Stöder vetenskapen en begränsning av rött kött?

GettyImages-1085273670

Vi har hört det i årtionden. Rött kött orsakar cancer, hjärtsjukdom och kan leda till förtida död.

Men är det så? Backas dessa påståenden upp av högkvalitativ evidens?

I vår nyligen uppdaterade guide om rött kött, har vi gått igenom befintlig evidens och svaret är – förmodligen inte.

Det är sant att många epidemiologiska studier inom nutritionsområdet pekar på svaga samband mellan konsumtion av rött kött och dålig hälsa. Trots att dessa associationer är statistiskt signifikanta ger de knappast någon meningsfull information om förhållandet mellan kost och sjukdom, faktorer som allmänt hälsosamma individer, undermålig inslamlig av data, förväxlingsfaktorer och andra svagheter i studierna. Du kan läsa mer om detta i vår guide om olika typer av studier.

För att öka förvirringen ytterligare visar majoriteten av de randomiserade kontrollerade studierna inget samband mellan rött kött och dålig hälsa. De epidemiologiska studierna är inte heller samstämmiga.

Idag har vi ytterligare evidens för att rädslan för rött kött är ogrundad. En serie publikationer i Annals of Internal Medicine stöder påståendet att rött kött INTE ökar risken för cancer, hjärtsjukdom eller död.1

Det här har givit upphov till stora rubriker. Här är ett exempel på en av många artiklar, i The New York Times:

The New York Times: Eat less red meat, scientists said. Now some believe that was bad advice.

Och ett exempel på svenska:

Expressen Hälsoliv: Är kött farligt för hälsan? En ny studie väcker tvivel

Här är vår syn på saken.

Den första studien gick igenom alla hittills publicerade randomiserade kontrollerade studier, utvärderade utfallen av kardiometabola sjukdomar samt cancer i kosthållningar med mer eller mindre rött kött. Författarna hittade inga signifikanta samband gällande intag av rött kött och ökad risk för hjärtkärlhändelse eller cancer (insjuknande och dödlighet). Men de medger att kvaliteten på datan var låg. De flesta dieterna som studerades fokuserade på att minska innehållet av fett i kosten, vilket endast indirekt sänkte intaget av rött kött.

Trots de begränsningarna, är evidens från randomiserade kontrollerade studier fortfarande starkare än data från okontrollerade observationsstudier, som utgör tre av artiklarna i Annals. Samtliga undersökte prospektiva kohortstudier (som bara kan visa associationer, en svag typ av evidens, som beskrivs i vår policy för att gradera vetenskaplig evidens). Varje artikel ovan kommer fram till att det inte finns tillräcklig evidens för att rekommendera en världsomspännande begränsning av kött, av hälsoskäl.

Författarnas slutsats, kostrekommendationer baserade på NutriRECS Consortium guidelines, är att vuxna bör fortsätta med sitt nuvarande intag av kött, då en nedskärning troligen inte är gynnsamt för hälsan.

Noteras kan, att till skillnad från äldre studier på kött, är dessa meta-analyser inte finansierade av köttindustrin, vilket utesluter en uppenbar jävssituation.

Utspelen från förespråkare av kosthållningar som begränsar kött kom snabbt och var starka. Kvaliteten på evidensen ifrågasattes och man begär en omedelbar immediate tillbakadragning av artiklarna i Annals.

Vad gör att vi kan ta dessa studier i beaktning? Som citeras i WebMD, konstaterar författarna att de har ett ”individuellt förhållningssätt snarare än ett samhälleligt.” Detta synsätt inkluderar att gradera evidensen styrka. Författarna menar att tidigare evidens ”ofta inte har utvärderat hur säker evidensen är, och om det finns är den ofta otillförlitlig.”

För att sammanfatta menar dessa forskare att vi behöver fokusera på individen och skapa kostråd baserade på evidens av högre kvalitet.

Andra forskare hävdar att epidemilogiska studier av låg kvalitet är bra nog, att vi inte behöver annan data och att det är viktigast med ett populationsperspektiv.

Vilket perspektiv är det som sannolikt hjälper personer att fatta välinformerade beslut om sin egen hälsa?

Du kan förmodligen gissa var vi står. Vi graderar evidensen vi hänvisar till och vi tror att vi ska luta oss mot evidens av högsta tillgängliga kvalitet när det är möjligt. När evidens av hög kvalitet saknas, då behöver vi identifiera svageheterna i studier av lägre kvalitet.

Vårt övergripande mål är också att göra LCHF enkelt för att hjälpa människor att dramatiskt förbättra sin hälsa. Det individualiserade perspektivet låter därför bra i våra öron.

Studier är inte perfekta. Vetenskapen är inte så perfekt som vi skulle vilja tro. Men vi applåderar författarna för att de fokuserar på evidensens kvalitet och på det individuella perspektivet.

Vi håller med, baserat på den vetenskap som finns tillgänglig. Det finns ingen övertygande anledning att undvika rött kött.

Med det sagt vill vi också stödja och informera de som undviker rött kött, men vill äta lågkolhydratkost, med exempelvis vår guide om vegetarisk LCHF och våra lakto-ovo-vegetariska veckomenyer.

Båda vägarna kan leda till hälsa och valet är ditt eget.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Mer

grilled flat iron steak shot in flat lay style

Rött kött – är det hälsosamt?

GuideÄr rött kött hälsosamt eller skadligt? Kan du njuta fritt av det när du äter LCHF och ketogen kost, eller bör du begränsa ditt intag? Beroende på vilken expert du frågar får du troligen helt olika svar på dessa frågor. Finns det ett starkt samband mellan rött kött och hjärtsjukdom, cancer eller andra sjukdomar?

Kött

4 kommentarer

 1. Henrik
  Bra artikel!
 2. Björn Hellström
  Charlotte Erlanson‑Albertson har nyligen handlett en studie där de påstår att fett minskar produktion av hjärnceller. https://www.svd.se/mycket-fett-i-mat-skadar-hjarnan
  Svar: #4
 3. Göran Petrini
  När jag läser om alla dessa ”vetenskapliga” undersökningar som försöker tala om för oss vad som är bra eller dåligt att äta, förundras jag över att det evolutionära perspektivet alltid saknas. Det är ju bara 400-500 generation sedan människan började med jordbruket. I ett evolutionärt perspektiv är det i det närmaste obetydligt. Vi är därför fortfarande jägare-samlare. Hur kan kött då vara skadligt för oss? Läs dr Cordian, paleogurun framför andra.
 4. Pär
  Det är råttor de testat på, inte människor. Sen undrar man vad råttorna får mer för mat utöver fett? Rapsolja är ju inte heller den allra nyttigaste fettkällan. Gissar spontant på att de fått både mycket fett och mycket kolhydrater i form av sockerrik kost (det har varit så i många andra studier med råttor) vilket inte är en bra kosthållning och definitivt inte är LCHF.

  "Det är också känt sedan tidigare att minnet påverkas hos människor som har fått diabetes av sin övervikt.". Den större delen av människor som äter LCHF får inte diabetes, tvärtom så har många reverserat diabetes eller har kunnat minska ner på insulin och andra mediciner.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg