Rapport skräms om fett

Rapport

Rapport ikväll hade ett inslag som var så gammaldags fettskrämt att man knappt sett något liknade sedan 90-talet. Allt fler (Hjärt-Lungfonden, professorer, läkare) kommer fram till att det inte finns bevis att mättat fett är skadligt överhuvudtaget.

Men Rapport tror sig veta bättre – naturligt mättat fett dödar menade man. Man visste otroligt nog precis hur många som dog. Och ingen med annan åsikt fick komma till tals. Uppdaterat.

Ur Rapport 090315

(Hela inslaget kan ses här)

Försäljningen av smör fortsatte att öka förra året, det visar nya siffror. Och det verkar som att fettförespråkarna vinner mark i debatten, trots att forskningen pekar åt ett helt annat håll.

Katia Elliot Bentdz, reporter (katia.elliot@rapport.se):

”Pasta Carbonara det var en sådan riktig moderätt på 80-talet. Vi gillade att käka mycket gräddsåser och sånt. Och vi äter ju fortfarande det här, men i mycket mindre mängd än vi gjorde på 80-talet.
Och att vi äter mindre mättat fett, alltså sånt som kommer från bacon, grädde, smör och korv och så vidare, det har gjort att vi sänkt våra kolesterolvärden så pass mycket att det motsvarar 5000 färre hjärtinfarkter om året, som leder till döden. Vi sparar alltså 5000 liv om året, bara genom att äta mindre mättat fett.”

Hört talas om lögn, förbannad lögn och statistik? Det passar bra här. Uttalandet är baserat på en osäker observationsstudie. Sådana studier kan aldrig kan visa orsakssamband. Men den detaljen brukar journalister ignorera, om de känner till det överhuvud taget.

Rapport

Men hallå där, säger vän av ordning. Har vi inte på senare tid fått höra att man skall äta mer fett, att man blir smalare, mättare och lyckligare, och att smör är så ”naturligt”. Jo det finns de som hävdar det. Och det har inte minst visat sig på de ökade försäljningssiffrorna för smör.

Men vad finns det egentligen för vetenskapligt stöd för den åsikten?

Här kan man fundera över hur vinklat inslaget är. Försöker de få personer som kommit till en annan slutsats att verka löjliga?

Annika Rosengren

Annika Rosengren, professor medicin (annika.rosengren@hjl.gu.se):

”-Ja det finns absolut ingen forskning som visar att vi skall äta mer smör och mättat fett, det är baserat på ett löst tyckande som inte har med vetenskaplighet att göra.”

Förutom då att ett antal studier som jämfört fettsnål kost med lågkolhydratkost (med mycket mättat fett) tillsammans visar att den fetare kosten ger mer viktnedgång, bättre blodfetter, bättre blodtryck och bättre blodsocker.

Är det ”löst tyckande”? Eller har Rosengren inte läst de nyare studierna?

Så varför förespråkar en del, till och med läkare, att man skall äta mer smör då? Ja det finns förstås en del studier som visar att man till exempel kan gå ner i vikt om man äter en högre andel fett. Eller att blodsockret sjunker. Men de studierna sträcker sig över ganska korta tidsperioder. Om man tar bantning till exempel så har det visat sig att alla metoder ger ungefär samma resultat , i det långa loppet.

Ett uttalande säkerligen baserat på den nyare studien som testade ganska liknande fettsnåla dieter (alla max 8% mättat fett och minst 35% kolhydrater, kaloribegränsade), ingen riktig lågkolhydratkost som tidigare visat bäst resultat.

Hur vet man att ”alla dieter” ger ungefär samma resultat, om man bara testar vissa? Och inte, säg, den som tidigare visat bäst resultat?

Det som däremot är välutforskat är hur det mättade fettet påverkar oss på lång sikt. Den senaste studien kommer från Sahlgrenska akademin, där man tagit reda på varför antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång mer än halverats i Sverige de senaste 20 åren.

