Vetenskaplig granskning av ketogen kost brister gällande noggrannhet

doctor_keto

En ny översiktsartikel syftar till att sammanfatta de evidensbaserade hälsovinsterna samt de eventuella bristerna med ketogen kost. Slutsatser från denna översyn menar att keto kan gynna viktminskning på kort sikt – men kan möjligen ha en negativ effekt på andra hälsofaktorer på lång sikt.

Tyvärr är författarnas bedömning bristfällig och grundar sig på inkonsekvent identifiering av studier, på samma sätt som många andra vetenskapliga recensioner av ketogen kost.

Efter recensionens introduktion, som anger vad ketogen kost är, gör sedan författarna följande påståenden – utan några citerade referenser:

”Långsiktiga biverkningar inkluderar leversteatos (fettlever), njursten, hypoproteinemi och vitaminbrist. Även om hälsovinster med ketogen kost har rapporterats i hög utsträckning är långsiktig efterlevnad av ketogen kost en begränsande faktor. Kostens hållbarhet har ifrågasatts och effekterna efter att man har slutat med kosten måste undersökas närmare.”

Våra evidensbaserade guider står dock i opposition till dessa ociterade påståenden. Vi menar istället att det inte finns några övertygande bevis för att ketogen kost ska orsaka njursten — och det finns gott om bevis för att denna kost istället behandlar fettlever. Det hade underlättat om vi i denna del av artikeln hade fått några referenser från författarnas sida.

Därefter behandlar översikten lipider och lågkolhydratkost. Här ger den en noggrann bedömning med förbättrat HDL, triglycerider, blodsocker, insulin och C-reaktivt protein (CRP).

Författarna nämner också att det kan finnas en ökning av LDL och att det inte finns några långtidsstudier som rapporterar kliniska kardiovaskulära ändpunkter. Även om detta är sant verkade de ignorera alla de studier som inte visar någon ökning av apolipoprotein B (ApoB) eller LDL, vilket vi belyser i vår guide om Kolesterol och LCHF.

Här krackelerar granskningens påståenden ytterligare. Författarna inledde översikten med att berätta att de endast valt att fokusera på strikt LCHF. Men sedan förvirrar de saker och ting genom att lägga till en studie som definierar ett kostupplägg med 40 % kolhydrater av det totala kaloriintaget som lågkolhydratkost. Som vi har lyft tidigare kan inte studier som vill undersöka exakta effekter av lågkolhydratkost räkna in kostupplägg som består till 40 % av kolhydrater.

Går vi vidare till viktminskningsavsnittet upprepar de samma fel, genom att inkludera DIETFITS-studien. Som vi lyft i vår podcast med Stanford-forskaren Lucia Aronica, jämförde DIETFITS-studien inledningsvis lågkolhydratkost med fettsnål kost, men mot slutet tillät de en liberaliseringen av kolhydratintaget vilket innebar att gruppen med ”lågkolhydratkost” åt 130 gram kolhydrater per dag. Därför ger denna studie inte heller en korrekt bedömning av riktigt lågkolhydratkost.

Till författarnas fördel kan sägas att de granskade positiv evidens gällande LCHF och PCOS. Vi är överens om att det finns begränsningar i många av dessa studier, men samtidigt verkar det tydligt att ketogen kost är ett effektivt tillvägagångssätt vid PCOS. Om det är mer effektivt än andra viktminskningsmetoder återstår att bevisa.

Slutligen granskade författarna fördelaktig evidens för både typ 2- och typ 1-diabetes, med en befogad oro för noggrann användning när det gäller blodsockersänkande mediciner.

Sammanfattningsvis undrar jag dock varför det är så lätt för forskare att blanda ihop studier som korrekt bedömer lågkolhydratkost med de som inte gör det. Jag förstår att det finns betydande skepsis inom den medicinska världen och sjukvården när det gäller ketogen kost, men det borde inte ursäkta denna typ av sammanblandning.

Strikt LCHF kanske inte passar alla. De kan finnas nackdelar och kan för vissa vara svårt att följa på lång sikt. Däremot stöds de slutsatserna inte enhetligt av vetenskapen. Precis som alla kost- eller hälsointerventioner förtjänar ketogen kost rättvis representation i den vetenskapliga litteraturen. Vi på Diet Doctor har som mål att se till att detta händer.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Rött kött förbättrar markörer för glukos och insulin utan negativa effekter på inflammation

Ny bok: bra uppfött kött är både bra för dig, djuren och vår planet

Dålig vetenskap är dålig vetenskap, oavsett slutsats


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om ketogen kost