Ny studie visar att fasta kan vara lika effektivt som minskat kaloriintag

new-study-on-intermittent-fasting

En ny studie publicerad i Lipids in Health and Disease visar att periodisk fasta kan vara lika effektivt som konstant kaloribegränsning för viktminskning, fettförbränning och minskning av triglycerider. Det verkar också vara bättre för att förbättra markörer för insulinresistens.

Det har varit fantastiska veckor för periodisk fasta och tidsbegränsat ätande. Granskade tidskrifter har publicerat tre nya studier som har utökat vår växande kunskapsbas. I tidigare inlägg har vi skrivit om studierna som nyligen publicerats i JAMA Internal Medicine och The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism där du kan läsa om hur motsägelsefulla studier ibland hjälper oss att ompröva våra övertygelser.

Dessa studier ger oss inte bara ökad kunskap om fasta, de ökar även förståelsen om vikten att se till studiens design innan slutsatser dras. Dessa studier hade olika upplägg, olika mätmetoder och drog olika slutsatser. Varje studie har betydelse för den ökande mängden evidens som stöder periodisk fasta.

I den senaste studien slumpades 88 personer, med övervikt eller fetma samt förhöjda triglycerider, att antingen utöva konstant kaloribegränsning (70 % av de beräknade dagliga energibehovet) eller periodisk kaloribegränsning (konsumera 100 % av det beräknade dagsbehovet under fyra veckodagar och 30 % under resterande tre dagar).

Efter åtta veckor gick båda grupperna ner nästan fyra kilo i vikt. I båda grupperna sågs en liknande minskning av fettprocent och ökning av fettfri massa. Båda grupperna förbättrade också triglycerider samt förhållandet mellan triglycerid och HDL, där gruppen som fastade hade en större förbättring inom dessa områden, dock var skillnaden inte signifikant.

Gruppen med periodisk kaloribegränsning hade dock en signifikant större minskning av insulinnivåer och motsvarande mätningar av insulinresistens.

Vad bidrar studien till i vår växande kunskapsbas?

  1. Vi har nu ytterligare evidens för att periodisk kalorireduktion kan ge samma effekt som konstant kaloribegränsning gällande vikt- och fettminskning. Detta är viktigt då vissa patienter upplever att periodisk kaloribegränsning är mer genomförbar på lång sikt än konstant begränsning. Dessutom kan konstant kaloribegränsning leda till en eventuell minskning av den basala ämnesomsättningen (BMR) vilket ökar risken för att få tillbaka vikten. Periodisk begränsning verkar inte skapa samma problem.
  2. Denna studie visar att deltagarna som utövade periodisk fasta ökade den fettfria massan. Detta står i kontrast till en av de senaste studierna som vi skrivit om, där det hävdades att tidsbegränsat ätande orsakade en minskning av fettfri massa. Eftersom andra studier har gått emot denna upptäckt kändes det inte övertygande.

    Den aktuella studien visar att periodisk kaloribegränsning inte leder till minskning av fettfri massa så länge kosten i övrigt är lämplig. I denna studie bestod deltagarnas kaloriintag till 20 % av protein, det viktigaste näringsämnet för att bevara fettfri kroppsmassa. Tyvärr vet vi inget om den andra studiens motsvarande värde då författarna aldrig rapporterade den informationen.
  3. Periodisk kaloribegränsning kan leda till bättre insulinkänslighet, även när viktminskningen är densamma. Vetenskapen är relativt konsekvent när det kommer till att större viktminskning förbättrar insulinkänsligheten mer. Finns det något unikt med periodisk fasta eller betydande kalorireduktion som oberoende förbättrar insulinkänsligheten? Inom detta område är vetenskapen mindre etablerad, men denna studie antyder att periodisk fasta kan vara särskilt fördelaktigt.

Min slutsats? Håll utkik efter mer! Sett till de senaste veckorna kommer vi sannolikt att få ännu fler studier som inkluderar olika versioner av periodisk fasta. Då samtliga studier troligtvis kommer omfatta olika upplägg och dra olika slutsatser kan det vara svårt att begripa allt. Fortsätt gärna läsa om olika studier via vår sajt och förhoppningsvis klarnar det en aning.

Tack för att du läser,
Bret Scher

Tidigare

Periodisk fasta ger ökad viktnedgång

Ny studie hävdar att periodisk fasta inte fungerar – men stämmer det?

Ny studie: LCHF gynnar viktnedgång och resulterar i färre diabetesmediciner


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Periodisk fasta