Läkare anser att fetma bör betraktas som riskfaktor för covid-19

fat man

Folkhälsomyndigheten klassar ännu inte övervikt som en riskfaktor när det gäller covid-19. Men det finns läkare som vill ändra på det. Carl-Magnus Brodén, som behandlar patienter med fetma vid fetmakliniken GB Obesitas Skåne, anser att allvarlig fetma bör klassas som en riskfaktor:

Utifrån det vi vet hittills så skulle åtminstone fetma med ett BMI över 40, det man kallar mer uttalad fetma, bedömas som en riskfaktor i det här sammanhanget

SvD: Läkare: Uttalad fetma en riskfaktor för covid-19

Enligt artikeln vittnar intensivvårdspersonal om att en stor grupp av de allvarligast sjuka är överviktiga. På sätt och vis är det inte förvånande, när vi redan vet att andra metabola hälsoproblem, som diabetes, högt blodtryck och kardiovaskulär sjukdom, betraktas som riskfaktorer.

Om du hör till någon av de uttalade riskgrupperna ska du naturligtvis vara extra rädd om dig för att undvika att bli smittad. Att sköta om sin hälsa är ett arbete på lång sikt och här på Diet Doctor kan du hitta råd och inspiration för en friskare framtid.