Ny studie: Ketoner stabiliserar hjärnfunktioner

brain-1024×577

En komplicerad men fascinerande ny studie menar att ketos kan förbättra människans hjärnfunktioner. Forskare från Mass General Hospital studerade unga friska vuxna med en speciell hjärn-MRI som kan avgöra ”brain network stability.” Författarna menar att det är ett mått på hjärnhälsa eller ”hjärnålder.”

Jag är inte bekant med den här metoden, men jag får lita på forskarna när det gäller validiteten av skanningarna. Dessutom måste jag medge att det låter ganska fantastiskt.

Första delen av studien var en tillbakablick på data som visar att ”brain network stability” minskade med ålder, med början vid 47 med en topp i minskning runt 60.

Andra delen av studien var den mest intressanta. Friska frivilliga vuxna skannades först efter att de ätit en standardkost, sedan efter standardkosten men efter 12 timmars fasta och till sist efter en vecka på ketogen kost (bekräftat av BHB-nivåer på i snitt 0,6 mmol/l).

Därefter genomfördes ett annat experiment, där man skannade friska frivilliga efter att de ätit standardkost och efter 12 timmars fasta. Sedan följde ytterligare en skanning då man bröt fastan med en glukos och, till sist, en skanning då man bröt fastan med exogena ketoner.

Författarna sammanfattar att ketogen kost, exogena ketoner och fasta alla hjälpte till att förbättra hjärnans stabilitet, medan standardkost och glukos gjorde hjärnan instabil. I ett n=1 experiment visade de också att exogena ketoner förbättrade stabiliteten även då de kombinerades med glukos. Men då det bara handlade om en patient är det svårt att dra några ordentliga slutsatser.

I sin helhet är dessa data fascinerande, men de är också svåra att tolka. Först av allt måste vi lita på att MRI-mätningarna korrelerar med verklig kognitiv prestation och hjärnfunktion i framtiden. Det är ändå det som betyder mest för oss. Därefter måste vi lita på att de kortsiktiga förändringar vi ser, baserade på förändringar i kosten, fortfarande gäller för varaktiga, långsiktiga förändringar. För det tredje måste vi anta att de här fynden gäller en bredare population, som äldre eller överviktiga eller personer med insulinresistens.

Det jag tar med mig från den här studien är att den ger mer och uppmuntrande preliminära data beträffande att ketoner är ”bra för hjärnan” och att ett överskott av glukos är ”dåligt för hjärnan.” Jag sätter de påståendena inom citationstecken då definitionerna för bra och dåligt kan se ut på många olika sätt och behöver klargöras i framtida studier.

Den här studien ger tidig mekanistisk data om varför ketos kan vara till fördel för neurologiska tillstånd, från Alzheimers sjukdom, traumatisk hjärnskada, epilepsi, nedstämdhet och mycket mer. Jag ser fram emot ytterligare forskning inom det här området, när vi lär oss att använda ketos som en neurologisk terapeutisk metod.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher


Gratis provmånad!

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Fördjupad kunskap