Hälsomyndigheter förespråkar hemgjorda munskydd

face-mask

Ja, det stämmer: hälsomyndigheter över hela världen menar nu att hemgjorda munskydd fyller en funktion när det gäller att minska risken för att en infekterad person, utan symtom, för över coronavirus till andra. Att man kan bära på viruset utan symtom rapporteras allt oftare:

Sveriges Radio: Symtomfria sjukhusanställda var covidsmittade

SvD: Sjukhusanställda utan symtom var smittade

Nyligen har både amerikanska Surgeon General och US Center for Disease Control ändrat sin policy från att vara mot till att vara för hemgjorda munskydd för att bekämpa coronavirus. Kanadas head of public health har precis gjort detsamma.

”Viruset kan spridas mellan personer som interagerar i varandras närhet — genom exempelvis hosta, samtal eller nysningar, även om man inte har symtom,” säger dr Jerome Adam, US Surgeon General, som förklarar hur man ändrat beslutet i ett möte med den amerikanske presidenten.

”I ljuset av den här nya evidensen rekommenderar CDC (Center for Disease Control) och the Task Force att man täcker sitt ansikte om man rör sig på allmänna platser där andra metoder för social distansering är svåra att upprätthålla.”

Förra veckan, innan rekommendationerna ändrades, gick Diet Doctor igenom den växande globala debatten om användningen av munskydd och undersökte evidens och valmöjligheter för och emot. Ungefär samtidigt publicerade tidskriften Nature ny forskning som stöder användandet av munskydd.

Diet Doctors slutsats var att evidensen är för stark för att ignoreras: vi ska lämna de medicinska munskydden och ansiktsmaskerna till vårdpersonalen, men vi bör använda hemgjorda munskydd om vi måste lämna hemmet för att göra ärenden.

Vårt blogginlägg delades flitigt. Vi har fått fantastiskt stöd, men också mycket kritik för att vi tar oss an ett kontroversiellt ämne som inte har med kost att göra.

Som hälsoföretag menar vi att det här är viktig information som kan rädda liv och att vi måste ta ställning. Det kändes speciellt viktigt att informera det stora antal i vår krets av besökare som löper högre risk för svåra infektioner, komplikationer och till och med död, på grund av underliggande diabetes, metabolt syndrom, högt blodtryck eller fetma.

Vår tidigare artikel länkar till forskning och tips på hur man kan tillverka ett eget munskydd. Den beskriver noga hur du ska hantera det för att inte oavsiktligt kontaminera dig själv eller andra. Läs gärna artikeln.

wear-a-mask

Borde du tillverka och bära munskydd?

Borde vi alla bära hemgjorda munskydd för att sakta ner spridningen av coronaviruset? Diet Doctor går igenom det aktuella läget.

Mer