Ny studie: LCHF gynnar viktnedgång och resulterar i färre diabetesmediciner

study-on-low-carb

Även om det kanske inte finns ett enda kostupplägg som fungerar bäst för alla, är det intressant att undersöka de mönster som framträder när vanliga människor testar olika typer av kost. Dessa observationer av verkligheten ger allt fler bevis som bekräftar de hälsovinster LCHF ger när det gäller viktnedgång och behandling av diabetes.

I en ny studie som publicerats i The International Journal of Endocrinology and Metabolic Disorders har forskare i Nederländerna granskat data från 227 överviktiga patienter med typ 2-diabetes som under 12 månader valt att följa ett av dessa tre kostupplägg:

  1. ”6 x 6” — ett kommersiellt kostupplägg som i en första fas minskar kolhydratintaget till 36 gram och därefter, i fas två, höjer kolhydratintaget till mindre än 75 gram. Efter hand får individerna i den tredje fasen själva välja kolhydratnivå. Kostupplägget består av ett dagligt proteinintag på 1 gram per kilo kroppsvikt och har ingen kaloribegränsning.
  2. Lågkolhydratkost — ett upplägg med 50-100 gram kolhydrater och ett proteinintag på 1 gram per kilo kroppsvikt per dag, samt 35 % av kaloriintaget från fett. Ingen kaloribegränsning, men för att uppfylla kriterierna som anges för fettintaget blir det sannolikt en kalorireducerad kost.
  3. Energibegränsad kost – ett upplägg med mer än 100 gram kolhydrater och ett proteinintag på 0,8 gram per kilo kroppsvikt per dag, samt 35 % av kaloriintaget från fett. Kosten har en kaloribegränsning med målet att äta 600 kalorier mindre än ”vanligt”.

Eftersom detta inte var en randomiserad studie fanns det signifikanta skillnader mellan grupperna innan start. Intressant är att de personer som valt ”6 x 6-kosten” med lägst kolhydratintag, också var mer benägna att använda insulin och hade varit diagnosticerade med diabetes under en längre tid.

Efter 12 månader hade personerna som åt striktare lågkolhydratkost gått ner betydligt mer i vikt – 9,5 kilo jämfört med 6,6 kilo och 5,8 kilo i de andra två grupperna. Efter tre och sex månader sågs en liknande minskning av HbA1c i grupperna med strikt och måttlig lågkolhydratkost. Dessa grupper hade en större förbättring jämfört med gruppen med energibegränsad kost. Dock var förbättringen inte längre signifikant efter 12 månader; kom då ihåg att de fick öka sitt kolhydratintag, vilket kan förklara varför det goda resultaten inte kvarstod.

De som följde den striktare lågkolhydratkosten uppnådde bättre blodsockerkontroll, samtidigt som användningen av läkemedlen Metformin, sulfonureider och insulin minskade mer jämfört med de andra grupperna.

Alla dessa förbättringar iakttogs trots ett icke begränsat kaloriintag inom gruppen med strikt lågkolhydratkost. Detta ger ytterligare bevis för att kaloriräkning inte är nödvändig så länge man strikt följer LCHF.

Denna studie stärker bevisen om lågkolhydratkostens kraftiga effekt på viktminskning och blodsockerkontroll. Det är studier likt denna som övertygat American Diabetes Association (på engelska), samt stora hälsoförsäkringsbolag i USA (på engelska) att lågkolhydratkost kan rekommenderas för att behandla typ 2-diabetes.

Vill du också gå ner i vikt med hjälp av LCHF kan du läsa mer i vår stora guide om viktnedgång, samt rivstarta med vår tvåveckors LCHF-utmaning.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Nytt livsstilsprogram för att reversera typ 2-diabetes

Ytterligare bevis – LCHF gynnar blodsockerkontroll för personer med typ 2-diabetes

Reversera typ 2-diabetes med fasta och LCHF – utan att gå ner i vikt


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Grunderna i LCHF