Virta Health: Uppföljning av studie efter två år – patienterna mår toppen

fb-virta-og.25c34a3874

Hur mår Virta Health-patienterna med typ 2-diabetes två år in i experimentet med ketogen kost och handledning? De mår toppen!

Det är vad forskarna nyligen har berättat i Obesity Week.

De hittills opublicerade tvåårsresultaten visar att majoriteten (74 procent) av de 262 patienterna fortsatte med programmet och har uppnått varaktiga och signifikanta hälsoförbättringar när det gäller viktnedgång, bättre blodsockerkontroll, lägre blodtryck, minskade inflammationsmarkörer och förbättrade blodfetter.

Faktum är att studien visar att det förekom en minskning på 43,2 % av kriterierna för diabetes, efter två år. Den genomsnittliga viktnedgången var nära 12 kilo.

Obesity Week Abstract: Effectiveness of a continuous care intervention for type 2 diabetes management.

För ett år sedan berättade Diet Doctor om Virta Healths imponerande resultat efter första året.

Diet Doctor: Virta Health: Resultat efter ett års studie på ketogen kost

Att 43 procent har reverserat diabetes på två år är imponerande, men kanske att man hade kunnat förvänta sig ännu mer, då siffran efter första året var 60 procent. Det är ändå realistiskt att man får ett bakslag, det iakttas nästan alltid i studier över längre tid eftersom försökspersonerna går tillbaka till tidigare kostvanor. Kosten botar alltså inte diabetes, men det finns evidens för att den går i remission. Problem med blodsocker och typ 2-diabetes kommer sannolikt tillbaka om man återgår till att äta för mycket kolhydrater.

Med resultat som de här borde inte ketos vara det alla läkare rekommenderar, inte bara för att hantera utan också reversera typ 2-diabetes?

Det finns nu än mer vetenskaplig evidens för att ett minskat intag av de kolhydrater som omvandlas till socker sänker blodsockernivåer och reverserar typ 2-diabetes.


Anne Mullens

Tidigare

Experter: Hantera och förhindra typ 2 diabetes med lågkolhydratkost

Ny studie: Keto förbättrar kardiovaskulära hälsomarkörer

Kan onlineprogram med råd om LCHF hjälpa till att reversera typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes

Äldre inlägg