Professor Fredrik Nyström om inslaget på TV4 Nyhetsmorgon där de “avlivar seglivade kostmyter”

Diet Doctors Fredrik Nyströms kommentar till inslaget på TV4 om kostmyter med dietist Anette Jansson från Hjärt-Lungfonden.

I ett inslag i TV4 Nyhetsmorgon om ”myter om kosten”, uttalar sig Anette Jansson på Hjärt-Lungfonden om vad ”vetenskapen säger”. Hon bemöts av en hel del motfrågor av programledarna, men menar bestämt att margarin är bättre än smör och att man skall minska på mättat fett samt att man skall äta mycket fullkorn och fibrer.

Jag som tror mig vara en objektiv beforskare av livsstil, särskilt kost och dess förhållande till hjärtsjukdom, blir mycket förvånad över inslaget. Detta är alltså en icke-forskande dietist som uppenbarligen tycker att hon återger vad ”vetenskapen säger” å Hjärt-Lungfondens vägnar? Redan där föreligger många konstigheter – har hon någon slags fullmakt att uttala sig för dem? Jag tror inte det, men jag hittar tyvärr en del liknande påståenden på fondens hemsida som passar med Anettes uppgifter i TV4 .

En sak jag studsar över tidigt i inslaget är att Anette starkt rekommenderar margarin före smör. Detta är ju lite sensationellt; det finns ingen samlad forskning som stöder det påståendet vad jag vet. Tvärtom, nyligen publicerade jag och dietist Anna Ståhlberg (tillsammans med allmänläkare och vårdcentralchef Maud Holmgren och dietist Anna Norén) en artikel i Läkartidningen om de kvarstående riskerna med flera farliga restprodukter i margarin.

Vi kontaktade Livsmedelsverket om det och de medger att det finns en sådan problematik. De svarade till exempel att ”glycidol är gentoxiskt och sannolikt ökar hälsorisken redan vid de lägsta exponeringsnivåerna” och “detta är ämnen som kan bildas när vegetabiliska oljor renas vid hög temperatur för att ta bort oönskad lukt, färg och smak”. Anette hanterar denna slags information i TV4 inslaget ungefär med:

”…sen kommer det alltid studier som säger ditten eller datten.”

Så jag behöver här bemöta med data från den största studien i sitt slag (kanske den är en ”datten”?), hittills: PURE-studien, där man hade data på över 130 000 personer i en och samma studie. Här såg man mycket tydligt att ett stort intag av mättat fett, läs smör, är kopplat till minskad risk för dödlighet, medan det är de kolhydrater som finns i fullkornsbrödet, som Anette istället rekommenderar, som kopplas till en klart ökad dödlighet om man intar stora mängder.1 Detta är publicerat i Lancet.

Slutordet i inslaget, att

”Nyckelhålsmärkta produkter är bra för alla.”

gör mig ännu mer konfunderad om Anette skall vara en representant för Hjärt-Lungfonden. Nyckelhålsmärkningen kommer nämligen från Livsmedelsverket och deras rekommendationer skall bara gälla för de som är friska (och inte överviktiga), enligt deras uppdrag från regeringen (det är Socialstyrelsen som har det övergripande ansvaret för riskpatienter och sjuka). Visst, det är teoretiskt möjligt att den fettsnåla kosten med mycket fibrer, som Livsmedelsverket rekommenderar, inte är riktigt så farlig för smala lågrisk-personer, men det innebär ju ändå inte att den är nyttig!

Vid typ 2-diabetes har man i den enda stora randomiserade studien på temat, kallad LOOK AHEAD, visat att trots en mycket ojämlik medicinsk insats (gruppen på ca 2 500 personer med diabetes som lottades till just fettsnål kost med lite mättat fett fick mycket mer stöd och omhändertagande än den lika stora kontrollgruppen) fick man inte alls mindre hjärtsjukdom i interventionsgruppen än i kontrollgruppen (som förmodligen åt mer mättat fett än interventionsgruppen – i alla fall borde de inte ha ätit mindre) efter 10 år!2

På liknande tema, i den ännu större studien WHI, med 48 000 (!) kvinnor, fann man ingen skyddande effekt alls av att slumpmässigt lottas till att äta mer frukt och grönt och fibrer från fullkorn (precis det som Anette rekommenderar).3 Detta trots att de som lottades till denna kost faktiskt minskade lite i vikt. Men framförallt, de kvinnor som deltog som redan hade hjärtkärlsjukdom fick 26% ökad förekomst av hjärtsjukdom när de lottats till att äta mer frukt, grönt och fibrer samt mindre fett! Den studien med nästan 50 000 deltagare kan knappast klassas som någon ”datten”! Det är den enda randomiserade stora studien i sitt slag och just det faktum att man såg att den kost som Anette rekommenderar i programmet var skadlig för hjärtsjuka kvinnor borde vara särskilt viktig att beakta för en representant från Hjärt-Lungfonden.4

Slutligen hakar jag upp mig på att fleromättade fetter rekommenderas av Anette före smör utan någon närmare förklaring. Det finns två starka randomiserade studier som direkt talar för att ett stort intag av fleromättat fett med mycket omega-6-fettsyror i inte alls är bra för hjärtsjuka personer. Det kan öka risken för hjärtinfarkt56. Här måste man alltså hålla dietist-tungan rätt i mun om man skall tala om vad ”vetenskapen säger” och verkligen skilja på ditten- och datten-studier.

Fredrik Nyström, professor i internmedicin, medarbetare på Diet Doctor

  1. Dehghan M, Mente A, Zhang X, Swaminathan S, Li W, Mohan V, et al: Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet 2017; 390:2050-2062.

  2. Wing RR, Bolin P, Brancati FL, Bray GA, Clark JM, Coday M, et al: Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl J Med 2013; 369:145-154.

  3. Howard BV, Manson JE, Stefanick ML, Beresford SA, Frank G, Jones B, et al: Low-fat dietary pattern and weight change over 7 years: the Women´s Health Initiative Dietary Modification Trial. Jama 2006; 295:39-49.

  4. Kommentar: det vara bara i WHI-studien som man såg att det var direkt farligt att äta fettsnål kost. I LOOK AHEAD var det samma sjuklighet i båda grupperna, men man kan tycka att allt extrastöd, om inte annat, borde gett effekt i gruppen med fettsnål kost. Det brukar göra nytta att ta hand om diabetespatienter i största allmänhet.

  5. Ramsden CE, Zamora D, Leelarthaepin B, Majchrzak-Hong SF, Faurot KR, Suchindran CM, et al: Use of dietary linoleic acid for secondary prevention of coronary heart disease and death: evaluation of recovered data from the Sydney Diet Heart Study and updated meta-analysis. BMJ 2013; 346:e8707.

  6. Ramsden CE, Zamora D, Majchrzak-Hong S, Faurot KR, Broste SK, Frantz RP, et al: Re-evaluation of the traditional diet-heart hypothesis: analysis of recovered data from Minnesota Coronary Experiment (1968-73). BMJ 2016; 353:i1246.