Mer från svenska ”Supersize Me”-studien

Supersize me

Minns ni studien från Linköping härom året där 18 studenter fick frossa i snabbmat i en månad, medan de begränsade sin fysiska aktivitet? Första rapporterna om den i media var som ni kanske minns att de fick ”bättre” blodfetter, åtminstone i form av högre HDL. Detta dock till priset av viktuppgång på i snitt 6,5 kg – vilket är ganska imponerande på en (1) månad. Kroppsfettprocenten ökade från 20,1 till 23,8%.

Härom veckan kom en ny rapport från studien om vad som hände med deltagarnas lever-värden. (UNT´s artikel). De som sett ”Supersize Me” minns kanske att huvudpersonen där fick kraftigt höjda levervärden under den månaden han bara åt på McDonalds. Samma sak hände de 18 personerna i den aktuella studien. Levervärdena steg till i snitt det fyrdubbla jämfört med innan, varvid majoriteten av deltagarna fick sjukligt förhöjda värden. Intressant nog undersökte man om denna stegring berodde på fettintaget, men någon sådan koppling kunde man ej se. Istället var det en tydlig koppling till mängden kolhydrater deltagarna åt, allra tydligast för mängden socker.

Man undersökte även fettmängden i levern med hjälp av magnetkamera. Man såg då 2,5 gånger mer fett i levern efter en månads frossande i snabbmat, jämfört med innan. Även andra studier har visat misstänkt samband mellan kolhydratsmängd i kosten och utveckling av fettlever. Sådan utveckling av fettlever medför en klart ökad risk för framtida leversvikt, och i värsta fall till slut behov av levertransplantation. Ännu ett skäl att undvika stora mängder socker och andra kolhydrater?

30 kommentarer

 1. God morgon Andreas!
  Har du tid och lust får du med glädje lägga dig i debatten som just nu försiggår på min blogg. Dietisterna har hittat mig..! Hjälp ;)
 2. MEM
  Aftonbladet idag: Vem blit årets kvinna 2008? Annika är nominerad!!!
  BÖSTA !!!
 3. Lee
  Jag undrar om någon har tagit upp frågan om miljögifter och speciellt sådana som är fettlösliga. Ett stort intag av fett kan ju åtföljas av anlagring av gifter vars toxicitet vi ej känner. Även om vi skulle äta enbart Krav märkt kost så finns det inga garantier för att miljögifter kan finnas med.
  Jag har precis börjat följa diskussionerna på nätet och i media men kan inte påminna mig att jag sett någon föra fram miljögifter i detta sammanhang.
  Globaliseringen med import av livsmedel gör inte saken bättre.
 4. Tack för ditt inlägg Andreas, det uppskattas mycket!
 5. Mikael
  Studien visade mycket riktigt att kolhydratintaget korrelerade med stegringen av ALAT-enzymer mätta i blod (av någon märklig anledning redovisar de dock inte data kring dessa analyser).

  Det fanns däremot ingen korrelation mellan kolhydratintagetet och leverförfettningen specifikt. Inte heller korrelerade de stegrade ALAT-värdena med leverförfettningen. Leverförfettningen korrelerade inte mot någon makronutrient, utan korrelerade bäst med viktökningen och kroppsfettökningen hos deltagarna.
  Inga tecken på nedsatt funktion hos levern sågs hos någon deltagare.

  Forskarna bakom studien tror inte heller att de förhöjda ALAT-värdena berodde på leverskada. Istället tror de att den ökade tillgången av kolhydrat medförde en metabol induktion i levercellerna, dvs att enzymer involverade i metabolism producerades. Som följd av detta sedan normalt läckage av ALAT ut i blodet (ALAT är ett enzym involverat i metabolismen).
  Detta styrks av att bilirubinvärdena sjönk hos deltagarna, om det rörde sig om leverskada bör man istället sett en förhöjning. ALAT-värdena sjönk också snabbt efter att deltagarna avslutat frosseriet. De andra levermarkörerna pekade inte heller på någon nedsatt leverfunktion eller skada hos organet.

  Förhöjda ALAT-värden kan indikera leverproblem, men de kan också vara förhöjda utan att leversjukdom föreligger. Exempelvis kan fysisk träning leda till tillfälligt förhöjda värden, de varierar också normalt över dygnet.
  Och nu visar denna studie att ett väldigt högt kolhydratintag också kan vara en orsak.
  Implikationen av studien är alltså att läkaren bör vid förhöjda ALAT-värden utan uppenbar orsak fråga patienten om denne ätit stora mängder kolhydrater. Om det förhöjda värdena föregics av ett kolhydratfrosseri kan onödigt långa, dyra och potentiellt invasiva utredningar undvikas; om det bara var ett tillfälligt kolhydratfrosseri som låg bakom.

 6. Tja en metabol induktion av enzymer i levern samt ökad leverförfettning tyder ju på en rejäl belastning av levern. Och allt bara på en månad. Jag ser det som ett intressant bekräftande att det som hände Morgan Spurlock i Supersize Me inte var något ovanligt - utan den normala följden av mycket sådan "mat".

  Jag tror personligen att kolhydraterna/sockret var den stora boven även när det gäller leverförfettningen, även om något signifikant sådant samband inte kunde ses. Det är ju intressant med observationen att gäss som skall bli feta gås-levrar göds med kolhydratsgröt... För att bevisa det får man exempelvis göra en studie där hälften äter mycket fett, hälften mycket kolhydrater.

 7. Mikael
  En metabol belastning ja,
  inget annat ska nog förväntas av en högst abnorm kost innehållande ~5700 kcal/dygn i 4 veckor (~2500 kcal från både fett och kolhydrater).
  Ingen rekommenderar en sådan kost.

  Vad som behövs är att göra en studie på normalviktiga där en grupp äter HC och en grupp äter LC, isokaloriska och försökspersonerna ska vara viktstabila genom hela studien.

 8. Det kunde vara teoretiskt intressant förstås, men säger kanske inte så mycket om vad en viss kost gör i praktiken. Det är ju ett vanligt fynd att kost med stor andel socker/kolhydrater leder till större energiintag och viktökning än annan kost.
 9. Anna-Carin Dahlin
  Hej! Jag blev intresserad när ni är inne på levern och denna kost. Min Mamma bantade för drygt 30 år sedan på något sonm då kallades kolhydrat bantning, det gick ut på att avstå från kolhydrater. jsg kom ihåg att hon åt korv och hon fick äta vispadgrädde och det var okey och hon gick ned i vikt.Det som är intressant är att efter några år så fick hon en sjukdom i leverns som heter Biliär chirär cheros, nu har jag säkert stavat fel men man brukar översätta den till att gallgångarna i levern var kroniskt inflammerad.
  Eftersom det är en cheros så skall tilläggas att min Mamma var sparsam med alkohol och efter diagnosen så blve hon helnykterist.
  Jag kom ihåg att jag talade om för min bilogilärare att jag också tänkt banta utifrån detta sättet och han avrådde mig med att det var så jobbigt för kroppens organ att ta hand om allt fett jag skulle äta, eller något liknande.
  Jag har tänkt mycket på detta eftersom min Mamma jobbade hårt med sin sjukdom och avled för snart tre år sedan. Hon sa alltid att de ha ingen riktig foskning på min sjukdom men jag vill inte att ni skall ta bort er galla för de hade min Mamma gjort ca 10 år innan hon fick sin diagnos.
  Det är oftast kvinnor som får denna sjukdom och när min Mamma gick bort av sina skador i sjukdomen sade läkaren till mig att hon hade levt minst 20 för länge med den diagnosen.Men nu hör till saken att hon levde hela tiden med tanken på vad hon år och att det inte skulle belasta hennes lever.
  Min fråga är finns det något smaband med denna sjukdom och att man belastar levern med fett och undviker kolhydrater? Är det jobbigt för de innre organden att bryta ned fettet jämförelse med kolhydraterna?
  Tänker på att du säger att kohydraterna framkallar inflammation i kroppen och om gallgångarna i levern var kroniskt inflammerade hur har hon då fått det? Jag vet att det är svåra frågor men jag vore tacksam om du svarde mig!
  Anna-carin
 10. Primär biliär cirros är en ganska ovanlig sjukdom med okänd orsak. Att den skulle haft något med hennes lågkolhydratbantning att göra låter långsökt för mig, såklart kan man drabbas av sjukdom ändå.

  Denna studien och andra liknande talar för att stora kolhydratmängder belastar levern mer än fett.

 11. Annika
  Jag har sedan två år diagnosen AIH (autoimmun hepatit). Jag äter 5mg Prednisolon och 50mg Azatioprin/dag. Jag gick raskt upp 22 kg vid sjukdomsdebuten. Jag har kämpat och blivit av med 9 kg. Jag skulle vilja pröva LCHF metoden. Är det förenligt med en leversjukdom?
 12. Annika,
  mig veterligen finns ingen anledning att avstå på grund av det.
 13. Janne
  Min mor har fått problem med levercirros, höga alkaliska fosfatas värden i många år. Hon är helnykterist och har aldrig någonsin druckit alkohol. Nu har hon problem med höga blodföden, med motsvarande problem med bråck, och får hon medicin mot det.
  Hon har även fått rådet att avså från fet mat. Är detta relevant? samt bör hon även dra ner på kalori intaget?
 14. Utifrån vad jag läst i studier (inkl ovanstående) är det snarare relevant att minska kolhydratintaget om man har icke alkoholrelaterad levercirros. Fettintaget verkar spela mindre roll, och råd att minska det pga fettlever/leversvikt har mig veterligen mycket dåligt med stöd. Ofta tänker man sig nog att fett-/kalorireducerad kost skall ge viktnedgång, som är bra. Nu är det ju dock visat att fettsnål kost inte har någon övertygande effekt för det. Där har lågkolhydratkost visat bättre resultat gång på gång.

  Men det är svårt att ge specifika råd om din mor över nätet.

 15. Speciellt fruktos är väl känt för att orsaka fettlever? Detta då den omvandlas till glukos och/eller fett i levern.
 16. Janne
  Tack för svaret,
  Jag förstår att det inte går att ge specifika råd, men jag ville höra om jag skall prata med henne lite om LCHF metoden så att hon kan diskutera detta med sin läkare.
 17. Det tycker jag. Och stora mängder fruktos kan tänkas vara den sämsta sortens kolhydrat vid fettlever, som Kenneth säger.
 18. Elize
  Hej,

  Min son är kroniskt leversjuk, alagilles syndrom. Hans kosthållning har varit väldigt speciell, då han som liten nästan bara hade flytande föda, kosttillskott under sina första år. Nu är han snart 13, och äter fortfarande näringsdrycker. Vid måltiderna vill han helst ha bara kött, fisk (älskar alla former av lax) eller bara pasta med parmesanost. Dock inget som är blandat tex gryta och aldrig sås, grönsaker eller frukt. Han äter också gärna bara ost istället för bröd. Socialt sett är det lite komplicerat, men hans mognad har hunnit ikapp och han försöker anpassa sej. I skolan kan han tex äta bacon med potatisplätta även om han helst hade sluppit potatisen. När jag ser på hans prioritering så verkar det ändå inte vara helt fel med tanke på hans leversjukdom, det skulle vara intressant att få en kommentar från dej.

 19. Alagilles sydrom fick jag googla, det är alltså en mycket ovanlig mutation (2-3 per år i Sverige) som kan påverka bland annat levern och gallvägarna.

  Hur man bör äta vid denna sällsynta sjukdom kan jag tyvärr inte bedöma, utan måste hänvisa till hans läkare.

 20. Elize
  Jo den är rätt ovanlig, i vårt fall familjär då jag har ytterligare ett barn med tecken, dock utan något medicinbehov. Det är inte så komplicerat, en gallstassjukdom med samma kost som andra leversjuka, extra intag av de fettlösliga vitaminerna samt medicinering med Ursofalk. När han var liten (13 mån) träffade vi Birgitta Strandvik på Ågrenska stiftelsen, vet att hon har rekommenderat fett för leversjuka, bla så får min pojke Pikasol. Hans utveckling är god, han har tidig pubertet så jag tänkte mest allmänt om det fanns något argument att använda mot de som förfasar sej över att han inte vill ha potatis, sås, morötter... ja du förstår säkert. Jag tänkte om han intuitivt valt det som är bra för honom i matväg.
 21. Birgitta Strandvik är en klok professor.

  Så länge din son inte får mer besvär av gallstas av det, så tror jag det kan gå bra för honom med en fetare kost.

 22. För ganska länge sen skrev jag om orsakerna till fettlever på min blogg. Inget vetenskapligt men ändå något som kan väcka tanken. Fettlevertendens är vanligt hos människor med metabola syndromet.

  http://blogg.passagen.se/millimetervagor/date/20071115

 23. Stefan
  Ny studie:
  Low-carbohydrate diet burns more excess liver fat than low-calorie diet, UT Southwestern study finds.
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-01/usmc-ldb011609.php

  Där de skall göra en ytterligare studie:
  Dr. Browning and his colleagues will next study whether the changes that occur in liver metabolism as a result of carbohydrate restriction could help people with nonalcoholic fatty liver disease. Previous research has shown a correlation between carbohydrate intake and NAFLD.

 24. Dave
  Va? går man upp i vikt av att äta på Mc-donalds? Ring kvällstidningarna och slå på djungeltrumman. då ska jag genast sluta äta alla mina mål där!!!
 25. Pia Hedenquist
  Läste i dag en intressant artikel om gurkmeja och dess fantastiska egenskaper - antiinflammatoriskt och är bra för att hjälpa levern avgiftas med mera, med mera (låter nästan för bra för att vara sant...)..Men, man kan ju tro vad man vill, dock eftersom gurmeja (mej veterligen) borde vara helt ofarligt att testa, så kan det kanske vara värt att prova ta detta för att se om man mår bättre.
  Man kan ta 1 tsk i ljummet vatten ett par ggr/vecka...Jag ska i alla fall prova detta, för det skulle tydligen även hjälpa ämnesomsättningen och mag/tarmfunktionen...
 26. Jag har sett en hel del som tyder på att gurkmeja faktiskt skulle kunna vara enormt bra som läkemedel mot ett stort antal sjukdomar. Det skulle alltså kunna motverka en del av skadeefekterna av kolhydrater och vegetabiliska fetter. Dock föredrar jag att undvika de skadliga ämnena hellre än att använda läkemedel för att begränsa skadan av dem.

  Men är man redan skadad kan den vara en bra komponent i ett återställande av hälsan tillsammans med en kostomläggning som utesluter de skadliga delarna.

 27. molle
  Omega-6 skadar levern hos spädbarn?

  Barn som matas intravenöst med näringslösning drabbas ofta av allvarliga leverskador, som ibland leder till döden. Försök på Children's Hospital Boston tyder på att skadorna orsakas av den soyaolja och tistelolja som typiskt ingår i näringslösning. När man ersatte de vegetabiliska oljorna med fiskolja gick skadorna tillbaka.

  Nu vet man nog inte exakt vad som orsakar problemen, omega-6-egenskapen, fytosteroler, lektiner eller annat.

  Om detta skriver Stephan på sin blogg
  http://wholehealthsource.blogspot.com/2009/04/excess-omega-6-fat-dama...
  Han säger också att fettsammansättningen skulle kunna göras ännu bättre.

  Studien med full text:
  http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/118/1/e197

  Undrar hur det ser ut för barn i Sverige.

 28. Det borde ju vara självklart att de skall ha animaliskt fett och inget annat?
 29. Lisa Sjurelv
  Hej! Det stemmer inte som Stephan sejer!
  Jäg har fått betre leverfunktion av strikt LCHF.
  Jäg hadde höge levervärdier, men etter over ett år på ketogen diett, är blodvärdene gått ned tills normalnivå. Jäg är också medicinfri om 15 dagor etter å ha brukt ett helt arsenal av ulika mediciner.
  Tack för all upplyning om LCHF på din blogg og på facebook, Andreas! Gleder mej tills jäg får lest din bok!
  Jäg kan träna helt utan kolhydrater nu, och det är mycket betre med träningen nu enn når jäg gick på kolhydrater och fettsnål kost.
 30. Sven E
  Anders med flera läkare och andra med vetskap

  Kan Fettlever (inte alko-utlöst) påverka immunsystemet negativt

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg