Män går ner mer i vikt på LCHF jämfört med kvinnor – men varför?

retired-couple

En ny studie från DIETFITS-studien, publicerad i tidskriften Nature, visar att män gick ner mer i vikt på LCHF samt rapporterade högre efterlevnad jämfört med kvinnor. Denna analys ger användbara lärdomar för läkare och andra när det gäller könsskillnader och hur det påverkar på kostrådgivning.

DIETFITS-studien randomiserade över 600 personer till att antingen äta ”hälsosam LCHF” eller ”hälsosam fettsnål kost”. Efter 12 månader drogs slutsatsen att det inte fanns någon skillnad i viktminskning mellan de två grupperna.

Precis som vi redogjorde för i vår tidigare granskning, började LCHF-gruppen med 20 gram kolhydrater per dag i början av studien, men liberaliserade sitt kolhydratintag efter åtta veckor. I slutet av studien åt deltagarna i genomsnitt 132 gram kolhydrater per dag. I jämförelse åt gruppen med fettsnål kost i genomsnitt 212 gram kolhydrater.

Det är knappast en rättvis representation av strikt LCHF, vilket delvis kan förklara nollresultaten när det gäller viktminskning.

Nu avslöjar studiens huvudforskare, dr Lucia Aronica och medarbetare från Stanford, en signifikant skillnad i könsbaserade resultat.

Hon rapporterar att männen i LCHF-gruppen gick ner 3 kilo mer än männen i gruppen med fettsnål kost, medan kvinnorna inte visade någon skillnad. Hur kan detta komma sig?

Forskarna antyder att det troligtvis beror på efterlevnad.

Studieförfattarna fann att männen rapporterade att de noggrannare följde lågkolhydratkost jämfört med kvinnorna, vilket de ansåg förklarade skillnaden i viktminskning.

Den uppenbara skillnaden i efterlevnad kan bero på olika attityder till fett. Innan randomiseringen upptäckte forskarna att kvinnorna ”uttryckte ett mycket större tycke för fettsnål kost jämfört med männen, vilket kan ha gjort det svårare för dessa kvinnor att förhålla sig till det höga fettinnehållet i den hälsosamma lågkolhydratkosten.”

Ur vetenskaplig synvinkel visar denna studie vikten av att tolka studier utifrån könsskillnader snarare än att enbart titta på medelvärden för båda könen.

Ur en praktisk synvinkel visar denna studie att vårdpersonal kan behöva lägga större fokus och ta itu med förutfattade övertygelser om fettsnåla kontra fettrika livsmedel, särskilt när det gäller kostråd till kvinnor.

Samtidigt som vetenskapen nu lägger större fokus på könsskillnader har marknadsföringsexperter utnyttjat skillnaden i årtionden. Som dr Aronica uppgav i sin intervju i vår Diet Doctor Podcast är det ingen slump att fettsnål yoghurt säljs i rosa förpackningar och marknadsförs direkt till kvinnor.

Den riktade marknadsföringen mot ett visst kön kan försvåra vårdpersonalens försök att bryta igenom stereotyper om fett. Studier likt denna av dr Aronica visar oss dock hur viktigt det är att ta hänsyn till könsskillnader och kost för att förbättra långsiktigheten med LCHF.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Metaanalys visar att ketogen kost medför hälsovinster för typ 2-diabetiker

Studie visar att LCHF reverserar typ 2-diabetes och leder till besparingar

Bristfällig analys pekar på att hälsovinsterna med LCHF försvinner efter sex månader


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Gå ner i vikt