Dr David Ludwig om lågkolhydratkostens långa historia

Keto diet concept. A set of keto nutrition products. Fresh vegetables, seafood, bacon and nuts.

En ny granskning publicerad i The Journal of Clinical Investigation beskriver hur kolhydratreduktion har använts vid behandling av diabetes sedan 1700-talet.

Vissa kanske kan bli lite förvånade över att lågkolhydratkost har en så pass omfattande historia. Och det är precis det som gör denna granskning av dr David Ludwig, läkare vid Harvard, så viktig.

Ett kostupplägg som har använts i medicinskt syfte i över 300 år kan knappast ses som en ”modefluga”. Ändå är det precis så lågkolhydratkost ofta beskrivs inom medicin och nutrition idag.

Många skulle ha nytta av att läsa denna artikel.

Dr Ludwig med kollegor sammanfattar över 300 års historia i sin artikel. De tar oss med på en resa som visar hur behandling av diabetes har förändrats inom vården – från kolhydratreduktion till en kombination av mediciner och fettsnål kost.

I artikeln hävdar författarna att denna förändring inte inträffade på grund av ”bevisade överlägsna resultat av långsiktig användning” – utan istället för att insulininjektioner tillfälligt kan ”lindra de akuta metabola effekterna av kolhydratkonsumtion.”

Ökningen av insulinbehandling, tillsammans med den förvirrade sammanblandningen av ketos och ketoacidos samt ett alltför snävt fokus på LDL-kolesterol, påskyndade övergången från lågkolhydratkost till fettsnål kost.

Men enligt Ludwig och hans team är detta inte rimligt.

Granskningen visar nämligen hur enkelt kolhydratreduktion är jämfört med det moderna tillvägagångssättet som omfattar dyra läkemedel, som dessutom eventuellt kan medföra negativa effekter. Författarna sammanfattar också evidensen som stöder kolhydratreduktion som en säker och effektiv behandling för insulin och blodsockerrelaterade störningar.

Avslutningsvis bekräftar författarna behovet av fortsatt forskning och hävdar att den ”gamla” behandlingen med kolhydratreduktion återigen bör bli den ”nya”.

Du som är intresserad av att lära mer om lågkolhydratkost kan börja med att läsa vår nybörjarguide om LCHF, eller mer om hur du kan reversera typ 2-diabetes.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Populäraste nyhetsinläggen 2020

Nu är den här: Gary Taubes nya bok ”The Case for Keto”

Ketogen kost kan förbättra Alzheimers sjukdom


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Lågkolhydratkostens historia