Lågkolhydratkost uppmärksammas i SvD

Concept for unhealthy or toxic substances in food like solanin or pesticide residues with skull warning sign on raw potatos on black background

”Lågkolhydratkost: bästa dieten – eller livsfarligt?” Så lyder rubriken i en artikel som nyligen publicerades i SvD.

I en intressant artikel som SvD nyligen publicerat läggs för- och motargument fram huruvida LCHF och ketogen kost är hälsosamt eller inte.

Artikeln betonar inledningsvis att det finns gott om vittnesmål från personer som menar att LCHF och keto verkligen fungerar, vilket de baserar på den undersökning SvD själva genomförde 2017 gällande svenskars matvanor. Bland de 32 % som uppgav att de följde en diet hamnade LCHF på en ohotad förstaplats.

Trots att forskningen enligt vetenskapsmagasinet New Scientist sedan 90-talet pekat mot att lågkolhydratkost är minst lika bra – och oftast lite bättre för viktnedgång jämfört med fettsnål kost, är LCHF fortfarande kraftigt utskälld av läkare och forskare som menar att kosten är farlig för vår hjärthälsa.

Detta föranleder artikelns huvudsakliga frågeställning – vad säger egentligen vetenskapen?

Som argument för att LCHF fungerar lyfter SvD bland annat den forskningsöversikt som publicerades i The American Journal of Clinical Nutrition 2015, som visar att människor som äter proteinrik kost (en viktig del av LCHF) blir mättare och får dämpad aptit. Detta i sin tur kan förklara varför LCHF är effektivt för viktminskning.

I artikeln lyfts även att LCHF och ketogen kost visat sig vara en effektiv behandling för personer med typ-2 diabetes samt för barn och vuxna med epilepsi. Det finns även studier som visat lovande resultat vid cancerbehandling och för personer med mild Alzheimers, men här krävs mer forskning för att vi med säkerhet ska veta vad de betyder.

Vidare lyfter artikeln i SvD även SBU:s, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, undersökning från 2013 av kostråd vid fetma som konstaterade att lågkolhydratkost ger snabbare viktnedgång vid fetma än fettsnål kost. Slutsatser som ansågs kontroversiella då studier länge kopplat lågkolhydratkost till ökad dödlighet i bland annat hjärt-och kärlsjukdom, där framförallt mättat fett pekats ut som boven.

Trots att flera studier, som bland annat den stora Pure-studien med 135 000 deltagare från 18 länder som publicerades i The Lancet 2017, tyder på att det varken är mängden fett eller konsumtion av mättat fett som är problemet, kvarstår de allmänna kostråden gällande mättat fett. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör ”högst en tredjedel av allt fett vi äter, eller 10 % av all energi vi får i oss” komma från mättat fett.

Kopplat till debatten om mättat fett lyfter SvD en studie som publicerades i The Lancet 2018 som undersökte data från 15428 deltagare som följts från slutet av 1980-talet fram till 2017, som visade att dödligheten var högre bland deltagare med lågt kolhydratintag. Den ökade dödligheten sågs främst bland de som åt mer fett och protein från nötkött och kyckling, men personer som istället bytte ut kolhydraterna mot nötter och grönsaker hade lägre dödlighet. Resultatet visade även en högre dödlighet bland de deltagare som konsumerade mycket kolhydrater, där ett måttligt intag runt 50-55 % av det totala kaloriintaget var kopplat till lägst total dödlighet.

Ytterligare kritik mot LCHF och huruvida kosten är hälsosam eller ej kommer bland annat från Ingrid Larsson, docent och klinisk näringsfysiolog vid Sahlgrenska universitets­sjukhuset, som anser att kolhydrater är viktigt för att inte tankeverksamheten ska bli långsammare. Hon är även av åsikten att ketogen kost är svår att efterleva i vardagen och menar ”att mixtra för mycket, att vara extrem i alla ändar, oftast inte är hälsosamt i längden”.

Artikeln avslutar med påståendet att många experter idag är överens om att för de allra flesta är den hälsosammaste maten en i huvudsak växtbaserad kost med mycket grönsaker och fibrer – något som går stick i stäv med LCHF som kan bestå av mycket kött och mejeriprodukter. De lyfter dock även komplexiteten, där det är skillnad på kolhydrater och kolhydrater samt fett och fett, där varken alla kolhydrater eller alla fetter är likvärdiga.

Det handlar om kvaliteten på kolhydraterna och kvaliteten på fettet. Den komplexiteten är viktig att förstå. Ersätter man fiberrika kolhydrater med bacon och smör, så tar man bort fiber och ersätter det med mättat fett – vilket leder till ökade blodfetter. Därmed inte sagt att lågkolhydratkost i sig är ohälsosam.

Huruvida LCHF är den bästa dieten – eller livsfarligt, som rubriken är formulerad får vi aldrig något riktigt svar på. Enligt Christel Larsson som intervjuas i artikeln är detta på grund av bristen på långtidsstudier av hög kvalitet. Utifrån dagens kunskapsläge är det enligt henne svårt att säga hur lågkolhydratkost påverkar på lång sikt. Christel framhåller också att det är ytterst märkligt att man inte satsar mer på forskning om hur hälsosamma matvanor kan främja hälsa, då mat är något alla äter och utgör en stor riskfaktor för sjukdom och tidig död.

Något som dock står klart, som också betonas i artikeln, är att allt fler lider av livsstilsrelaterade sjukdomar som fetma och typ 2-diabetes där det är av stor vikt att hitta lösningar. Sedan 1995 har fetman i Sverige ökat med 86 % och svår fetma med 158 %, vilket en studie från 2020 på nära en halv miljon svenskar visar.

För att läsa hela artikeln, klicka dig vidare här:

SvD: Lågkolhydratkost: bästa dieten – eller livsfarligt?

Även om vi aldrig får några konkreta svar i artikeln huruvida LCHF är hälsosamt eller inte, framkommer det några intressanta argument som vi ofta får höra från personer som är kritiska. Sambandet mellan mättat fett och hälsa är något som vi många gånger diskuterat och hänvisar då till en mängd källor som kan påvisa bristen på solid data som stöder faran med mättat fett. Mer om vad vetenskapen säger gällande mättat fett hittar du i följande evidensbaserade guide: En guide om mättat fett.

Gällande Ingrid Larsson kommentar om att lågkolhydratkost försämrar tankeverksamheten och att hjärnan inte klarar sig utan kolhydrater, finns det forskning som tyder på raka motsatsen. På strikt LCHF behöver hjärnan nämligen inte kolhydrater från kosten. Istället drivs hjärnan av ketoner tillsammans med en mindre mängd glukos som syntetiseras av din lever. Mer om det kan du läsa i vår guide: Behöver hjärnan kolhydrater? En vanlig upplevd hälsovinst som ketogen kost kan medföra är till och med förbättrad mental skärpa.

Att LCHF går ”stick i stäv” med vad många experter menar är den hälosammaste kosten – mycket grönsaker och fibrer – och att LCHF i huvudsak består av mycket kött och grädde – är nödvändigtvis inte sant och känns något föråldrat. I grunden handlar LCHF om att äta riktig mat av naturliga råvaror där du enkelt baserar dina måltider på val av protein, grönsaker och lägger till naturliga fetter som smör eller olivolja för att förhöja smaken och öka mättnadskänslan.

Ett minskat kolhydratintag behöver inte betyda en ökning av animaliska livsmedel och rött kött. Det går alldeles utmärkt att både äta en helt vegetarisk, samt mejerifri LCHF. Gällande fibrer har vi i en hel guide om LCHF-vänliga råvaror med högt fiberinnehåll. Och äter du animaliska livsmedel och rött kött finns det svag evidens för att detta skulle vara ohälsosamt.

Ketogen kost och LCHF kanske inte passar alla. De kan finnas nackdelar och för vissa kan det vara svårt att följa kosten långsiktigt. Däremot stöds de slutsatserna inte enhetligt av vetenskapen. För många kan ketogen kost och LCHF vara det bästa tillvägagångssättet. Även om bevisen inte är perfekta eller avgörande för hela befolkningen, finns det stark evidens för att kosten gynnar viktminskning samt förbättrar hälsa och prestation, vilket har visats i över 50 studier.1

På Diet Doctor vill vi hjälpa dig att må bättre genom hälsosamma kostvanor baserat på lågkolhydratkost. Vårt mål är att hitta den mest pålitliga vetenskapen och den mest användbara kunskapen om hälsa. För att läsa mer om vad vetenskapen egentligen säger – se vår guide: Vetenskapen bakom LCHF och keto. Du kan också läsa mer i denna guide om vanliga farhågor kring LCHF.

Är du nyfiken och själv vill du börja med LCHF och ge din kropp optimal näring, samtidigt som du håller både vikt och blodsocker under kontroll? Börja med att läsa vår evidensbaserade guide LCHF för nybörjare samt spana in alla våra utsökta recept. Du kan även gå med i vår tvåveckors LCHF-utmaning för enklast möjliga start.

Tidigare

Bristfällig analys pekar på att hälsovinsterna med LCHF försvinner efter sex månader

Hur förutbestämda uppfattningar kan påverka vetenskapliga tolkningar

Guide: Vetenskapen bakom LCHF och keto

Mer

 1. Vetenskapliga studier visar genomgående att LCHF och ketogen kost är effektivare gällande viktminskning och förbättring av vissa hälsomarkörer jämfört med andra kostupplägg.

  Detta har visats i flera metaanalyser av högkvalitativa studier, till exempel i denna:

  The British Journal of Nutrition 2016: Effects of low-carbohydrate diets v. low-fat diets on body weight and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomised controlled trials [stark evidens] Läs mer

  Här är två högkvalitativa randomiserade kontrollerade studier (RCT) som visar detta:

  New England Journal of Medicine 2008: Weight loss with a low-carbohydrate, mediterranean, or low-fat diet [måttlig evidens]

  Annals of Internal Medicine 2014: Effects of low-carbohydrate and low-fat diets: a randomized trial [måttlig evidens]

  Fler studier (över 50 st): Vetenskapen bakom LCHF och keto