Virta Health publicerar tvåårsdata från studie om lågkolhydratkost vid typ 2-diabetes

fb-virta-og.25c34a3874

Kan lågkolhydratkost långsiktigt reversera typ 2-diabetes genom att
blodsockerkontrollen förbättras, medan man dessutom minskar eller helt kan ta bort läkemedel?

Den senaste publikationen från Virta Health, med tvåårsuppföljningen av den pågående studien, svarar på den frågan med ett rungande ”ja”:

Frontiers in Endocrinology: Long-term effects of a novel continuous remote care intervention including nutritional ketosis for the management of type 2 diabetes: A 2-Year non-randomized clinical trial

Studien är fortsättningen på det som tidigare publicerats efter tio veckor 2017 och efter ett år 2018, där man jämfört lågkolhydratkost med standardvård hos personer med typ 2-diabetes.

De vuxna deltagarna i studien fick valet att följa ett upplägg med lågkolhydratkost eller den diabetesvård som är standardbehandling. De 262 deltagare som valde lågkolhydratkost fick följa en kostplan (inledningsvis 30 gram ”total carbs”, alltså nettokolhydrater plus fibrer, per dag. Kolhydratmängden ökades sedan individuellt), regelbunden handledning, utbildningstillfällen med dietist och under överinseende av vårdgivare. De som valde standardbehandling (87 pesoner) fick sedvanliga kostråd från sin läkare, fick gå till dietist för handledning eller delta i undervisningsgrupper som följde kostråd från American Diabetes Association.

Efter två år har gruppen som ätit lågkolhydratkost upplevt många imponerande förbättringar:

 • Retention: 74% av de ursprungliga deltagarna (194 personer) finns kvar i studien
 • Diabetesresultat:
  • Mer än hälften (53 %) av deltagarna reverserade sin diabetes, vilket innebär att blodsockerkontrollen förbättrades och medicinering minskade eller togs bort helt
  • Som grupp sänktes HbA1c med 13,7 mmol/mol (liknande resultat som i försök med läkemedel)
  • 67 % av insulin och orala diabetesläkemedel (annat än Metformin) kunde tas bort. För de deltagare som fortfarande använde insulin eller annat läkemedel efter två år var doserna kraftigt minskade
 • Vikt: Den genomsnittliga viktnedgången var 11,9 kilo och 75 % av deltagarna gick ner minst 5 % av sin kroppsvikt
 • Riskmarkörer för kardiovaskulär sjukdom: Triglycerider minskade och HDL-kolesterol ökade, medan LDL-kolesterol bara ökade marginellt, genomsnittligt
 • Leverhälsa: Markörer för leverfunktion, fettlever och skador på levern förbättrades
 • Inga negativa förändringar när det gäller skelett, sköldkörtel eller njurfunktion kunde iakttas

Som jämförelse upplevde gruppen som fick konventionell vård och kostråd ingen reversering eller förbättring. Faktum är att en del av de deltagarna behövde ökad medicinering efter två år. Dessutom gick väldigt få ner i vikt eller upplevde andra hälsoförbättringar.

Trots att detta inte var en randomiserad, kontrollerad studie — med tanke på den vetenskapliga evidensen — kan den faktiskt ge mer information från ”verkligheten” om hur effektiv och hållbar lågkolhydratkost kan vara. Den visar klart för personer som vill äta kolhydratreducerat tillsammans med stöttande och kunniga vårdgivare att långsiktig reversering av diabetes samt allmänna hälsoförbättringar är fullt möjligt.

diabetes

Snabbkurs i diabetes

GuideHar du typ 2-diabetes eller är du i riskzonen? Oroar du dig för ditt blodsocker? Då har du kommit till rätt plats.

Tidigare

Virta Health: Uppföljning av studie efter två år – patienterna mår toppen

Kolhydratsnål medelhavskost vinner vid fettlever

Lågkolhydratkost och diabetes – sakta men säkert mot acceptans

Video om typ 2-diabetes

Äldre inlägg