Dålig vetenskap är dålig vetenskap, oavsett slutsats

GettyImages-923692030

En ny studie i Critical Reviews in Food Science and Nutrition menar att det finns en ökad risk för depression och ångest om man avstår kött. Författarna gick igenom 18 observationsstudier som omfattade mer än 160 000 män och kvinnor. 11 av de 18 studierna kom till slutsatsen att sämre psykisk hälsa associerades med att avstå kött, förekomsten av depression och ångest var högre.

De utvärderade också den vetenskapliga noggrannheten i studierna och kom fram till att de fyra mest noggranna studierna visade att depression och ångest var vanligare hos de som inte åt kött. Två av de minst noggranna studierna visade motsatt resultat — köttätare fick depression och ångest i högre utsträckning.

När det gäller observationsstudier måste man vara mycket uppmärksam på att varje association håller, det har vi tagit upp många gånger tidigare. En hazardkvot under 2,0 är ett mycket svagt samband.

Vissa av studierna i den här analysen visade verkligen ett potentiellt betydelsefullt oddsratio på 3,02 respektive 2,75 när man jämförde köttätare med de som inte äter kött. Men även på den nivån är det omöjligt att utesluta att depression och ångest hänger samman med annat i livet, vid sidan om det som ligger på tallriken, kött eller ej.

Kanske den som avstår från att äta kött är mer orolig för miljön och hur djuren har det. Kanske den oron ökar ångest och depression. Det kan förklara fynden och har då ingenting att göra med det man äter.

Slutsatsen är att det är oerhört svag vetenskap och att vi måste prestera bättre.

Det här dyker upp strax efter att Världshälsoorganisationen (WHO) publicerat rekommenderad kost under coronapandemin med budskapet: ”Ät inte mättat fett (fett kött, smör, palm- och kokosolja, grädde, ost, ghee och ister).”

Den rekommendationen fick omedelbart ett skarpt mottagande på sociala medier där man påpekar bristen på evidens som stöder rekommendationen.

Vi har diskuterat sambandet mellan mättat fett och hälsa många gånger och hänvisar till en mängd källor för att påvisa bristen på solid data som stöder faran med mättat fett. Du kan läsa mer i vår guide om mättat fett och i guiden om rött kött.

Bristen på evidens avhöll inte WHO från att göra ett generellt och svepande uttalande. Tyvärr misstänker jag att många läsare tog det som en sanning, utan att ifrågasätta om påståendet hade vetenskaplig validitet.

Dessa två exempel sätter ljus på problematiken med att utfärda rekommendationer utan solid data.

Kan psykisk ohälsa orsakas av att utesluta kött från kosten? Visst är det möjligt. Bevisar denna nya studie det? Nej. Datan är fortfarande vag och motsägelsefull och det är inte adekvat att påstå att det finns något annat än ett möjligt samband.

Finns det någon evidens för att undvikande av mättat fett hjälper kroppen att bekämpa virusinfektioner? Absolut inte.

Vi måste kräva forskning av högre kvalitet och mer gedigna kostråd, från samtliga aktörer, inte bara de som kommer fram till något som står i konflikt med det vi tror oss veta.

Vi på Diet Doctor hoppas att vara den strimma av ljus som hjälper dig att navigera rätt genom den röra som ofta skapas av medias rapportering om nutritionsvetenskapen och de ”expertråd” vi får, som även de kan ifrågasättas.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

 

Tidigare

Fetma som riskfaktor för komplikationer av coronavirus

Spelar inte typ av diet roll för viktnedgång och blodtryck?

Större frukost ökar kaloriförbrukningen. Behöver vi bry oss?


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Kött