Ketogen kost förbättrade PCOS och fettlever effektivare än läkemedel

keto-diet-food

En ny studie publicerad i Obstetrics and Gynecology Research rapporterar att ketogen kost förbättrar symtom på polycystiskt ovarial syndrom (PCOS) och icke-alkoholrelaterad fettlever (NAFLD) bättre än orala läkemedel.

Resultaten ger ytterligare evidens för att insatser som riktar sig direkt mot grundorsaken metabol dysfunktion, kan vara effektivare än läkemedel för att behandla symtomen.

I studien ingick 20 kvinnor med fetma, PCOS och leverdysfunktion. De lottades till antingen ketogen kost (5 % till 10 % energi från kolhydrater och 18 % till 27 % från protein) eller behandling med läkemedel.

Läkemedelsgruppen tog ett tillskott för leverhälsa (polyene phosphatidylcholine) tillsammans med p-piller.

Efter 12 veckor hade gruppen med ketogen kost signifikanta förbättringar när det gäller viktnedgång (12 kilo) och fettprocent (från 40 % till 34 %), liksom en minskning av visceralt fett och midja-längd-ratio, jämfört med kontrollgruppen.

Dessutom hade gruppen som åt ketogen kost signifikanta förbättringar av leverfunktion och fettlever, visat med ultraljud.

Båda grupperna uppvisade liknande förbättringar av hormonell status.

Den här studien sätter ljus på hur viktigt det är att behandla grundorsaken till dessa tillstånd — nämligen underliggande insulinresistens och metabol dysfunktion — snarare än att bara behandla symtom med läkemedel. Ketogen kost riktar in sig på orsaken till insulinresistens och är sannolikt anledning till framgången i att förbättra både PCOS och NAFLD.

Dessa resultat leder fram till tankar på om ketogen kost borde vara ny standardbehandling när det gäller PCOS och fettlever. Det återstår att se, men studier som denna är en fin öppning på diskussionen.

Om du är nyfiken på ketogen kost kan du lära dig mer i vår guide om ketogen kost för nybörjare eller genom att hoppa på vår tvåveckorsutmaning för att komma igång med strikt LCHF.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Fungerar LCHF bara i sex månader?

Amerikanskt magasin ger återigen sina läsare fel information om de mest effektiva kostuppläggen

Dr David Ludwig om lågkolhydratkostens långa historia


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Grunderna i LCHF