Lågkolhydratkost ger mindre urinsyra, vilket kan innebära minskad insulinresistens

grilled-low-carb-chicken

En ny genomgång av data från DIRECT-studien visar att lågkolhydratkost minskar nivåer av urinsyra i serum lika effektivt som fettsnål- och medelhavskost. Författarna menar att förbättringar av denna blodmarkör kan ha goda effekter på både gikt och hjärt-kärlsjukdom.

Förhöjda urinsyranivåer anses orsaka gikt och är associerade med insulinresistens, som i sin tur ökar risken för hjärtproblem. Författarna menar att läkemedelsbehandlingar som sänker nivåer av urinsyra inte visar några skyddande effekter på hjärtat eftersom de inte behandlar den underliggande insulinresistensen.

Traditionella kostråd hävdar att man måste minska ditt proteinintag för att minska urinsyra. Författarna till den här nya studien förklarar att dessa kostråd ofta gör att personer byter till kolhydratrik kost, vilket istället kan öka risken för insulinresistens samt ökad urinsyra. De orsakar därmed raka motsatsen till den avsedda effekten.

För att undersöka detta ytterligare genomförde författarna en sekundär analys av DIRECT-studien för att jämföra tre olika kostupplägg och dess effekter på nivåer av urinsyra samt andra kardiometabola riskfaktorer. DIRECT-studien randomiserade 235 deltagare med fetma som antingen tilldelades äta kaloribegränsad fettsnål kost, kaloribegränsad medelhavskost eller lågkolhydratkost utan kaloribegränsning.

Observera att lågkolhydratkosten började vid 20 gram kolhydrater per dag under de första två månaderna och sedan ökade gradvis till 120 gram per dag. Även om lågkolhydratkost var den enda som saknade målmedveten kaloribegränsning var det totala kaloriintaget detsamma i samtliga tre kostgrupper.

Efter 24 månader resulterade alla tre kostupplägg i en signifikant minskning av blodnivåer av urinsyra, utan någon statistisk skillnad mellan kosterna. Reduktionsstorleken var särskilt framträdande för de som redan innan hade förhöjda nivåer.

Samtliga kostgrupper visade också förbättringar gällande viktnedgång (cirka 5 kilo), förhållandet mellan totalkolesterol och HDL, triglycerider samt fastande insulinnivåer. Lågkolhydratgruppen visade dock tendenser av större förbättringar inom samtliga nämnda områden.

Även om denna studie inte utvärderade förekomsten av giktattacker visar tidigare forskning att kost där kalorierna utgörs av 30 % protein och 40 % kolhydrater bidrar till minskning av både urinsyra i serum och frekvensen av giktattacker.

Författarnas slutsats är att kostförändringar som leder till viktnedgång samt förbättrar insulinresistens också förebygger kardiovaskulära riskfaktorer, inklusive mindre urinsyra samt troligtvis mindre gikt.

Det kan därmed vara dags för den medicinska världen att fokusera på fetma och insulinresistens som orsak till förhöjd urinsyra. Vi bör välkomna lågkolhydratkost med högt proteinintag som en del av lösningen, snarare än en del av problemet.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Hur förutbestämda uppfattningar kan påverka vetenskapliga tolkningar

Ny studie visar att fasta kan vara lika effektivt som minskat kaloriintag

Periodisk fasta ger ökad viktnedgång


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


LCHF