Övervintrad fettskräck i Läkartidningen

Fettskräck

Genomgång efter genomgång av all vetenskap visar numera att mättat fett är ofarligt [1 2 3 4 5 6]. Den gamla rädslan för naturligt fett är en misslyckad teori som är på väg ut, snabbare än smör smälter i solsken.

För ett bra exempel se bara förra veckans omslag av tidskriften TIME med rubriken ”Ät smör”.

Time

Men i denna veckas nummer av Läkartidningen får fortsatt fettskräck stöd av professor Tommy Cederholm. Han sitter tillsammans med sin mer kända fru Mai-Lis Hellenius i Livsmedelsverkets fettskrämda expertgrupp för kostfrågor, tillsammans med andra handplockade personer som ännu håller med (eller håller tyst).

Läkartidningen: Fettintag och hjärtsjukdom i omstridd metaanalys

Artikeln är en rad av skäl varför vi inte ska tro på denna nya analys av all relevant vetenskap heller. För om vetenskapen gång på gång visar att mättat fett är ofarligt så är det fel på vetenskapen. Man kan ju inte tänka sig att vissa experter har haft fel i hela sin karriär, eller?

Cederholm avslutar med att skriva att vi ”tryggt” kan basera vårt fettintag på vegetabiliska icke-tropiska fetter, dvs främst omega 6-fett. Detta efter att några paragrafer tidigare ha nämnt studier som talar för att man kan få mer hjärtsjukdom av mer omega 6.

Känns inte så tryggt Cederholm. Det känns mer som en oförmåga att ändra sina förutfattade meningar.

Tillägg

Se även den utmärkta kommentaren av Jonas Lindblom, under artikeln i Läkartidningen. Lindblom ledde arbetet med SBU:s genomgång ”Mat vid fetma”. Du kan följa honom på Twitter för tips om nyheter kring mat, hälsa och vetenskap.

Mer

TIME: Ät smör. Forskare kallade fett för fienden. Varför de hade fel.

Ingen ville försvara fettskräcken i TV4!

Godnatt fettskräck. Godnatt Livsmedelsverket

29 kommentarer

 1. Jonas Lindblom
  Andreas, såg du min kommentar till Cederholms artikel?
  Svar: #2
 2. Ja det var en utmärkt kommentar, jag har också suckat över den saken angående hur Cochrane-genomgången tolkas.
 3. My "LCHFingenjören"
  Alla säger: Du är vad du äter. Så jag undrar, varför ska vi inte äta det vi är? Vatten, protein och mättat fett.
  Svar: #15
 4. Lyx-LCHF
  Professor = marionettdocka...
 5. Q
  Den ansedda vetenskapliga tidskriften TIME väger naturligtvis tungt...
  Svar: #6
 6. Som ett tecken på hur vindarna blåser idag så väger den tungt. Fettskräcken är på väg ut.

  För de vetenskapliga skälen till att vinden kantrat se alla referenserna ovan till meta-analyser publicerade i världens främsta vetenskapliga tidskrifter som visar att mättat fett är ofarligt.

 7. Majoren
  Tommy Cederholm har knappast stöd för påståendet att "Dagens kostrekommendationer har bidragit till att hjärt–kärldödligheten halverats och att medellivslängden ökat" när endast 2% av befolkningen uppges följa tallriksmodellen. Jag tror snarare att den drastiska minskningen av rökning de senaste 30 åren och kraftigt förbättrad medicinsk vård för hjärt/kärlsjuka är förklaringen.
  Och han nämner inte heller att de flesta äldre nu förtiden är svårt sjuka i diabetes, cancer eller dementa de sista tiotal åren av sina liv vilket inte var fallet för 30 år sedan.
  Svar: #9
 8. Rickard
  Ni är så negativa: jag tyckte att det mesta i artikeln var väl skrivet och många poänger kommer fram. Att prata om livsmedel istället för näringsämnen är mycket mer förståeligt för gemene man. Samma sak gäller kostmönster.

