Rött kött – är det hälsosamt?

Är rött kött hälsosamt eller skadligt? Kan du njuta fritt av det när du äter LCHF och ketogen kost, eller bör du begränsa ditt intag?

Beroende på vilken expert du frågar får du troligen helt olika svar på dessa frågor.

Finns det ett starkt samband mellan rött kött och hjärtsjukdom, cancer eller andra sjukdomar? Innebär regelbunden konsumtion att din livslängd förkortas och att du riskerar problem med hälsan?

I den här guiden tar vi upp vad vi i dagsläget vet om rött kött så att du kan ta ett välgrundat beslut om du ska inkludera det i din kost och om du gör det – hur mycket du bör äta.

Disclaimer: Effekterna av kött på människans hälsa är kontroversiella och bevisen för långsiktiga hälsoeffekter är oklara.

Den här guiden är ett försök att sammanfatta vad som är känt i dagsläget. Den är skriven för vuxna som har funderingar kring köttkonsumtion och hälsa.

Diskutera alla livsstilsförändringar med din läkare. Fullständiga användarvillkor


Vad är ”rött kött”?

Rött kött är kött från däggdjur. När det är rått är det vanligtvis mörkt i färgen, då det innehåller mycket myoglobin, det järnrika protein som lagrar syre i djurmuskler. Nöt, fläsk, lamm, kalv, get, bison, hjort och annat vilt ingår i kategorin rött kött.

Termen ”rött kött” kan ändå vara lite förvirrande. Kalv- och griskött är ofta ljust till färgen, medan anka, samt även lax och vissa andra fiskar, är rödaktigare. När kött diskuteras från en näringsmässig utgångspunkt, avser ”vitt kött” fågel och fisk, då dessa innehåller mindre myoglobin och järn än rött kött.

Rött kött kan vara färskt eller processat. Färskt rött kött är exakt vad det låter som: kött som inte innehåller några tillsatser, som kräver kyla och måste konsumeras inom några dagar efter tillagning.

Begreppet processat rött kött är bredare och avser kött som bearbetats genom att ha saltats, konserverats, rökts, behandlats med konserveringsmedel etc. Bacon, salami, korv och torkat kött är några exempel.

Hållbarheten på processat kött har ett brett spann; vissa produkter håller endast några dagar i kylskåp, torkat och konserverat kött är ätbara i många månader och ibland även år när det lagras i rumstemperatur. I visst processat kött har enbart salt tillsats, medan andra kan innehålla socker, stärkelse, olika fyllnadsmedel och kemikalier som till exempel nitrit.


Fördelar med att äta rött kött

Animalier är en viktigt del av vår evolutionshistoria och har troligen spelat en mycket viktigt roll för människans utveckling. Det anses till och med vara anledningen till att vi utvecklade den stora och komplexa hjärna som är unik för oss människor.1 Vi kan mycket väl vara genetiskt programmerade att njuta av smaken och texturen av kött från en mycket tidig ålder.

Förutom att vara gott och mättande, har rött kött många näringsmässiga fördelar:

 • Högkvalitativt protein: 100 gram rött kött innehåller ungefär 20-25 gram protein, beroende på hur mycket fett det innehåller (magrare styckningsdetaljer har högre andel protein). Precis som ägg, mejeriprodukter och andra animaliska livsmedel, är proteinet i rött kött komplett, det vill säga att det innehåller alla nio essentiella aminosyror i den mängd din kropp behöver2 Lär dig mer om protein:

  Eggs_dark_gray_background

  Protein och LCHF

  Guide Protein är en av tre makronutrienter som finns i vår mat (de två andra är fett och kolhydrater) och är mycket viktigt för våra kroppar. I denna guide hittar du allt du behöver veta om protein när man äter LCHF.

