Lågkolhydratkost effektivast för viktnedgång, enligt svensk expertutredning!

SBU: Mat vid fetma

Vilken mat är effektivast för att gå ner i vikt? Idag släpps svaret och det kan bli en historisk dag.

Nu är den nämligen officiell. Efter drygt två års arbete publicerades idag den svenska expertutredningen Mat vid fetmaDenna rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) lär bli grunden för den svenska sjukvårdens framtida kostrådgivning vid fetma.

Sedan länge har sjukvården i allmänhet gett råd om att undvika fett och kalorier. Råd om lågkolhydratkost (som LCHF) har ofta avfärdats som en modediet utan vetenskaplig förankring. Nu är det dags att uppdatera kunskaperna på området.

Den enda tydliga skillnaden mellan olika kostråd ses enligt SBU under de första sex månaderna. Där är lågkolhydratkost som LCHF tydligt effektivare än dagens konventionella råd.

Från modediet till bäst i test alltså.

Här är fler höjdpunkter ur rapporten:

Hälsovärden

Även hälsovärden förbättras av lågkolhydratkost, enligt SBU (sid 35). Man får en:

…större ökning av HDL-kolesterol (”det goda kolesterolet”) utan att ha några negativa effekter på LDL-kolesterol (”det onda kolesterolet”). Detta gäller både den måttliga lågkolhydratkosten, med ett kolhydratintag som underskrider 40 procent av det totala energiintaget, och den strikta lågkolhydratkosten,
där kolhydratintaget uppgår till högst 20 procent av det totala. Den strikta lågkolhydratkosten leder på kort sikt dessutom till förbättrade glukosvärden för personer med fetma och diabetes, och till marginellt minskade triglycerider.

Alla viktiga hälsovärden förbättrade eller oförändrade på strikt lågkolhydratkost alltså. Precis som man förra året visade i en internationell genomgång av all forskning på området:

LCHF till synes hälsosamt på alla vis

Långsiktig oklarhet

På längre sikt ses ingen säkra skillnader mellan några koster över huvud taget i de studier som gjorts. Skillnaderna minskar med tiden. Detta bedömer SBU – liksom jag – beror på minskande följsamhet (sid 35 i sammanfattningen). Folk har lätt att falla tillbaka i gamla vanor helt enkelt.

Ju fler studier man adderar desto längre ser man den tydliga fördelen med lågkolhydratkost. SBU har tyvärr uteslutit alla studier som undersöker feta och överviktiga personer. Inkluderar man även studier på viktnedgång där överviktiga ingår – så man får ett större vetenskapligt underlag – såg man i en ny analys en klar fördel för strikt lågkolhydratkost även efter ett år:

Ny analys: LCHF bäst för vikt och hälsovärden i längden!

En välgjord studie som föll bort ur SBU-rapportens huvudanalys av samma skäl visade kvarstående fördel för LCHF-liknande lågkolhydratkost (Atkins) även efter två hela år, trots svårigheten med att göra så långa koststudier.

För effekten på ännu längre sikt, om man verkligen håller sig till lågkolhydratkost, finns bara anekdotiska rapporter om vikt och kolesterolvärden.

Fysisk aktivitet

SBU dödar också idéerna om att motion är viktig för vikten (sid 39). Motion kan vara mycket bra för hälsan, men:

Systematiska litteraturöversikter visar dock att tillägg av fysisk aktivitet till en kostintervention för personer med fetma har en, om någon, marginell effekt på viktnedgång på gruppnivå.

Motionens effekt på vikten i studier är med andra ord marginell eller obefintlig. Precis som man länge kunnat läsa här.

Varningar mot LCHF avfärdas

En stor kunskapsbrist idag är vilka kostråd som långsiktigt är bäst för hälsan. Det vet vi helt enkelt inte.

När det idag varnas för lågkolhydratkost baseras det vanligen i bästa fall på statistiska samband ur enkätundersökningar på personer som inte ätit lågkolhydratkost. SBU sågar också dessa varningar (sid 44):

…de flesta av dessa studier är behäftade med stora brister som gör dem svårtolkade. Den främsta bristen med dessa studier är att det ofta är omöjligt att avgöra om de personer med lägst intag medvetet äter en måttlig lågkolhydratkost av hälsoskäl, eller om de är högkonsumenter av snabbmat.

Fördelningen av kolhydrater, fett och protein som i dessa studier fantasifullt kallas ”lågkolhydratkost” brukar nämligen lika fördelningen hos en hamburgare med pommes frites och läsk…

Mot framtiden

Vad ska konsekvenserna av dagens rapport bli? Från sid 42:

Råd om strikt lågkolhydratkost är dock väldigt ovanligt, om vi får tro praxisundersökningen. Det framgår inte hur vanligt det är att man aktivt avråder från den strikta lågkolhydratkosten. Lågkolhydratkost, även den strikta, leder på kort sikt till större viktminskning än lågfettkost, utan att studierna har pekat på några negativa effekter på blodfetter under förutsättning att vikten fortsatt är lägre. En möjlig konsekvens av denna rapport är därför en ökad användning av strikt lågkolhydratkost för kortsiktig viktreduktion.

SBU utrycker sig alltid försiktigt. Men mycket tydligare än så behöver det inte sägas: Det är dags för sjukvården att ta råd om LCHF för viktminskning på allvar!

Detta är också intressant:

…det inte går att dra några slutsatser om sambandet mellan lågkolhydratkost – oavsett typ av fettinnehåll – och hjärt-kärlsjuklighet. Här skulle försiktighetsprincipen kunna tillämpas. Den kan verka återhållande på intag av mättat fett vid råd om lågkolhydratkost, så länge dokumentationen om de långsiktiga effekterna är så bristfälliga.

Många i sjukvården kommer säkert (utan bättre skäl än förutfattade meningar) att vara rädda för råd om mer mättat fett. Det var jag också rädd för en gång i tiden.

Jag tycker SBU har en rimlig inställning här. Det är nämligen inte nödvändigt att ge råd om mycket mättat fett för att äta lågkolhydratkost. Man kan äta även strikt lågkolhydratkost (som LCHF) med tonvikt på omättade fetter. Det har visats vara effektivt i studier:

Det vore utmärkt om sjukvården kunde börja dra nytta av effekterna av lågkolhydratkost, även innan den föråldrade rädslan för smör smält bort överallt.

SBU-rapporten Mat vid fetma är ett gigantiskt steg mot effektivare kostråd i sjukvården. Detta är en historisk dag.

Vad säger du om SBU-rapporten?

Media idag

Här kan du läsa SBU-rapporten Mat vid fetma:

Mer

LCHF för nybörjare

Några exempel på vad dagens nyhet kan betyda för allt fler:

Äldre inlägg