorera är att det inte någonstans finns någon data som visar att de är undantag.”

Många förespråkare av lågkolhydratkost kontrar dock med att ingen av studierna som visade en koppling mellan förhöjt LDL och hjärtsjukdom utfördes på en grupp personer som åt LCHF eller ketogen kost.

Dave Feldman försöker samla så mycket data som möjligt om personer som har denna erfarenhet, och med tiden kan det mycket väl komma att ge oss värdefull information. Om du är en hyper-responder och vill delta i hans pågående forskning, kan du kontakta honom genom att kommentera ett av hans inlägg på www.cholesterolcode.com.

Eftersom det i dagsläget saknas formella studier där man undersökt denna respons, saknar vi förmågan att förutse vad som kommer att hända på lång sikt med personer som får mycket högt LDL på lågkolhydratkost. Vi vet helt enkelt inte ännu. Dessutom är dessa individer ovanliga.20 

Fem sätt att sänka LDL på LCHF eller ketogen kost

Har ditt kolesterol ökat på lågkolhydratkost? Fasar du över att du kan behöva överge denna kost och dess potentiella fördelar?

Här är fem sätt som kan hjälpa dig sänka ditt total- och LDL-kolesterol samtidigt som du fortsätter med din LCHF eller ketogena livsstil. Överväg att prova dem i denna ordning:

1. Undvik fettkaffe

Fettkaffe (eller Bulletproof coffee) är kaffe med tillsatt smör, kokosolja eller MCT-olja. Drick inga mängder av fett över huvud taget om du inte är hungrig. Detta kan ibland räcka för att normalisera kolesterolnivåerna.21

2. Ät bara när du är hungrig

Ät bara när du är hungrig och överväg periodisk fasta. Detta kan sänka kolesterolnivåerna. Även om de flesta studier på periodisk fasta och sänkt LDL är lågkvalitativa observationsstudier utförda under Ramadan, visade en nyligen genomförd pilotstudie av tidsbegränsat ätande en signifikant minskning av LDL.22 Även om vi behöver mer data är detta ändå en lovande intervention.

3. Ät mer omättade fetter istället för mättat fett

Omättade fetter finns till exempel i olivolja, fet fisk och avokado. Att ersätta källor med mättat fett mot dessa livsmedel kan vara tillräckligt för att sänka LDL.

Kom dock ihåg att många omättade fetter är hårt processade. Vi rekommenderar att du väljer naturliga fetter som olivolja, makadamiaolja och avokadoolja.

4. Ät ketovänlig mat som sänker LDL

Dessa lågkolhydratvänliga livsmedel kan bidra till att sänka kolesterolnivåerna något:

Starch structureStarch structureStarch structureStarch structure

 • Avokado: I en analys av tio studier fann man att genom att ersätta annan mat med avokado regelbundet, kraftigt kunde sänka LDL-kolesterolet.23
 • Gröna grönsaker: Mörka bladgrönsaker och korsblommiga grönsaker binder gallvätska, som utsöndras som avfall istället för att tas upp i magen igen, vilket i längden resulterar i ett något lägre kolesterolvärde. För att maximera effekten kan du ånga grönsakerna istället för att äta dem råa.24
 • Kakao och mörk choklad: Förutom att sänka nivåerna av LDL, kan kakao och mörk choklad vara till hjälp för att skydda LDL från att oxideras eller skadas.25 För att undvika ett onödigt sockerintag bör du välja choklad som har en kakaohalt på minst 85 %.
 • Nötter och frön: Nötter och frön är rika på fibrer och enkelomättat fett som kan hjälpa till med att sänka kolesterolet. En genomgång av 25 studier visade att två portioner nötter varje dag sänkte LDL-kolesterolet med i genomsnitt 7 %.26

5. Ät mer kolhydrater

Slutligen, om steg 1-4 inte är tillräcklig: överväg om du verkligen av hälsoskäl behöver äta strikt LCHF.

Om en mer måttlig eller liberal LCHF (50-100 gram kolhydrater per dag) fortfarande kan fungera för dig, kan det kanske också kunna sänka ditt kolesterol. Kom bara ihåg att välja bra, oprocessade kolhydratkällor (inget vetemjöl eller raffinerat socker). 

Avancerad provtagning

Som nämnts ovan är en ökning av LDL ibland bara tillfällig, speciellt under viktminskning. Om dina värden fortsätter vara mycket höga och särskilt om du har andra riskfaktorer (hjärtsjukdom i familjen, vissa genetiska markörer, diabetes eller om du röker), kanske du vill ta en titt på mer avancerade prover. De kan ge en tydligare indikation om din riskprofil och hälsostatus jämfört med enbart konventionella kolesterolvärden:

 • NMR-spektroskopi (Nuclear Magnetic Resonance): ger dig detaljerad information om storleken på och antalet LDL- och HDL-partiklar, samt kan ge en indikation på ett insulinresistensvärde som reflekterar din risk att utveckla diabetes.
 • CAC scan (Coronary Artery Calcium Scan): mäter kalciumförekomsten med datortomografi i dina kranskärl för att hitta tidiga tecken på hjärtsjukdom.
 • CIMT-test (Carotid intima-media thickness): mäter tjockleken på det inre skiktet av din halspulsåder för att identifiera ateroskleros och lipidinlagring.


 

Mer kunskap

Video

Dave Feldman: The cholesterol network system
 
Dr Andrew Mente: Fett och kardiovaskulär sjukdom
 
Dr Ralf Sundberg: Fett, kolesterol och gamla missförstånd
 
Dr Sarah Hallberg: LDL på LCHF
 
Dr. Peter Attia: The straight dope on cholesterol

Artiklar

Dr. Peter Attia: The straight dope on cholesterol (part 1 of 9)

Dr. Thomas Dayspring: Understanding the entire lipid profile

Cholesterol Code: Are you a lean mass hyper-responder?

/ Franziska Spritzler

Starta din gratis provmånad

Få omedelbar tillgång till hälsosamma veckomenyer, snabba och enkla recept, goda råd från experter och mycket, mycket mer. Ett hälsosammare liv startar med vår provmånad!

Gratis provmånad

 

Hjärtsjukdom och kolesterol

 • ENDAST MEDLEMMAR
  Att undvika och få bukt med modern kronisk sjukdom
 • Döda för att göra vinst?
 • Fett, kolesterol och gamla missförstånd
 • Bör man oroa sig för högt kolesterol?
 • Den stora kolesterolmyten
 • The Cholesterol Network System
 • ENDAST MEDLEMMAR
  Fett och kardiovaskulär sjukdom
 • Daves kolesteroluppvaknande
 • Är du orolig för ditt kolesterol?

Kolesterol och LCHF - evidensbaseringen

Denna guide är skriven av Franziska Spritzler, Professor Fredrik Nyström och den senaste uppdateringen gjordes den 17 juni, 2022.

Alla våra evidensbaserade hälsoguider är skrivna och granskade av läkare som är experter på ämnet. För att vara fria från jäv och särintressen visar vi inga annonser, säljer inga produkter och tar inte emot pengar från industrin.

Läs mer om våra policyer och vårt arbete med evidensbaserade guider, kontroversiella ämnen inom nutrition, vårt team av skribenter och vårt team av medicinska granskare.

Om du skulle hitta felaktigheter i den här guiden, mejla support@dietdoctor.com.

Disclaimer: När medicinsk granskning av denna text gjorts innan översättning till svenska gäller den medicinska granskningen originaltexten. Vid eventuella faktaavvikelser som har uppstått i översättningen kommer originalversionen av denna text att ha företräde.

 1. Läkarvetenskapen accepterar att högt kolesterol är förknippat med ökad kardiovaskulär risk. Exempel på observationsstudier som visar detta inkluderar Framingham-studien.

  Annals of Internal Medicine 1971: Serum cholesterol, lipoproteins, and the risk of coronary heart disease. The Framingham Study [observationsstudie; svag evidens]

  Även om vi inte ifrågasätter validiteten av uppgiften att ett klart högt kolesterol i blodet i allmänhet är kopplat till ökad risk för hjärtkärlsjukdom, ifrågasätter vi om de är applicerbara på samma sätt inom alla grupper. Det finns ett antal studier som ifrågasätter sambandet mellan högt kolesterol och kardiovaskulär risk, även om dessa studier inte specifikt undersökt de som äter lågkolhydratkost. På Diet Doctor strävar vi efter att förstå om dessa risker gäller för personer som äter lågkolhydratkost.

  BMJ Open 2016: Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review [metaanalyser av observationsstudier; svag evidens]

  Dessutom visade denna studie inget samband mellan förkalkning i hjärtats kranskärl och kolesterolnivå hos kvinnor.

  Journal of the American College of Cardiology 2001: Electron beam tomography and national cholesterol education program guidelines in asymptomatic women [observationsstudie; svag evidens]

  Och en annan studie visade att de patienter som hade lågt LDL-kolesterol och som var inlagda på sjukhus för hjärtinfarkt hade ökad sannolikhet att dö inom 3 år.

  Cardiology Journal 2009: Low admission LDL-cholesterol is associated with increased 3-year all-cause mortality in patients with non ST segment elevation myocardial infarction [observationsstudie; svag evidens]

 2. Huff, Jialal 2019: Physiology, Cholesterol
  [lärobok; ograderad]

 3. Hindawi 2012: Cholesterol: Its regulation and role in central nervous system disorders [översiktsartikel; ograderad]

  Nature Neuroscience 2005: High cholesterol level is essential for myelin membrane growth [musstudie; mycket svag evidens]

 4. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 1996: Dietary cholesterol feeding suppresses human cholesterol synthesis measured by deuterium incorporation and urinary mevalonic acid levels. [randomiserad studie; måttlig evidens]

 5. VLDL (very low density lipoprotein) och IDL (intermediate density lipoprotein) innehåller också apolipoprotein B och är förstadier till LDL partiklar.

 6. Nature Reviews of Immunology 2015: Cholesterol, inflammation and innate immunity [översiktsartikel; ograderad]

 7. Current Vascular Pharmacology: Insulin resistance, small LDL particles, and risk for atherosclerotic disease [översiktsartikel; ograderad]

 8. Dave Feldman från cholesterolcode.com har genomfört många personliga experiment där han visar att han bara genom en kostförändring kan ändra kolesterolnivån med mer än 100 poäng. Hans webbplats och Facebook-grupp har hundratals exempel på andra som lyckats göra detsamma. Även om detta är långt ifrån en vetenskaplig studie, tyder det på att kosten kan påverka kolesterolnivåerna mycket mer än vad de flesta läkare tror.

 9. American Heart Journal 2009: Lipid levels in patients hospitalized with coronary artery disease: an analysis of 136,905 hospitalizations in Get With The Guidelines [observationsstudie; svag evidens]

  BMJ Open 2016: Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review [metaanalys av observationsstudier; svag evidens]

 10. Cardiovascular Diabetology 2018: Cardiovascular disease risk factor responses to a type 2 diabetes care model including nutritional ketosis induced by sustained carbohydrate restriction at 1 year: an open label, non-randomized, controlled study. [icke randomiserad studie; svag evidens]

  Nutrition in Clinical Practice 2011: Low-carbohydrate diet review: shifting the paradigm [översiktsartikel; ograderad]

  Nutrition Reviews 2019: Effects of carbohydrate-restricted diets on low-density lipoprotein cholesterol levels in overweight and obese adults: a systematic review and meta-analysis [systematisk översikt av randomiserade studier; stark evidens]

  British Journal of Nutrition 2016: Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials [stark evidens]

 11. I en viktnedgångsstudie av lågkolhydratkost jämfört med klassisk fettsnål kost på patienter med typ 2-diabetes, ökade HDL-kolesterolet enbart i gruppen som åt lågkolhydratkost, där också intaget av mättat fett blev högre.

  Diabetes Res Clin Pract 2014: Randomization to a low-carbohydrate diet advice improves health related quality of life compared with a low-fat diet at similar weight-loss in Type 2 diabetes mellitus [randomiserad studie; måttlig evidens]

  I samma studie kunde man se mindre låggradig inflammation hos de som lottats till lågkolhydratkosten.

  Annals of Medicine 2014: Advice to follow a low-carbohydrate diet has a favourable impact on low-grade inflammation in type 2 diabetes compared with advice to follow a low-fat diet [randomiserad studie; måttlig evidens]

 12. The American Journal of Clinical Nutrition 1991: The transient hypercholesterolemia of major weight loss. [icke randomiserad studie; svag evidens]

  Journal of the American College of Nutrition 1983: Effect of weight reduction on circulating lipids: An integration of possible mechanisms [observationsstudie; svag evidens]

  Journal of Nutrition 1960: Serum cholesterol in acute starvation: A report of 20 cases [icke randomiserad studie; svag evidens]

 13. Även om Dave inte är läkare eller forskare, är han ingenjör som utför experiment på sig själv. Genom sitt självexperimenterande har han visat hur han lyckats ändra sin LDL-nivå dramatiskt på bara några dagar till veckor med enbart en kostförändring.

 14. European journal of clinical nutrition 2013: Beyond weight loss: a review of the therapeutic uses of very-low-carbohydrate (ketogenic) diets [översiktsartikel; ograderad]

  The Journal of Nutrition 2002: A ketogenic diet favorably affects serum biomarkers for cardiovascular disease in normal-weight men [observationsstudie; svag evidens]

 15. Current vascular pharmacology 2014: Insulin resistance, small LDL particles, and risk for atherosclerotic disease. [översiktsartikel; ograderad]

 16. Atherosclerosis 2007: LDL particle subclasses, LDL particle size, and carotid atherosclerosis inthe Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  European Heart Journal 2015: Low-density lipoprotein particle diameter and mortality: the Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health Study [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 17. British Journal of Nutrition 2016: Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials [stark evidens]

  Nutrition Reviews 2018: Effects of carbohydrate-restricted diets on low-density lipoprotein cholesterol levels in overweight and obese adults: a systematic review and meta-analysis [stark evidens]

 18. Lipids 2009: Carbohydrate restriction has a more favorable impact on the metabolic syndrome than a low fat diet [randomiserad studie; måttlig evidens]

  Progress in Lipid Research 2008: Dietary carbohydrate restriction induces a unique metabolic state positively affecting atherogenic dyslipidemia, fatty acid partitioning, and metabolic syndrome [översiktsartikel; ograderad]

 19. Cardiovascular Diabetology 2020: Impact of a 2-year trial of nutritional ketosis on indices of cardiovascular disease risk in patients with type 2 diabetes
  [icke randomiserad studie; svag evidens]

 20. The Journal of Nutrition 2002: A ketogenic diet favorably affects serum biomarkers for cardiovascular disease in normal-weight men [observationsstudie; svag evidens]

 21. Baserat på klinisk erfarenhet och anekdotiska rapporter. [svag evidens]

 22. Periodisk fasta kan förbättra kolesterolvärden när det också är kopplat till viktnedgång.

  Clinical Nutrition ESPEN 2018: Impact of intermittent fasting on the lipid profile: Assessment associated with diet and weight loss. [översiktsartikel; ograderad]

  Cell Metabolism 2019: Ten-hour time-restricted eating reduces weight, blood pressure, and atherogenic lipids in patients with metabolic syndrome [icke kontrollerad studie; svag evidens]

 23. Journal of Clinical Lipidology 2016: Impact of avocado-enriched diets on plasma lipoproteins: A meta-analysis [systematisk översikt av randomiserade studier; stark evidens]

 24. Nutrition research (New York, N.Y.) 2008: Steam cooking significantly improves in vitro bile acid binding of collard greens, kale, mustard greens, broccoli, green bell pepper, and cabbage. [mekanistisk studie; ograderad]

 25. American Institute of Nutrition 2007: Plasma LDL and HDL cholesterol and oxidized LDL concentrations are altered in normo- and hypercholesterolemic humans after intake of different levels of cocoa powder. [randomiserad kontrollerad studie; måttlig evidens]

  British Journal of Nutrition 2015: Cocoa flavanol intake improves endothelial function and Framingham Risk Score in healthy men and women: a randomised, controlled, double-masked trial: the Flaviola Health Study. [måttlig evidens]

 26. Archives of Internal Medicine 2010: Nut consumption and blood lipid levels: a pooled analysis of 25 intervention trials. [metaanalys av randomiserade studier; stark evidens]