Gamla i Sverige drogas med livsfarlig medicin

Risperdal

Mycket intressanta artiklar i DN idag om hur dementa äldre i Sverige ofta överbehandlas med schizofrenimediciner. Detta för att hålla dem lugna. Tillägg 080911 / 12 / 13: DNs granskning fortsätter.

DN: Gamla i Sverige drogas med livsfarlig medicin
DN: ”Läkarna stal mammas chans till ett normalt liv”

Det handlar alltså om mediciner som är utvecklade för att behandla schizofreni. De används numera allt mer för att lugna ner dementa äldre med oro, störande beteende samt vanföreställningar. Detta trots att flera studier på senare år visat att de ger ökad risk för död, sjukhusinläggning, fall (med risk för höftfrakturer etc) och slaganfall…

Jag har skrivit om detta redan i våras här på Kostdoktorn: Farliga läkemedel vid demens

Inte sällan kan man misstänka att behandling delvis sker för att underlätta för personalen att ta hand om personen. Neddrogning för att använda ett provocerande ord. Upp till 40% av äldre på vissa demensboenden står på liknande mediciner.

Rekommendationer

Observera att det ibland kan vara i den gamles bästa intresse att behandlas med lagom dos av någon av dessa läkemedel. Detta om personen plågas av vanföreställningar och oro.

Efter en tid (kanske några månader) kan det däremot vara mycket lämpligt att ompröva behandlingen / dosering. Detta särskilt om personen verkar kunna ha besvärande biverkningar (exempelvis ökad förvirring, försämrat minne, stelhet). De vanligaste liknande läkemedlen är Risperdal, Zyprexa och Haldol.

Tyvärr kan nog anhöriga i många fall behöva säga till för att en sådan omprövning skall bli av. Annars kan medicinen ofta bli kvar livet ut…

Biverkningar och effekt

Tillägg 080911: Idag fortsätter DNs granskning.

DN: Biverkningarna slår ut effekten
DN: Forskare förvrängde sina resultat
DN: Tre studier som visar faror med schizofrenimedicin till äldre
DN: ”Mamma blev som en zombie av medicinen”

Några citat från intervjuade personer i DNs artiklar

Lon Schneider, professor vid Southern California-universitetet i USA:

– Läkemedlen är inte särskilt effektiva. Det är bara en liten grupp dementa som kan ha nytta av dem.

Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet:

– Medicinerna ska ges som sista utväg under kortast tänkbara tid i akuta skeenden när patienten är till fara för sig själv eller annan.

Clive Ballard, professor vid King’s College i London som gjort en studie om medicinerna:

– Efter tre månader såg vi bara biverkningar och ökad risk för död, stroke och försämrade kognitiva förmågor. Språket försämras särskilt. Det är direkt olämpligt att använda dem längre.

Tillägg 080912:
DN / Karin Bojs: Sveriges värsta medicinskandal
DN: Det gick lika bra med sockerpiller

Tillägg 080913:
DN: Myndigheter skärper råd för läkemedel till dementa
DN: ”Felmedicinering ger inget värdigt åldrande”

Läs mer

Vill du undvika att bli dement och behöva dessa mediciner? Det är mycket möjligt att man kan minska sin risk för det ordentligt. Läs mer i inläggen ”Demens del i metabolt syndrom?” samt ”Bukfetma och demens”.

Alla inlägg om demens
Alla inlägg om läkemedel

29 kommentarer

 1. Lasse
 2. Tombola
  Problemet är inte enkelt att lösa. Det bästa är nog om vi kunde äta så att vi fick dö som friska människor.

  Det skulle kanske minska problematiken med upp till 75% och då vore situationen en helt annan.

  För övrigt så funderar man på definitionen på livslängd då man besöker ett äldreboende av idag - är det verkligen ett liv??

 3. läsare
  ättestupan stavas idag nerdrogning. Alla vi anhöriga är medskyldiga i vår enfaldiga förtröstan på vården. Det är så absolut fasansfullt med de minnen man har och inget gjorde för att sätta stopp.
  Men livsmedelsindustrins kostrådsfilosofi ska inte förgifta det jag har kvar av familj i alla åldrar.
  Vi måste ta på oss mer personligt ansvar själva.
  Inte minst i fråga om hälsan vad gäller kosten.
 4. Tombola
  Man skall ha klart för sig att de som i´dag sitter på hemmet faktiskt har varit med att skapa sin egen misär - även om en hel del kan ursäktas med bristande kunskap.

