Ytterligare bevis – LCHF gynnar blodsockerkontroll för personer med typ 2-diabetes

woman-exercise-water

Lågkolhydratkost har blivit ett erkänt alternativ för ökad blodsockerkontroll, särskilt för personer med typ 2-diabetes. Idag rekommenderas kosten av både ADA, Diabetes Canada samt flera andra institutioner och den anses vara en effektiv strategi.

Detta baseras främst på data som visar att kolhydratbegränsad kost sänker HbA1c samt förbättrar den genomsnittliga blodsockernivån.

Nu visar ytterligare en liten studie från Danmark att lågkolhydratkost med högt proteinintag förbättrar blodsockerkontroll. Resultaten visar till och med att lågkolhydratkost är överlägsen jämfört med traditionell diabetesvård, när det gäller graden av variation i blodsockernivåer.

Denna så kallade ”glykemiska variabilitet”, har associerats med ökad risk för diabeteskomplikationer. Många tror att stora variationer (stora svängningar mellan högt och lågt blodsocker), kan öka risken för komplikationer, även om ett ”bra” snittvärde uppnås dagligen.

Studien omfattade 16 deltagare med typ 2-diabetes som alla tog Metformin. Slumpmässigt tilldelades de att under två dagar antingen äta lågkolhydratkost med högt proteinintag (31 % kolhydrater, 29 % protein, 40 % fett) eller en traditionell diabeteskost (54 % kolhydrater, 16 % protein, 30 % fett). Efter ett kortare uppehåll växlade deltagarna till det andra kostupplägget.

Under hela experimentet hade deltagarna en kontinuerlig glukosmätare (CGM).

Lägg märke till att kostupplägget som gav 31 % kolhydrater inte räknas som riktig lågkolhydratkost. Den innehåller cirka 140 gram kolhydrater vid ett dagligt intag på 1800 kalorier. Däremot är det betydligt lägre än 54 % kolhydrater, vilket istället innebär ett intag på cirka 245 gram kolhydrater per dag, vid ett daligt intag på 1800 kalorier.

Studiens resultat var slående. Vid nästan varje blodsockermätning hade de med lågkolhydratkost med högt proteinintag signifikant bättre nivåer. Det omfattar blodsocker efter måltid, genomsnittligt blodsocker, blodsockerintervall, hur lång tid man låg på varje blodsockervärde, samt ett flertal olika mätningar av glykemisk variabilitet.

Även om detta var en mindre (endast 16 personer) och kortvarig (endast 48 timmar) studie där de undersökte liberal LCHF (31 % kolhydrater) visar den trots allt lovande resultat för lågkolhydratkostens effekt på glykemisk variabilitet.

Det som kanske är ännu viktigare är att den här studien också visar att ett högt proteinintag (29 % av kalorierna eller 137 gram vid ett intag på 1800 kalorier) har en positiv inverkan på blodsockerkontroll.

Som vi beskriver i vår guide om protein och LCHF råder diskussion inom LCHF-rörelsen om ett högt proteinintag leder till ökad glukoneogenes, som i sin tur höjer blodsockernivån.

Denna studie visade det motsatta. Ett högre proteinintag resulterade i bättre, och inte sämre, blodsockerkontroll.

Vi lägger därmed denna studie till vår långa lista över studier som visar att lågkolhydratkost med högt proteinintag ger förbättrad blodsockerkontroll. I takt med att bevisen ökar, måste allt fler vårdgivare ta till sig och använda denna effektiva livsstilsförändring.

Vill du också komma igång med LCHF? Läs mer i vår nybörjarguide och gå med i vår gratis tvåveckors LCHF-utmaning

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

The Irish Times lyfter hälsovinsterna med LCHF för diabetiker

Reversera typ 2-diabetes med fasta och LCHF – utan att gå ner i vikt

Diabetes – så kan du normalisera ditt blodsocker


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.


Typ 2-diabetes