6 kommentarer

 1. Pia
  Hba1c ska INTE sänkas fort! Så mycket skäll jag fick när jag gjorde det. Av läkare och två olika ögonläkare. Och fick skador i ögonen av det. Läkte visserligen ihop på nått år....
  Svar: #2, #4
 2. Fredrik Söderlund
  Detta är ju en intressant pekpinne som dyker upp då och då, men det verkar vara väldigt svårt att få ngn konkret info om vad risken för ögonskador skulle beror på och i vilken takt det är lämpligt att sänka sitt långtidssocker.
 3. Hans
  Kanske också beror på hur man sänker, med kost eller mediciner.
 4. Xiro
  Som jag förstått uppstår skadorna i t ex ögon och njurar p g a att högt blodsocker leder till att mycket socker går in i cellerna, och med blodsockret följer vatten. Sockret kan sedan lämna cellen, men vattnet tenderar att ackumuleras och till slut kan cellen skadas eller dö av detta. (Möjligen finns även en inflammatorisk verkan av det höga sockret, parallellt med vätskeeffekten.)

  Men på andra hållet, när man normaliserar blodsockret - att man på naturlig väg med rätt kost kan normalisera blodsockret så snabbt att det skulle kunna skada ögonen har jag aldrig hört talas om. V v ge mer info!

  Dessutom provar man ju typiskt lågkolhydratkost gradvis, i synnerhet vid diabetes för att kunna hinna anpassa medicineringen. Nä det du nämner om ögonskador låter inte rimligt.

 5. hemul
  Det är väl det man ofta inte gör. De flesta går nog cold turkey. Rekommendationen är ju oftast också att vara så "strikt" som möjligt i början.

  Blodsockret brukar väl sjunka tämligen omgående om man utesluter kolisar. Långtidssockret släpar så klart efter, men frågan är väl hur snabbt den process du beskriver går. Långtidssocker kan ju knappast vara ett mått på det.

 6. Rolf Löfgren
  Hustrun blev konstaterad diabetes 2015-01-20, med HbA1c på 120. Vi gick inför strikt LCHF och 2015-04-20 mättes värdet till 58. Läkaren var mycket nöjd med resultatet.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg