Ketogen kost kan förbättra Alzheimers sjukdom

helping-old-man

En ny systematisk granskning av studier, publicerad i Advances in Nutrition, pekar på potentiella hälsovinster ketogen kost kan innebära vid behandling av Alzheimers sjukdom.

Alzheimers sjukdom är förödande och antalet sjuka ökar i snabb takt. Tyvärr har de flera miljarder dollar som lagts på läkemedelsforskning hittills inte hittat en effektiv behandling för att förebygga eller behandla sjukdomen. Möjligtvis ligger inte svaret i läkemedel, utan något så enkelt som maten vi äter (artikel på engelska).

En granskning av tio randomiserade kontrollerade studier visar att ketos eventuellt kan vara del av svaret. Studierna som inkluderades varierade i längd från 45 till 180 dagar och de använde sig av olika metoder för att skapa ketos (ketogena kostupplägg eller måltider, MCT-pulver eller drycker, eller ketondrycker).

I granskningen drog man slutsatsen att ketos förbättrade allmän kognition och minne utan signifikanta förbättringar av exekutiv förmåga och uppmärksamhet. Studierna visade också förbättrat upptag av ketonkroppar av hjärnan, forskarna drog slutsatsen att hälsovinsterna var liknande både i korta och längre studier.

Något som var intressant var att de med en ApoE4-gen hade lägre ketonnivåer och fick därmed färre hälsovinster från interventionerna.1 ApoE4-deltagarna förbättrades fortfarande till viss del tack vare ketogena interventioner, dock långsammare och mindre dramatiskt än de med ApoE2- eller ApoE3-gener.

Även om ketogen kost inte förbättrade samtliga aspekter av kognitiv funktion, känns det ändå lovande med tanke på de nedslående behandlingsresultaten av Alzheimers sjukdom. Eftersom denna kostförändring ges stöd som en potentiellt effektiv behandlingsform kan vi förvänta oss mer omfattande och detaljerade studier.

Då ketogen kost är säkert och fungerar väl för de flesta, är det rimligt att läkare under tiden använder det i sin behandling av patienter som uppvisar tecken på kognitiv försämring.

Vill du veta mer om ketos och Alzheimers sjukdom kan du lyssna på våra podcastintervjuer med LCHF-läkaren och författaren Amy Berger samt psykiatern Georgia Ede.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Ny studie hävdar att rött kött leder till hjärtsjukdom

Förbränner den som äter LCHF mer kalorier?

Män går ner mer i vikt på LCHF jämfört med kvinnor – men varför?


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Grunderna i LCHF

  1. ApoE-genen finns i tre olika varianter: ApoE2, ApoE3 och ApoE4. ApoE4-varianten är en viktig markör för risken att utveckla Alzheimers sjukdom och har fått smeknamnet ”Alzheimers-genen.”