  Jag vet att det pratas mycket om sådant i LCHF-kretsar, särskillt kostmönster där "fredagsmyset" är ett hett ämne. Att byta pasta mot grönsaker och fet sås är också ett exampel på att tala livsmedel framför näringsämnen.

  På denna blogg har den den senaste tiden verkligen bara fokuserats på tråkigheter för att kunna upprepa mantrat om "fettskräck", "mossiga kostråd", "fettskrämd".

  Detta är klippt från artikeln:
  "Den samlade vetenskapliga evidensen visar att i befolkningar med högt intag av animaliska mättade fetter är ett partiellt utbyte av det mättade fettet till omättat fett hälsosamt. Däremot innebär inte byte av mättat fett till ökat kolhydratintag någon hälsovinst [5]. "

  Stödjer inte detta tesen om LCHFs förträfflighet?

 9. MickeB
  Majoren, du får inte glömma att det skett den utfasning av transfetter som skett också, även om de inte försvunnit så har de i alla fall minskat kraftigt, sen man slutade härda margarinerna och oljorna.
  Svar: #11
 10. Per Wikholm
  Jag återanvänder min kommentar i samma ämne från Annikas blogg:

  Notera följande mening i Tommy Cederholms text:

  ”Mättade fettsyror, liksom enkelomättat fett, i serum/plasma är tyvärr inga bra biomarkörer för intag, eftersom kroppens endogena lipogenes tenderar att utjämna nivåerna i blodet”

  Läs den meningen en gång till. Hur mycket eller lite mättat fett du äter spelar ingen större roll för hur mycket mättat fett du har i blodet. Äter du för lite så fixar kroppens lipogens till en lagom nivå av mättat fett i blodet. Men hur kan det då vara farligt att äta mättat fett??? Och på vilket sätt skulle det vara hälsosamt att minska intaget av mättat fett om det ändå blir ungefär lika mycket mättat fett i blodet?

  Svar: #16
 11. Majoren
  MickeB, ja du har helt rätt och det kan ha haft en stor påverkan, visst borde jag ha nämnt det men jag har inte vaknat riktigt ännu...
 12. maja
  Det är så tråkigt att dessa fortfarande får så stort genomslag hos gemene man och som påverkar nutrionister mm, så det blir svårt att omvända de som håller sig borta från mättat fett.
  Jag tror även att det har mycket att göra med att dessa personer inte kan eller vill inse att deras övertygelse och det de trott på så länge, plötsligt inte stämmer. De vill för sig själva försöka övertyga sig om att de ser samband och det fortfarande finns samband med mättat fett och hjärtsjukdom, fastän det inte finns det.
  De drar i varenda halmstrå för att bevisa att de visst har rätt fortfarande, att deras övertygelse fortfarande stämmer. Tror inte de kan eller vill inse sitt misstag, inse att de haft fel och det de blivit lärda och trott på så länge inte stämmer med verkligheten.
 13. Bengt Nilsson
  Att få personer som hela sitt liv förespråkat en viss kost att ändra uppfattning, är inte lätt. Det skulle ju helt ta bort deras trovärdighet och få förödande konsekvenser. Att många av dessa rekommendationer lett till "onödiga" sjukdomsfall och dödsfall borde ligga i fokus, ingenting annat.

  Om nu deras rekommendationer varit så lyckade hur kan det komma sig att vi idag i Sverige har dubbelt så många läkare per capita (1/250) som vi hade på åttiotalet, som i sin tur var dubbelt så mänga som vi hade på femtiotalet.

  Vi äter mer läkemedel än någonsin. Alltså har vi blivit sjukare och sjukare. I min värld är felaktig kost nyckeln till mycket av detta och som Skaldeman säger i intervjun i Skaraborgs TV, vi har blivit vilseledda och vissa personer har betalt för att framföra en viss synpunkt som gynnar livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin

 14. Helge
  Det är väl så här ett paradigmskifte ser ut. Unga pigga forskare med klara hjärnor, som t ex
  Jonas Lindblom ser tydligt vart utvecklingen är på väg, och vill påskynda utvecklingen för folkhälsans skull, medans "gamla stötar" med band till de stora livsmedelsföretagen vill hämma utvecklingen för industrins skull(?).

