Rött kött förbättrar markörer för glukos och insulin utan negativa effekter på inflammation

red-meat

En ny utvärdering av randomiserade studier visar att konsumtion av rött kött i genomsnitt förbättrar blodsockret samt markörer för insulinkänslighet, utan någon signifikant effekt på inflammation.

För de som redan äter LCHF utan att begränsa mängden rött kött är detta förmodligen inget överraskande. Det som däremot gör denna studie anmärkningsvärd är att författarna i sin introduktion säger ”vi trodde att ett högre intag av rött kött skulle ha en negativ påverkan på glykemisk kontroll och inflammation…”

Jag hyllar författarna för tydliggörandet av sin hypotes och för att de sedan erkänner att resultaten visade att deras antaganden var felaktiga. Denna avvikelse mellan hypotes och slutsats belyser vikten av att testa hypoteser och testresultat från observationsstudier.

Som vi tidigare varit inne på ger många observationsstudier på kost data av låg kvalitet som inte är tillförlitliga att dra slutsatser ifrån. Några av dessa observationsstudier har visat samband mellan konsumtion av rött kött och risken för typ 2-diabetes. Det har fått många att tro att rött kött orsakar diabetes. Detta är dock en olämplig tolkning av data.

Vi behöver istället ta reda på om randomiserade kontrollerade studier, som ger en högre bevisnivå, bekräftar observationsresultaten. Data som dessa bör ses som ett antagande och inte tvärtom.

Denna metaanalys sammanställde 24 randomiserade studier på vuxna utan kardiometabol sjukdom. Analysen inkluderade studier som varade upp till 16 veckor, med ett genomsnitt på åtta veckor. Eftersom alla dessa var randomiserade interventionsstudier eliminerar de många av problemen som vanligtvis ses med observationsstudier, som ”healty user bias” (friska personer med redan låga riskförhållanden), dåligt minne när det gäller matintag och okontrollerade förvirrande variabler.

Observera att de sammanställda studierna inte specifikt var inriktade på lågkolhydratkost. De utvärderade helt enkelt påverkan av konsumtion av rött kött från studier där deltagarna från start utgick från liknande kostupplägg (vilket varierade från studie till studie).

Resultaten korrelerar väl med vad LCHF-läkare ofta ser hos sina patienter och även de resultat som tidigare studier på lågkolhydratkost har visat. LCHF utan begränsning av rött kött kan underlätta behandling samt reversera typ 2-diabetes, förbättra insulinresistens och behandla metabolt syndrom.

Även om denna studie inte visade någon effekt på inflammatoriska markörer, varken positiva eller negativa, finns det andra studier på lågkolhydratkost som visar inflammatoriska förbättringar.

Vad betyder då detta för dig?

Vi återkommer till ett av Diet Doctors mest grundläggande budskap. För att dra en slutsats kan vi inte lita på en enda studie, speciellt inte när det gäller observationsstudier på kost. Vi måste istället införliva bevis av högre kvalitet och förstå styrkor och svagheter i olika studier.

Vi på Diet Doctor kommer fortsätta vara en pålitlig källa kring hälsa samt bidra till ökad förståelse för vetenskap.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Ny bok: bra uppfött kött är både bra för dig, djuren och vår planet

Dålig vetenskap är dålig vetenskap, oavsett slutsats

Varningar för processat kött saknar grund i vetenskapen


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om kött