 • Ett flertal vitaminer och mineraler: Rött kött är en ypperlig källa till många viktiga mikronutrienter, inklusive vitamin B12, niacin, selen, zink och kalium.
 • Hemjärn: Allt rött kött är rikt på hemjärn som din kropp absorberar lättare än det järn som finns i växter. Att regelbundet äta rött kött kan hjälpa dig att öka din järndepå och förebygga järnbrist.3
 • Kan hjälpa till att bevara muskelmassan: Det är ett olyckligt faktum att vi på grund av hormonella och andra fysiologiska förändringar normalt förlorar muskler när vi åldras. En studie visade att äldre kvinnor som konsumerade 160 gram rött kött sex dagar i veckan i kombination med styrketräning ökade sin muskelmassa och styrka mer än jämförelsegruppen som enbart ägnade sig åt styrketräning.4 Liknande förbättringar har setts i studier på unga och medelålders män som konsumerade nötkött och triathleter som tog nötköttsbaserade tillskott, jämfört med män i samma ålder som var lakto-ovo-vegetarianer eller åt vasslebaserade kosttillskott under styrketräning.5
 • Kan vara till hjälp för att förhindra svaghet: En nyligen genomförd studie av äldre kvinnor fann att konsumtion av en större mängd protein, inklusive rött kött, var kopplad till en minskad risk för svaghet, styrkeförlust och andra förändringar som ofta sker i samband med åldrande.6


Vad säger vetenskapen om köttets potentiella faror?

Media har under de senaste åren rapporterat om studier som visar ett samband mellan att äta mycket rött kött och ökad risk för cancer och hjärtsjukdom. Vissa artiklar har till och med slagit fast att kött helt enkelt ”dödar oss.”

Men hur starka är dessa samband? Dessutom – kan man förlita sig på att resultaten från några få observationsstudier ger oss en sanningsenlig bild av köttets sanna effekter på hälsan utan att beakta all annan tillgänglig forskning? Låt oss ta en titt på den existerande forskningen på rött kött och sjukdom och utvärdera styrkan på evidensen.


Rött kött och cancer

International Agency for Cancer Research (IARC) publicerade i oktober 2015 ett pressmeddelande som klassificerade processat kött som ”cancerframkallande” och rött kött som ”troligen cancerframkallande” hos människor. Trots att resultaten från studier där man undersökt sambandet mellan kött och cancer definitivt blandats ihop.

 • Cancer (förutom kolorektal): Forskare har genom stora systematiska genomgångar och metaanalyser av observationsstudier funnit att om det fanns en ökad risk med att äta rött eller bearbetat kött var den mycket svag eller inte alls förknippad med att utveckla mag-, matstrupe-, bröst- eller prostatacancer.7 (Om ett samband över huvud taget existerade, var riskförhållandena omkring 1,18 till 1,2, vilket innebär endast en liten ökning av risken, vilket kunde ha hänförts till flera faktorer. Som jämförelse har cigarettrökning ett riskförhållande på 3,0, vilket betyder att människor som röker är tre gånger mer benägna att få cancer än de som inte röker.)
 • Kolorektalcancer: Den överlägset vanligaste cancerformen som studerats i förhållande till rött kött, kolorektalcancer, har i systematiska genomgångar av observationsforskning visat sig ha ett mycket svagt samband (riskförhållande under 2) med ett högt intag av rött kött.8 I vissa fall har detta samband kopplats till heterocykliska aminer (HCA) och andra potentiellt skadliga föreningar som bildas när kött tillagas i höga temperaturer.9 Hemjärnet som finns i rött kött har också föreslagits vara en möjlig riskfaktor för ökat samband, baserat på djurförsök.10 Dock har andra studier misslyckats med att visa på ett samband mellan intag av dessa ämnen och utvecklingen av kolorektalcancer.11

Vissa forskare har påpekat att ett tydligt förhållande mellan rött kött och koloncancer inte kan fastslås på grund av svaga korrelationer och de olika fynd som gjorts i studierna. De noterar att många andra livsstilsfaktorer förutom köttintag faktiskt kan påverka resultaten, såsom ett högt socker- och/eller alkoholintag, rökning, minskad fysisk aktivitet – eller till och med någon annan kostfaktor.12 Några av dessa faktorer kan bidra till den senaste tidens globala ökning av kolorektalcancer bland personer under 40 år. Generellt sett är unga personer idag inga storkonsumenter av kött. Faktum är att de tenderar att anamma en vegetarisk eller vegansk livsstil i större utsträckning än äldre.

Som en illustration till hur svagt och osäkert det potentiella sambandet mellan rött kött och tjocktarmscancer verkar vara, fann en stor brittisk studie, som tittade på förhållanden mellan näring och cancer, fler fall av kolorektalcancer hos vegetarianer jämfört med köttätare.13

Till skillnad från den stora mängden svag observationsforskning som existerar, finns mycket lite experimentell forskning om konsumtion av rött kött och koloncancer, åtminstone på människor. En studie på personer med prekancerösa kolonpolyper fann att en drastisk minskning av konsumtionen av rött kött under en fyraårsperiod INTE minskade risken för återfall av polyper.14

Dessutom fann man år 2017, vid en systematisk översyn av dessa experimentella studier, att köttmängderna i dem ofta var mycket större än vad de flesta äter och att många inte inkluderade potentiellt skyddande livsmedel som vanligtvis konsumeras i hälsosam, balanserad kost.15


Rött kött och hjärtsjukdom

En del studier har hävdat att de visat ett samband mellan att äta mycket rött kött och en ökad risk för hjärtkärlsjukdom, även om resultaten här, återigen, inte varit övertygande.

I några omfattande granskningar och metaanalyser av observationsstudier har rött kött visats ha ett svagt samband med hjärtsjukdom och hjärtkärlrelaterad död.16 I en genomgång från 2010 fann man att konsumtion av processat kött hade ett svagt samband med ökad risk för hjärtsjukdom, medan rött kött inte hade det.17 En annan genomgång visade att konsumtion av en stor mängd rött kött var förknippat med en något förhöjd risk för att få stroke, men det var inte förknippat med en ökad risk för stroke-relaterad död.18

Andra större genomgångar har misslyckat med att finna något samband alls mellan rött kött och ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom (även kallad kranskärlssjukdom), den vanligaste formen av hjärtkärlsjukdom.19 Och nyligen visade en metaanalys av randomiserade kontrollerade studier (vilket anses vara evidens av högsta kvalitet) att konsumtion av tre eller fler portioner rött kött per vecka inte hade några negativa effekter på hjärtkärl-riskfaktorer som kolesterol, triglycerider eller blodtrycksvärden.20

Under många år har hälsomyndigheter rekommenderat att vi ska välja magert kött, framför marmorerat kött och andra styckningsdetaljer som har ett högt innehåll av mättat fett, för att skydda hjärthälsan. Detta råd kan dock vara missvisande, då det inte finns någon stark och övertygande evidens för att konsumtion av mättat fett bidrar till hjärtsjukdom.

En annan oro kring rött kött är att det kan höja nivåerna av trimetylamin-N-oxid (TMOA) i kroppen, något som vissa forskare tror kan öka risken för hjärtsjukdom. Vad som ofta inte nämns är att konsumtionen av många andra livsmedel – inklusive vegetabilier – ger samma effekt. Kardiologen Bret Scher, skribent här på Diet Doctor, skrev om de oklara bevisen för ett samband mellan TMAO och hjärtkärlsjukdom, där han hänvisar till en nyligen genomförd studie: ”Baserat på dessa blandade fynd överlägger juryn fortfarande, och vi har många anledningar att ifrågasätta vikten av förhöjd TMAO som en oberoende riskmarkör eller orsaksfaktor för hjärtsjukdom.”21


Rött kött och insulinresistens

Vissa studier menar att regelbunden konsumtion av rött kött kan öka risken för diabetes och andra tillstånd som karaktäriseras av insulinresistens.

 • Diabetes: Flera stora genomgångar av observationsstudier har funnit svaga samband mellan regelbunden konsumtion av rött kött och processat kött och diabetesrisk.22
 • Fetma och metabolt syndrom: En systematisk genomgång från 2014 visade på ett svagt samband mellan rött kött och fetma, men ett mycket starkare mellan rött kött och högt midjemått.23 Analyser av data från PREDIMED-studien — en stor studie som undersöker hälsorelaterade effekter av medelhavskost — fann att de personer som rapporterade högst intag av rött kött var mer än dubbelt så benägna att utveckla metabolt syndrom och åtta gånger så benägna att vara centralt överviktiga (definieras som ett mycket högt midjemått) än de som rapporterade den lägsta köttkonsumtionen.24Detta samband kvarstod även efter att forskare gjorde justeringar för deltagarnas självrapporterade rökning, alkoholkonsumtion, kaloriintag och fysisk aktivitet25Å andra sidan fann en välkontrollerad studie med överviktiga och feta personer att inkluderandet av 500 gram (cirka 5 portioner) magert rött kött per vecka som en del av medelhavskost, resulterade i samma eller större viktminskning och minskning av metabola riskfaktorer, jämfört med att följa samma grundläggande diet men äta mycket mindre rött kött.26
 • Gikt: En plågsam variant av artrit som karaktäriseras av höga nivåer av urinsyra i blodet (hyperurikemi). Personer med gikt råds vanligen att strikt begränsa mängden rött kött de konsumerar. En nyligen genomförd systematisk genomgång av 19 observationsstudier fann att rött kött endast hade ett svagt samband med gikt och förhöjda urinsyranivåer, medan intag av alkohol och fruktos befanns ha starkare samband med båda dessa tillstånd.27


