Metabol hälsa – ett bättre mått på risk för hjärtsjukdom än LDL

a-healthy-heart

En ny studie publicerad online på JAMA Cardiology rapporterar att metabola markörer förutsäger risken för hjärtsjukdom mycket bättre än LDL-kolesterol.

Studien var en observationsanalys av över 28 000 kvinnor som följts i 21 år i Women’s Health Study. Författarna fann att de faktorer som bäst förutspådde risken för framtida hjärtsjukdom var typ 2-diabetes, metabolt syndrom, högt blodtryck, fetma och rökning.

Vanligtvis blir vi inte alltför glada över observationsstudier då de ofta involverar metoder för att samla information om matintag som är opålitliga och att studierna inte kan kontrollera skillnaderna mellan individerna vid baseline.

Det betyder att datan är av låg kvalitet som inte ger meningsfull information om orsak och verkan.

Denna studie försöker dock inte koppla kost till sjukdom. Dessutom gör de imponerande riskförhållandena det mer troligt att de identifierade sambanden är tillförlitliga.

Ett riskförhållande rapporterar hur sannolikt det är att något inträffar i en grupp jämfört med en annan. Om riskförhållandet är mindre än två anser vi att det är svagt eller mycket svagt bevis, beroende på andra metodologiska problem med studien.

I detta fall är riskförhållandena för risken att utveckla framtida hjärtsjukdomar följande:

  • Typ 2-diabetes: 10,7
  • Metabolt syndrom: 6,0
  • Högt blodtryck: 4,5
  • Fetma: 4,3
  • Rökning: 3,9

När det gäller blodprover rapporterar denna studie en laboratoriemätning för insulinresistens, så kallat ”lipoprotein insulin resistance test” (LPIR).

Av de laboratorietester som studerats som indikatorer för hjärtsjukdom, hade LPIR det högsta riskförhållandet vid 6,4. Triglycerider hade det näst högsta riskförhållandet vid 2,1, där efter Apo B på 1,8 och slutligen LDL med den lägsta nivån på 1,6.

Dessa resultat tyder på att metabola markörer är mer kritiska för att förutsäga framtida hjärtsjukdom än traditionella kolesterolmätningar som ApoB och LDL.

Studier likt denna kan hjälpa läkare att lägga större fokus på metabol hälsa som förstahandsbehandling för att förebygga hjärtsjukdom.

Som vi beskriver i guiden om behandling av insulinresistens finns det dock inga läkemedel godkända för behandling av insulinresistens eller metabolt syndrom. Istället är livsstilsåtgärder svaret.

Många kostvanor som leder till långvarig viktminskning kan förbättra metabol hälsa. Emellertid verkar lågkolhydratkost vara de mest effektiva för att minska triglycerider, förbättra diabetes och reversera metabolt syndrom – även utan viktminskning (artikel på engelska).

Studier likt denna tydliggör en viktig faktor: Vi måste fokusera mer på metabol hälsa för att förebygga risken för hjärtsjukdomar. Det är dags att bryta sig loss från ett allt för snävt fokus på LDL och börja ta hand om samtliga riskfaktorer som spelar roll.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Ketogen kost förbättrade PCOS och fettlever effektivare än läkemedel

Fungerar LCHF bara i sex månader?

Amerikanskt magasin ger återigen sina läsare fel information om de mest effektiva kostuppläggen


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Grunderna i LCHF