Studie visar att LCHF reverserar typ 2-diabetes och leder till besparingar

low-carb-saves-money-reverses-diabetes

En ny studie visar att lågkolhydratkost förbättrar hälsan hos personer med typ 2-diabetes och under förloppet kan man också spara en hel del pengar. Brittiske läkaren dr David Unwin har lett studien som är publicerad i BMJ Nutrition, Prevention and Health. Den visar att lågkolhydratkost med framgång kan användas i rutinmässig primärvård för att förbättra hälsa och minska användningen av läkemedel.

I sex års tid har dr Unwin följt framstegen hos patienter som diagnostiserats med typ 2-diabetes eller pre-diabetes. Bland de personer som valt lågkolhydratkost som behandling av sitt tillstånd, fann dr Unwin och hans team betydande förbättringar gällande blodsockerkontroll, vikt, blodtryck och andra hälsomarkörer.

Inom denna självvalda grupp på 199 deltagare återgick 93 % av de med pre-diabetes till en normal HbA1c-nivå, medan 46 % av de med typ 2-diabetes kunde sätta ut sin medicinering samt upplevde förbättringar. Andra markörer för god hälsa förbättrades också signifikant inom denna patientgrupp, med en genomsnittlig viktminskning på 8,1 kilo plus signifikanta förbättringar av kolesterol, triglycerider och blodtryck.

Observera att större viktminskning inte kopplades till större förbättringar gällande blodsockerkontroll. De med lägre viktminskning tycktes förbättra sin diabetes lika mycket som de med större viktminskning.

Denna studie uppskattar att lågkolhydratkost sparat över 50 000 pund (cirka 577 000 kr) i läkemedelskostnader jämfört med 17 andra liknande metoder i Storbritannien. Studien antyder att om varje vårdmottagning i England skulle genomföra liknande besparingar skulle den årliga besparingen för National Health Service (NHS) uppgå till 277 miljoner pund (eller drygt 32 miljarder kr).

Studiedeltagarna utgjorde cirka 27 % av det totala antalet diabetiker vid denna läkarmottagning. Patienter som åt lågkolhydratkost följdes upp vid tre en-till-en-möten på tio minuter per år och de fick möjlighet att delta i gruppsessioner var sjätte vecka. Författarna till studien menar att det extra stödet var en viktig bidragande faktor till patienternas framgång.

Patienter som valde detta tillvägagångssätt utbildades i hälsosam lågkolhydratkost där fokus låg på bra livsmedel snarare än kaloriräkning och portionsstorlekar. Stort fokus riktades speciellt på en minskning av socker, raffinerad stärkelse och livsmedel med högt glykemiskt index (GI). Deltagarna följde kosten i genomsnitt 23 månader.

Ett oväntat resultat från studien var att äldre patienter (> 65 år) och de med långvarig diabetes (> 6 år) uppnådde signifikanta förbättringar gällande blodsockerkontroll med hjälp av lågkolhydratkost. Dessa grupper utesluts ofta från liknande studier då man förmodar att det är svårare att uppnå förbättringar. Den här studien antyder dock att även äldre vuxna samt personer med långvarig diabetes också kan använda lågkolhydratkost för att förbättra både blodsockerkontroll och allmän hälsa.

Huvudförfattaren dr Unwin säger; ”Lågkolhydratkost har förändrat vår syn på de realistiska utsikterna för personer med typ 2-diabetes inom den allmänna sjukvården. Läkemedelsfri förbättring av diabetes var oerhört sällsynt så sent som 2012 och idag är det vanligt förekommande. Vi anser att lågkolhydratalternativet bör vara möjligt inom hela NHS. Särskilt glada blev vi över hur bra resultat personer över 65 år fick, tack vare denna metod.”

Dr Unwin är medlem i Diet Doctors medicinska råd och är värd för Diet Doctors videokurs ”LCHF för läkare”.

Arbetar du själv inom sjukvården och är intresserad av att använda lågkolhydratkost för att hjälpa dina patienter att förbättra sin hälsa? Via vår guide LCHF för läkare kan du ta del av erfarenheter och insikter av andra läkare som redan använder LCHF i sitt patientarbete. Där kan du även ta del av hela dr Unwin videokurs i 16 delar med praktiska tips för läkare, bland annat hur du effektivt diskuterar LCHF och livsstil med patienter, hur du hanterar läkemedel, säkerhet, patientmotivation och mycket mer.

Har du diagnostiserats med pre-diabetes eller typ 2-diabetes erbjuder Diet Doctor kostnadsfria resurser för att hjälpa dig att minska medicinering och samtidigt förbättra blodsockerkontroll och reversera din typ 2-diabetes. Genom att bli medlem i Diet Doctor Plus får du dessutom tillgång till ett större utbud med bland annat veckomenyer, stort videoarkiv med hundratals kurser, minidokumentärer, reportage, filmer, föreläsningar och intervjuer samt specialskrivna medlemskrönikor med mera.

Tidigare

Bristfällig analys pekar på att hälsovinsterna med LCHF försvinner efter sex månader

Observationsstudie antyder att lågkolhydratkost är associerad med högre koronar kalciumpoäng

Ketoner förbättrar kognitiv funktion – enligt en mindre randomiserad kontrollerad studie


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


LCHF för nybörjare