Den klimatsmarta köttätaren, del 1

Kan en person som äter LCHF eller ketogen kost – där måltiderna vanligen innehåller både kött och mejeriprodukter – samtidigt vara en miljömedveten individ som bidrar till att vår planet mår bättre? Svaret, som du kommer att upptäcka i denna artikelserie i tre delar, är ett klart ja. Men det finns en del fakta vi måste ta till oss och vissa val vi måste göra.

Del 1, som du läser just nu, undersöker det nuvarande läget i köttkriget och hur en medveten LCHF:are kan finna frid med sitt kostval och en väg framåt.

Del 2 tittar närmare på länken mellan nötboskap och klimatförändringar och hur en växande global rörelse inom regenerativt holistiskt jordbruk använder kor för att ta hand om kol från atmosfären och binda det i jorden.

Del 3 fokuserar på ekonomi och det praktiska för ett mer omfattande holistiskt jordbruk och hur politik, en växande marknad (handel med utsläpp och koldioxidskatt), konsumentval och andra mekanismer kan öka incitamenten att producera miljö- och klimatsmarta animaliska produkter som är allmänt tillgängliga, överkomliga och hjälper planeten genom att minska utsläppet av växthusgaser.

 


Del 1: Att finna ett hållbart förhållningssätt i köttdebatten

Om du följer LCHF eller ketogen kosthållning och äter kött och andra animaliska produkter – bidrar du då till att förstöra vår planet?

Följer du nyhetsrapporteringen dessa dagar är det inte konstigt om du känner dig både anklagad och skuldbelagd. I oktober 2018 varnade UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) för att vi bara har tolv år på oss att begränsa effekterna av en klimatkatastrof och höjde åtgärdsinsatserna ytterligare. Jordbruket och köttätandet är de ständiga måltavlorna.

2018 publicerade The Guardian en artikel med rubriken ”Avoiding meat and dairy the single biggest way to reduce your impact on the earth” (Att undvika kött och mejeriprodukter är det enskilt bästa för att minska din påverkan på planeten) och citerade en studie från Oxford University (Science, juni 2018). Andra exempel på rubriker är exempelvis ”Meat is Horrible” (Kött är fruktansvärt) och ”Cows worse than cars” (Kor värre än bilar).

Inflytelserika skribenter som brittiske George Monbiot övertygade allmänheten om att det bästa sättet att rädda planeten från växthusgaser är att sluta äta kött och mejeriprodukter. Filmer som Cowspiracy höjde tonläget och skuldbelade köttätare för att få dem att bli vegetarianer eller veganer. Kort sagt: det allrådande budskapet i dag är att om du bryr dig om vår planet, så är det ondskefullt och själviskt att äta LCHF/keto som inkluderar kött.

För en del köttmotståndare är huvudanledningen djurplågeri, särskilt den inhumana behandlingen i industrialiserade köttfabriker och koncentrerade djurfoderoperationer (CAFOs). Men till och med glada och väl omskötta kor i lantliga idyller måste också dö till slut för att stilla vår hunger. Varje person måste ta med den verkligheten i sina beräkningar, vilket – precis som utifrån religiös eller andlig övertygelse – egentligen inte är öppet för diskussion, fakta eller evidens. Det är inte det denna artikelserie handlar om.


Kor och klimatförändringar

Det vi undersöker i denna serie är istället konflikten kring boskapens roll när det gäller klimatförändring och miljöförstöring.

Allt lantbruk släpper ut växthusgas (GHG) i atmosfären, men boskapsuppfödning bidrar med mest, främst koldioxid (C02), metan (CH4) och kväveoxid (N2O). Dessa utsläpp kommer till övervägande del från jäsningsprocessen i idisslarnas magar ( kopruttar och metanrapar ), gödselhantering och användandet av fossila bränslen vid uppfödning, processande och transport av boskap och produkterna.

Den allmänt accepterade siffran är att boskap bidrar med 14,5 % av all växthusgas – vilket är av betydelse för klimatet, men långt ifrån de felaktiga 51 % som anges i filmer som Cowspiracy. Av dessa 14,5 % uppskattas att kor (mejeri- och köttproduktion) bidrar med 65 % av de totala växthusgasutsläppen från all boskapsuppfödning. Dr Frank Mitloehne, forskare vid University of California, menar att endast 3,8 % av alla växthusgaser i Nordamerika kommer från boskap.


Faustianskt kostdilemma?

Om du är som jag kan dessa motstridiga fakta, precis som de alarmerande artiklarna, studierna och filmerna, skapa tvivel och dilemma. Vi har ju mått så bra på utsökta LCHF-rätter, som ofta innehåller kött som huvudingrediens.

Har vi, liksom Faust, ingått ett grymt avtal med Djävulen där vi dramatiskt förbättrar vår hälsa och vårt välmående, men det till priset miljöförstöring och klimatkatastrof?

Vissa av er har inte tänkt så mycket på detta dilemma. Du är just nu kanske inte särskilt bekymrad över klimatförändringar och känner inte heller något behov av att se över ditt beteende för att minska ditt koldioxidavtryck. Denna guide kan säkert ändå hjälpa dig att förstå att en del positiva förändringar inom lantbrukssystemet kan bidra till att förbättra kvaliteten på maten du äter och samtidigt göra det ekonomiskt försvarbart.

Denna tredelade guide vänder sig dock särskilt till de som känner att klimatförändringarna är högsta prio i dagsläget, de som är oroade över våra val och dess potentiella påverkan och som vill känna att det vi gör är det rätta i det stora hela, samtidigt som vi fortfarande kan uppleva optimal hälsa. Vi vill reversera diabetes, gå ner i vikt, bli av med IBS och uppleva andra fördelar av LCHF utan att behöva oroa oss för att vi bidrar till att förstöra planeten för våra barn och barnbarn.

Kort sagt: vi vill ha vårt kött, vår hälsa och vår blomstrande miljö – också.

Är det ett omöjlig ekvation?

Under fyra månader forskade jag på djupet inom detta område, jag talade med experter över hela världen, läste otaliga studier, bloggar och artiklar, studerade Parisavtalet, läste konferensrapporter, tittade på filmer och mycket mer.

Det konstanta pratet om boskap, klimatförändringar och miljöförstöring kan i ärlighetens namn vara deprimerande. Eftersom vi alla måste äta, är en naturlig försvarsmekanism att slå dövörat till eller avfärda all diskussion kring ämnet. Det hände många gånger under arbetets gång att jag längtade tillbaka till min tidigare lyckliga okunskap, då jag lätt kunde gå in i närmaste livsmedelsbutik och plocka på mig en billig köttbit utan någon som helst eftertanke.


Komplex, utmanande, kontroversiell, konfrontativ

Diskussioner och debatter inom detta område är högljudda. Det är ett mycket komplext, utmanande och kontroversiellt ämne. Känslorna svallar över. Bråk mellan köttätare och köttmotståndare. Kommentarsfälten är fyllda av anklagande inlägg från båda håll som till slut leder till förolämpningar och ännu värre saker. Folk som uppenbarligen är på samma sida kolliderar i sin strävan att skapa hälsosam, näringsrik mat som är bra både för planeten och vår hälsa.

I ärlighetens namn är denna artikelserie om köttätande, av de mer än trettio guider jag skrivit för Diet Doctor det senaste året, den som jag reflekterat mest över och som i slutänden förändrat mig allra mest.

Jag äter numera kött med rent samvete, men jag har också förändrat mitt beteende som konsument och vilket sorts kött jag köper, vilken mängd samt kvaliteten på det kött jag och min familj äter.

Men här kommer de goda nyheterna: en ketogen kosthållning som inkluderar kött kan faktiskt förbättra miljön – om du gör några specifika val som konsument och medborgare. De rätta valen kan till och med förbättra näringskvaliteten och våra livsmedelssystems hållbarhet och minska den inhumana industrialiserade djuruppfödningen – allt medan vi minskar överskottet av koldioxid i atmosfären och fixerar det i jorden.

Låter det som en förvirrad fantasi? Det är det inte.

Blackandwhitecows

It’s not the cow, it’s the how

Diana Rodger från of Sustainable Dish, som just nu arbetar med en dokumentär om detta ämne, har myntat det populära uttrycket ”It’s not the cow, it’s the how.”

Rodgers, dietist som förespråkar ”riktig mat”, har en farm i Massachusetts och bloggar om hållbar mat, förklarar: ”Köttet är inte problemet, det handlar om hur vi föder upp djuren. Det de flesta är upprörda över är den moderna, industriella boskapsuppfödningen. När djur föds upp i ett naturligt system som efterliknar naturen själv och styrs ansvarsfullt, då fungerar hela systemet.”

Andra håller med: ”När du väl börjar se dig själv som en del av det systemet förändras allt och det kan vägleda dig i de beslut du tar,” säger Judith Schwartz, författare till Cows Save the Planet. ”Om du vet att maten du äter har odlats i frisk jord och med sundare metoder kommer det att vara hälsosammare både för dig och planeten.”

”Det som är bra för dig är bra för planeten,” instämmer agronom Peter Ballerstedt i sin video angående detta ämne (finns tillgänglig här på Diet Doctor).

Del 2 av denna guide kommer att gå mer på djupet om kolcykeln och det miljömässigt hållbara ”hur” när det gäller kött- och mejeriproduktion som kallas regenerativt jordbruk. Genom dessa metoder, med betande växtätare i specifika rörelsemönster, kan atmosfäriskt kol bindas i jorden i en process som kallas kolinlagring. Processen kompenserar inte bara för utsläppen av växthusgaser, den förbättrar faktiskt jordens hälsa och fertilitet genom att öka mullhalten, minskar behovet av ogräs- och bekämpningsmedel och förbättrar även vatteninfiltreringen.

Dessutom har denna process den extra fördelen att det ger glada, friska växtätare som lever sina liv ute i frisk luft, med solsken och på blomstrande gräsmarker. Kor och får äter mat – gräs – som vi människor inte kan äta och omvandlar det till näringsrik mat vi kan äta: kött- och mejeriprodukter.

Att lära mig allt om detta växande ämne, prata med jordbrukare, akademiker och förespråkare över hela världen, studera det och främja det, har faktiskt fyllt mig med ny optimism och entusiasm när det gäller möjligheterna att använda bättre jordbruksmetoder för att förbättra både den mänskliga och planetära hälsan.

Som lantbrukaren Dan Kittridge från Massachusetts, en förkämpe när det gäller kvaliteten på vår mat och holistiskt jordbruk, entusiastiskt berättade för mig, känner han också optimism över de dramatiska förändringar som är i rörelse. Förändringarna sker bokstavligt talat i jorden under våra fötter.

Kittridge fortsätter: ”Jag är otroligt optimistisk. Som jag ser det: ju värre allt annat blir, desto mer uppenbart kommer detta att bli. I ”whole food”-rörelsen är det just nu rejäl turbulens om vilket svaret är. När du förstår det blir det självklart. Svaret är tydligt. Det är en av de saker som det tar lite tid för det kollektiva medvetandet att inse och vi är nu vid den punkt där det är på väg att ske. Så det är väldigt spännande!”


Tydliga paralleller mellan rörelserna bakom bästa maten för hälsan och planeten

Det har faktiskt slagit mig, liksom dr Michael Eades, Ballerstedt och andra att det finns tydliga paralleller mellan vårt nuvarande dysfunktionella, industrialiserade jordbrukssystem och den lika dysfunktionella läkemedelsindustrins hantering av fetma- och diabetesepidemier. Båda systemen är sjuka och ohälsosamma och har under sextio år främjat ett felaktigt tänkande, skadliga metoder och lyft fram dåliga råd som gynnat kortsiktiga hälso- och hållbarhetsvinster. Nu propagerar rebeller för nya metoder (som faktiskt är en återgång till hur man gjorde förr) och de möter hårt motstånd från de befintliga makterna – som har mycket pengar att förlora om dessa gräsrotsrörelser lyckas.

Men de växande gräsrotsrörelserna är en ostoppbar kraft som ser ljuset och enas över hela jorden för radikala och positiva förändringar som går emot status quo.

Kort sagt: Den globala matrevolutionen som passionerat arbetar för hälsan, av dr Andreas Eenfeldt, dr Tim Noakes, och andra, går hand i hand med de holistiska lantbruk som kan producera hälsosammare livsmedel på sätt som förbättrar miljön. När människor dramatiskt förbättrar sin hälsa genom att äta LCHF eller ketogen kost, är det många som helt naturligt med tiden väljer kött av högre kvalitet som fötts upp på ett mer hållbart sätt – ett sätt som gynnar både deras egna samt planetens hälsa.

I själva verket kan vi med detta holistiska synsätt till och med överbrygga den klyfta som för närvarande existerar mellan köttätare, vegetarianer och veganer.

3d bio beef sign.

Alla på samma sida

Chris Kerston är talesperson för Savory Institute, ett globalt institut som främjar en holistisk styrning av boskapsuppfödning för att återställa utarmade jordar och ta upp kol från atmosfären. Han välkomnar diskussion om jordbruksmetoder med veganer och vegetarianer ”eftersom vi till syvende och sist är mer överens med dem och deras känslor [för en human behandling av djur och miljöskydd] än vi inte är.”

Kerston utmanar dem som undviker kött och deras påstående att uppfödning av köttdjur inte är hälsosamt för miljön. ”Vi kan bevisa hur kött, som produceras på ett holistiskt sätt, kan förbättra miljön och fånga kol för att hjälpa till att minska växthusgasutsläppen,” säger han.

Det finns dock några viktiga val som måste göras. Brittiska Caroline Grindrod, regenerativ jordbruksrådgivare som driver konsumentutbildningsprogrammet Wildevore och äger köttproducenten Primal Meats, är en passionerad anhängare av jordbrukets förmåga att rädda planeten, förbättra djurens välbefinnande och förbättra kvaliteten på vår mat. Hon är mycket rakt på sak om hur hon ser på de val vi står inför.

”Jag säger det högt och tydligt: Om du är en köttproducent som inte är beredd att anamma regenerativa och etiska metoder för att förbättra jordmånen och öka den biologiska mångfalden, då ser jag helst att du byter yrke. Om du köper billigt fabrikskött ser jag helst att du är vegan” säger Grindrod.

Grindrod anser att den växande veganrörelsens oro för djurens välbefinnande och miljön manipuleras av de stora företagen bakom det industriella jordbruket, bearbetade livsmedel och läkemedel. ”Big Ag och Big Pharma har hittat det perfekta sättet att få medkännande miljöaktivister att köpa deras giftiga produkter: konstgjord och ultraprocessad köttersättning. När dessa livsmedelsprodukter har förstört din hälsa kan de erbjuda dig en trevlig cocktail av läkemedel för att fixa dig,” skriver Grindrod provokativt i Ethical Omnivore, en rörelse vars motto är ”Hedra din kropp, din mat, vår planet.”

Det är sant att produkter från djur som fötts upp i regenerativa jordbruk för närvarande är dyrare för konsumenten – men det beror på att befintlig jordbrukspolitik och subventioner konstgjort stöder den industriella, kemiska, förorenande jordbruksmodellen. I del 3 kommer vi att gå närmare in på utvecklingen som pågår för att göra det regenerativa jordbruket och dess produkter mer överkomliga och tillgängliga för alla.

Grindrod konstaterar att konsumenter som inte mått bra på en köttfri kost ofta är mer villiga att välja högre kvalitet och mer miljömedvetet kött, trots kostnaden. I själva verket säger hon att hennes kundbas för Primal Meat till 70 % utgörs av ex-veganer eller ex-vegetarianer som funnit att dessa kosthållningar ökade autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, kronisk trötthet och andra hälsoproblem. De söker köttleverantörer som Primal Meat ”eftersom de är så passionerade för hållbarhet och djurskydd. När de inser att [en köttfri kost] inte är biologiskt lämpligt för deras hälsa, hamnar de utanför vår dörr.”

Jag har aldrig varit vegan eller vegetarian fullt ut, men den resa jag gjort – först hittade jag LCHF, märkte att min hälsa förbättrades, sen arbetet med denna artikelserie under fyra månader – har tagit mig till en liknande plats som Grindrods kunder.

Min man och jag gör nu mycket mer medvetna val när det gäller köttet vi äter och vi betalar gladeligen för ett kött av högre kvalitet som kommer från hållbara källor. Dessa val är kanske inte de rätta för alla, men de är de rätta för oss.

 • Vi köper från en lokal slaktare vars produkter kommer från bönder som använder en holistisk jordbruksmetod.
 • Vi äter mer av hela djuret, inklusive billigare styckningsdelar, lever och annat inälvskött som t ex njurar, som vi aldrig provat tidigare. Vi älskar faktiskt smaken – och priset – på lever och äter det nästan varje vecka. Vi har ännu inte provat komage eller andra godsaker (bukspottkörtel), men vi ska göra det och letar efter bra recept.
 • Vi äter mindre kött. Vi använder Diet Doctors vegetariska LCHF-recept två eller tre gånger per vecka, men när vi äter kött väljer vi bättre kvalitet och hållbarhet och njuter mer av det.
 • För 16 år sedan hade vi höns och i maj skaffade vi det igen. Att dagligen få samla in ägg från glada höns är ren och skär glädje! När jag i ett Diet Doctor-inlägg skrev om att ha höns kallades jag elitistisk och anklagades för att vara verklighetsfrånvänd. Naturligtvis är det valet inte möjligt för alla, men om du har utrymme, lust och kan uppfylla de lagar och regler som gäller rekommenderar jag det varmt.

  Genom att göra dessa saker har vår köttbudget inte ökat. I själva verket är det den ketogena kostens egenskaper som gör det överkomligt för oss. Vi är mindre hungriga, så vi äter mindre kött vid varje måltid; vi äter mer sällan, hoppar ofta över frukost eller lunch. Om vi ​​har tillagat nötkött, kyckling eller lamm, blir resterna en del av våra måltider i flera dagar.

  Den oro eller tvivel jag kände över den påverkan mitt köttätande har på planeten är nu borta. I själva verket gör LCHF och ett regenererande jordbruk att jag känner mig som en del av en växande rörelse i två delar som kommer att förbättra hälsan och välbefinnandet för människorna och planeten vi lever på.

  I del 2 får du träffa några av de inflytelserika bönder och forskare som leder den globala regenerativa, holistiska jordbruksrörelsen.

  Den klimatsmarta köttätaren, del 2

  Mer

  Fler länkar och läsning för dig som vill förstå detta bättre.1

  Bok: Cows Save the Planet, by Judith Schwartz
  Bok: The Vegetarian Myth by Lierre Keith
  Bok: Letter to a Vegetarian Nation
  Webbsida: The Ethical Omnivore
  Webbsida: Diana Rodger’s Sustainable Dish
  Webbsida: Savory Institute
  Webbsida: Regeneration International

   

  / Anne Mullens

Mer av Anne Mullens

 • Borde du tillverka och bära munskydd?
 • Hälsomyndigheter förespråkar hemgjorda munskydd
 • Våra 10 bästa tips för kvinnor 40+ som vill gå ner i vikt med LCHF

Samtliga tidigare artiklar av Anne Mullens


 1. Diet Doctor tjänar ingenting på ditt köp. Vi har inga annonser, använder inte säljlänkar, säljer inga produkter och tar inte emot pengar från industrin. Istället är vi finansierade av våra besökare, via ett frivilligt medlemskap. Läs mer