Hur förutbestämda uppfattningar kan påverka vetenskapliga tolkningar

American College of Cardiology (ACC) släppte en expertanalys över de potentiella hälsovinsterna och riskerna med strikt LCHF och ketogen kost. Likt många av dessa granskningar påverkar underliggande övertygelser författarnas perspektiv på den vetenskapliga bevisningen.

Felaktig tolkning av glukoneogenes

Granskningen börjar med en vetenskaplig förklaring av ketos och beskriver olika varianter av lågkolhydratkost. Emellertid uttrycker författarna felaktigt den vanliga föreställningen ​​att för mycket protein, här definierat som 1,5 gram per kilo per dag, förhindrar ketos.

ACC-experterna citerar en artikel som visar en ökning av glukoneogenes när 30 % av energiintaget kommer från protein, jämfört när intaget består 12 % av protein. Däremot citeras inte bevisen som visar att denna skillnad påverkar just ketos.

Som vi nämner i vår proteinguide, verkar inte glukoneogenes orsakad av protein påverka ketos för de flesta. Litteraturen stöder vårt påstående att kostupplägg med rimligt proteinintag är kompatibelt med ketos.

Vikt och blodsocker

Därefter diskuterar författarna de potentiella kardiometabola hälsovinsterna som kan uppnås med lågkolhydratkost. De lyfter fram bevisen för att både måttlig och strikt LCHF minskar triglyceridnivåerna mer, jämfört med andra kostupplägg.

Författarna erkänner också att bevisen visar att lågkolhydratkost kan leda till viktminskning och bättre glykemisk kontroll. Ändå ifrågasätter de om hälsovinsterna är tillräckligt långsiktiga för att anses viktiga.

Inom detta område behöver vi undersöka vetenskapen mer noggrant.

Många studier liberaliserar kolhydratintaget efter tid, vilket innebär att en studie inledningsvis kan jämföra ketogen kost med en kontrollgrupp som äter traditionell kost för viktminskning. Men i slutet av studien är kolhydratintaget så pass mycket högre att det inte längre kan karakteriseras som en jämförelse mellan ketogen och traditionell kost.

Studier, likt de av dr Yancy och dr Saslow, där de upprätthåller strikt LCHF under ett helt år, visar betydande förbättringar på blodsockret jämfört med traditionell kost.

ACC-granskningen har rätt i att den data som dokumenterar de största hälsovinsterna kommer från studier som är kortare än sex månader. Det betyder däremot inte att det inte existerar resultat av hög kvalitet som visar hälsovinster på längre sikt. För det finns.

Det är här författarna snurrar in sig. Uppgifterna som de citerar är i sig inte felaktiga. Däremot väljer de att presentera dem negativt. När det gäller att tolka bevis färgas det lätt av vårt förhållningssätt.

Vi kan nog alla vara överens om att de befintliga bevisen är otillräckliga. Därför behöver vi längre, mer välutformade studier som jämför konsekvent lågkolhydratkost med kolhydratrik kost gällande långvarig glykemisk kontroll samt viktminskning. Här finns det icke-randomiserade studier, till exempel studien av Virta Health. Däremot skulle fler randomiserade kontrollerade studier ytterligare främja vår förståelse av dessa kostupplägg.

Beror hälsovinster enbart på kalorierna?

Granskningen frågar sig även om samtliga hälsovinster som lågkolhydratkost medför enbart beror på en kalorireduktion.

På ett sätt kan strikt lågkolhydratkost falla offer för sin egen framgång. Studier där försökspersoner har möjlighet att äta så mycket de vill resulterar ofta i en naturlig minskning av kaloriintaget när man följer strikt lågkolhydratkost. Samma studier visar också större viktminskning och bättre blodsockerkontroll. Detta gör att forskare frågar sig om hälsoförbättringen beror på minskat matintag som resulterar i viktminskning – eller om det specifikt beror på kolhydratreduktionen.

Ett svar kan vara att det inte spelar någon roll. Läkare som främst bryr sig om att deras patienter blir friskare behöver egentligen inte mer information. Om lågkolhydratkost är ett enkelt, säkert och mer framgångsrikt sätt att minska kaloriintaget är det automatiskt en framgång. De behöver inte mer bevis än så.

Andra, speciellt forskare, vill veta om en kolhydratreduktion i sig kan medföra hälsovinster. Nuvarande forskning har ännu inte kunnat svarat på den frågan, bevis finns på båda sidor av argumentet. Återigen tenderar våra slutsatser att gå i linje med vår förutbestämda uppfattning.

Risker med lågkolhydratkost

Vad sägs då om riskerna? ACC-granskningen har rätt när de påpekar att de flesta lågkolhydratstudier inte visar en signifikant genomsnittlig ökning av LDL. Däremot finns det en individuell variation bland deltagarna i lågkolhydratstudier, där några visar en ökning av LDL vilket ACC-artikeln varnar starkt mot.

I följande evidensbaserade guide skriver vi detaljerat om kolesterol och LCHF.

Artikeln påpekar även att lågkolhydratkost saknar ”hälsosamma kostkomponenter” som fullkorn, bönor, och frukt. Det vanligaste påståendet är att dessa livsmedel enbart är skyddande och hälsosamma, ett påstående som bygger på svaga observationsdata eller data som jämför olika versioner av kolhydratrika kostupplägg.

Det finns ingen evidens för att de som följer lågkolhydratkost bestående av minimalt med processade livsmedel lider av att undvika fullkorn, bönor och frukt.

Detsamma gäller författarnas oro över ett ökat intag av animaliska livsmedel och rött kött. Först och främst innebär inte ett minskat kolhydratintag nödvändigtvis en ökning av animaliska livsmedel och rött kött. När så är fallet finns det dock inga bevis som stöder antagandet att detta är ohälsosamt.

Återigen färgar underliggande övertygelser tolkningen av vetenskapliga bevis.

Artiklen avslutas med:

För de patienter som rapporterar att de följer strikt LCHF eller ketogen kost rekommenderar vi rådgivning med läkare som granskar kortsiktiga risker och hälsovinster baserat på medicinsk historia och långsiktiga hälsomål.

Här är vi överens och uppmuntrar patienter att leta efter läkare som är väl insatta i lågkolhydratkost,samt förstår den vetenskapliga litteraturen och ser varje person som enskild individ.

Patienter bör också efterfråga vilka kostupplägg eller läkemedel som skulle ge liknande hälsovinster som strikt LCHF, samt eventuella risker. Patienter bör också överväga alternativa insatser för att hitta vad som passar deras behov och preferenser bäst.

Men ACC-experterna går längre än så och hävdar att alla med åderförkalkning (en ansamling av plack i artärerna) bör undvika lågkolhydratkost. Det är dock författarnas åsikt och inte ett uttalande baserat på evidens.

Hur är det med patienter med fetma och typ 2-diabetes som har kämpat för att hålla en fettsnål kost? Kan strikt lågkolhydratkost eventuellt medföra hälsovinster för dem? Granskningar och riktlinjer bör åtminstone beröra denna fråga snarare än att avfärda den helt.

Vad händer om lågkolhydratkost hjälper någon att normalisera sitt blodsocker, minska inflammation och minska triglycerider utan någon effekt på LDL? Skulle experterna fortfarande avvisa det? Jag hoppas inte det.

I motsats till ACC, hjälper mina förutfattade meningar mig att se den vetenskapliga evidensen i ett positivt ljus. Det finns konkreta hälsovinster som väger upp de eventuella negativa effekterna. Återigen finns inget rätt eller fel, det handlar snarare om vilket perspektiv vi väljer.

Lågkolhydratkost har kommit långt

Artiklar likt denna, med tydlig ståndpunkt, visar hur långt LCHF har kommit. Den medicinska världen kan inte längre ignorera dess popularitet och den växande evidensen som finns för kosten.

Denna artikel visar också hur tolkningen av vetenskapliga bevis fortfarande genomsyras av en kraftig partiskhet till förmån för spannmål, baljväxter och frukt och emot animaliska livsmedel och mättat fett.

Det är allas ansvar, inklusive vårt team på Diet Doctor, att ta itu med våra förutfattade meningar och alltid sträva efter att basera våra beslut på högkvalitativ forskning och vad den säger angående individuella förhållanden.

För många kan ketogen kost vara det bästa tillvägagångssättet. Även om bevisen inte är perfekta eller avgörande för hela befolkningen, är de utan tvekan tillräckligt starka för att kosten ska inkluderas i diskussionen.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Periodisk fasta ger ökad viktnedgång

Vetenskaplig granskning av ketogen kost brister gällande noggrannhet

Rött kött förbättrar markörer för glukos och insulin utan negativa effekter på inflammation


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.