Annika Rosengren:
”-Det är ju ett stort antal olika faktorer, men den enskilt viktigaste faktorn är att kolesterolvärdena har gått ner i befolkningen. Det har det gjort då till följd av att vi har ändrat våra kostvanor.”

Resultatet visar att nästan 40% av de räddade liven kan härledas till att vi äter mindre mättat fett. Det motsvarar 5000 människor om året, som slipper dö i hjärtinfarkt. Inte ens alla förbättrade sjukvårdsinsatser tillsammans har kunnat rädda så många liv.

Återigen – lögn, förbannad lögn och statistik. En observationsstudie som denna bevisar aldrig orsakssamband. Många liknande studier pekar åt motsatt håll.

Och välgjorda dyrare, säkrare interventionsstudier har aldrig kunnat bevisa något samband mellan naturligt mättat fett och ökad risk för hjärtsjukdom. Däremot visade den största sådana studien (WHI) att hjärtsjuka personer tvärtom fick signifikant ökad risk för hjärtinfarkt av fettsnål kost!

När vi nu har den här kunskapen är det upp till var och en vad man stoppar i varukorgen. Professorns slutsats är dock glasklar:

Annika Rosengren:
”-Ja egentligen är det ju att man, det är ju fortfarande så att man skall akta sig för att äta för mycket mättat fett, så enkelt är det.”

Är det så enkelt?

Ni vet redan att jag inte håller med det minsta. Så jag bjuder på citat från andra:

Andra röster

Hjärt-Lungfonden avbryter februari -09 samarbetet med Becel pga oklarheter i om margarin eller mättat fett är nyttigast.

-Vi har följt debatten noga och inte minst en hearing vi arrangerade i höstas övertygade oss om att det här med mättade kontra omättade fetter behöver utredas ytterligare. Det kom fram en del svagheter kring viktiga studier som vi inte uppmärksammat tidigare, säger generalsekreteraren Staffan Josephson.

– Då kom det fram väldigt tydligt att det finns oklarheter kring hur gynnsamt omättat fett är för hjärt-kärlhälsan, samtidigt som det vetenskapliga underlaget för det mättade fettets farlighet är ganska svagt. Därför har vi valt att inte fortsätta samarbetet med Becel, säger informationschefen Roger Höglund.

Johan Frostegård, professor i medicin och överläkare i sin bok januari 2009:

Myndigheter, med livsmedelsverk eller motsvarande i spetsen, har i hela västvärlden sedan minst tre decennier pläderat för vad som egentligen är en omfattande förändring i människors kosthåll. Man har velat minska konsumtionen av fett, framförallt mättat, animaliskt fett… Eftersom man inte rekommenderat att intaget av protein skall öka, återstår att öka kolhydratkonsumtionen. Rekommendationerna har ofta fått karaktären av kampanj, och har haft stöd av stora delar av forskarvärlden, men ingalunda av alla forskare och experter…

Problemet är att det vetenskapliga stödet för en sådan kostomläggning är förvånansvärt tunt, enligt många obefintligt*. Gamla studier har legat till grund för rekommendationerna, men när dessa skärskådas ter de sig inte imponerande och har ifrågasatts även ur metodologisk synvinkel…

Nyare stora studier från USA och Sverige visar inget samband mellan totalt fettintag eller mättat fettintag och risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller studerade former av cancer

Professor Göran Berglund och medarbetare i Läkartidningen december 2007:

Nya resultat från primärpreventiva interventionsstudier med långvarig sänkning av kostintag av såväl totalfett som mättat fett visar ingen signifikant effekt på risken att insjukna i cancer eller hjärt– kärlsjukdom. Fynden är i linje med en längre tids samlade observationsstudier.

Gällande kostrekommendationer för prevention och behandling av tex hjärt–kärlsjukdom säger enhälligt att befolkningen kraftigt bör sänka sitt intag av fett, framför allt intaget av mättat fett och transfetter.

Vi behöver nu en ny vetenskaplig debatt och strukturerade systematiska analyser av hela det publicerade underlaget för sambandet mellan fettintag och allvarliga sjukdomar som cancer och hjärtkärlsjukdom. Först då kan nya, vetenskapligt grundade rekommendationer utarbetas.

Vill du skriva till Rapport och klaga på det vinklade inslaget?

Rapport

Maila då till: rapport@svt.se

Ensidigt ställningstagande i en kontroversiell fråga?

grn_logo

Ur Granskningsnämndens regler för SVT:

Opartiskhet

Programverksamheten ska bedrivas opartiskt. Kravet har tre beståndsdelar:

o En klart utpekad part som utsätts för kritik ska ges möjlighet att bemöta kritiken.

o Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.

o En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.

Opartiskhetskravet hindrar inte att inslag har en kritisk infallsvinkel eller behandlar ett ämne från en särskild vinkel eftersom SVT, SR och UR också är skyldiga att kommentera olika händelser, stimulera till debatt och att granska företag, organisationer och myndigheter av betydelse för medborgarna….

Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse

Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt på det sättet att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om detta klart framgår av programmet eller programpresentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.

Ställningstagande i en kontroversiell fråga

Programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i programmen kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. I personligt kåserande och recenserande inslag och i personliga krönikor finns dock ett utrymme för kritiska och värderande omdömen, förutsatt att inslagets karaktär kan antas stå klar för publiken.

Jag är ingen expert på området, men nog ligger inslaget på gränsen? Personligen tycker jag att de tar tydlig ställning i en kontroversiell fråga, och behandlar den mycket ensidigt.

Här kan den som känner sig manad anmäla saken.

Email-adress till Rapport: rapport@svt.se

1 2

91 kommentarer

 1. KickAnn
  A F,

  Ja, jag ska göra ett försök skriva till dem, men det kommer inte att bli lätt...

  Hur får man dem att lyssna utan att slå bakut och utan att få ett hurtigt standardsvar tillbaka, det är frågan...

  Jag tror kanske att nyckeln ligger i att det nu blivit så låsta positioner att regeringen, eller den regeringen utser, behöver fungera som en samordnande part, ser framför mig något slags "hearing". Och först av allt måste man bli överens om vilka studier som är relevanta att dra slutsatser från. En grannlaga uppgift får man säga... men långtifrån utopisk väl?

  Och klart är ju att SLV kan ju inte kan agera samordnare då man är så tydlig part i målet.

 2. A F
  KickAnn,

  Jag antar att ju fler som hör av sig i vänlig ton och påpekar märkligheter, desto större är chansen att någon minister så småningom tänker till och börjar sätta sig in i frågorna. Det blir nog många standardsvar på vägen, men det kan vi ju ta.

 3. Från Ekots hemsida idag:

  "Allt färre röker i Sverige. Det visar Folkhälsoinstitutets årliga undersökning, som presenteras på DN Debatt i dag. 200 000 personer har slutat röka under de senaste fem åren"

  Från Rapports hemsida:

  "Rapport ska vara opartiskt och sakligt, det vill säga vi ska inte ta ställning för en part i en fråga och de fakta som vi redovisar ska vara sanna. Trots detta blir det ibland fel"

 4. KickAnn
  Doc,

  om det är sant det du skriver ovan: "Och välgjorda dyrare, säkrare interventionsstudier har aldrig kunnat bevisa något samband mellan naturligt mättat fett och ökad risk för hjärtsjukdom. Däremot visade den största sådana studien (WHI) att hjärtsjuka personer tvärtom fick signifikant ökad risk för hjärtinfarkt av fettsnål kost!"

  Dvs finns det inte alltså inte NÅGON stor interventionsstudie (antar att det är motsatsen till observationsstudie) som kan påvisa det farliga sambandet mellan mättat fett och hjärtinfarkter och dåliga blodfettvärden?

  Vad stöder sig i så fall råden på om att mättat fett är så farligt för oss att de i Danmark t o m kan få igenom straffskatt på mättat fett?