  Detta är vi skyldiga att ändra på nu när vi vet bättre!

  Själv lider jag dock mera ned barnen - de är helt oskyldiga!!!!

 5. Sophia
  Usch, det är så himla hemskt att det är så. Man borde satsa på ökad personaltäthet istället, så att de ha tid att lugna en person som är orolig. Sätta sig ner med dem, istället för att ge dem mer medicin. Som det ser ut idag får den orolige personen med demens mest klara sig själv på många ställen, med risk för att oron bara eskalerar.
 6. Den oroliga personens oro smittar ju dessutom av sig på de andra, och det förbättras ju inte av att personen i stället blir allt mer dement av att medicineras mot sin oro.
 7. sarag
  Kan inte låta bli att tänka på dom schizofrena patienterna heller, som blir lika nerdrogade. Och som säkert också får samma biverkningar
 8. Jo. Men där har det å andra sidan bättre dokumenterad effekt mot deras besvär.
 9. Skånskan
  Medicin ersätter omvårdnad:
  http://sydsvenskan.se/kropp/article365081.ece

  S och Mp kräver stopp för övermedicinering:
  http://sydsvenskan.se/sverige/article366581.ece
  Men det är tveksam hur upprörd just Ylva Johansson är! Hon har ju haft chansen och den får hon inte en gång till. Tomas Nihlén däremot kan få en röst nästa gång!

 10. F.d. anhörig
  Det börjar långt tidigare än när man hamnat på "hemmet".

  Den ena medicinen efter den andra skrivs ut (vanliga kroppsläkemedel).

  De sägs öka chanserna till ett långt och bättre liv, men vad finns det egentligen för några bevis för det?

  Det avsätts litet tid i vården för funderingar kring biverkningar/läkemedelsutlösta sjukdomar etc. och patienterna vågar ofta inte ta upp sådana funderingar.

  Därför fortsätter medicineringen år efter år även om många känner att de mår dåligt.

  De lever i alla fall och det får räcka!

  Blir någon förvirrad är det inte ovanligt att det börjar stå förvirrad - troligen dement och slutligen dement i journalen.

  Sedan är det ingen i hela vårdkedjan som funderar om diagnosen verkligen stämmer (geriatrikern Arne Sjöberg har beskrivit ett sådant fall i tidn. Äldreomsorg för något år sedan. Prova och sök på Eulalia Isaksson på Google. Det finns en avskrift av artikeln i ett dokument).

  Vid det här laget har man säkert adderat ytterligare mediciner s.k. psykofarmaka av allehanda slag inkl. neuroleptika.

  Det kan man t.o.m. få i Apodos tillsammans med alla andra mediciner utan att någon runtomkring i Hemtjänst/Hemvård har kunskap nog att observera hur personen mår.

  Patienter/anhöriga får inte heller veta när det finns frågetecken kring vissa mediciner.

  Det är väldigt viktigt att anhöriga/närstående engagerar sig, söker information, vågar ställa frågor, ifrågasätta osv.

  Nu till något annat....

  Jag var på en hälsodag anordnad av SPF häromdagen.

  Den handlade bl.a. om diabetes-2.

  Jag passade på att fråga om det fanns läkemedel som kunde höja blodsockret/ge läkemedelsutlöst diabetes och fick då till svar att föredragshållaren endast kände till kortison!

  Föredragshållaren är pens. överläkare (Medicin) och har forskat i många år betr. diabetes.

  Hade inte jag tagit upp frågan hade han inte sagt något om dessa risker över huvud taget.

  Skriv gärna och berätta vilka läkemedel som kan höja/respektive sänka blodsockret och vilka som kan ge läkemedelsutlöst diabetes.

 11. Bra förslag, skall skriva om det någon gång. Av de läkemedel som höjer blodsockret är säkert kortison värst. Men även vanliga blodtrycksmediciner höjer blodsockret något - vissa vanliga vätskedrivande (tiazider ex normorix) och betablockare (ex atenolol, seloken).
  Många tar både sådana vätskedrivande och betablockare - kombinationen är känt diabetogen dvs ökar risken få diabetes.
 12. Saga
  När jag arbetade inom äldreomsorgen så noterade jag att många äldre stod på många mediciner men även att de medicinerades av allmänläkare på vårdcentralerna som kanske inte tänker så mycket på effekten av kombinationen av dessa läkemedel. Jag tyckte då att det vore bättre om mer specialicerade läkare, typ geriatriker, var ansvariga för de gamla på ålderdomshem och sjukhem.
 13. F.d. närstående
  Försiktighet borde gälla alla patienter, ung som gammal.

  När det gäller de äldre - oavsett om man bor hemma eller på äldreboende.

  Nu för tiden bor mycket sjuka människor hemma men de tycks inte ha rätt till den vård som andra medborgare har.

  Distriktssköterskorna kan vara riktiga "bromsklossar" om man har otur.

  Ett exempel.

  En god vän med massor av förvirringsframkallande mediciner återremitterades till en infektionsklinik där han hade vistats ett par månader tidigare. Han hade uppträtt förvirrat på hälsocentralen.

  Jag fick höra om detta.

  Hade känt A i över 25 år och under den tiden hade han inte haft någon psykisk sjukdom men han stod på en förvärlig massa mediciner.

  För att hjälpa till skrev jag jag till infektionskliniken och berättade om A:s bakgrund och medicinering samt bad dem göra en total läkemedelsgenomgång och göra upp en plan för dosjustering/utsättning på lång sikt för att se om han skulle bli sitt rätta jag igen.

  Han hade dessutom gått ned 25 kilo i vikt.

  Man gjorde precis tvärtom.

  Man ringde efter psykjour som satte in neuroleptikan Risperdal. Detta fick han stå på i ett år och fyra månader trots mina konstanta protester där jag berättade att han var sämre och utsattes för en mängd onödiga risker.

  Inte heller hans egna protester togs på allvar. Varken muntliga eller skriftliga.

  Jag skrev bl.a. till en distriktssköterska i hemvården och berättade att A aldrig hade varit så dålig. Jag undrade hur länge A skulle tvingas ta Risperdal.

  Hon svarade att medicineringen skulle fortsätta vad hon visste. A mådde bra. Hon tyckte att jag skulle sluta lägga mig i vården och så avsluade hon mejlet med att ställa frågan - har Du inte själv funderat på att ta Risperdal?

  Det begås många övergrepp inom vården.

  Inget kan bli bättre om vi låtsas som detta inte existerar!

 14. "Har Du inte själv funderat på att ta Risperdal?"

  Du måste skämta! :)

 15. Det mailet borde bifogas en anmälan till SoS och/eller HSAN.
 16. Det mest optimala för ett privat sjukhus måste väl vara att ta in friska människor som kommer att elva länge, droga ner dem till kollin och stapla dem tätt i stora salar med kateter, stomioperation och sondmatning så att man kan hålla liv i dem så länge som möjligt till lägsta möjliga kostnad. Skall man kunna gå så långt måste man naturligtvis förbjuda besök av anhöriga.

  Vill man inte ha en utveckling åt det hållet bör man ändra statens kriterier för betalning till privata enheter så att de tjänar på att patienterna blir snabbt friska men inte förlorar på att släppa in dem som inte förväntas bli sjuka länge.

 17. F.d. anhörig
  Nej, jag skämtar inte angående Risperdal-mejlet från distriktssköterskan!

  Jag har berättat den här historien åtskilliga gånger - och även om den sorgliga fortsättningen.

  Jag har testat vårdpersonal, sjuksköterskor, sjuksköterske-elever, hemtjänstpersonal mfl - alla har de reagerat på ett mycket märkligt sätt.

  En del har fnissat, en del har varit alldeles tysta, helt nollställda och jag har då blivit tvungen att fråga varför de reagerar på det sättet.

  De har då sagt - jag har inget med det här att göra - det här är kommunens/landstingets problem etc.

  En del har sagt att de inte tror att det kan vara sant m.m.

  När jag berättar samma historia för vilken person som helst på gatan och de får veta vad Risperdal är så har de samtliga sagt - men det är fruktansvärt - hur kan man göra så? Du har väl anmält !

  Den här historien är bara en liten del i den vanvård som A utsattes för under flera års tid.

  Jag berättade hela tiden vad som pågick och vad det skulle kunna leda till. Jag skrev till Caremas gruppchef/chef, jag skrev till MASEN i kommunen (medicinskt ansvarig sjuksköterska), jag skrev/ringde till vård- och omsorgsförvaltningens personal och till alla inblandade läkare och distriktssköterskor. Inget hände.

  Jag ringde till Länsstyrelsen och berättade.

  Jag hade förväntat mig att de skulle bli förskräckta och säga - kan vi hjälpa Dig med en anmälan?

  Det gjorde de inte.

  Jag fick i stället höra att nu var väl det viktigaste att få det att fungera ! Jag hade dessförinnan berättat att vanvården hade pågått en längre tid.

  Jag trodde i min enfald att de skulle hjälpa till att göra en anmälan - eller åtminstone uppmuntra mig till att göra en.

  Det här samtalet fick mig att känna att det var meningslöst.

  Sedan beslöt jag mig i alla fall att skicka in tre anmälningar. Saker som jag kunde bevisa för annars skulle ord stå mot ord och mina skulle inte väga tyngst - utan personalens!

  Ingen av anmälningarna ledde till någonting.

  Jag hade också skickat med min dagbok (kopia) - 6 månader, april 2006 - december 2006, för att illustrera hur A:s vård/omsorg såg ut.

  Länsstyrelsen kopierade av de delar som berörde Socialstyrelsen och skickade dem till Umeå. Inte heller där blev det någon reaktion.

  När jag ringde Länsstyrelsen frågade jag hur stor del av deras tillsynsbesök inom äldrevården som var oanmälda. Jag fick då veta att det var 5%! Dessutom gjordes aldrig några tillsynsbesök hemma hos personer med hemtjänst/hemvård - inte ens om man berättade om vanvård.

  Vi lever i en chimär!

  Jag skickade också en anmälan till Länsstyre

 18. Anders S
  Den omfattande avlivningen av äldre dementa med användning av neuroleptika verkar vara allmänt accepterad inom vården, även på sjukhusen t.ex ortopedi som kan ha mycket oroliga patienter med fallskador som smärtar. Man kan få kommentarer från dessa känslokalla monster som ger Risperdal i stil med. "Alla måste vi dö en gång." "Man kan inte leva hur länge som helst." "Du vet väl att han/hon är nollad."

  Möjligen skulle det gå att hejda dödandet om man systematiskt börjar kräva skadestånd från t.ex. läkemedelsförsäkringen. Ekonomiska konsekvenser reagerar de på men moral eller samvete saknar de. GP tar upp frågan också i en ledare: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=444828

 19. vikingmormor
  Jag rekommenderar alla att skaffa ett underskrivet och daterat papper, där den äldre anhöriga kräver att man själv alltid skall tillfrågas avseende vård, läkemedelsändringar etc. Det är inga problem om man har ett sådant papper.
  Vid varje inläggning/vård skall man vid utskrivning se till att man får tillsänt sig en epikris = medicinsk vårdsammanfattning, kan vara värt att också få sjuksköterskepikrisen, kopia på aktiuell lablista för att se om blodproverna är stabila, till sist en läkemdelslista . Har man alltid detta plus att all vård sker i samråd med den friska och förhoppningsvis medicinskt kompetenta släktingen så kan det gå bra.
 20. Anhörig
  Sorry Vikingmormor, det räcker inte. Jag hade ALLT, från fullmakt med underskrift till en mängd epikris och medicinlistor, läkarjournal, sjuksköterskejournal, personalens anteckningar, arbetsterapeutens anteckningar, digitalbilder på skador m m.

  Inga problem för vården att ignorera allt detta.

  Kanske har Yngve Gustafson rätt? (DN-Chatten)

  Anhörig:
  Vad tycker du om lagförslaget "Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (SOU 2006:110)", som bland annat innebär personalens rätt att gömma läkemedel i maten?

  Yngve Gustafson:
  Dagens avsaknad av lagstiftning innebär att gamla demenssjuka människor i praktiken är helt rättslösa då de utan någon kontroll kan låsas in på livstid och ofta tvångsmedicineras. Någon form av kontroll från myndigheter av hur dessa åtgärder används är nödvändigt. Den föreslagna lagstiftningen som tyvärr bara reglerar förhållandena i den kommunala äldrevården har stora brister men kan troligen begränsa missbruket av ovanstående åtgärder.

 21. Anna Nilsson
  Hur kan man göra så här mot våra äldre som skapat vår välfärd med hårt atbete. Så gjordes det med min mamma med, men det visste jag ej om.
  Vi bor i Sverige och det gäller att man ej lever längre än till 50 år... sen är man värdelös och staten måste betala pension etc etc trots pension är intjänade pengar men då blir över till något annat näm ej brukar dessa pengar... Anna
  Gör något innan det är för sent...
 22. Anhörig
  Patientfall Eulalia

  Utdrag ur boken ”Antonovsky inte Maslow – för salutogen omsorg och vård”, P. Westlund & A. Sjöberg, Fortbildningsförlaget, 2005.

  GAMLA MÄNNISKOR KAN spännas fast i bälten, Eulalia Isaksson var en sådan gammal människa som kunde spännas fast. Detta är historien om hur det verkligen var för henne under hennes sista år i livet. Det är också en historia om hur det kunde ha varit.

  Länk

 23. F.d. anhörig
  Tack sign. Anhörig för att Du letade rätt på länken till Patientfall Eulalia.

  Historien tar sin början på sidan 22 i dokumentet.

 24. Anhörig till äldre
  Det är mycket märkligt att äldre med någon form av äldreomsorg skulle vara mest undernärda?

  http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2307811

 25. Modernt änglamakeri...om en gammal mamma
  http://www.kebi.se/k.berminge/mamma1.html

  Ganska lång text - värd att läsa
  Om hur äldrevården drogar ner många gamla så att de förvandlas till hjälplösa vårdpaket, i värsta fall så att de dör i förtid av medicinförgiftning. Min mamma var en av dessa felmedicinerade och felbehandlade åldringar.

  Läs hennes historia. Det kan rädda någon av dina egna gamla anhöriga. Vill vi själva ha det så här när vi blir gamla? "

  "

 26. Gislov
  Hej Doc
  Har idag hört på radion P1 att Evitamin ska vara bra för Alzheimers sjukdom. Min mor var sjuk i denna sjukdom och jag är ständigt rädd att jag själv ska drabbas. Kan jag förebygga detta med E-vitamin och Kokosolja? Innehåller kokosolja E-vitamin?

  Läste också på någon sajt att man kan äta färsk kokosnöt och kokosflinger. Gör det samma nytta som kokosoljan? Äter i möjligaste mån LCHF-kost.

 27. Kicki
  Min farmor råkade ut för nerdrogning på ett ålderhem och blev aldrig sig själv igen efter den behandlingen.
  Detta var över 40 år sen och det har alltså inte blivit bättre, skrämmande
 28. Gislov,
  det var en (liten) observationsstudie, och den kan därför inte visa orsakssamband. Mig veterligen finns ingen bra vetenskap som visar nytta av tillskott av E-vitamin mot just något alls. Det är därför inget jag rekommenderar.

  Det är mycket möjligt att man minskar risken för Alzheimer radikalt med LCHF-kost, eller bara genom att undvika rent socker och stärkelse. Kokosolja kan vara extra bra, enligt en del studier.

 29. Gislov:

  Just E-vitamin är ett praktexempel på en mikronutrient där vetenskapen ger rejält skiftande resultat baserat på kost eller supplementering. Det finns massor av olika tokoferoler och att separera en eller två av dessa i stora doser kan göra mer skada än nytta.

  Så en ökning av E-vitamin i kosten är i så fall att rekommendera. Sötmandel är exempel på en bra källa, att äta lite solroskärnor är heller inget fel tror jag. Visst är dess nivåer av omega-6 högt men inget som i sig omöjliggör en balanserad kost.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg