Fetma som riskfaktor för komplikationer av coronavirus

obesity-weight-loss

MedRxiv publicerade en preliminär studie (ännu inte granskad) om riskfaktorer associerade med sjukhusvistelse och kritiskt tillstånd på grund av covid-19, i New York City.

Författarna presenterad data från 1999 covid-19-patienter, inlagda på sjukhus i New York, vilket representerade 48 % av de som testats positivt.

48 % låter som en anmärkningsvärt hög andel, men notera att författarna har tagit datan från de som testades när de sökte akut. Urvalet blev alltså de svårast sjuka eftersom deras symtom var tillräckligt svåra att motivera ett akutbesök. Studien inkluderade inte de som självisolerar sig i hemmet för att bli friska.

Av de som lades in var tillståndet kritiskt för 41 % och 18 % avled. Medianåldern för de som utvecklade kritiska tillstånd (intensivvård, respirator, hospice och/eller död) var 67 år och 68 % var män. I enlighet med tidigare studier hade personer som lades in på sjukhus i större utsträckning diagnoserna högt blodtryck, diabetes och njursjukdom.

Den överlägset mest förutsägbara variabeln för sjukhusvård var en ålder på 75 år eller äldre; de patienterna löpte en 66 gånger högre risk att behöva läggas in. Variabel nummer två var också ålder; patienter i åldern 65-74 löpte 10 gånger högre risk att läggas in.

Därefter kom fetma. Personer med ett BMI över 40 löpte 6 gånger högre risk att behöva sjukhusvård.

Enligt mig är det detta som skiljer sig från resultaten som publicerats i Kina. Det här är den första publication jag känner till som pekar på fetma som en hög riskfaktor för att behöva sjukhusvård.

Fetma associeras ofta med högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdom, vilket också är riskfaktorer, det är alltså rimligt att anta att fetma kan associeras med svårare covid-19. Det står inte klart om författarna försökte att kontrollera för dessa faktorer när man bedömde risken vid fetma.

Är fetma en oberoende riskfaktor för komplikationer av covid-19? Jag är inte säker på att den här undersökningen svarar på den frågan. Den visar, som tidigare studier, att hög ålder är den överlägset största risken. Men den pekar på att fetma, tillsammans med andra metabola tillstånd som typ 2-diabetes eller högt blodtryck, också sannolikt bidrar till en speciellt hög risk.

Olyckligtvis kan vi inte göra mycket åt vår ålder. Resultatet av den här undersökningen poängterar däremot vikten av att hantera metabola sjukdomar och hålla en hälsosam vikt.

Det är aldrig för sent att ta hand om din hälsa och göra en plan för hur det ska göras. Det kan innebära att fokusera på sömnvanor, hantera endokrina problem tillsammans med din läkare eller att förbättra nutrition och träning. Oavsett vad kan utdelningen för att ta hand om din hälsa vara högre än någonsin.

Medan viktnedgång sker långsamt och kan vara svårt, upplever många patienter dramatiska förbättringar när det gäller metabol hälsa, efter bara en kort tid med lågkolhydratkost.

Enligt den här studien från New York verkar det som om varje litet steg kan vara till hjälp. Diet Doctor finns här för att tillhandahålla inspiration och kunskap på din hälsoresa.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

 

 

Tidigare

Läkare anser att fetma bör betraktas som riskfaktor för covid-19

Spelar inte typ av diet roll för viktnedgång och blodtryck?

Större frukost ökar kaloriförbrukningen. Behöver vi bry oss?


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Viktnedgång