 5. Det är hårresande med Rapport. Jag har skrivit till både journalisten och till Rapport. Har klistrat in det nedan.
  Men hur svårt kan det vara att se sambanden? Jag som bara är en enkel människa har inga problem med att se nyttan av att äta LCHF-kost, och jag mår ju så bra på det. En fullständig självklarhet att bli både långlivad och frisk med sådan kost. Folk måtte vara paniskt rädda för mättat fett. Hjärntvättat rädda....fobirädsla.

  "Hur är det möjligt? Hur kan en journalist på Rapport så ensidigt ta ställning i en så viktig fråga som fettets nyttighet eller farlighet, när vi vet att det just nu pågår en intensiv fettdebatt??

  Visst är det att provocera, inget annat.

  Jag tappar fullständigt förtroendet för Rapport och ert sätt att bedriva journalistik. Jag förväntar mig objektivitet! Släpp inte fram fettskrämda journalister när fettfrågan ska behandlas i nyheterna. Det är faktiskt skandal!

  Ja, ni skrämmer verkligen människor med ett felaktigt budskap. Så dumt och så onödigt. Och ni gör er till marinonetter för en jättestor fettindustri, ja de är väl själaglada efter sådana insatser. Livsmedelsverket sitter redan i deras knän.

  EN ENKEL FRÅGA:
  Hur kan det komma sig att människor blir både friska och långlivade genom att äta naturliga animaliska mättade fetter?

  Blanda INTE ihop den frågan med snabbmaten på MacDonalds, där dåliga fetter blandas med enorma mängder kolhydrater. Det är något helt annat!

  Alltså det här var ett riktigt lågvattenmärke, Rapport!
  Dags för er att sätta er in i problematiken lite, att tänka efter......

 6. GT
  Var stolt över det, Susanne.

  Det finns all anledning att uppröras över och protestera mot SVT:s bevakning av pågående kostdebatt, all anledning att protestera när pengar och prestige går före folkhälsan, all anledning att protestera när Ulf Bohman reser till England och raljerar över svenska folkets intresse för kostfrågor (KOSTDEBATTEN fråga 9). Den som finner sig i denna behandling är antingen omedveten, likgiltig eller förtryckt. Behandlingen av LCHF rörelsen är toppen av ett isberg.

  SVT har unika möjligheter att på ett seriöst sätt hjälpa till att reda ut begreppen via PLUS, Agenda, Debatt, Kalla Fakta, Uppdrag Granskning, Kunskapskanalen etc. Om man vill och vågar.... :!:

 7. KickAnn,
  jag skrev inga -välgjorda- ovan.

  Noga räknat finns det en, men den är ett skämt i sammanhanget. Gjord på mentalsjukhus i Finland på 60/70-talet, med en design som inte håller moderna vetenskapliga krav. Efter lite uppenbart fifflande med siffrorna dessutom (kvinnorna togs bland annat bort och blev en egen studie) fick de resultat precis över signifikansgränsen.

  Det komiska är att en del (som Marcus) fortfarande hänvisar till den.

  Att den fortfarande är det bästa man har att komma med säger egentligen allt.

 8. Ingrid Lindgren
  Ur Läkartidningen, Print 9963, 27/3 -08: "....Redan här har de (Marcus m.fl., min kommentar) fel. Våra samer och inuiter, liksom massaier, har under många generationer ätit en kost bestående av protein och fett men mycket litet kolhydrater. 1936 gjordes en undersökning av inuiternas kost. Den befanns bestå av 54 E% fett, 43 E% protein och 3 E% kolhydrater. Och kolhydraterna var troligen överestimerade.[ 1 ].

  Några hälsorisker kan det därmed inte finnas med en i princip nästan kolhydratfri kost. Betänk även att Livsmedelsverket helt korrekt uppger att protein och fett är livsnödvändiga makronäringsämnen medan de också helt korrekt låter bli att klassa kolhydrater som livsnödvändiga. Vi behöver inte äta en enda molekyl kolhydrater för att överleva. [2].

  Beträffande hälsoriskerna finns det många studier som visar dess ofarlighet [3, 4]...."

  Om animaliskt fett är så farligt borde samer och innuiter vara hjärtsjuka allihop, för att inte tala om alla som förr i tiden åt hemlagad mat på naturliga råvaror - före matindustrins enorma expansion.

