Mest lästa i BMJ 2017: Mättat fett täpper inte till artärerna

GettyImages-873687296

Mättat fett orsakar inte hjärtsjukdom, slog dr Aseem Malhotra bland andra fast i den mest lästa artikeln av en specialist i BMJ under förra året (av omkring 70).

Kranskärlssjukdomars patogenes och behandling kräver ett paradigmskifte, snarast. Trots en utbredd uppfattning bland läkare och allmänheten är den konceptuella modellen av dietärt fett som slammar igen kärlen helt fel. En banbrytande systematisk översikt och meta-analys över observationsstudier visade inget samband mellan intag av mättat fett och (1) alla typer av dödlighet, (2) kranskärlssjukdom (CHD), (3) dödlighet i hjärtsjukdom, (4) ischaemisk stroke eller (5) typ 2-diabetes hos friska vuxna. På samma sätt när det gäller sekundärprevention av CHD syns ingen fördel när det gäller att reducera fett, inklusive mättat fett, på hjärtinfarkt, kardiovaskulär eller annan dödlighet.

Fokus ska istället vara på livsstilsförändringar. Precis som påpekas, ”hälsosam kost, regelbunden rörelse och reducering av stress kommer att förbättra livskvaliteten samt minska kardiovaskulär och annan död”.

British Journal of Sports Medicine: Saturated fat does not clog the arteries: coronary heart disease is a chronic inflammatory condition, the risk of which can be effectively reduced from healthy lifestyle interventions

Tidigare

Kampen mot felaktiga kostråd fortsätter

Experter: Den vanliga uppfattningen att mättat fett täpper till kärlen är ”helt enkelt fel”

Video om hjärtjukdom

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg