Observationsstudie antyder att lågkolhydratkost är associerad med högre koronar kalciumpoäng

doctor

En ny observationsstudie publicerad i Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology drar slutsatsen att lågkolhydratkost och animaliska livsmedel är associerade med större progression av koronar kalciumpoäng.

På ytan låter detta mycket oroväckande för de som äter lågkolhydratkost. Vi kan lugna dig med att denna studie inte använder en korrekt definition av lågkolhydratkost vilket gör den bristfällig redan från början.

Felaktigt definierar studieförfattarna lågkolhydratkost som mindre än 40 % kolhydrater av det totala kaloriintaget.

Som vi har skrivit om tidigare motsvarar 40 % kolhydrater av det totala kaloriintaget 200 gram kolhydrater dagligen, baserat på kost med 2000 kalorier. Det är alltså mer kolhydrater än vad de flesta med lågkolhydratkost äter på en hel vecka!

Jag hoppas verkligen att författarna kan förstå skillnaden mellan den som äter 20 gram, eller till och med 50 gram kolhydrater per dag, och den som äter 200 gram. Läser man vidare är det dock svårt att tro de verkligen gör det.

Det finns även flera andra problem med studien. Då detta är en kostobservationsstudie kan den endast visa en association och visar därmed inte orsak och verkan. Studien är också föremål för de vanliga felaktigheter som ofta sker vid användandet av frågeformulär för matintag, i detta fall samlades det in vid endast två tillfällen. Likt de flesta observationsstudier är denna dessutom ytterligare ett exempel på ”healthy user bias” (friska personer med redan låga riskförhållanden).

Studien visar att 54 % av gruppen definerad som ”lågkolhydratkost” antingen var aktiva eller före detta rökare, jämfört med endast 27 % inom gruppen definierad som ”balanserat kolhydratintag”. Eftersom rökning är den främsta riskfaktorn för hjärtsjukdom verkar detta vara en mer sannolik bidragande faktor, snarare än reducering av kolhydrater eller konsumtion av animaliska livsmedel.

De som åt lågkolhydratkost var också mer benägna att vara män och lågutbildade – två andra faktorer som är förknippade med större risk för hjärtsjukdom.

Slutligen åt gruppen märkt som ”lågkolhydratkost” i genomsnitt 600 kalorier mer per dag jämfört med gruppen med högt kolhydratintag. Att äta lågkolhydratkost och samtidigt konsumera mer kalorier strider direkt mot studier som visar att personer som följer korrekt utformad lågkolhydratkost också naturligt minskar kaloriintaget. Faktum är att det ofta hävdas att lågkolhydratkost främst fungerar genom ett minskat kaloriintag.

Det är därmed felaktigt att tolka denna studie som ytterligare en studie bland en stor mängd bevis som visar att lågkolhydratkost är farligt. I sanningens namn är detta ytterligare en studie som visar att människor som äter varierad kost med högt intag av kolhydrater och fett tenderar att vara mindre hälsosamma än sina motsvarigheter.

Studien säger ingenting om varken hälsovinsterna eller riskerna med välutformad lågkolhydratkost.

Så länge forskare fortsätter att definiera lågkolhydratkost på ett felaktigt sätt kommer vi att fortsätta se vilseledande rubriker. Det bästa vi kan göra är troligtvis att bara fortsätta lyfta detta.

Som sagt, jag hoppas att forskare förr eller senare inser att lågkolhydratkost förtjänar att studeras och att framtida forskning utformas så att det kan öka förståelsen hur kosten är mest användbar avseende hälsoförbättringar.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Ketoner förbättrar kognitiv funktion – enligt en mindre randomiserad kontrollerad studie

LCHF förbättrar bukspottkörtelns funktion samt typ 2-diabetes

Lågkolhydratkost ger mindre urinsyra, vilket kan innebära minskad insulinresistens


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Fördjupad kunskap