Rött kött och samtliga orsaker till död

Det kan vara svårt att räkna alla de gånger du hört att regelbunden konsumtion av rött kött kan förkorta ditt liv. Även om forskare i flera studier kan ha kommit till slutsatsen att ett högt intag av rött kött kan länkas till död av alla orsaker, har sambanden alltid varit mycket svaga, med riskförhållanden konstant under 1,4.28

Dessutom fann man vid en genomgång från 2013 av kostvanor bland asiater inte något samband med ökad risk för dödsfall bland konsumenter av rött kött, utan tvärtom en något lägre risk för död i hjärtkärlsjukdom hos män och cancerdödlighet hos kvinnor som rapporterade det högsta intaget av kött.29

Video om kött

Fem fakta att tänka på angående evidensen

När du upprepade gånger får höra att det är ohälsosamt att äta rött kött och att det möjligen kan förkorta ditt liv är det helt förståeligt att du blir orolig. Men ha nedanstående i åtanke.

 1. Observationsdata: Det finns flera problem med studier som visar på ett samband mellan rött kött och sjukdomsrisk, först och främst att de grundar sig på just observationer och inte experimentella data. Observationsstudier kan dra slutsatsen att det finns ett samband mellan ett beteende (som köttätande) och ett utfall (som cancer eller hjärtsjukdomar), men om korrelationerna mellan de två inte är extremt starka (riskförhållande högre än 3) och konsekventa i ett flertal studier, går det inte att dra några slutsatser utifrån dem. Alltför många andra faktorer kan påverka resultaten. Rött kött utses till exempel ofta till boven i dramat, oavsett den totala kvaliteten och sammansättningen av kosten. Har en person som vanligtvis äter en middag med 150 gram biff, sallad och kaffe med grädde samma risk att bli sjuk som någon som vanligtvis äter samma mängd biff med pommes frites, en läsk och en söt efterrätt? Det verkar mycket osannolikt.
 2. Frågeformulär om matvanor: Ett annat stort problem med observationsstudier är den vanliga metoden att använda frågeformulär för att bedöma hur mycket rött kött som faktiskt konsumeras. De förlitar sig på att personer minns exakt vad de ätit och är notoriskt opålitliga.30 Dessutom besvaras frågeformuläret vanligtvis bara några få gånger under en lång studieperiod. Uppenbarligen kan en persons kost förändras drastiskt inom en femårsperiod, även om det vore möjligt att rapportera matintag med hundra procents noggrannhet.
 3. Allt processat kött är inte lika: Det varnas ofta för processat kött, men att klumpa ihop allt bearbetat kött när man bedömer risken är inte riktigt. Även om många processade produkter är tillverkade av kött av dålig kvalitet och har ohälsosamma ingredienser, innehåller andra, som rökt och saltat/rimmat kött, få tillsatser och kan vara ganska näringsrika. Även om korrelationerna är starkare för processat kött än färskt kött, är de överlag fortfarande extremt svaga.
 4. Hälsosamma personer: När rött kött fått ett så dåligt rykte som under de senaste decennierna, spelar den inställning hälsosamma personer har också in. Många människor som följt varningarna de senaste åren om att äta lite eller inget rött kött, följer även råd om att träna regelbundet, undvika snabbmat och minska alkoholintag. Sådana människor tenderar också att inte röka och anammar andra beteenden som bevisats vara hälsosamma. De tenderar också att ha högre utbildning, bättre jobb och tjäna mer pengar. Den minskade sjukdomsrisken hos dessa individer beror mer sannolikt på hälsosammare livsstil överlag och gynnsammare socioekonomiska faktorer, som alla har kopplats till bättre hälsa, än på lägre konsumtion av rött kött.
 5. Få randomiserade kontrollerade studier på människor: Tyvärr har det gjorts mycket få randomiserade kontrollerade studier på människor som äter rött kött och deras hälsa. De som gjorts tyder på att ett regelbundet intag av rött kött inte verkar skada vår hjärthälsa.31

Vid det här laget har vi många observationsstudier som i nästan samtliga fall visar mindre övertygande samband mellan rött kött och sjukdomsrisk och ibland inget samband alls mellan de två.

På grund av bristen på högkvalitativ forskning inom detta område är det svårt att säkert veta om en regelbunden konsumtion av rött kött kommer att försämra eller till och med förbättra din hälsa och livslängd.


Hälsosamma val för köttätare

Även om det inte finns tillräckligt med evidens för att betrakta rött kött som skadligt, kan dessa alternativ potentiellt vara bäst för både din egen och vår planets hälsa.

 • Välj färskt istället för processat:  Liksom andra typer av mat är färskt kött vanligtvis ett bättre väl än processat eftersom det inte innehåller konserveringsmedel eller tillsatser. Om du äter processat rött kött, leta efter produkter utan socker, fyllnadsmedel och andra tvivelaktiga ingredienser.
 • Undvik att bränna vid eller tillaga köttet för länge: Även om evidensen i dagsläget inte är övertygande kan de heterocykliska aminerna (HCA) som bildas när kött tillagas vid höga temperaturer eller blir bränt möjligen öka risken för cancer, särskilt koloncancer. Njut av dina hamburgare och biffar tillagade medium eller mindre genomstekta.
 • Om möjligt, välj rött kött från naturligt uppfödda djur: Gräsbetande djur har bättre omega-3-fettsyra, konjugerad linolsyra (CLA) och högre antioxidantprofil än djur uppfödda på spannmål.32
 • Gör miljövänliga och hälsosamma val av rött kött: Lär dig mer i Anne Mullens serie i tre delar (på engelska), The green keto meat eater:

Sammanfattningsvis: ska du äta rött kött?

Det beror helt och hållet på dina personliga preferenser och övertygelser.

Om du inte gillar smaken av rött kött eller inte vill äta djur, behöver du inte känna att du måste äta rött kött eller överhuvudtaget något kött alls. Du kan fortfarande njuta av fördelarna med en kolhydratbegränsad livsstil genom att följa en välbalanserad kost som inte innehåller rött kött, fågel eller fisk och i stället äta vegetarisk LCHF:

DD_vegetarian_keto_16-9

Hälsosam och hållbar vegetarisk LCHF

Guide Är du vegetarian och intresserad av att uppleva de många fördelarna med ketogen kost? Vegetarisk LCHF är helt klart genomförbart. Men, det finns några potentiella hälsoproblem att vara medveten om. Läs vidare för att lära dig hur man lägger upp en vegetarisk ketogen kost på ett hälsosamt och hållbart sätt.

Om du dock undviker eller begränsar intaget av rött kött för att du är orolig för dess hälsoeffekter, bör du kanske tänka om. Även om det kan vara svårt att ignorera de många negativa budskapen om rött kött, är vetenskapen kring hälsoeffekterna svag, om ens avgörande alls. Det är också svårt att tro att mat som människan utvecklats på och våra förfäder ätit i miljoner år, helt plötsligt skulle vara skadlig.

Intressant nog, trots att rött kött klassificeras som ”sannolikt cancerogen”, rekommenderar American Institute for Cancer Research att man konsumerar upp till 510 gram per vecka (cirka fem, sex portioner per vecka), även om de rekommenderar att man väljer magra detaljer och helt undviker processat kött. American Heart Association rekommenderar liknande för konsumtion av rött kött.

Sammantaget är evidensen mot rött kött mycket svag; noggrannare experimentell forskning är nödvändig för att fastslå dess hälsoeffekter, särskilt när de ingår i en hälsosam kosthållning baserad på olika livsmedel. Att låta rött kött vara en del av kosten ger dig högkvalitativt protein och många viktiga näringsämnen i ett smakfullt och mättande format.


Lär dig mer

Video

Nina Teicholz: Rött kött och hälsa
 
Dr Peter Ballerstedt: Gräsbetesdjur och hälsa

Artikel

Dr Jason Fung: Därför kommer rött kött inte att ta kål på dig

/ Franziska Spritzler, leg dietist


 1. Journal of Nutritition 2003: The critical role of animal source foods in human (Homo) evolution [översiktsartikel, ograderad]

 2. Journal of Sports Science Medicine 2005: Protein – Which is best? [översiktsartikel, ograderad]

 3. Nutrients 2016: Is higher consumption of animal flesh foods associated with better iron status among adults in developed countries? A systematic review [måttlig evidens]

 4. American Journal of Clinical Nutrition 2014: Protein-enriched diet, with the use of lean red meat, combined with progressive resistance training enhances lean tissue mass and muscle strength and reduces circulating IL-6 concentrations in elderly women: a cluster randomized controlled trial [RCT; måttlig evidens]

 5. Konsumerade kött

  American Journal of Clinical Nutrition 1999: Effects of an omnivorous diet compared with a lactoovovegetarian diet on resistance-training-induced changes in body composition and skeletal muscle in older men [icke-randomiserad studie; svag evidens]

  Köttbaserade tillskott

  Journal of American College of Nutrition 2017: Effects of supplementation with beef or whey protein versus carbohydrate in master triathletes [randomiserad undersökning; måttlig evidens]

 6. European Journal of Nutrition 2019: Higher protein intake is associated with a lower likelihood of frailty among older women, Kuopio OSTPRE-Fracture Prevention Study [observationsstudie; mycket svag evidens]

  Sambandet stöds också av den här interventionsstudien:

  American Journal of Clinical Nutrition 2014: Protein-enriched diet, with the use of lean red meat, combined with progressive resistance training enhances lean tissue mass and muscle strength and reduces circulating IL-6 concentrations in elderly women: a cluster randomized controlled trial [RCT; måttlig evidens]

 7. Mage

  Oncotarget 2017: Red and processed meat consumption and gastric cancer risk: a systematic review and meta-analysis [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  Matstrupe

  Nutrition Review 2013: Meat, fish, and esophageal cancer risk: a systematic review and dose-response meta-analysis [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  Bröst

  International Journal of Cancer 2018: Consumption of red and processed meat and breast cancer incidence: A systematic review and meta-analysis of prospective studies [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  European Journal of Cancer 2018: Red and processed meat consumption and breast cancer: UK Biobank cohort study and meta-analysis [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  Prostata

  Nutrition Journal 2015: A review and meta-analysis of prospective studies of red and processed meat, meat cooking methods, heme iron, heterocyclic amines and prostate cancer [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 8. Oncotarget 2017: Red and processed meat consumption and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  International Journal of Cancer 2016: Meat subtypes and their association with colorectal cancer: Systematic review and meta‐analysis [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 9. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2018: Dietary heterocyclic amine intake and colorectal adenoma risk: A systematic review and meta-analysis [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  Nutrients 2017: Dietary intake of meat cooking-related mutagens (HCAs) and risk of colorectal adenoma and cancer: A systematic review and meta-analysis [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 10. Cancer Research 2015: A central role for heme iron in colon carcinogenesis associated with red meat intake [Musstudie; mycket svag evidens]

 11. Nutrition Journal 2015: A review and meta-analysis of prospective studies of red and processed meat, meat cooking methods, heme iron, heterocyclic amines and prostate cancer [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  Environmental Health Perspectives 2016: A prospective analysis of meat mutagens and colorectal cancer in the nurses’ health study and health professionals follow-up study [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 12. European Journal of Cancer Prevention 2011: Meta-analysis of prospective studies of red meat consumption and colorectal cancer [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  Obesity Review 2011: Red meat and colorectal cancer: a critical summary of prospective epidemiologic studies [översiktsartikel; ograderad]

 13. Det bevisar inte på något sätt att vegetarianer löper högre risk att få cancer – observationsdata som detta är alltid svag evidens. Det ger ändå en anledning att ifrågasätta sambandet mellan kött och cancer. Det är tveksamt om kött kan vara den största orsaken till kolorektalcancer, när ett fynd som detta pekar åt motsatt håll.

  American Journal of Clinical Nutrition 2009: Cancer incidence in vegetarians: results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Oxford) [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 14. European Journal of Cancer Prevention 2004: Meat intake and the recurrence of colorectal adenomas [randomiserad undersökning; måttlig evidens]

 15. Experimental Biology and Medicine (Maywood) 2017: Association between red meat consumption and colon cancer: A systematic review of experimental results [systematisk översikt av djur- och cellstudier; mycket svag evidens]

 16. British Journal of Nutrition 2014: Association between total, processed, red and white meat consumption and all-cause, CVD and IHD mortality: a meta-analysis of cohort studies [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  Current Atherosclerosis Report 2013: Unprocessed red and processed meats and risk of coronary artery disease and type 2 diabetes – An updated review of the evidence [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 17. Circulation 2010: Red and processed meat consumption and risk of incident coronary heart disease, stroke, and diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 18. Journal of the American Heart Association 2017. Role of total, red, processed, and white meat consumption in stroke incidence and mortality: A systematic review and meta‐analysis of prospective cohort studies [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 19. Meat Science 2015 Red meat consumption and ischemic heart disease. A systematic literature review [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 20. American Journal of Clinical Nutrition 2017: Total red meat intake of ≥0.5 servings/d does not negatively influence cardiovascular disease risk factors: a systemically searched meta-analysis of randomized controlled trials [stark evidens]

 21. Journal of the American Heart Association 2016: Microbiota-dependent metabolite trimethylamine n-oxide and coronary artery calcium in the coronary artery risk development in young adults study (CARDIA) [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 22. Diabetologia 2009: Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  Health and Quality of Life Outcomes 2018: Related factors of quality of life of type 2 diabetes patients: a systematic review and meta-analysis [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  European Journal of Epidemiology 2017: Food groups and risk of type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of prospective studies [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  Nutrients 2017: Dietary protein consumption and the risk of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of cohort studies [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 23. Obesity Review 2014: Is there a relationship between red or processed meat intake and obesity? A systematic review and meta-analysis of observational studies [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 24. New England Journal of Medicine 2018: Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 25. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 2012: Association between red meat consumption and metabolic syndrome in a Mediterranean population at high cardiovascular risk: cross-sectional and 1-year follow-up assessment [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 26. American Journal of Clinical Nutrition 2018: A Mediterranean-style eating pattern with lean, unprocessed red meat has cardiometabolic benefits for adults who are overweight or obese in a randomized, crossover, controlled feeding trial [måttlig evidens]

 27. Asia Pacifica Journal of Clinical Nutrition 2018: Dietary factors and risk of gout and hyperuricemia: a meta-analysis and systematic review [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 28. American Journal of Clinical Nutrition 2017: Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  American Journal of Epidemiology 2014: Red meat and processed meat consumption and all-cause mortality: a meta-analysis [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  British Medical Journal 2017: Mortality from different causes associated with meat, heme iron, nitrates, and nitrites in the NIH-AARP Diet and Health Study: population based cohort study [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

  Public Health Nutrition 2016: Red and processed meat consumption and mortality: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 29. American Journal of Clinical Nutrition 2013: Meat intake and cause-specific mortality: a pooled analysis of Asian prospective cohort studies [observationsstudie med HR < 2; mycket svag evidens]

 30. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2005: Is it time to abandon the food frequency questionnaire? [Kommentar — ingen evidens]

 31. En meta-analys över kontrollerade studier sammanfattade att det inte var någon skillnad på faktorer för risk för hjärtsjukdom bland personer som åt rött kött många gånger per vecka jämfört med de som sällan åt rött kött:

  American Journal of Clinical Nutrition 2017: Total red meat intake of ≥0.5 servings/d does not negatively influence cardiovascular disease risk factors: a systemically searched meta-analysis of randomized controlled trials [stark evidens]

 32. American Journal of Clinical Nutrition 2018: A Mediterranean-style eating pattern with lean, unprocessed red meat has cardiometabolic benefits for adults who are overweight or obese in a randomized, crossover, controlled feeding trial [måttlig evidens]

  British Journal of Nutrition 2011: Red meat from animals offered a grass diet increases plasma and platelet n-3 PUFA in healthy consumers [randomiserad undersökning; måttlig evidens]

  Journal of Nutrition 2010: A review of fatty acid profiles and antioxidant content in grass-fed and grain-fed beef [översiktsartikel; ograderad]