Lista över evidensbaserade guider

Alla våra guider ska evidensbaseras, vilket betyder att innehållet är baserat på vetenskap. Det är ett ständigt pågående arbete för att säkerställa att våra guider når upp till kraven i vår policy för evidensbaserade guider. Det kräver att guiderna genomgår medicinsk granskning och uppdateras minst en gång om året.

Här är våra medicinskt granskade och uppdaterade guider, med datum för senaste genomgång. Du hittar den senaste uppdateringen högst upp i listan:

 

Mer

Diet Doctors policy för evidensbaserade guider

Diet Doctors policy för att gradera vetenskaplig evidens

Vetenskapen bakom LCHF och keto