Periodisk fasta ger ökad viktnedgång

intermittent-fasting-study

En randomiserad kontrollerad studie publicerad i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism visar att två dagar periodisk fasta per vecka förbättrar fettförbränning samt markörer för inflammation.

Denna studie står i kontrast mot en annan nyligen genomförd studie som vi skrev om härom veckan, där slutsatsen var att periodisk fasta inte är effektivt för viktminskning.

Vi förstår om du får nackspärr i försök att hänga med i alla tvära kast mellan till synes motsägelsefulla slutsatser. Detta visar dock hur pass stor skillnad detaljerna i en studie spelar samt dess påverkan på resultat och slutsatserna vi sedan drar.

I den aktuella studien delades 46 deltagare med fetma och minst två komponenter av metabolt syndrom slumpmässigt in i en periodisk fastegrupp eller kontrollgrupp. I kontrollgruppen fortsatte varje deltagare sitt vanliga ätmönster. Forskare instruerade deltagarna i gruppen för periodisk fasta att varje vecka minska sitt kaloriintag med 75 % under två dagar i följd och sedan äta normalt de andra fem dagarna.

Efter åtta veckor gick fastegruppen ner 3,5 kg jämfört med 1,2 kg i kontrollgruppen. Fettmassan minskades med 2,4 kg jämfört med 0,9 kg och den fettfria massan (antingen vattenvikt eller fettfri massa) minskade med 1 kg jämfört med 0,3 kg. (Fettfri massa uppmättes med bioimpedansvåg och inte med DEXA-skanning som är standard.)

Markörer för metabol hälsa, som blodsocker och insulinnivåer, tycktes förbättras mer i den fastande gruppen, men förbättringarna var inte statistiskt signifikanta jämfört med kontrollgruppen. Den obetydliga skillnaden kan bero på att testgruppen var liten eller en indikation på en icke betydelsefull effekt.

Studiens författare fann också förbättringar i markörer för inflammation och oxidativ stress.

Vi skulle kunna stanna här och konstatera: ”Periodisk fasta fungerar!”

Det skulle dock vara en överdrift, precis som att det är en överdrift att ta en studie med negativa resultat och konstatera: ”Periodisk fasta fungerar inte”.

Vi frågar oss därför hur den här studien på periodisk fasta kan visa goda effekter på viktminskning, medan den nyligen publicerade studien i JAMA Internal Medicine inte gjorde det?

Vi kan omedelbart se en markant skillnad i studie-designen. I den aktuella studien minskade periodisk fastegruppen sitt kaloriintag dramatiskt under två dagar och åt 31 % av sitt vanliga intag. De ökade heller inte sitt kaloriintag under de icke-fastande dagarna.

I studien vi diskuterade förra veckan var det ingen skillnad i kaloriintaget mellan den fastande gruppen och kontrollgruppen.

Därför kan vi troligtvis dra slutsatsen att periodisk fasta fungerar bra för viktnedgång och gynnar fettförbränning när den kombineras med en periodisk kalorireduktion.

Vi skulle kunna nöja oss med dessa slutsatser.

Däremot gör den aktuella studien också påståenden om effekterna av periodisk fasta på tarm-mikrobiomet och flera sekundära resultatmått som är dåligt definierade och kanske inte är meningsfullt relaterade till hälsoutfallet.

Trots studiens svagheter visar den, tillsammans med de negativa resultaten från den andra nyligen publicerade studien, hur mycket detaljerna i en studie betyder. Det visar också att periodisk kalorireduktion kan vara en viktig del av periodisk fasta.

Vad säger detta om föreställningen att periodisk fasta kan sänka insulinnivåer, förbättra metabol hälsa samt förbättra autofagi och livslängd?

Dessa parametrar är mer utmanande att mäta, särskilt frågan om livslängd. Vi har fortfarande inga tillräckligt starka randomiserade studiedata som kan stödja dessa hälsovinster. Men precis som vi tar upp i vår guide om periodisk fasta, har vi tillräckligt med data och teorier för att stödja människor utan kontraindikationer att ge det ett försök.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Ny studie hävdar att periodisk fasta inte fungerar – men stämmer det?

Vetenskaplig granskning av ketogen kost brister gällande noggrannhet

Rött kött förbättrar markörer för glukos och insulin utan negativa effekter på inflammation


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om periodisk fasta