Ketogen kost höjer LDL – gäller detta för dig?

En nyligen genomförd studie rapporterar en signifikant ökning av LDL-kolesterol bland unga, friska kvinnor som ätit ketogen kost. Vad kan dessa resultat betyda för dig?

Studien, publicerad i tidskriften Nutrients, randomiserade 17 kvinnor som antingen fick äta ketogen kost (mindre än 25 gram kolhydrater och 77 % fett av det totala dagliga kaloriintaget) – eller en kontrollkost i fyra veckor. Innan de växlade kost hade de en ”utrensningsperiod”.

Författarna drar slutsatsen att kvinnorna på ketogen kost såg en signifikant ökning av LDL. Det fanns en ökning av både större och mindre LDL, samt tätare LDL, med en övergripande liten minskning av genomsnittlig LDL-storlek.

Deltagarna såg också en liten ökning av triglycerider på ketogen kost, tillsammans med en minskning av blodsocker och insulin. Dessutom hade deltagarna på ketogen kost en mer betydande viktminskning, något som författarna dock inte inkluderade i rapportens data.

Vi har skrivit många artiklar om de många hälsovinster som ketogen kost kan medföra. Det verkar dock som om LDL är det största problemet som kvarstår, vilket denna studie stöder ytterligare.

Det är värt att notera att majoriteten av data tyder på att personer med fetma eller typ 2-diabetes som äter ketogen kost i genomsnitt inte ser någon signifikant ökning av LDL. En metaanalys på över 1600 personer visar ingen signifikant ökning av LDL, en annan rapporterar en total förbättring av riskfaktorer för hjärtat.

Studierna från Virta Health rapporterar ingen förändring i apolipoprotein B (Apo B) (en mer noggrann mätning av LDL), samt en total minskning av kardiovaskulär riskpoäng och en övergång från små, täta LDL till de mindre aterogena större LDL-partiklarna.

Varför visar den aktuella studien något annat?

För det första är deltagarna friska volontärer utan fetma, diabetes, metabol dysfunktion, insulinresistens eller något av de andra tillstånd som ketogen kost ofta förbättrar. Detta är en avgörande punkt då det begränsar hur tillämpliga resultaten är för majoriteten som börjar med ketogen kost, för att få bukt på underliggande hälsoproblem.

För det andra, något kopplat till punkt nummer ett, började samtliga deltagare (förutom en) med LDL av mönster A (den större, mindre täta LDL). Det kan vara anledningen till att de inte visade en förbättring i LDL-storlek då det redan var bra och inte behövde förbättras!

Det är också värt att notera att den enda kvinnan som började med LDL av mönster B, förbättrades till mönster A efter fyra veckor på ketogen kost.

För det tredje var detta en mycket kort studie som bara varade i fyra veckor, författarna uppgav också att deltagarna gick ner i vikt. Tidigare studier rapporterar en initial ökning av LDL-kolesterol i samband med viktminskning, som över tid kan normaliseras med viktunderhåll. Skulle detta även ha inträffat i denna studie? Det vet vi inte, eftersom studien var för kort för att kunna svara på det.

För det fjärde åt kvinnorna ketogen kost med relativt lågt proteininnehåll och högt fettinnehåll. Skulle resultaten ha varit desamma med ett högre proteinintag (25 till 30 % av det totala kaloriintaget) och lägre fettintag (cirka 65 % av det totala kaloriintaget)?

Slutligen, vad innebär förhöjt LDL-kolesterol sett till den allmänna hälsorisken för dessa kvinnor? Vanligen ses något förhöjt LDL som oroande. Men hur stor är egentligen den ökade risken för en grupp friska, unga kvinnor utan andra riskfaktorer? Förmodligen är den är minimal, om överhuvudtaget märkbar, för denna målgrupp.

Här är fyra viktiga punkter att ta med sig:

  1. Varför äter du ketogen kost? För många människor fungerar det bättre att äta måttlig LCHF med högre proteinintag istället för strikt LCHF. Detta gäller särskilt för unga, friska personer som inte har något underliggande hälsotillstånd.
  2. Att reagera på labtester, efter bara fyra veckors kostförändring, är för tidigt och representerar inte ett kostens långsiktiga prognostiska effekt.
  3. Denna studie gäller inte för dig som har fetma, typ 2-diabetes, metabolt syndrom, insulinresistens etc.
  4. Vi saknar data inom denna specifika, friska grupp som kan hjälpa oss att förstå effekterna av förhöjt LDL-kolesterol.

På Diet Doctor vet vi att det föreligger en stor förvirring kring LDL och LCHF. Du kan läsa mer om våra tankar om kolesterol och LCHF, huruvida vi har ändrat vår åsikt om LDL (artikel på engelska), och vad du kan göra för att sänka LDL på lågkolhydratkost.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Framgångsrik behandling av pre-diabetes med ketogen kost

Metabol hälsa – ett bättre mått på risk för hjärtsjukdom än LDL

Ketogen kost förbättrade PCOS och fettlever effektivare än läkemedel


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Mer om kolesterol