  Nåja, om vi fortsätter och äta det som är hälsosamt, så kommer industrin att ändra sig, och ställa om produktionen(även om de kommer att satsa på reklam, och bak-program i de kommersiella kanalerna för en tid), så att de får sälja, och de som ställer om först kommer att tjäna på det.

  Big-pharma som tjänar miljarder på statin försäljning måste nog få tuffare repressalier, för sitt fuskande inom vetenskapen(Statligt anställda forskare borde inte få skriva på "compliance" avtal med företag t ex.) och ansvariga chefer borde "åka in" böter drabbar
  främst atkie-ägarna inte företagsledningarna.

 15. Humlan
  Det är en ohållbar logik att säga att man ska äta det kroppen naturligt består av.
  En ko består också av mättat animaliskt fett men ska absolut inte äta det.
  En ko ska bara äta vegetabilier.
 16. Alexander S
  Fast det är väl inte en eventuell ökad nivå av mättat fett i blodet som anses negativt utan mättats fetts påstådde effekt på LDL-kolesterol?
 17. Jonas Lindblom
  Den intresserade bör läsa den systematiska litteraturgenomgång som ligger till grund för kapitlet om fetter i NNR5. Ett manuskript finns tillgängligt på länken nedan. Där framgår tydligt att det finns två källor av evidens för deras slutsatser. Den ena är interventionsstudier, och där hänvisas till metaanalyser, varav Cochranerapporten av Hooper är den senaste och mest välgjorda. Det är den som jag kommenterade i Läkartidningen. Den andra källan är observationsstudier (främst PCS, prospective cohort studies), eller metaanalyser därav. Problemet med dessa är ju att man kan förvänta sig att personer som är hälsomedvetna väljer att inte bara följa rådande kostrekommendationer, utan också tränar i större utsträckning, undviker tobak, dricker måttligt, tar trappor i stället för hissar etcetera. Vilket medför en stor risk för att studier med den designen bekräftar de kostrekommendationer som råkar gälla vid tidpunkten, snarare än att de tillför ny kunskap. Observationsstudier kan dessutom bara under vissa extrema omständigheter användas för slutsatser om orsakssamband. Exempel på det är kopplingen mellan rökning och lungcancer, där riskökningen är typ 1000 procent (jämför med den 14-procentiga relativa riskminskningen som observerades i Cochranerapportens huvudanalys, som inkluderar studier med obalanserad design).

  En märklig sak med NNR5 är metoden för evidensvärdering. Ett kriterium för att evidensen ska klassas som övertygande (convincing evidence) är om studier av olika design bekräftar varandra. Detta system skiljer sig från det internationella GRADE-systemet som används av bl.a. SBU och Socialstyrelsen, där evidensen graderas separat för interventionsstudier och observationsstudier.

  Min uppfattning är att om Cochranerapporten som utgör den huvudsakliga evidensen från interventionsstudier i NNR5 hade tolkats på rätt sätt, så hade slutsatserna om fett och hälsa varit annorlunda.

  http://www.slv.se/upload/NNR5/Systematic%20review%20on%20fat%20and%20...

 18. Jonas Lindblom
  Det är för övrigt också bland annat från Cochranerapporten av Hooper som påståendet kommer att det inte finns några hälsovinster med att byta mättat fett till kolhydrat.
 19. MickeB
  En ska jag reagerat på är frågan om jäv, längst ner står ju....
  "Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna."
  Vi vet ju att Tommy Cederholm har forskat etc på uppdrag av stora medicinbolag bla.
  Det intressanta är att i Livsmedelsverkets beslut om att jäv inte föreligger står det såhär..."Tommy Cederholm har inte någon fastare anknytning till livsmedelsindustri eller livsmedelshandel. Inte heller övriga engagemang har någon tydlig koppling till Livsmedelsverkets uppdrag eller verksamhet"
  Dvs man bedömer inte överhuvudtaget om uppdrag åt medicinbolagen kan innebära jäv vid arbete åt SLV, som tex för Maj-Lis Hellenius (Tommy C:s fru) som också ingår i expertgruppen. Hon driver en livsstilsmottagning för kardiovaskulär hälsa på Karolinska som var/är sponsrad av Pfizer som tillverkar kolesterolsänkande preparat. Hon propagerar för att vi skall stå vid datorn, äta margarin och äta statiner för att sänka kolesterol. Hon bedöms inte heller vara jävig fast hon vidarebefordrar läkemedelsföretagens åsikter istället för att utföra riktig forskning på vad som egentligen påverkar vår hälsa.
 20. Bengt Nilsson
  Jag blir vansinnig på den här "mutskandalen" där s.k. "kostrådgivare" "leker" med folks hälsa för att få egen vinning.
 21. Lars-Erik Litsfeldt
  Han har själv (2010) kryssat i att hans opartiskhet kan ifrågasättas.
  http://www.slv.se/upload/dokument/om_oss/J%C3%A4v%202010/Tommy%20Cede...
  Svar: #23, #26
 22. Björn Nyberg

  Det är en ohållbar logik att säga att man ska äta det kroppen naturligt består av. En ko består också av mättat animaliskt fett men ska absolut inte äta det. En ko ska bara äta vegetabilier.

  Korna lever till ca. 75% av fett och ca 25% av protein.
  Det är resultatet av jäsningsprocessen med hjälp av bakterierna i komagarna. Gäller alla gräsbetande djur. Dom äter alltså vegetabilier men lever på resultatet av jäsningsprocessen och därmed 0% kolhydrater

 23. MickeB
  Ja, jag noterade det, men det tyckte inte SLV?
  Enligt de nya kriterierna för bedömning av jäv som finns på SLV sida förstår jag inte hur den nuvarande expertgruppen kan sitta kvar. Dessutom är ju inte de nya jävsdeklarationerna tillgängliga utan man begära att få dem per mail.
  Svar: #27
 24. Gunnar
  Det är väl tyvärr så att vissa personer måste gå i pension innan vi fullt ut kan börja använda de nya rönen.
 25. Bo Blomberg
  Som Max Planck skrev redan för väldigt längre sen: "Science advances one funeral at a time "... eller " en ny teori segrar aldrig, opponenterna bara dör..."
 26. Thomas H
  Mitt i prick, Lars Erik (som vanligt). Och denna man skriver debattartiklar i SVD (vilket i och för sig Fernholm smular sönder) och sedan även i LT. Helt galet!
 27. Hjopek
  Läs och begrunda detta, om hur det går (gick) till beträffande expertisen på SLV...

  hoppas det inte blir censurerat.

  http://www.gunnarlindgren.com/slv-margarinexpert.pdf

 28. Nillan
  vill inte längre vara med och betala till livsmedelsverkets och Karolinskas forskning och anställda på kostområdet när kan dessa pengar användas så att vi våra barn, medelålders och äldre kan få leva ett bra liv utan deras tyckande. De har ju hållit på sedan 80-talet nu och jag tillhör också de som gick på detta och har gjort under många, många år. Men nu är det slut sedan ett par år tillbaka. Ska vi demonstrera tillsammans. Det handlar om mycket pengar antar jag.
 29. Majorskan
  Då förstår jag varför Tommy C är så ihärdig.

  Med denna alltid halsduksförsedda kvinna i sin närhet, gör han nog bäst i att inte ha någon annan uppfattning.Vad jag absolut inte kan förstå, är varför i himmelens namn hon är så ihärdig! Ja, hon skrämmer mig fortfarande.

  Tur att det finns kloka människor också - jag, som sedan jag var liten, alltid gillat smör. Och jag blev lång och smal - fick skäll för att jag aldrig åt!!!

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg