Fasta och kolesterol

untitled-11

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Jason Fung, kanadensisk njurspecialist och världsledande expert på periodisk fasta och LCHF:

Hur kan du sänka ditt kolesterol utan läkemedel? Och vad händer med ditt kolesterol om du börjar fasta?

Högt kolesterol anses vara en behandlingsbar riskfaktor för hjärtkärlsjukdom som hjärtattacker och stroke. Det finns många nyanser av kolesterol som jag inte tänker gå närmare in på, men traditionellt sätt har man mestadels skilt på LDL-kolesterol eller ”dåligt” kolesterol, och HDL-kolesterol eller ”bra” kolesterol. Totalt kolesterol ger mycket lite användbar information.

Vi mäter också triglycerider, en typ av fett i blodet. Fett lagras i fettceller i form av triglycerider, men det flyter också fritt omkring i kroppen. Exempelvis bryts triglycerider ned till fria fettsyror och glycerol vid fasta. Dessa fria fettsyror används till energi av större delen av kroppen. Så triglycerider är en form av lagrad energi. Kolesterol är inte det. Denna substans används till cellreparation (i cellmembranen) och för att tillverka vissa hormoner.

Framinghams hjärtstudie på tidigt 1960-tal kom fram till att höga kolesterolvärden samt höga triglyceridvärden i blodet kopplas till hjärtsjukdom. Denna koppling är mycket svagare än de flesta föreställer sig, men resultaten förbättrades till viss del när man separerade LDL- och HDL-kolesterol. Eftersom kolesterol hittas vid plack, blockeringarna i hjärtat, verkar det intuitivt att höga blodnivåer har en roll vid ”tilltäppandet av artärerna”.

Frågan blev därför vad det är som orsakar höga kolesterolnivåer i blodet? Den första tanken var att ett högt intag av kolesterol från kosten skulle ge höga blodnivåer. Detta motbevisades för flera decennier sedan. Man kan lätt (göra misstaget att) tro att kolesterolvärdena i blodet skulle minska genom att man intar mindre kolesterol via kosten. Dock produceras 80% av kolesterolet i blodet av levern, så att minska på kolesterol från kosten är inte särskilt effektivt. Studier från Ancel Keys ”Seven Country Studies” visar att hur mycket kolesterol vi äter har mycket lite att göra med hur mycket kolesterol vi har i blodet. Han må ha haft fel om mycket annat, men detta hade han rätt i – att äta kolesterol höjer inte kolesterolnivån i blodet. Alla studier sedan 1960-talet har upprepat detta faktum. Att äta mer kolesterol höjer inte nivåerna i blodet.

Det har dock tagit mycket längre tid för detta faktum att nå allmänheten. Kostråden till amerikaner, som publiceras vart 5:e år, har upprepat vikten av att minska på kolesterolet som intas från kosten som om det skulle spela någon roll. Det gör det inte. Så om kolesterol från kosten inte höjer kolesterolnivån i blodet, vad är det då som höjer det?

Fettsnål kost och kolesterol

Nästa tanke var att man genom att sänka fettintaget via kosten, framförallt mättat fett, skulle hjälpa till att sänka kolesterolet. Även om det inte stämmer, finns det fortfarande många som tror det. Under 1960-talet genomfördes Framinghamstudien för att specifikt undersöka kopplingen mellan fett från kosten och kolesterol. Detta var alltså samma Framingham som i de välkända hjärtstudierna, men referenser till Framinghamstudien existerar i princip inte. Varför har du inte hört talas om den förut? Tja, resultaten från denna studie påvisade ingen korrelation mellan fett från kosten och kolesterol över huvud taget. Eftersom dessa resultat kolliderade med denna tids rådande ”visdom”, undangömdes de och publicerades aldrig i någon tidskrift. Resultaten tabubelagdes och stoppades undan i en dammig hörna. Dr Michael Eades lyckades spåra en kopia av denna glömda juvel och skrev om dess kusligt förutspådda resultat här.

untitled-10-800x400Men andra studier under följande decennier kom fram till samma negativa resultat. Tecumseh-studien jämförde kolesterolnivåer med intag av fett och kolesterol från kosten. Oavsett om blodnivåerna var höga, mittemellan eller låga åt varje grupp i princip samma mängd fett, animaliskt fett, mättat fett och kolesterol. Intag av fett och kolesterol från kosten påverkar inte kolesterolnivån i blodet särskilt mycket.

I vissa studier kan extremt fettsnål kost sänka LDL-kolesterolet (det dåliga kolesterolet) i viss mån, men det tenderar också att sänka HDL-kolesterolet (det bra kolesterolet) så det är osäkert huruvida den totala hälsan förbättras. Andra studier påvisar ingen sådan sänkning. Exempelvis har vi en studie från 1995, där 50 personer fick äta en kost som antingen bestod av 22% eller 39% fett. Innan starten låg den genomsnittliga kolesterolnivån på 4,5 mmol/l. Efter 50 dagar med fettsnål kost störtdök det till… 4,5 mmol/l. Oj då. Fettrik kost ökar inte kolesterolnivåerna mycket heller. Efter 50 dagar på fettrik kost hade kolesterolnivåerna ökat marginellt till 4,6 mmol/l.

Miljoner människor försöker sig på fettsnål kost, eller kolesterolfattig kost, utan att inse att dessa redan har bevisats misslyckas. Jag hör detta hela tiden. När någon får höra att deras kolesterol är högt säger de ”Jag förstår inte. Jag har slutat äta allt fettrikt”. Tja, att minska på fettet från kosten kommer inte att påverka kolesterolet. Vi har vetat detta länge. Marginella förändringar sker i bästa fall. Så vad ska man göra istället? Statiner, antar jag?

”Lite svält kan verkligen göra mer för den genomsnittlige sjuke mannen än de bästa läkemedlen eller de bästa läkarna kan” – Mark Twain

Studier visar att fasta är en enkel strategi som kan sänka kolesterolnivåerna märkbart.

Det finns en hel del kontrovers kring fett som jag inte vill dras in i. Exempelvis finns det många detaljer om partikelstorlek och beräkningar av total partikelstorlek och nya partiklar, etc. som denna diskussion inte omfattar. Jag kommer begränsa denna diskussion till det klassiska HDL/LDL och triglycerider.

HDL

Det ”bra” kolesterolet (HDL) är beskyddande, så ju lägre HDL, desto högre risk för hjärtkärlsjukdom. Denna koppling är faktiskt mycket starkare än den för LDL, så låt oss börja här.bhutani2Dessa är bara kopplingar, och HDL är helt enkelt en markör för sjukdom. Läkemedel som höjer HDL skyddar ej mot hjärtsjukdom, precis på samma sätt som att du inte blir yngre av att färga håret.

För flera år sedan spenderade Pfizer miljarder dollar på forskning om ett läkemedel som hette torcetrapib (en CETP-hämmare). Detta läkemedel hade förmågan att öka HDL-nivåerna märkbart. Om lågt HDL orsakade hjärtattacker, så kunde detta läkemedel rädda liv. Pfizer var så säker på sig själva att miljarder dollar spenderades för att bevisa att läkemedlet var effektivt.

Studierna genomfördes. Och resultaten var häpnadsväckande. Häpnadsväckande dåliga, vill säga. Läkemedlet ökade risken för dödsfall med 25%. Ja, det dödade folk till höger och vänster som Ted Bundy. Flera läkemedel av samma klass testades och hade samma dödande effekt. Ytterligare en illustration över sanningen att ”samband inte är orsak”.

Hur som helst bryr vi oss om HDL eftersom det är en sjukdomsmarkör, precis på samma sätt som att feber ofta är ett synbart tecken på en bakomliggande infektion. Om HDL sjunker, kan det också vara ett tecken på att den bakomliggande situationen också håller på att försämras. Vad sker med HDL vid fasta? Du kan se på grafen att fasta varannan dag under 70 dagar hade en minimal påverkan på HDL-nivåerna. HDL minskade i viss utsträckning, men minimalt.

Triglycerider

Berättelsen om triglycerider är liknande. Triglycerider är sjukdomsmarkörer, men de är inte orsaken. Niacin är ett läkemedel som ökar HDL och sänker triglycerider, utan att ha någon större effekt på LDL.

bhutani3AIM HIGH-studien undersökte huruvida niacin kunde vara fördelaktigt vid hjärtkärlsjukdom. Resultatet var fantastiskt. Fantastiskt dåligt, vill säga. Även om det inte tog död på folk, hjälpte det inte dem heller. Och en massa biverkningar uppstod. Så triglycerider, precis som HDL, är bara en sjukdomsmarkör, inte en sjukdomsorsak.

Vad händer med triglycerider vid fasta? Den uppstår en enorm minskning på 30% av triglyceridnivåer (bra) vid varannandagsfasta. Faktum är att triglyceridnivåerna i stor utsträckning påverkas av kost. Men det är inte minskat fett eller kolesterol från kosten som hjälper. Istället verkar det som att minskat intag av kolhydrater är den största faktorn som minskar triglyceridnivåerna.

LDL

LDL är mycket mer omtvistat. Statiner kan minska LDL rätt effektivt, och det minskar också hjärtkärlsjukdom bland patienter med hög risk. Men dessa läkemedel har också andra effekter, som ofta kallas pleiotropiska (påverkar flera system) effekter. Exempelvis minskar statiner också inflammation, vilket går att se på minskningen av hsCRP, en inflammationsmarkör. Så är det då de kolesterolsänkande eller de pleiotropiska effekterna som står för dessa fördelar?

Det är en bra fråga som jag inte har svaret till ännu. Sättet att ta reda på det skulle vara att sänka LDL genom att använda ett annat läkemedel och se om det uppstår liknande fördelar på hjärtkärlsjukdom. Läkemedlet ezetimibe i IMPROVE-IT-studien uppvisade också en positiv effekt hjärtkärlsjukdom, men ytterst svag. För att vara rättvis var sänkningen av LDL också ytterst måttlig.

bhutani1En ny klass av läkemedel som kallas PCSK9-hämmare har förmågan att sänka LDL drastiskt. Frågan är dock huruvida det kommer ha någon positiv effekt på hjärtkärlsjukdom. Tidiga tecken är rätt positiva. Men det är långt ifrån slutgiltigt. Så möjligheten kvarstår att LDL kan vara orsaken. Detta är trots allt orsaken till att läkare oroar sig så mycket för LDL-kolesterolet.

Vad händer med LDL-nivåerna vid fasta? Tja, de sjunker. Mycket. Genom att fasta varannan dag under 70 dagar minskade LDL-kolesterolet med ungefär 25% (mycket bra). Läkemedel kan minska det med ungefär 50% eller mer, men denna enkla koststrategi är nästan hälften så effektiv, jämfört med en av de mest effektiva läkemedelsklasserna som används idag.

adf-musclemass1I kombination med minskad kroppsvikt, bibehållen fettfri massa och minskat midjemått är det tydligt att fasta leder till vissa mycket kraftiga förbättringar av dessa riskfaktorer. Glöm inte att lägga till det minskade LDL-kolesterolet, sänkta triglyceridnivåer och bibehållet HDL-kolesterol.

Men varför fungerar fasta när vanliga dieter misslyckas? Helt enkelt för att kroppen går från att förbränna socker till att förbränna fett som energi vid fasta. Fria fettsyror oxideras till energi och syntesen av dessa sjunker (kroppen förbränner fett istället för att producera det). Den minskade syntesen av triacylglycerol resulterar i en sänkt frisättning av VLDL-kolesterol (very low density lipoprotein) från levern vilket resulterar i minskat LDL.

Du sänker ditt LDL genom att få din kropp att förbränna det. Misstaget med fettsnål kost är följande – att mata din kropp med socker istället för fett får inte din kropp att förbränna fett – det får den bara att förbränna socker. Misstaget med LCHF-kost är följande – att ge din kropp en massa fett får den att förbränna fett, men den kommer förbränna det som kommer in till systemet (fett från kosten). Det kommer inte att dra ut fettet ut kroppen.

Här är sammanfattningen för alla som vill ha en helhetsbild, utan att behöva gå igenom en massa detaljer. Fasta har följande effekter:

 1. Minskad vikt
 2. Bibehållen muskelmassa
 3. Minskat midjemått
 4. Minimal förändring av HDL-kolesterol
 5. Dramatisk minskning av triglycerider
 6. Dramatisk minskning av LDL-kolesterol

Det är bara bra. Jag vet inte om allt detta kommer att leda till förbättrad hjärthälsa. Min gissning är ja.

När det gäller fasta hamnar vi alltid här. Det finns alla dessa fördelar. Det finns en ytterst liten risk. Vad har du att förlora (förutom några kilon)?

För folk som oroar sig över hjärtattacker och stroke, är frågan inte ”Varför fastar du?”, utan ”Varför fastar du INTE?”


Jason Fung

Populära videor om fasta

 • ENDAST MEDLEMMAR
  Vem är dr Jason Fung?
 • ENDAST MEDLEMMAR
  Klinisk användning av fasta
 • ENDAST MEDLEMMAR
  Vinsterna med en 7-dagarsfasta
 • ENDAST MEDLEMMAR
  Orsaken till fetma

Tidigare med dr Fung

Därför är kaloriräkning dömt att misslyckas

Hur påverkas hjärnan av fasta?

Komplikationer vid diabetes – en sjukdom som påverkar alla organ

Så förnyar du din kropp: fasta och autofagi

Långa fasteperioder – 24 timmar eller längre

Hur mycket protein ska man äta?

Praktiska fastetips

Snabbstartsguide – så reverserar man typ 2-diabetes

Kvinnor och fasta

De 8 bästa tipsen för viktnedgång

Mer med dr Fung

Dr Fung har sin egen blogg på intensivedietarymanagement.com. Han är också aktiv på Twitter.

Jason Fungs bok The Obesity Code finns tillgänglig på Bokus.

obesitycode-400x554

Hans nya bok, The Complete Guide to Fasting finns också tillgänglig på Bokus.

cover2-534x653

Äldre inlägg