Team Diet Doctor reser inte till Low Carb Denver

1200px-Denver_skyline

Diet Doctor ställer in deltagandet på konferensen Low Carb Denver, som går av stapeln senare den här veckan, på grund av situationen med coronavirus.

Low Carb Denver är årets största low carb-konferens och vi hade planerat att åka dit med nästan 20 medarbetare, inklusive ett stort videoteam för att genomföra en livesändning av hög kvalitet. Vi skulle också ha en stor utställarmonter.

Det har varit ett tufft beslut att fatta, men vi kan inte delta.

Sannolikt är det ingen i vårt team som skulle bli svårt sjuk, även om vi drabbades av coronavirus, men personer i publiken kan vara känsligare, på grund av ålder eller metabol sjukdom. En stor publik som samlas kan dessutom snabba på spridningen av sjukdomen i samhället i stort och utsätta känsliga människor för risk för allvarlig sjukdom eller död.

Konferensen går av stapeln om bara ett par dagar och en del har redan anlänt till hotellet. Organisatörerna har fattat beslutet att genomföra konferensen samt erbjuda en livesändning. Livesändningen kommer att vara tillgänglig för medlemmar i Diet Doctors Plus, inklusive dig som har gratis provmånad.

Vi uppmanar alla som kan att se på livesändningen hemifrån, istället för att resa dit, för att minimera smittspridning av coronaviruset.

Om coronavirus

Det finns förhoppningsvis ingen anledning att drabbas av panik, men vi måste ha en realistisk hållning till hotet från detta virus. Coronaviruset kommer förhoppningvis inte att drabba unga och friska personer hårdare än en förkylning eller en influensa, men för äldre personer eller personer med en kronisk sjukdom kan det bli dödligt.

Dödligheten kommer sannolikt att landa på 1 %, kanske lägre. Men risken för äldre människor är betydligt högre än så. Vissa beräkningar pekar på att dödsrisken för en 80-åring eller äldre ligger runt 15% – en skrämmande hög siffra.

Viruset tycks därmed vara omkring tio gånger dödligare än vanlig säsongsinfluensa. Dessutom har epidemin tagit fart utan att någon har immunitet, vilket gör att viruset sprids mycket snabbt. Det kan vara århundradets pandemi, möjligen det farligaste virus mänskligheten har stått inför sedan spanska sjukan 1918.

I norra Italien, med en åldrande befolkning och en snabb spridning av viruset, rapporteras redan om en ”tsunami” av patienter som behöver sjukvård. Sjukvårdssystemet är nära att kollapsa, intensivvårdspatienter tas om hand i sjukhuskorridorer.

Det är oerhört viktigt att vi saktar ner spridningen av detta virus för att kapa toppen av svårt sjuka till den mängd patienter vår sjukvård kan hantera utan att bryta samman. Om vår sjukvård kollapsar kommer dödligheten bland äldre och kroniskt sjuka patienter att stiga ytterligare.

Att sakta ner takten på antal smittade kan också göra att fler håller sig friska tills man hunnit få fram effektiva behandlingar och vaccin.

Utvecklingen i Kina visar att det är mycket möjligt att sakta ner eller till och med förhindra spridning, om man inför extrema försiktighetsåtgärder.

Om Low Carb Denver

Diet Doctor är ett hälsoföretag, med trovärdighet och godhet bland våra centrala värderingar. Vårt mål är att underlätta för människor överallt att dramatiskt förbättra sin hälsa.

Om vi skulle bidra till att sprida coronavirus till sårbara personer skulle vi göra raka motsatsen av vad vi står för. Det är alltså mycket tydligt att vi behöver stannar hemma från Low Carb Denver och de internationella resor konferensen hade inneburit.

Låt oss bidra till att förhindra spridningen av coronavirus så mycket vi bara kan.

Dr Andreas Eenfeldt