Ketogen kost och eventuella jäv i SBU-gruppen ”Mat vid diabetes”

Diet Doctors Fredrik Nyström kommenterar mejlkonversation med SBU:s projektledare Göran Bertilsson om ketogen kost och eventuella jäv i SBU 2021 ”Mat vid diabetes”.

Jag har haft mejlkontakt med Göran Bertilsson avseende jävsfrågan i SBUs ”Mat vid diabetes”, en utredning som pågår för fullt och som skall rapporteras under hösten 2021. Han är projektledare på SBU. Han har visserligen svarat snabbt på mina frågor, men initialt också ganska översiktligt och lite undvikande, tycker jag. Jag skrev till exempel: ”Jag måste hålla med om vad jag blivit tillfrågad om – det finns flera personer som är med i gruppen som väldigt tydligt under många år deklarerat att fett, och då särskilt mättat fett, är ”farligt” på ett så tydligt sätt att jag tycker de redan verkar ha tagit ställning i denna grundläggande fråga (om jäv, min anm.). Tror du inte det är en risk att gruppens resultat i rapporten kan komma att tas emot med mycken kritik när sammansättningen av experter enligt många kostintresserade har en sådan slagsida åt lågfettkostivrare?”

Här svarar Göran:

”Hej Fredrik,
Tack för dina synpunkter. Bra att du påpekar problemet med fetterna. Jag är på bollen om den påpekade slagsidan. De sakkunniga får dock ha ett eget tyckande i frågan – men inte för SBUs räkning. Det första frågan jag ställer till våra sakkunniga som ska medverka är att fråga om deras ”bias” och om man är beredd att ompröva sitt ställningstagande. Dessutom får man komma ihåg att SBU inte ger några rekommendationer. Vi bevakas extra noga i frågan om att ge så kallade smyg-rekommendationer. Om de förekommer så stryks de. När vi har sämre underlag händer det dock det att vi missuppfattas i media som att detta skulle vara dåligt eller effektlöst. Det vi säger är att vi behöver mer kunskap. Vi jobbar hela tiden med hur vi förmedlar vår budskap och hur den mottas.”

Jag svarade med en mer specifik kommentar om Ingrid Larssons artikel i Aftonbladet och vad jag därmed ser som ett kraftigt jäv gentemot lågkolhydratkost. Jag fick bland annat följande svar från Göran:

”Jag rekommenderar ingen att lita på vad som skrivs i Aftonbladet och att alltid vara källkritisk.”

Och:

”Jag förstår att du (och kanske andra) tycker att vi hamnat fel med sakkunnigrekryteringen och av den anledningen tycker att vi kommer att göra en rapport som är bias. Jag vill dock återigen påpeka att vi har en strikt process där inflytande och bias inte ska påverka (trist, torr och mödosam).”

Detta var ett ovanligt bra svar, tycker jag faktiskt. Men sedan kommer något jag inte väntat mig i detta läge från Göran Bertilsson. Det kom direkt, utan att vara svar på någon fråga från mig:

”Hej,
Jag är i behov av att hitta granskare till vår rapport och med anledning av ditt påpekande om jäv i den övriga sakkunnig-gruppen undrar jag om du har möjlighet att göra detta (eller någon om du vill föreslå någon annan att granska rapporten).”

Och efter att jag deklarerat en omfattande jävsrapport, inkluderande att jag arbetar här på DietDoctor, så fick jag klartecken att bli officiell SBU-rapport-granskare! All heder åt Göran Bertilsson, tycker jag. Det skall bli mycket spännande att få läsa och granska denna viktiga kostrapport som kommer att innehålla mycket nya data som jag anser ofta ger så starkt vetenskapligt stöd åt nyttan med lågkolhydratkost vid diabetes! Min granskning kommer att bli offentlig handling. Det känns bra, spännande och intressant!

Fredrik Nyström, professor i internmedicin, medarbetare på Diet Doctor

Läs artiklarna:

Del 1: Professor Fredrik Nyström om att ketogen kost skulle vara farlig
Del 2: Ketogen kost farlig? Del 2 – svar från Ingrid Larsson