Bara en burk läsk om dagen ”kan öka risken för hjärtattack med en tredjedel”

iStock_000045307458_Large-1600x1066

Läskdrickare?

Läskdrickande ökar sannolikt signifikant risken för fetma, diabetes och hjärtsjukdom. Detta enligt en nyss publicerad genomgång av tillgänglig vetenskap, från Harvard School of Public Health.

The Telegraph: One can of fizzy drink daily ‘can increase heart attack risk by a third’

Effekten av läskdrickande på hjärtsjukdom är förstås ännu huvudsakligen baserat på statistiska data, så det finns en stor osäkerhet om hur stor effekten är. Men allt som leder till fetma och diabetes ökar sannolikt också risken för hjärtsjukdom, så det är logiskt.

5 kommentarer

 1. Tina
  När ni skriver "läsk", är det då även lightläsk som inkluderas i ordet?
  Svar: #5
 2. Bengt D Nilsson
  Gäller det även juice?
 3. Jaa menee
  Läs diagrammet på sidan från "Red Bull" ner till "Lucozade" så varierar sockerinnehållet ganska mycket.
  Lightläsk? Varför bibehålla sockersuget och dra i sig en massa kemikalier, när det finns vatten.
  Juice kan nog i vissa fall innehålla lika mycket socker som Red Bull.
 4. Irene
  Då är jag körd !
 5. Peter Biörck
  Artikeln som bloggposten hänvisar till handlar inte om lightläsk. Men det betyder ju inte att det är fritt fram och dricka dessa utan risk. ;-)

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg