Att börja med LCHF när man har diabetes

Testing blood sugar

Du har alltså diabetes och vill börja med LCHF? Grattis! Det kan vara det enskilt bästa beslut du tagit för din hälsa. Det kan reversera din typ 2-diabetes eller dramatiskt öka kontrollen över ditt blodsocker om du har typ 1-diabetes.

BLI MEDLEM
Hur som helst, du måste veta vad du gör. När du börjar med LCHF behöver du sannolikt sänka dina insulindoser ganska mycket och dessutom omgående.

Att undvika kolhydraterna som höjer ditt blodsocker innebär att du måste sänka doserna av läkemedel som sänker blodsockret. Att ta lika mycket insulin som du gjorde innan du började med LCHF kan resultera i hypoglykemi (lågt blodsocker).

Du måste kontrollera ditt blodsocker ofta när du lägger om kosten och anpassa (sänka) din dos. Detta sker helst under övervakning av en kunnig läkare.

Inga läkemedel

Om du har diabetes och behandlar enbart med kost eller med Metformin endast finns det ingen risk för lågt blodsocker med LCHF. Du kan lägga om kosten på en gång.

Insulin

Som en generell riktlinje kan du behöva sänka dina doser med 30-50% eller mer när du börjar med LCHF.

dpp_img109_blueinjectorpen_hero_690x345_630x3151

Olyckligtvis finns det ingen möjlighet att i förväg känna till hur stora doser som krävs. Du måste kontrollera ditt blodsocker regelbundet och anpassa (sänka) dina insulindoser. Detta sker helst under övervakning av en kunnig läkare.

En generell regel är att det är bättre att ligga lite lågt med doseringen och ta mer insulin senare om det krävs. Det brukar fungera fint. Om du istället överdoserar insulin och får lågt blodsocker måste du snabbt äta eller dricka mer kolhydrater och det reducerar självklart effekten av kosten.

Insulin och typ 1-diabetes

Råden om insulin ovan gäller generellt för typ 1-diabetiker också. LCHF kan fungera fantastiskt när det gäller att ta kontrollen över sin diabetes och få stabilt blodsocker. Det resulterar i mycket färre och mildare svängningar i din blodsockerkurva (när ditt insulin är väl inställt).

Om du regelbundet känner av lågt blodsocker måste du överväga att sänka dina insulindoser.

Ett varningens ord: strikt LCHF resulterar i ketos, ett helt normalt fysiologiskt tillstånd. En mycket strikt LCHF som också begränsar protein till måttliga nivåer kan resultera i höga, men fortfarande fysiologiska, ketonvärden (>1,5 mmol/l). Det fungerar alldeles utmärkt för friska personer, men för dig med typ 1-diabetes betyder det att du är obekvämt nära ketoacidos. Allt som krävs är att du glömmer en insulinspruta eller två, eller att insulinpumpen krånglar för att det ska sluta med att du blir mycket sjuk och måste söka vård.

Därför är det förmodligen bäst att hålla sig till en måttlig variant av LCHF om om du har typ 1-diabetes, med ett minimum på 20-50 gram kolhydrater per dag. Den här tvåveckorsutmaningen innebär strikt LCHF med under 20 gram kolhydrater per dag. Att lägga till exempelvis en frukt eller två om dagen är förmodligen klokt. Bara för att vara på den säkra sidan.

Insulinfrisättande läkemedel

Sulfonylureas

Vissa läkemedel för typ 2-diabetes fungerar genom att få bukspottkörteln att frisätta mer insulin. De kan också resultera i lågt blodsocker på LCHF, även om risken är mindre än med injicerat insulin.

Denna läkemedelsgrupp kallas sulfonureider och inkluderar Mindiab, Daonil och Glibenklamid.

Du kan behöva sänka dosen eller till och med sluta med läkemedlet, eftersom du snabbt kan bli för frisk för det. Diskutera detta med din läkare i förväg.

BLI MEDLEM

Metformin

Metformintabletter kan tas när du äter LCHF. Det finns ingen risk för lågt blodsocker om du bara står på Metformin.

GLP-1-analoger (t ex Victoza) och DPP4-hämmare (t ex Januvia)

Dessa läkemedel leder sällan till lågt blodsocker på LCHF, men var observant och kontrollera ditt blodsocker ofta. Om nödvändigt, diskutera med din läkare.

Hämmare av SGLT2 (t ex Forxiga)

Dessa läkemedel är ett bra sätt att behandla typ 2-diabetes, men en känd biverkning är att de ökar risken för ett farligt tillstånd som heter ketoacidos. Det är troligt att den risken kan vara högre på LCHF. Fortsätt med försiktighet och diskutera med din läkare.

Om du får symptom på ketoacidos som extrem törst, illamående, kräkningar, förvirring etc. ska du sluta medicinera, äta kolhydrater och genast kontakta vården.

Lär dig mer

Hur du kan normalisera ditt blodsocker

Kom igång med LCHF – en tvåveckorsutmaning

Video:
Losing Weight and Reversing Diabetes – Maureen Brenner
How to Cure Type 2 Diabetes – Dr. Jay Wortman
Diet & Diabetes – How to Normalize Your Blood Sugar
The Perfect Treatment for Weight Loss and Diabetes – Dr. Jason Fung
ENDAST MEDLEMMAR
The 2 big lies of type 2 diabetes – Dr. Jason Fung
A Revolutionary Treatment of Type 1 Diabetes – Hanna Boëtius