Spelar inte typ av diet roll för viktnedgång och blodtryck?

no-difference

En ny studie publicerad i The BMJ menar att det är liten, om ens någon, betydelsefull skillnad mellan olika typer av dieter för viktnedgång och sänkning av blodtryck, efter sex och tolv månader. Därför ska du helt enkelt välja den kost du tycker bäst om. Men kan vi lita på dessa data?

The BMJ: Comparison of dietary macronutrient patterns of 14 popular named dietary programmes for weight and cardiovascular risk factor reduction in adults: systematic review and network meta-analysis of randomised trials

Studien är en meta-analys av 121 randomiserade kontrollerade studier och omfattar 22 000 personer. På Diet Doctor anser vi att den här typen av studie håller den högsta kvalitet (läs gärna mer i vår policy för evidensbasering). Men även med evidens av hög kvalitet behöver vi känna till mer än en slående rubrik.

Forskarnas slutsats är att lågkolhydratkost, DASH-dieten och andra fettsnåla dieter alla resulterar i omkring 4 kilos viktnedgång och en sänkning av blodtrycket med 5 mmHg. Därför kommer man fram till att det inte finns någon betydelsefull skillnad mellan olika dieter. Vid ett första ögonkast, med dieter som Atkins och South Beach med i studien, kan det tyckas som en korrekt slutsats.

Men, som vi påpekat många gånger tidigare, ”the devil is in the details.” Studiens författare definierar lågkolhydratkost som en kost med mindre än 40 % av kalorierna från kolhydrater. Det innebär, vid ett intag av 2 000 kalorier per dag, att dieten kan innehålla 200 gram kolhydrater och 66 gram fett. Det är långt ifrån vad vi betraktar som liberal LCHF med 100 gram kolhydrater eller strikt LCHF med mindre än 20 gram kolhydrater per dag.

Det blir värre. Så här fortsätter det:

Dieten fick etiketten ”märkesliknande” när definitionen stämde på en benämnd diet, även om dieten inte nämndes eller refererades till i artikeln. Till exempel betraktade man kostprogram som inte hänvisade till Atkins, men innehöll mindre än 40 % kalorier från kolhydrater som Atkins-lika.

De definierade alltså inte bara lågkolhydratkost otillräckligt, de kombinerade namngivna kosthållningar med ”liknande” dieter som inte ens är lika.

Baserat på detta endast, står det klart att vi inte kan lita på rubrikerna eftersom de syftar på riktig lågkolhydratkost.

Det betyder inte att vi ska ignorera studien. Det visar sig att det finns mycket intressant data som olyckligtvis inte tog sig till sammanfattningen.

Till exempel hade South Beach-dieten den kraftigaste viktnedgången med 10 kilo jämfört med 3,6 kilo för DASH och 2,8 för medelhavskost, men GRADE-kvaliteten på den evidensen var låg.

Paleokost visade på den kraftigaste minskningen av blodtryck, med 14 mmHg jämfört med 4,6 mmHg för DASH-dieten. Det graderades som ”måttlig till hög säkerhet” enligt GRADE-kriterierna för evidensbasering.

Atkins hade den största ökningen av HDL på 3,4 mg/dl, jämfört med en minskning på 1,9 mg/dl för DASH-dieten.

Olyckligtvis hindrar inte de här motsägelserna rubriksättarna från att hävda att ”lågkolhydratkost inte är bättre än fettsnålt.” Det aktualiserar det viktiga arbete som grupper som Nutrition Coalition och Low Carb Action Network (LCAN) gör för att säkerställa att man definierar lågkolhydratkost på ett korrekt sätt när man utfärdar kostråd och gör analyserar av tillgänglig forskning.

Faktum är att dr Ted Eytan nyligen skrev ett blogginlägg för LCAN där situation förklaras i detalj. Läs gärna hela artikeln.

Vi har tidigare skrivit om att 40 % kolhydrater inte ens är i närheten av kolhydratkost. Det är felaktigt att dra slutsatsen att alla dieter är lika. Istället kommer vi fram till slutsatsen att denna studie visar att en blandning av dieter med mycket kolhydrater, med lite olika innehåll av fett och kolhydrater, innebär ungefär detsamma för viktnedgång och blodtryck.

Korrekt definierad stöder data att lågkolhydratkost, i snitt, leder till större viktnedgång än fettsnåla dieter. Data visar också att lågkolhydratkost innebär en kraftigare sänkning av blodtryck liksom alla andra markörer för metabolt syndrom.

På Diet Doctor är vi tydliga och konsekventa med hur vi definierar lågkolhydratkost. Vi uppmanar den vetenskapliga världen att göra detsamma.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Studie: Ketogen kost förbättrar markörer för PCOS

Ny studie: Ketoner stabiliserar hjärnfunktioner


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.