  En fråga till: jag har intrycket att Sveriges Radios reportrar för det mesta håller högre nivå i sin rapportering med avseende på balans och objektivitet än SVT. Ensidighet kan förekomma även i radion, men inte så till den grad ofta som i tv. Eller?
  Ingrid

 9. Ingrid Lindgren
  Rättelse av datum i mitt tidigare inlägg:
  Läkartidningen Print 9963 23/7 -08 skall det vara.
  Ingrid
 10. Leifemil
  Hmm jag tror dom tolkar fel. BMI stiger ju för varje 10-årsperiod, så det kanske är fetman som skyddar mot hjärinfarkt?
 11. GT
  Ingrid,

  Ibland känns det som om upplägget av SVT:S bevakning av pågående kostdebatt börjar närma sig kvällspostens sensationsjournalistik, men kanske är det ännu värre än så?

 12. A F
  KickAnn,

  Jag tror att de grundar sig på epidemologiska studier, multifaktoriella interventionsstudier där man ändrat på kost och slutat röka och/ eller börjat motionera, prestige och ohejdad vana.

  Man ska vara medveten om att det gjorts väldigt lite randomiserade studier som bara ändrat kosten i fetthänseende (och som dessutom inte blandat in omega-3-tillskott).

  Det här är väl det bästa stödet för SLVs hypotes som jag hittat. Och det stödet är väldigt svagt.

  http://www.bmj.com/cgi/content/full/322/7289/757

  Man kan läsa svaren till artikeln, och där konstaterar författarna i sin kommentar att alla studier i ämnet under 50 år bara involverar 30 000 personår i studier längre än sex månader och 8300 personår i studier längre än två år.

  Det var ju innan WHI-studien, som handlar om 400 000 personår i åtta år. Men SLV struntar i den, för det är en "enskild studie" och man har hört att de "hade problem med datainsamlingen". :-)

 13. Stefan S
  ”Det mesta är smörja”
  – Det är nästan omöjligt att hitta kvalitet på svenska bloggar.
  SR:s nya vd Mats Svegfors ger inte mycket för medborgarjournalistiken.

  http://www.resume.se/nyheter/2009/03/16/det-mesta-ar-smorja/

  Kompentens verker inte vara en kvalifikation inom SR/SVT

 14. Doc!
  Utöver det du skriver här om den finska mentalsjukhusstudien så bör det tilläggas att dess resultat inte kunde återupprepas i en liknande men bättre designad studie i Minnesota i USA. Minnesotastudien var till skillnad från den finska studien både randomiserad (lottad) och dubbelblind (varken försökspersonerna eller försöksledarna, läkarna visste vem som hade fått vilken kost).

  Minnesotastudien var dessutom inte multifaktoriell - i den finska studien ingick även en 16 % reduktion av sockerintaget vilket mycket väl kan förklara resultatet.

  För övrigt: Fortsätt mejla Rapport

 15. GT
  Mats Svegfors och Ulf Bohman tycks dela människosyn ;)
  Skrattar bäst som skrattar sist!
 16. Mats
  Vi kan väl även skicka en blänkare till Eva Hamilton för att tala om hur fel vi tyckte inslaget igår var.
  eva.hamilton@svt.se
 17. M.Rots
  Enl. SR P1 kl.15.20 ("Annika i P1")skall Papport göra ett uppföljande reportage i kväll.
 18. Pia Hedenquist
  Jag såg inslaget och reagerade starkt på hur vinklat och hånfullt det hela var mot de som "har en annan åsikt". Jag har skickat in till granskningsnämnden och talat om vad jag tyckte...;-)
 19. Calmare
  Har oxo anmält inslaget....
 20. KickAnn
  Lyssnade på inslaget från radions P1 med Annika Lanz där hon ringde upp Rapports reportern Katja som lagade Pasta Carbonara i fettinslaget.

  Katja sa att hon gärna ville att folk mejlar henne studier som stödjer att mättat fett inte är farligt. Så det borde hon väl kunna få?

  Hittar ingen personlig mejladress till Katja men det borde väl gå bra att skicka de vi hittar till henne på rapport@svt.se...

 21. Ingvald
  Anmäla vadå?
 22. KickAnn,

  katia.elliot@rapport.se

 23. Chilisalsa
  Per W:

  Finns Minnesotastudien lätt att tillgå ??

 24. christina.estra
  “-Ja det finns absolut ingen forskning som visar att vi skall äta mer smör och mättat fett, det är baserat på ett löst tyckande som inte har med vetenskaplighet att göra.”

  Men Halåååå!!! Varför skulle SoS godkänt denna kost om den inte visade sig vara effektiv.

 25. John Apse
  Polariseringen är total.
  Som Israel och Hamas.
  Ingen sida har 100 % förtroende.
  Samarbeta eller gå under.
 26. Adam
  Ska man skratta eller gråta?
  "Uppföljningen" i kväll befäste bara än mer vad som sades i gårdagens sändning.
 27. Fredrik
  Vet inte om det ni/dom skriver stämmer men är _imponerad_ av engagemanget!
 28. Kärnfrisk
  Jaha, bara att skicka iväg en anmälan till till granskningsnämnden.
 29. Mimmi
  Ja, vi bör alla skicka iväg anmälan. Det här är bedrövligt ensidigt. Reportern gjorde ju ett litet försök till att ifrågasätta men det lyckades Boman mosa.

  Eftersom det uppenbart är så att Livsmedelsverket spänner musklerna och verkar kunna plocka fram pengar till det så borde Rapport-redaktionen även tipsas om att våra skattemedel används till att bedriva föråldrad kostpropaganda.

  Boman verkar också ha gått många retorikkurser. Han envisas med att kalla LCHF för bantningsdiet, säkert mycket medvetet från hans sida.

 30. Angående Rapports inslag om mättat fetts farlighet.

  lyssna på föredrag om FAKTOIDER
  Professor Martin Kylhammar ledamot av vetenskapsakademin, håller föredrag om faktoid: något som liknar, men inte är
  eller
  För de sant hållna felaktigheterna
  http://video.ldc.lu.se/fc09/fc090210.mp3

  Faktoid - Mättat fett är farligt

 31. Glömde

  Faktoider är omöjliga att utrota om de tillåts upprepas.

 32. Svar från reportern kom nu: "
  Först och främst: tack för visat intresse! Bakgrunden till inslaget är en vetenskaplig artikel presenterad i European Heart Journal, läs den gärna! Det är en gedingen studie där man letat fram orsakerna till att kranskärlsjukdomarna minskat kraftigt i Sverige. Den enskilt viktigaste faktorn visade sig vara att vi sänkt våra kolesterolhalter i blodet genom förändringar i kosten, vi äter mindre mättat fett (vi äter också mer grönsaker och frukt men det påverkar tyvärr inte kolesterolet).
  Att dra slutsatsen att man inte ska äta mättat fett p g a en endaste studie vore korkat. Vetenskapen är ett pussel med många bitar, när man lagt tillräckligt många så framkommer ett mönster. I fallet med kolesterolet så finns det många stora studier presenterade i vetenskapliga tidskrifter som pekar åt samma håll som den studien som jag refererar till. Sen finns det också studier som pekar på att kolesterolet inte har så stor betydelse för kranskärlssjukdomarna som vi tror. Dom studierna är betydligt färre än de tidigare nämda. Någon vetenskaplig studie som visar att det tvärtom är nyttigt att äta mättat fett finns inte mig veterligen (skicka den gärna till mig om jag skulle ha missat den). Det är också därför som livsmedelsverket rekommenderar att hålla nere på konsumtionen av det mättade fettet, en ståndpunkt som Socialstyrelsen också delar.

  Med vänliga hälsningar,

  Katia Elliott Bendz
  reporter svt Rapport "

 33. Chilisalsa
  Det vore ju bra om hon refererade till nummer av EHJ och artikeltitel...
  Fråga !
 34. A F
  Jag tror att det är den här

  http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/ehn554v1

  Man får bara läsa abstract gratis, men det räcker ju. :-)

  Det räcker faktiskt att läsa titeln.

 35. A F,
  det finns en nyare som lär vara den de diskuterar kring:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19141562?ordinalpos=3&itool=E...

  Som vanligt en osäker observationsstudie, som reportern felaktigt tror sig kunna dra stora slutsatser om orsakssamband från.

 36. A F
  Doc,

  Det är väl samma, i alla fall samma titel, datum och tidkrift. ;-)

 37. KickAnn
  A F,

  tittade på den studien du refererar till i #62 men vad den sammanställer är väl inte specifikt det MÄTTADE fettets farlighet eller har jag fattat fel?

  Jag är inte alls van vid att läsa studier med medicintermer på engelska så detta är inte lätt, men det handlade om "dietary fat" och det låter som om dom bara menar ätbart fett oavsett om det är mättat eller ej?

 38. A F
  KickAnn,

  Nej, just det. Den enda signifikans de kunde få var för alla studier sammanlagt, med minskning av totalfett och/ eller ändring av fettsammansättningen mot mindre mättat fett och/ eller mindre kolesterol.

  Jag citerar från författarnas svar på kommentarer på artikeln:

  We did, of course, try to separate out the effects of reducing fat intake, from those of modifying type of fats consumed, through meta- regression (using dietary fat intakes actually achieved, as in figure 1). Unfortunately there is insufficient information from adequately documented trials to generate robust estimates of the effects of total fat, saturated fat, poly-unsaturated fat or even change in serum cholesterol on CV events (original paper, table 2). However, despite some epidemiological observations not supporting a benefit of low fat diets on coronary heart disease4, all of the meta-regressions using trial data suggest that less total fat, or less of any fat fraction, is protective of cardiovascular events. That the association for mono-unsaturated fats is the most robust (so that the greater the reduction achieved in mono-unsaturated fats in the intervention group compared to the control group, the greater the reduction in cardiovascular events) should make us pause in our interpretation of the observational data.

  Dvs det finns inte stöd i data för att säga att mindre totalfett eller mindre av någon fettkomponent eller lägre kolesterol med signifikans ger mindre hjärt- och kärlsjukdom. Det fanns lite trender som pekade mot att mindre fett skulle vara bra för hjärtat, men dessa trender var starkast för den enkelomättade fettet (den av alla älskade olivoljan).

  Jag tycker att det är intressant att varken SLV eller Claude Marcus på förfrågan kan plocka fram en mycket bättre studie. Det här är knappt en tumme. Om fettet (bortsett från transfetter och omega-3/6-balans) har någon effekt på hjärtsjukdom så är den knappt mätbar. Det är bättre att fokusera på något annat (raffinerade kolhydrater är mitt tips).

 39. KickAnn
  A F,

  intressant...

 40. Jens O
  Kan ingen förklara varför denna fråga är så laddad och kontroversiell? Jag menar, även om de påståenden som gjordes i Rapport-inslaget säkert kan belysas ur olika synvinklar är det ju bara en kostrådsdebatt det handlar om. Hur kan någon bli så fanatisk kring vad man stoppar i munnen?
 41. A F
  Jens O,

  Jag blir upprörd när en myndighet går ut med råd som det inte finns någon vetenskaplig evidens bakom. Jag blir särskit upprörd när jag trott att jag har ätit "nyttigt" i många år och inte mått speciellt bra, ständigt varit förkyld och haft lunginflammation med ojämna mellanrum (på senare år jämnare mellanrum). Och när jag börjat äta annorlunda har jag blivit frisk.

  Jag blir arg när min son serverats Milda på dagis, trots att det är en högst onaturlig produkt som det inte finns några belägg för att det skulle vara nyttigare än bregott.

  Det är obegripligt oproffessionellt av en myndighet som SLV att inte ha någon aning om hur vetenskap fungerar. Det är baske mig deras jobb. Nu blev jag arg. Igen. :-)

1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg